Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
II. Majjhima-Pa.n.naasa
2. Bhikkhu Vagga

Sutta 68

Na.lakapaana Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][upal] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Kosalesu viharati na'akapaane palaasavane.|| ||

Tena kho pana samayena sambahulaa abhi~n~naataa abhi~n~naataa kulaputtaa Bhagavanta.m uddissa saddhaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajitaa honti.|| ||

Aayasmaa ca Anuruddho aayasmaa ca Bhaddiyo aayasmaa ca Kimbilo aayasmaa ca bhagu aayasmaa ku.n.dadhaano aayasmaa ca revato aayasmaa ca Aanando: a~n~ne ca abhi~n~naataa abhi~n~naataa kulaputtaa.|| ||

Tena kho pana samayena Bhagavaa bhikkhu-sa'nghaparivuto [463] abbhokaase nisinno hoti.|| ||

Atha kho Bhagavaa te kulaputte aarabbha bhikkhu aamantesi||
ye te bhikkhave kulaputtaa mama.m uddissa saddhaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajitaa||
kacci te bhikkhave bhikkhuu abhirataa brahmacariye' ti.|| ||

Eva.m vutte te bhikkhuu tu.nhii ahesu.m.|| ||

Dutiyam pi kho Bhagavaa te kulaputte aarabbha bhikkhuu aamantesi,||
ye te bhikkhave kulaputtaa mama.m uddissa saddhaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajitaa||
kacci te bhikkhave bhikkhuu abhirataa brahmacariye' ti.|| ||

Eva.m vutte te bhikkhuu tu.nhii ahesu.m.|| ||

Tatiyam pi kho Bhagavaa te kulaputte aarabbha bhikkhuu aamantesi||
ye te bhikkhave kulaputtaa mama.m uddissa saddhaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajitaa||
kacci te bhikkhuu abhirataa brahmacariye' ti.|| ||

Tatiyam pi kho te bhikkhuu tu.nhii ahesu.m.|| ||

Atha kho Bhagavato etad ahosi: yan nuunaaha.m teva3 kulaputte puccheyyan' ti.|| ||

Atha kho Bhagavaa aayasmanta.m Anuruddha.m aamantesi: kacci tumhe Anuruddhaa abhirataa brahmacariye' ti.|| ||

Taggha maya.m bhante abhirataa brahmacariyeti.|| ||

Saadhu saadhu Anuruddhaa eta.m kho Anuruddhaa tumhaaka.m pa.tiruupa.m kulaputtaana.m saddhaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajitaana.m ya.m tumhe abhirameyyaatha brahmacariye.|| ||

Yena tumhe Anuruddhaa bhadrena yobbanena samannaagataa pa.thamena vayasaa susu kaalakesaa kaame paribhu~njeyyaatha.|| ||

Tena tumhe Anuruddhaa bhadrena4 yobbanena samannaagataa pa.thamena vayasaa susu kaalakesaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajitaa.|| ||

Te kho pana tumhe Anuruddhaa n'eva raajaabhiniitaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajitaa||
na coraabhiniitaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajitaa||
na i.na.t.taa agaarasmaa anagaariya.m pabbajitaa||
na bhaya.t.taa agaarasmaa anagaariya.m pabbajitaa||
na aajiivikaapakataa agaarasmaa anagaariya.m pabbajitaa.|| ||

Api ca kho'mhi oti.n.no jaatiyaa jaraaya mara.nena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upaayaasehi||
dukkhoti.n.no dukkhapareto app'eva naama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyaa pa~n~naayethaa' ti.|| ||

Na nu tumhe Anuruddhaa eva.m saddhaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajitaa' ti.|| ||

Eva.m bhante.|| ||

Eva.m pabbajitena ca pana Anuruddhaa kulaputtena kimassa.|| ||

Kara.niiya.m: 'viveka.m Anuruddhaa kaamehi viveka.m akusalehi dhammehi piiti-sukha.m naadhigacchati a~n~na.m vaa tato santatara.m.|| ||

Tassa abhijjhaa pi citta.m pariyaadaaya ti.t.thati.|| ||

Vyaapaado pi citta.m pariyaadaaya ti.t.thati.|| ||

Thiinamiddham pi citta.m pariyaadaaya ti.t.thati.|| ||

Uddhaccakukkuccam pi citta.m pariyaadaaya ti.t.thati.|| ||

Vicikicchaa pi [464] citta.m pariyaadaaya ti.t.thati.|| ||

Aratiipi citta.m pariyaadaaya ti.t.thati.|| ||

Tandiipi citta.m pariyaadaaya ti.t.thati.|| ||

Viveka.m Anuruddhaa kaamehi viveka.m akusalehi dhammehi piiti-sukha.m naadhigacchati a~n~na.m vaa tato santatara.m.|| ||

Viveka.m Anuruddhaa kaamehi viveka.m akusalehi dhammehi piiti-sukha.m adhigacchati a~n~na.m vaa tato santatara.m.|| ||

Tassa abhijjhaapi citta.m na pariyaadaaya ti.t.thati.|| ||

Vyaapaado pi citta.m na pariyaadaaya ti.t.thati.|| ||

Thiinamiddham pi citta.m na pariyaadaaya ti.t.thati.|| ||

Uddhaccakukkuccam pi citta.m na pariyaadaaya ti.t.thati.|| ||

Vicikicchaa pi citta.m na pariyaadaaya ti.t.thati.|| ||

Aratiipi citta.m na pariyaadaaya ti.t.thati.|| ||

Tandiipi citta.m na pariyaadaaya ti.t.thati.|| ||

Viveka.m Anuruddhaa kaamehi viveka.m akusalehi dhammehi piiti-sukha.m adhigacchati a~n~na.m vaa tato santatara.m.|| ||

Kinti vo Anuruddhaa mayi hoti: ye aasavaa sa'nkilesikaa ponobhavikaa sadaraa dukkhavipaakaa aayati.m jaatijaraamara.niiyaa||
appahiinaa te Tathaagatassa.|| ||

Tasmaa Tathaagato sa'nkhaayeka.m pa.tisevati||
sa'nkhaayeka.m adhivaaseti||
sa'nkhaayeka.m parivajjeti||
sa'nkhaayeka.m vinodetii' ti.|| ||

Na kho no bhante Bhagavati eva.m hoti: 'ye aasavaa sa'nkilesikaa ponobhavikaa sadaraa dukkhavipaakaa aayati.m jaatijaraamara.niiyaa||
appahiinaa te Tathaagatassa.|| ||

Tasmaa Tathaagato sa'nkhaayeka.m pa.tisevati||
sa'nkhaayeka.m adhivaaseti||
sa'nkhaayeka.m parivajjeti||
sa'nkhaayeka.m vinodetii' ti.|| ||

Eva.m kho no bhante Bhagavati hoti: ye aasavaa sa'nkilesikaa ponobhavikaa sadaraa dukkhavipaakaa aayati.m jaatijaraamara.niiyaa||
pahiinaa te Tathaagatassa.|| ||

Tasmaa Tathaagato sa'nkhaayeka.m pa.tisevati||
sa'nkhaayeka.m adhivaaseti||
sa'nkhaayeka.m parivajjeti||
sa'nkhaayeka.m vinodetii' ti.|| ||

Saadhu saadhu Anuruddhaa||
Tathaagatassa Anuruddhaa||
ye aasavaa sa'nkilesikaa ponobhavikaa sadaraa dukkhavipaakaa aayati.m jaatijaraamara.niiyaa||
pahiinaa te ucchinnamuulaa taalaavatthukataa anabhaavakataa1 aayati.m anuppaadadhammaa.|| ||

Seyyathaa pi Anuruddhaa taalo matthakacchinno abhabbo punaviruu.lhiyaa evam eva kho Anuruddhaa Tathaagatassa ye aasavaa sa'nkilesikaa ponobhavikaa sadaraa dukkhavipaakaa aayati.m jaatijaraamara.niiyaa.|| ||

Pahiinaa te ucchinnamuulaa taalaavatthukataa anabhaavakataa1 aayati.m anuppaadadhammaa.|| ||

Tasmaa Tathaagato sa'nkhaayeka.m pa.tisevati||
sa'nkhaayeka.m adhivaaseti||
sa'nkhaayeka.m parivajjeti||
sa'nkhaayeka.m vinodetii' ti.|| ||

Ta.m kim ma~n~nasi Anuruddhaa?|| ||

Ka.m atthavasa.m sampassamaano Tathaagato saavake abbhatiite kaalakate upapattiisu vyaakaroti:|| ||

'Asu amutra upapanno||
asu amutra upapanno' ti?|| ||

[465] Bhagavam-muulakaa no bhante dhammaa||
Bhagavan-nettikaa||
Bhagavam-pa.tisara.naa.|| ||

Saadhu vata bhante Bhagavanta.m yeva pa.tibhaatu etassa bhaasitassa attho.|| ||

Bhagavato sutvaa bhikkhuu dhaaressan' ti.ti.|| ||

Na kho Anuruddhaa Tathaagato janakuhanattha.m na janalapanattha.m na laabha-sakkaara-silokaanisa.msattha.m||
na iti ma.m jano jaanaatuu'ti saavake abbhatiite kaalakate upapattiisu vyaakaroti: 'asu amutra upapanno||
asu amutra upapanno' ti.|| ||

Santi ca kho Anuruddhaa kulaputtaa saddhaa u.laaravedaa u.laarapaamojjaa1 'te ta.m sutvaa tathattaaya citta.m upasa'nharanti.|| ||

Tesanta.m Anuruddhaa hoti diigha-ratta.m hitaaya sukhaaya.|| ||

Idh'Aanuruddhaa bhikkhu su.naati: 'itthannaamo bhikkhu kaalakato2 so Bhagavataa byaakato 'a~n~naaya sa.n.thahii' ti.|| ||

So kho panassa aayasmaa saama.m di.t.tho vaa hoti anussavasuto vaa||
'eva.msiilo so aayasmaa ahosi iti pi||
eva.mdhammo so aayasmaa ahosi iti pi||
evampa~n~no so aayasmaa ahosi iti pi||
eva.mvihaarii so aayasmaa ahosi iti pi||
eva.m vimutto so aayasmaa ahosi itipiiti.|| ||

So tassa saddha~nca siila~nca suta~n ca caaga~nca pa~n~na~nca anussaranto tathattaaya [466] citta.m upasa'nharati.|| ||

Evam pi kho Anuruddhaa bhikkhuno phaasuvihaaro hoti.|| ||

Idh'Aanuruddhaa bhikkhu su.naati: 'itthannaamo bhikkhu kaalakato||
so Bhagavataa byaakato: pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa.myojanaana.m parikkhayaa opapaatiko tattha parinibbaayii anaavattidhammo tasmaa lokaa' ti.|| ||

So kho panassa aayasmaa saama.m di.t.tho vaa hoti anussavasuto3 vaa: 'eva.msiilo so aayasmaa ahosi iti pi||
eva.mdhammo so aayasmaa ahosi iti pi||
evampa~n~no so aayasmaa ahosi iti pi||
eva.mvihaarii so aayasmaa ahosi iti pi||
eva.m vimutto so aayasmaa ahosi itipiiti.|| ||

So tassa saddha~nca siila~nca suta~n ca caaga~nca pa~n~na~nca anussaranto tathattaaya citta.m upasa'nharati.|| ||

Evam pi kho Anuruddhaa bhikkhuno phaasuvihaaro hoti.|| ||

Idh'Aanuruddhaa bhikkhu su.naati: 'itthannaamo bhikkhu kaalakato||
so Bhagavataa byaakato ti.n.na.m sa.myojanaana.m parikkhayaa raagadosamohaana.m tanuttaa sakadaagaamii||
sakideva ima.m loka.m aagantvaa dukkhassanta.m karissatii' ti.|| ||

So kho panassa aayasmaa saama.m di.t.tho vaa hoti anussavasuto3 vaa.|| ||

Eva.msiilo so aayasmaa ahosi iti pi||
eva.mdhammo so aayasmaa ahosi iti pi||
evampa~n~no so aayasmaa ahosi iti pi||
eva.mvihaarii so aayasmaa ahosi iti pi||
eva.m vimutto so aayasmaa ahosi itipiiti.|| ||

So tassa saddha~nca siila~nca suta~n ca caaga~nca pa~n~na~nca anussaranto tathattaaya citta.m upasa'nharati.|| ||

Evam pi kho Anuruddhaa bhikkhuno phaasuvihaaro hoti.|| ||

Idh'Aanuruddhaa bhikkhu su.naati: 'itthannaamo bhikkhu kaalakato||
so Bhagavataa byaakato ti.n.na.m sa.myojanaana.m parikkhayaa sotaapanno avinipaatadhammo niyato sambodhiparaaya.no' ti.|| ||

So kho panassa aayasmaa saama.m di.t.tho vaa hoti anussavasuto vaa: 'eva.msiilo so aayasmaa ahosi iti pi||
eva.mdhammo so aayasmaa ahosi iti pi||
evampa~n~no so aayasmaa ahosi iti pi||
eva.mvihaarii so aayasmaa ahosi iti pi||
eva.m vimutto so aayasmaa ahosi itipiiti.|| ||

So tassa saddha~nca siila~nca suta~n ca caaga~nca pa~n~na~nca anussaranto tathattaaya citta.m upasa'nharati.|| ||

Evam pi kho Anuruddhaa bhikkhuno phaasuvihaaro hoti.|| ||

Idh'Aanuruddhaa bhikkhunii su.naati: 'itthannaamaa bhikkhunii kaalakataa||
saa Bhagavataa byaakataa : 'a~n~naaya sa.n.thahii' ti.|| ||

Saa kho panassaa bhaginii saama.m di.t.thaa vaa hoti anussavasutaa vaa: 'eva.msiilaa saa bhaginii ahosi iti pi||
eva.mdhammaa saa ahosi iti pi||
evampa~n~naa saa bhaginii ahosi iti pi||
eva.mvihaarinii saa bhaginii ahosi iti pi||
eva.m vimuttaa saa bhaginii ahosi itipiiti.|| ||

Saa tassaa saddha~nca siila~nca suta~n ca caaga~nca pa~n~na~nca anussarantii tathattaaya citta.m upasa'nharati.|| ||

Evam pi kho Anuruddhaa bhikkhuniyaa phaasuvihaaro hoti.|| ||

Idh'Aanuruddhaa bhikkhunii su.naati: 'itthannaamaa bhikkhunii kaalakataa1||
saa Bhagavataa byaakataa pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa.myojanaana.m parikkhayaa opapaatikaa tattha parinibbaayinii anaavattidhammaa tasmaa lokaa' ti.|| ||

Saa kho panassaa bhaginii saama.m di.t.thaa vaa hoti anussavasutaa vaa.|| ||

'Eva.msiilaa saa bhaginii ahosi iti pi||
eva.mdhammaa saa ahosi iti pi||
evampa~n~naa saa bhaginii ahosi iti pi||
eva.mvihaarinii saa bhaginii ahosi iti pi||
eva.m vimuttaa saa bhaginii ahosi itipiiti.|| ||

Saa tassa saddha~nca siila~nca suta~n ca caaga~nca pa~n~na~nca anussarantii tathattaaya citta.m upasa'nharati.|| ||

Evam pi kho Anuruddhaa bhikkhuniyaa phaasuvihaaro hoti.|| ||

Idh'Aanuruddhaa bhikkhunii su.naati: 'itthannaamaa bhikkhunii kaalakataa||
saa Bhagavataa byaakataa: 'ti.n.na.m sa.myojanaana.m parikkhayaa raagadosamohaana.m tanuttaa sakadaagaaminii||
sakideva ima.m loka.m aagantvaa dukkhassanta.m karissatii' ti.|| ||

Saa kho panassaa bhaginii saama.m di.t.thaa vaa hoti anussavasutaa vaa.|| ||

'Eva.msiilaa saa bhaginii ahosi iti pi||
eva.mdhammaa saa ahosi iti pi||
evampa~n~naa saa bhaginii ahosi iti pi||
eva.mvihaarinii saa bhaginii ahosi iti pi||
eva.m vimuttaa saa bhaginii ahosi itipii' ti.ti.|| ||

Saa tassaa saddha~nca siila~nca suta~n ca caaga~nca pa~n~na~nca anussarantii tathattaaya citta.m upasa'nharati.|| ||

Evam pi kho Anuruddhaa bhikkhuniyaa phaasuvihaaro hoti.|| ||

Idh'Aanuruddhaa bhikkhunii su.naati: 'itthannaamaa bhikkhunii kaalakataa||
saa Bhagavataa byaakataa 'ti.n.na.m sa.myojanaana.m parikkhayaa sotaapannaa avinipaatadhammaa niyataa sambodhiparaaya.naa' ti.|| ||

[467] saa kho panassaa bhaginii saama.m di.t.thaa vaa hoti anussavasutaa vaa.|| ||

'Eva.msiilaa saa bhaginii ahosi iti pi||
eva.mdhammaa saa ahosi iti pi||
eva.mpa~n~naa saa bhaginii ahosi iti pi||
eva.mvihaarinii saa bhaginii ahosi iti pi||
eva.m vimuttaa saa bhaginii ahosi itipiiti.|| ||

Saa tassa saddha~nca siila~nca suta~n ca caaga~nca pa~n~na~nca anussarantii tathattaaya citta.m upasa'nharati.|| ||

Evam pi kho Anuruddhaa bhikkhuniyaa phaasuvihaaro hoti.|| ||

Idh'Aanuruddhaa upaasako su.naati:'itthannaamo upaasako kaalakato||
so Bhagavataa byaakato: pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa.myojanaana.m parikkhayaa opapaatiko tattha parinibbaayii anaavattidhammo tasmaa lokaa' ti.|| ||

So kho panassa aayasmaa saama.m di.t.tho vaa hoti anussavasuto vaa: 'eva.msiilo so aayasmaa ahosi iti pi.|| ||

Eva.mdhammo so aayasmaa ahosi iti pi.|| ||

Eva.mpa~n~no so aayasmaa ahosi iti pi||
eva.mvihaarii so aayasmaa ahosi iti pi||
eva.m vimutto so aayasmaa ahosi itipiiti.|| ||

So tassa saddha~nca siila~nca suta~n ca caaga~nca pa~n~na~nca anussaranto tathattaaya citta.m upasa'nharati.|| ||

Evam pi kho Anuruddhaa upaasakassa phaasuvihaaro hoti.|| ||

Idh'Aanuruddhaa upaasako su.naati: 'itthannaamo upaasako kaalakato||
so Bhagavataa byaakato: ti.n.na.m sa.myojanaana.m parikkhayaa raagadosamohaana.m tanuttaa sakadaagaamii||
sakideva ima.m loka.m aagantvaa dukkhassanta.m karissatii' ti.|| ||

So kho panassa aayasmaa saama.m di.t.tho vaa hoti anussavasuto vaa: 'eva.msiilo so aayasmaa ahosi iti pi.|| ||

Eva.mdhammo so aayasmaa ahosi iti pi.|| ||

Eva.mpa~n~no so aayasmaa ahosi iti pi||
eva.mvihaarii so aayasmaa ahosi iti pi||
eva.m vimutto so aayasmaa ahosi itipiiti.|| ||

So tassa saddha~nca siila~nca suta~n ca caaga~nca pa~n~na~nca anussaranto tathattaaya citta.m upasa'nharati.|| ||

Evam pi kho Anuruddhaa upaasakassa phaasuvihaaro hoti.|| ||

Idh'Aanuruddhaa upaasako su.naati: itthannaamo upaasako kaalakato||
so Bhagavataa byaakato: 'ti.n.na.m sa.myojanaana.m parikkhayaa sotaapanno avinipaatadhammo niyato sambodhiparaaya.no' ti.|| ||

So kho panassa aayasmaa saama.m di.t.tho vaa hoti anussavasuto vaa: 'eva.msiilo so aayasmaa ahosi iti pi.|| ||

Eva.mdhammo so aayasmaa ahosi iti pi.|| ||

Eva.mpa~n~no so aayasmaa ahosi iti pi||
eva.mvihaarii so aayasmaa ahosi iti pi||
eva.m vimutto so aayasmaa ahosi itipiiti.|| ||

So tassa saddha~nca siila~nca suta~n ca caaga~nca pa~n~na~nca anussaranto tathattaaya citta.m upasa'nharati.|| ||

Evam pi kho Anuruddhaa upaasakassa phaasuvihaaro hoti.|| ||

Idh'Aanuruddhaa upaasikaa su.naati: 'itthannaamaa upaasikaa kaalakataa1 saa Bhagavataa byaakataa: pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa.myojanaana.m parikkhayaa opapaatikaa tattha parinibbaayinii anaavattidhammaa tasmaa lokaa' ti.|| ||

Saa kho panassaa bhaginii saama.m di.t.thaa vaa hoti anussavasutaa vaa: 'eva.msiilaa saa bhaginii ahosi iti pi||
eva.mdhammaa saa bhaginii ahosi iti pi||
eva.mpa~n~naa saa bhaginii ahosi iti pi||
eva.mvihaarinii [468] saa bhaginii ahosi iti pi||
eva.m vimuttaa saa bhaginii ahosi itipiiti.|| ||

Saa tassaa saddha~nca siila~nca suta~n ca caaga~nca pa~n~na~nca anussarantii tathattaaya citta.m upasa'nharati.|| ||

Evam pi kho Anuruddhaa upaasikaaya phaasuvihaaro hoti.

Idh'Aanuruddhaa upaasikaa su.naati: 'itthannaamaa upaasikaa kaalakataa saa Bhagavataa byaakataa: 'ti.n.na.m sa.myojanaana.m parikkhayaa raagadosamohaana.m tanuttaa sakadaagaaminii sakideva ima.m loka.m aagantvaa dukkhassanta.m karissatii' ti.|| ||

Saa kho panassaa bhaginii saama.m di.t.thaa vaa hoti anussavasutaa vaa: 'eva.msiilaa saa bhaginii ahosi iti pi||
eva.mdhammaa saa bhaginii ahosi iti pi||
eva.mpa~n~naa saa bhaginii ahosi iti pi||
eva.mvihaarinii saa bhaginii ahosi iti pi||
eva.m vimuttaa saa bhaginii ahosi itipiiti.|| ||

Saa tassa saddha~nca siila~nca suta~n ca caaga~nca pa~n~na~nca anussarantii tathattaaya citta.m upasa'nharati.|| ||

Evam pi kho Anuruddhaa upaasikaaya phaasuvihaaro hoti.|| ||

Idh'Aanuruddhaa upaasikaa su.naati: 'itthannaamaa upaasikaa kaalakataa1 saa Bhagavataa byaakataa:'ti.n.na.m sa.myojanaana.m parikkhayaa sotaapannaa avinipaatadhammaa niyataa sambodhiparaaya.naa' ti.|| ||

Saa kho panassaa bhaginii saama.m di.t.thaa vaa hoti anussavasutaa vaa: 'eva.msiilaa saa bhaginii ahosi iti pi||
eva.mdhammaa saa bhaginii ahosi iti pi||
eva.mpa~n~naa saa bhaginii ahosi iti pi||
eva.mvihaarinii saa bhaginii ahosi iti pi||
eva.m vimuttaa saa bhaginii ahosi itipiiti.|| ||

Saa tassaa saddha~nca siila~nca suta~n ca caaga~nca pa~n~na~nca anussarantii tathattaaya citta.m upasa'nharati.|| ||

Evam pi kho Anuruddhaa upaasikaaya phaasuvihaaro hoti.|| ||

Iti kho Anuruddhaa Tathaagato na janakuhanattha.m||
na janalapanattha.m||
na laabha-sakkaara-silokaanisa.msattha.m||
na iti ma.m jano jaanaatuu'ti saavake abbhatiite kaalakate upapattiisu vyaakaroti: 'asu amutra upapanno asuu amutra upapanno' ti.|| ||

Santi ca kho Anuruddhaa kulaputtaa saddhaa u.laaravedaa u.laarapaamojjaa.|| ||

Te ta.m sutvaa tathattaaya citta.m upasa'nharanti.|| ||

Tesa.m ta.m Anuruddhaa hoti diigha-ratta.m hitaaya sukhaayaati.|| ||

Idam avoca Bhagavaa.|| ||

Attamano aayasmaa Anuruddho Bhagavato bhaasita.m abhinandiiti.|| ||

Na'akapaana sutta.m a.t.thama.m


Contact:
E-mail
Copyright Statement