Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
II. Majjhima-Pa.n.naasa
3. Paribbaajaka Vagga

Sutta 75

Maagandiya Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


[501]

[1][chlm][pts][than][ntbb][upal][olds] Eva.m me suta.m|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Kuruusu viharati Kammaassadamma.m naama Kuruuna.m nigamo bhaaradvaajagottassa braahma.nassa agyaagaare ti.nasantharake.|| ||

Atha kho Bhagavaa pubba.nha-samaya.m nivaasetvaa pattaciivara.m aadaaya Kammaassadamma.m pi.n.daaya paavisi.|| ||

Kammaassadamme pi.n.daaya caritvaa pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkanto yena~n~nataro vanasa.n.do ten'upasa'nkami divaavihaaraaya.|| ||

Ta.m vanasa.n.da.m ajjhogahetvaa a~n~natarasmi.m rukkhamuule divaavihaara.m nisiidi.|| ||

[502] Atha kho Maagandiyo paribbaajako ja'nghaavihaara.m anuca'nkamamaano anuvicaramaano yena bhaaradvaajagottassa braahma.nassa agyaagaara.m ten'upasa'nkami.|| ||

Addasaa kho Maagandiyo paribbaajako bhaaradvaajagottassa braahma.nassa agyaagaare ti.nasantharaka.m pa~n~natta.m,||
disvaana bhaaradvaajagotta.m braahma.na.m etad avoca: 'kassa nvaya.m bhoto bhaaradvaajassa agyaagaare ti.nasantharako pa~n~natto.|| ||

Sama.naseyyaaruupa.m ma~n~neti.|| ||

Atthi bho Maagandiya Sama.no Gotamo Sakyaputto Sakyakulaa pabbajito.|| ||

Ta.m kho pana bhavanta.m Gotama.m eva.m kalyaa.no kittisaddo abbhuggato:||
'Iti pi so Bhagavaa araha.m Sammaa-sambuddho vijjaa-cara.na-sampanno sugato loka-viduu anuttaro purisa-damma-saarathii satthaa deva-manussaana.m buddho Bhagavaa' ti.|| ||

Tassesaa bhoto Gotamassa seyyaa pa~n~nattaati.|| ||

Duddi.t.tha.m vata bho bhaaradvaaja addasaama4 ye maya.m tassa bhoto Gotamassa bhuunahuno seyya.m addasaamaati.|| ||

'Rakkhasseta.m Maagandiya vaaca.m,||
rakkhasseta.m Maagandiya vaaca.m,||
bahuu hi tassa bhoto Gotamassa khattiyapa.n.ditaapi braahma.napa.n.ditaapi gahapatipa.n.ditaapi sama.napa.n.ditaapi abhippasannaa viniitaa ariye ~naaye dhamme kusale' ti.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Eva.m hi no sutte ocaratii ti.|| ||

Sace ta.m bhoto Maagandiyassa agaru aaroceyyame ta.m sama.nassa Gotamassaati.|| ||

Appossukko bhava.m bhaaradvaajo vuttova na.m vadeyyaati.|| ||

Assosi kho Bhagavaa dibbaaya sotadhaatuyaa visuddhaaya atikkantamaanusakaaya1 bhaaradvaajagottassa braahma.nassa Maagandiyena paribbaajakena saddhi.m ima.m kathaasallaapa.m.|| ||

Atha kho Bhagavaa saaya.nhasamaya.m patisallaanaa vu.t.thito yena bhaaradvaajagottassa braahma.nassa agyaagaara.m ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa nisiidi pa~n~natte ti.nasantharake.|| ||

Atha kho bhaaradvaajagotto braahma.no yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavataa saddhi.m sammodi,||
sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho bhaaradvaajagotta.m braahma.na.m Bhagavaa etad avoca:||
'Ahu pana te bhaaradvaaja Maagandiyena paribbaajakena [503] saddhi.m ima.myeva ti.nasantharaka.m aarabbha kocid-eva kathaasallaapo' ti.|| ||

Eva.m vutte bhaaradvaajagotto braahma.no sa.mviggo lomaha.t.thajaato Bhagavanta.m etad avoca:||
'Etad eva kho pana maya.m bhoto Gotamassa aarocetukaamaa,||
atha ca pana bhava.m Gotamo anakkhaata.myeva akkhaasiiti.|| ||

Aya~n ca h'ida.m Bhagavato bhaaradvaajagottena braahma.nena saddhi.m antaraa kathaa vippakataa hoti.|| ||

Atha Maagandiyo paribbaajako ja'nghaavihaara.m anuca'nkamamaano anuvicaramaano yena bhaaradvaajagottassa braahma.nassa agyaagaara.m,||
yena Bhagavaa ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa Bhagavataa saddhi.m sammodi,||
sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho Maagandiya.m paribbaajaka.m Bhagavaa etad avoca.

Cakkhu.m kho Maagandiya ruupaaraama.m ruuparata.m ruupasammudita.m.|| ||

Ta.m Tathaagatassa danta.m gutta.m rakkhita.m sa.mvuta.m.|| ||

Tassa ca sa.mvaraaya dhamma.m deseti.|| ||

Ida.m nu te eta.m Maagandiya sandhaaya bhaasita.m:||
'Bhuunahu Sama.no Gotamo' ti.|| ||

Etad eva kho pana me bho Gotama sandhaaya bhaasita.m:||
'Bhuunahu Sama.no Gotamo' ti.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Eva.m hi no sutte ocaratii ti.|| ||

Sota.m kho Maagandiya saddaaraama.m saddarata.m saddasammudita.m.|| ||

Ta.m Tathaagatassa danta.m gutta.m rakkhita.m sa.mvuta.m.|| ||

Tassa ca sa.mvaraaya dhamma.m deseti.|| ||

Ida.m nu te eta.m Maagandiya sandhaaya bhaasita.m:||
'Bhuunahu Sama.no Gotamo' ti.|| ||

Etad eva kho pana me bho Gotama sandhaaya bhaasita.m:||
'Bhuunahu Sama.no Gotamo' ti.|| ||

Ta.m kissa hetu? eva.m hi no sutte ocaratii ti.|| ||

Ghaana.m kho Maagandiya gandhaaraama.m gandharata.m gandhasammudita.m.|| ||

Ta.m Tathaagatassa danta.m gutta.m rakkhita.m sa.mvuta.m.|| ||

Tassa ca sa.mvaraaya dhamma.m deseti.|| ||

Ida.m nu te eta.m Maagandiya sandhaaya bhaasita.m:||
'Bhuunahu Sama.no Gotamo' ti.|| ||

Etad eva kho pana me bho Gotama sandhaaya bhaasita.m:||
'Bhuunahu Sama.no Gotamo' ti.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Eva.m hi no sutte ocaratii ti.|| ||

Jivhaa kho Maagandiya rasaaraamaa rasaarattaa rasasammuditaa.|| ||

Saa Tathaagatassa dantaa guttaa rakkhitaa sa.mvutaa.|| ||

Tassaa ca sa.mvaraaya dhamma.m deseti.|| ||

Ida.m nu te eta.m Maagandiya sandhaaya bhaasita.m:||
'Bhuunahu Sama.no Gotamo' ti.|| ||

Etad eva kho pana me bho Gotama sandhaaya bhaasita.m:||
'Bhuunahu Sama.no Gotamo' ti.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Eva.m hi no sutte ocaratii' ti.|| ||

Kaayo kho Maagandiya pho.t.thabbaaraamo pho.t.thabbarato pho.t.thabbammudito.|| ||

So Tathaagatassa danto gutto rakkhito sa.mvuto.|| ||

Tassa ca sa.mvaraaya dhamma.m deseti.|| ||

Ida.m nu te eta.m Maagandiya sandhaaya bhaasita.m:||
'Bhuunahu Sama.no Gotamo' ti.|| ||

Etad eva kho pana me bho Gotama sandhaaya bhaasita.m:||
'Bhuunahu Sama.no Gotamo' ti.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Eva.m hi no sutte ocaratii' ti.|| ||

Mano kho Maagandiya dhammaaraamo dhammarato dhammasammudito.|| ||

So Tathaagatassa danto gutto rakkhito sa.mvuto.|| ||

Tassa ca sa.mvaraaya dhamma.m deseti.|| ||

Ida.m nu te eta.m Maagandiya sandhaaya bhaasita.m:||
'Bhuunahu Sama.no Gotamo' ti.|| ||

Etad eva kho pana me bho Gotama sandhaaya bhaasita.m:||
'Bhuunahu Sama.no Gotamo' ti.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Eva.m hi no sutte ocaratii' ti.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi Maagandiya idh'ekacco cakkhu- [504] vi~n~neyyehi ruupehi paricaaritapubbo assa,||
i.t.thehi kantehi manaapehi piyaruupehi kaamuupasa.mhitehi rajaniiyehi.|| ||

So aparena samayena ruupaana.myeva samudaya~n ca attha'ngama~nca assaada~n ca aadiinava~n ca nissara.na~n ca yathaabhuuta.m viditvaa ruupata.nha.m pahaaya ruupapari'aaha.m pa.tivinodetvaa vigatapipaaso ajjhatta.m vuupasantacitto vihareyya.|| ||

Imassa pana te Maagandiya kimassa vacaniiyanti:||
na ki~nci bho Gotama.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi Maagandiya idh'ekacco sotavi~n~neyyehi saddehi paricaaritapubbo assa,||
i.t.thehi kantehi manaapehi piyaruupehi kaamuupasa.mhitehi rajaniiyehi.|| ||

So aparena samayena saddaana.myeva samudaya~n ca attha'ngama~nca assaada~n ca aadiinava~n ca nissara.na~n ca yathaabhuuta.m viditvaa saddata.nha.m pahaaya saddapari'aaha.m pa.tivinodetvaa vigatapipaaso ajjhatta.m vuupasantacitto vihareyya.|| ||

Imassa pana te Maagandiya kimassa vacaniiyanti:||
na ki~nci bho Gotama.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi Maagandiya idh'ekacco ghaanavi~n~neyyehi gandhehi paricaaritapubbo assa,||
i.t.thehi kantehi manaapehi piyaruupehi kaamuupasa.mhitehi rajaniiyehi.|| ||

So aparena samayena gandhaana.myeva samudaya~n ca attha'ngama~nca assaada~n ca aadiinava~n ca nissara.na~n ca yathaabhuuta.m viditvaa gandhata.nha.m pahaaya gandhapari'aaha.m pa.tivinodetvaa vigatapipaaso ajjhatta.m vuupasantacitto vihareyya.|| ||

Imassa pana te Maagandiya kimassa vacaniiyanti:||
na ki~nci bho Gotama.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi Maagandiya idh'ekacco jivhaavi~n~neyyehi rasehi paricaaritapubbo assa,||
i.t.thehi kantehi manaapehi piyaruupehi kaamuupasa.mhitehi rajaniiyehi.|| ||

So aparena samayena rasaana.myeva samudaya~n ca attha'ngama~nca assaada~n ca aadiinava~n ca nissara.na~n ca yathaabhuuta.m viditvaa rasata.nha.m pahaaya rasapari'aaha.m pa.tivinodetvaa vigatapipaaso ajjhatta.m vuupasantacitto vihareyya.|| ||

Imassa pana te Maagandiya kimassa vacaniiyanti:||
na ki~nci bho Gotama.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi Maagandiya idh'ekacco kaayavi~n~neyyehi pho.t.thabbehi paricaaritapubbo assa,||
i.t.thehi kantehi manaapehi piyaruupehi kaamuupasa.mhitehi rajaniiyehi.|| ||

So aparena samayena po.t.thabbaana.myeva samudaya~n ca attha'ngama~nca assaada~n ca aadiinava~n ca nissara.na~n ca yathaabhuuta.m viditvaa pho.t.thabbata.nha.m pahaaya pho.t.thabbapari'aaha.m pa.tivinodetvaa vigatapipaaso ajjhatta.m vuupasantacitto vihareyya.|| ||

Imassa pana te Maagandiya kimassa vacaniiyanti:||
na ki~nci bho Gotama.|| ||

Aha.m kho pana Maagandiya pubbe agaariyabhuuto samaano pa~ncahi kaama-gu.nehi samappito sama'ngiibhuuto paricaaresi.m.|| ||

Cakkhuvi~n~neyyehi ruupehi i.t.thehi kantehi manaapehi piyaruupehi kaamuupasa.mhitehi rajaniiyehi.|| ||

Sotavi~n~neyyehi saddehi i.t.thehi kantehi manaapehi piyaruupehi kaamuupasa.mhitehi rajaniiyehi.|| ||

Ghaanavi~n~neyyehi gandhehi i.t.thehi kantehi manaapehi piyaruupehi kaamuupasa.mhitehi rajaniiyehi.|| ||

Jivhaavi~n~neyyehi rasehi i.t.thehi kantehi manaapehi piyaruupehi kaamuupasa.mhitehi rajaniiyehi.|| ||

Kaayavi~n~neyyehi pho.t.thabbehi i.t.thehi kantehi manaapehi piyaruupehi kaamuupasa.mhitehi rajaniiyehi.|| ||

Tassa mayha.m Maagandiya tayo paasaadaa ahesu.m: eko vassiko eko hemantiko eko gimhiko.|| ||

So kho aha.m Maagandiya vassike paasaade vassike cattaaro maase nippurisehi turiyehi paricaarayamaano na he.t.thaa paasaada.m orohaami.|| ||

So aparena samayena kaamaana.myeva samudaya~n ca attha.mgama~nca assaada~n ca aadiinava~n ca nissara.na~n ca yathaabhuuta.m viditvaa kaamata.nha.m pahaaya kaamapari'aaha.m pa.tivinodetvaa vigatapipaaso ajjhatta.m vuupasantacitto viharaami.|| ||

So a~n~ne satte passaami kaamesu aviitaraage kaamata.nhaahi khajjamaane kaamapari'aahena pari.dayhamaane kaame pa.tisevante.|| ||

So tesa.m na pihemi.|| ||

Na tattha abhiramaami.|| ||

Ta.m kissa hetu? yaa haya.m Maagandiya ratii a~n~natr'eva kaamehi a~n~natra akusalehi dhammehi api dibba.m [505] sukha.m samadhigayha ti.t.thati,||
taaya ratiyaa ramamaano hiinassa na pihemi.|| ||

Na tattha abhiramaami.|| ||

Seyyathaa pi Maagandiya gahapati vaa gahapatiputto vaa a.d.dho mahaddhano mahaabhogo pa~ncahi kaama-gu.nehi samppito sama'ngiibhuuto paricaareyya.|| ||

Cakkhuvi~n~neyyehi ruupehi i.t.thehi kantehi manaapehi piyaruupehi kaamuupasa.mhitehi rajaniiyehi.|| ||

Sotavi~na~neyyehi saddehi i.t.thehi kantehi manaapehi piyaruupehi kaamuupasa.mhitehi rajaniiyehi ghaanavi~n~neyyehi gandhehi i.t.thehi kantehi manaapehi piyaruupehi kaamuupasa.mhitehi rajaniiyehi.|| ||

Jivhaavi~n~neyyehi rasehi i.t.thehi kantehi manaapehi piyaruupehi kaamuupasa.mhitehi rajaniiyehi.|| ||

Kaayavi~n~neyyehi pho.t.thabbehi i.t.thehi kantehi manaapehi piyaruupehi kaamuupasa.mhitehi rajaniiyehi.|| ||

So kaayena sucarita.m caritvaa vaacaaya sucarita.m caritvaa manasaa sucarita.m caritvaa kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjeyya devaana.m Taavati.msaana.m sahavyata.m.|| ||

So tattha nandane vane accharaasa'nghaparivuto dibbehi pa~ncahi kaama-gu.nehi samappito sama'ngiito paricaareyya.|| ||

So passeyya gahapati.m vaa gahapatiputta.m vaa pa~ncahi kaama-gu.nehi samappita.m sama'ngiibhuuta.m paricaarayamaana.m.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi Maagandiya,||
api nu so devaputto nandane vane accharaasa'nghaparivuto dibbehi pa~ncahi kaama-gu.nehi samappito sama'ngiibhuuto paricaarayamaano amussa gahapatissa vaa gahapatiputtassa vaa piheyya maanusakaana.m vaa pa~ncanna.m kaamagu.naana.m,||
maanusakehi vaa kaamehi aava.t.teyyaati.|| ||

No h'ida.m bho Gotama,||
ta.m kissa hetu:||
maanusakehi bho Gotama kaamehi dibbaa kaamaa abhikkantataraa pa.niitataraa caa ti.|| ||

Evam eva kho aha.m Maagandiya pubbe agaariyabhuuto samaano pa~ncahi kaama-gu.nehi samappito sama'ngiibhuuto paricaaresi.m:||
cakkhuvi~n~neyyehi ruupehi i.t.thehi kantehi manaapehi piyaruupehi kaamuupasa.mhitehi rajaniiyehi.|| ||

Sotavi~na~neyyehi saddehi i.t.thehi kantehi manaapehi piyaruupehi kaamuupasa.mhitehi rajaniiyehi.|| ||

Ghaanavi~n~neyyehi gandhehi i.t.thehi kantehi manaapehi piyaruupehi kaamuupasa.mhitehi rajaniiyehi.|| ||

Jivhaavi~n~neyyehi rasehi i.t.thehi kantehi manaapehi piyaruupehi kaamuupasa.mhitehi rajaniiyehi.|| ||

Kaayavi~n~neyyehi pho.t.thabbehi i.t.thehi kantehi manaapehi piyaruupehi kaamuupasa.mhitehi rajaniiyehi.|| ||

So aparena samayena kaamaana.myeva samudaya~n ca attha'ngama~nca assaada~n ca aadiinava~n ca nissara.na~n ca yathaabhuuta.m viditvaa kaamata.nha.m pahaaya kaamapari'aaha.m pa.tivinodetvaa vigatapipaaso ajjhatta.m vuupasantacitto viharaami.|| ||

So a~n~ne satte passaami kaamesu aviitaraage kaamata.nhaahi khajjamaane kaamapari'aahena [506] pari.dayhamaane kaame pa.tisevante.|| ||

So tesa.m na pihemi,||
na tattha abhiramaami.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Yaa ha'ya.m Maagandiya rati a~n~natr'eva kaamehi a~n~natra akusalehi dhammehi api dibba.m sukha.m samadigayha ti.t.thati,||
taaya ratiyaa ramamaano hiinassa na pihemi.|| ||

Na tattha abhiramaami.|| ||

Seyyathaa pi Maagandiya ku.t.thii puriso arugatto pakkagatto kimiihi khajjamaano nakhehi va.namukhaani vippatacchamaano a'ngaarakaasuyaa kaaya.m paritaapeyya,||
tassa mittaamaccaa ~naatisaa.lohitaa bhisakka.m sallakatta.m upa.t.thaapeyyu.m,||
tassa so bhiSakko sallakatto bhesajja.m kareyya,||
so ta.m bhesajja.m aagamma ku.t.thehi parimucceyya arogo assa sukhii serii saya.mvasii yena kaama'ngamo.|| ||

So a~n~na.m ku.t.thi.m purisa.m passeyya arugatta.m pakkagatta.m kimiihi khajjamaana.m nakhehi va.namukhaani vippatacchamaana.m a'ngaarakaasuyaa kaaya.m paritaapenta.m.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi Maagandiya,||
'api nu so puriso amussa ku.t.thi'ssa purisassa piheyya,||
a'ngaarakaasuyaa vaa bhesajjapa.tisevanaaya vaa' ti.|| ||

No h'ida.m bho Gotama.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Roge hi bho Gotama sati bhesajjena kara.niiya.m hoti,||
roge asati bhesajjena kara.niiya.m na hotii' ti.|| ||

Evam eva kho aha.m Maagandiya pubbe agaariyabhuuto samaano pa~ncahi kaama-gu.nehi samappito sama'ngiibhuuto paricaaresi.m.|| ||

Cakkhuvi~n~neyyehi ruupehi i.t.thehi kantehi manaapehi piyaruupehi kaamuupasa.mhitehi rajaniiyehi.|| ||

Sotavi~na~neyyehi saddehi i.t.thehi kantehi manaapehi piyaruupehi kaamuupasa.mhitehi rajaniiyehi.|| ||

Ghaanavi~n~neyyehi gandhehi i.t.thehi kantehi manaapehi piyaruupehi kaamuupasa.mhitehi rajaniiyehi.|| ||

Jivhaavi~n~neyyehi rasehi i.t.thehi kantehi manaapehi piyaruupehi kaamuupasa.mhitehi rajaniiyehi.|| ||

Kaayavi~n~neyyehi pho.t.thabbehi i.t.thehi kantehi manaapehi piyaruupehi kaamuupasa.mhitehi rajaniiyehi.|| ||

So aparena samayena kaamaana.myeva samudaya~n ca attha'ngama~nca assaada~n ca aadiinava~n ca nissara.na~n ca yathaabhuuta.m|| ||

Viditvaa kaamata.nha.m pahaaya kaamapari'aaha.m pa.tivinodetvaa vigatapipaaso ajjhatta.m vuupasantacitto viharaami.|| ||

So a~n~ne satte passaami kaamesu aviitaraage kaamata.nhaahi khajjamaane kaamapari'aahena pari.dayhamaane kaame pa.tisevante.|| ||

So tesa.m na pihemi,||
na tattha abhiramaami.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Yaa ha'ya.m Maagandiya rati a~n~natr'eva kaamehi a~n~natra akusalehi dhammehi api dibba.m sukha.m samadigayha ti.t.thati,||
taaya ratiyaa ramamaano hiinassa na pihemi.|| ||

Na tattha abhiramaami.

Seyyathaa pi Maagandiya ku.t.thii puriso arugatto pakkagatto kimiihi khajjamaano nakhehi va.namukhaani vippatacchamaano a'ngaarakaasuyaa kaaya.m paritaapeyya.|| ||

Tassa mittaamaccaa ~naatisaa.lohitaa bhisakka.m sallakatta.m upa.t.thaapeyyu.m.|| ||

Tassa so bhiSakko sallakatto bhesajja.m kareyya.|| ||

So ta.m bhesja.m aagamma ku.t.thehi parimucceyya.|| ||

Arogo assa sukhii serii saya.mvasii yena kaama'ngamo.|| ||

Tam ena.m dve balavanto purisaa naanaa baahaasu gahetvaa a'ngaarakaasu.m upaka.d.dheyyu.m.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi Maagandiya,||
api nu so puriso iti ciiti c'eva kaaya.m sannaameyyaa' ti.|| ||

Eva.m bho Gotama.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

'Asu hi bho Gotama aggi dukkhasamphasso c'eva mahaabhitaapo ca mahaapari.laahocaa' ti.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi Maagandiya,||
idaan'eva nu kho so aggi dukkhasamphasso c'eva mahaabhitaapo ca mahaapari.laaho ca,||
udaahu pubbepi so aggi dukkhasamphasso c'eva mahaabhitaapo ca mahaapari.laaho caa ti.|| ||

Idaani c'eva bho Gotama so aggi dukkhasamphasso c'eva mahaabhitaapo ca mahaapari.laaho ca.|| ||

Pubbe pi so aggi dukkhasamphasso c'eva mahaabhitaapo ca mahaapari.laaho ca,||
asuhi ca bho Gotama ku.t.thii puriso arugatto pakkagatto kimiihi khajjamaano nakhehi va.namukhaani vippatacchamaano upahatindriyo dukkhasamphasseyeva aggismi.m sukham iti vipariitasa~n~na.m paccalatthaati.|| ||

Evam eva kho Maagandiya atiitampi addhaana.m kaamaa dukkhasamphassaa c'eva mahaabhitaapaa ca mahaapari'aahaa ca.|| ||

Anaagatam pi addhaana.m kaamaa dukkhasamphassaa c'eva mahaabhitaapaa ca mahaapari'aahaa ca,||
etarahipi paccuppanna.m addhaana.m kaamaa dukkhasamphassaa c'eva mahaabhitaapaa ca mahaapari'aahaa ca.|| ||

Ime ca Maagandiya sattaa kaamesu aviitaraagaa kaamata.nhaahi khajjamaanaa kaamapari'aahena pari.dayhamaanaa upahatindriyaa dukkhasamphassesveva kaamesu sukham iti vipariitasa~n~na.m paccalatthu.m.|| ||

[507] Seyyathaa pi Maagandiya ku.t.thii puriso arugatto pakkagatto kimiihi khajjamaano nakhehi va.namukhaani vippatacchamaano a'ngaarakaasuyaa kaaya.m paritaapeti.|| ||

Yathaa yathaa kho Maagandiya asu ku.t.thii puriso arugatto pakkagatto kimiihi khajjamaano nakhehi va.namukhaani vippatacchamaano a'ngaarakaasuyaa kaaya.m paritaapeti,||
tathaa tathaassa taani va.namukhaani asucitaraani c'eva honti duggandhataraani ca puutikataraani ca.|| ||

Hoti c'eva kaaci saatamattaa assaadamattaa yad ida.m va.namukhaana.m ka.n.duuvanahetu.|| ||

Evam eva kho Maagandiya sattaa kaamesu aviitaraagaa kaamata.nhaahi khajjamaanaa kaamapari'aahena pari.dayhamaanaa kaame pa.tisevanti.|| ||

Yathaa yathaa kho Maagandiya sattaa kaamesu aviitaraagaa kaamata.nhaahi khajjamaanaa kaamapari'aahena pari.dayhamaanaa kaame pa.tisevanti,||
tathaa tathaa tesa.m sattaana.m kaamata.nhaa c'eva pava.d.dhati,||
kaamapari'aahena ca pari.dayhanti.|| ||

Hoti c'eva kaaci saatamattaa assaadamattaa yad ida.m pa~nca kaamagu.ne pa.ticca.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi Maagandiya:||
api nu te di.t.tho vaa suto vaa raajaa vaa raajamahaamatto vaa pa~ncahi kaama-gu.nehi samappito sama'ngiibhuuto paricaarayamaano kaamata.nha.m appahaaya kaamapari'aaha.m appa.tivinodetvaa vigatapipaaso ajjhatta.m vuupasantacitto vihaasi vaa,||
viharati vaa,||
viharissati vaati.|| ||

No h'ida.m bho Gotama.|| ||

Saadhu Maagandiya,||
mayaapi kho eta.m Maagandiya n'eva di.t.tha.m na suta.m raajaa vaa raajamahaamatto vaa pa~ncahi kaama-gu.nehi samappito sama'ngiibhuuto paricaarayamaano kaamata.nha.m appahaaya kaamapari'aaha.m appa.tivinodetvaa vigatapipaaso ajjhatta.m vuupasantacitto vihaasi vaa,||
viharati vaa,||
viharissati vaa.|| ||

Atha kho Maagandiya ye hi keci sama.naa vaa braahma.naa vaa vigatapipaasaa ajjhatta.m vuupasantacittaa viha.msu1 vaa,||
viharanti vaa,||
viharisnti vaa.|| ||

Sabbe te kaamaana.myeva samudaya~n ca attha'ngama~nca assaada~n ca aadiinava~n ca nissara.na~n ca yathaabhuuta.m viditvaa kaamata.nha.m pahaaya kaamapari'aaha.m pa.tivinodetvaa vigatapipaasaa ajjhatta.m vuupasantacittaa viha.msu1 vaa,||
viharanti vaa,||
viharissanti vaati.|| ||

Atha kho Bhagavaa taaya.m velaaya.m ima.m udaana.m udaanesi:|| ||

'Aarogyaparamaa laabhaa||
nibbaana.m parama.m sukha.m,||
A.t.tha'ngiko ca maggaana.m||
khema.m amatagaaminanti.|| ||

Eva.m vutte Maagandiyo paribbaajako Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

'Acchariya.m bho Gotama,||
abbhuta.m bho Gotama,||
yaava subhaasita~n ci'da.m bhotaa Gotamena: [509]|| ||

'Aarogyaparamaa laabhaa||
nibbaana.m parama.m sukhan' ti.|| ||

Mayaapi kho eta.m bho Gotama suta.m pubbakaana.m paribbaajakaana.m aacariyapaacariyaana.m bhaasamaanaana.m:|| ||

'Aarogyaparamaa laabhaa||
nibbaana.m parama.m sukhan' ti.|| ||

Ta-y-ida.m bho Gotama sametii ti.|| ||

Yampana te eta.m Maagandiya suta.m pubbakaana.m paribbaajakaana.m aacariyapaacariyaana.m bhaasamaanaana.m:|| ||

'Aarogyaparamaa laabhaa||
nibbaana.m parama.m sukhan' ti.|| ||

'Katamanta.m aarogya.m,||
katamanta.m nibbaanan' ti.|| ||

Eva.m vutte Maagandiyo paribbaajako sakaan'eva suda.m gattaani paa.ninaa anomajjati.|| ||

Idanta.m bho Gotama aarogya.m,||
idanta.m nibbaana.m.|| ||

Aha.m hi bho Gotama etarahi arogo sukhii,||
na ma.m ki~nci aabaadhayatii' ti.|| ||

Seyyathaa pi Maagandiya jaccandho puriso,||
so na passeyya ka.nhasukkaani ruupaani,||
na passeyya niilakaani ruupaani,||
na passeyya piitakaani ruupaani,||
na passeyya lohitakaani ruupaani,||
na passeyya ma~nje.t.thakaani ruupaani,||
na passeyya samavisama.m,||
na passeyya taarakaruupaani,||
na passeyya candimasuriye,||
so su.neyya cakkhumato bhaasamaanassa:||
'cheka.m vata bho odaata.m vattha.m abhiruupa.m nimmala.m sucinti.|| ||

So odaatapariyesana.m careyya.|| ||

Tam ena.m a~n~nataro puriso telamasikatena4 saahu'aciivarena va~nceyya:||
idan te amho purisa odaata.m vattha.m abhiruupa.m nimmala.m sucinti.|| ||

So ta.m pa.tiga.nheyya,||
pa.tiggahetvaa paarupeyya,||
paarupitvaa attamano attamanavaaca.m nicchaareyya:||
'cheka.m vata bho odaata.m vattha.m abhiruupa.m nimmala.m sucin' ti.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi Maagandiya,||
api nu so jaccandho puriso jaananto passanto amu.m telamasikata.m saahu'aciivara.m pa.tiga.nheyya,||
pa.tiggahetvaa paarupeyya,||
paarupitvaa attamano attamanavaaca.m nicchaareyya:||
'cheka.m vata bho odaata.m vattha.m abhiruupa.m nimmala.m suci'nti,||
udaahu cakkhumato saddaayaati.|| ||

Ajaananto hi bho Gotama apassanto so jaccandho puriso amu.m telamasikata.m saahu'aciivara.m pa.tiga.nheyya,||
pa.tiggahetvaa paarupeyya,||
paarupitvaa attamano attamanavaaca.m nicchaareyya:||
cheka.m vata bho odaata.m vattha.m abhiruupa.m nimmala.m sucinti,||
cakkhumate saddhaayaati.|| ||

Evam eva kho Maagandiya a~n~natitthiyaa paribbaajakaa andhaa ackkhukaa,||
ajaanantaa aarogya.m,||
apassantaa nibbaana.m.|| ||

Atha ca pani'ma.m gaatha.m bhaasanti.|| ||

'Aarogya paramaa laabhaa nibbaana.m parama.m sukhan' ti.|| ||

Pubbakehesaa Maagandiya arahantehi Sammaa-sambuddhehii gaathaa bhaasitaa.|| ||

'Aarogyaparamaa laabhaa nibbaana.m parama.m sukha.m,

A.t.tha'ngiko ca maggaana.m khema.m amatagaaminan' ti.|| ||

Saa etarahi anupubbena puthujjanagataa.|| ||

Aya.m kho pana Maagandiya kaayo rogabhuuto ga.n.dabhuuto sallabhuuto aghabhuuto aabaadhabhuuto.|| ||

So tva.m ima.m kaaya.m rogabhuuta.m ga.n.dabhuuta.m sallabhuuta.m aghabhuuta.m aabaadhabhuuta.m||
'ida.m ta.m bho Gotama aarogya.m ida.m ta.m nibbaana'nti vadesi.|| ||

Ta.m hi te Maagandiya ariya.m cakkhu.m n'atthi yena tva.m ariyena cakkhunaa aarogya.m jaaneyyaasi,||
nibbaana.m passeyyaasiiti.|| ||

Eva.m pasanno aha.m bhoto Gotamassa,||
pahoti me bhava.m Gotamo tathaa dhamma.m desetu.m,||
yathaa'ha.m aarogya.m jaaneyya.m,||
nibbaana.m passeyyan' ti.|| ||

Seyyathaa pi Maagandiya jaccandho puriso,||
so na passeyya ka.nhasukkaani ruupaani,||
na passeyya niilakaani ruupaani,||
na passeyya piitakaani ruupaani,||
na passeyya lohitakaani ruupaani,||
na passeyya ma~nje.t.thakaani ruupaani,||
na passeyya samavisama.m,||
na passeyya taarakaruupaani,||
na passeyya candimasuriye,||
tassa mittaamaccaa ~naatisaa.lohitaa bhisakka.m sallakatta.m upa.t.thaapeyyu.m.|| ||

Tassa so bhiSakko sallakatto bhesajja.m kareyya.|| ||

So ta.m bhesajja.m aagamma na cakkhuuni uppaadeyya,||
na cakkhuuni visodheyya.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi Maagandiya,||
nanu so vejjo yaavad eva kilamathassa vighaatassa bhaagii assaa' ti.|| ||

Eva.m bho Gotama.|| ||

Evam eva kho Maagandiya aha~n c'eva te Dhamma.m deseyya.m idanta.m aarogya.m,||
idanta.m nibbaananti.|| ||

So tva.m aarogya.m na jaaneyyaasi,||
nibbaana.m na passeyyaasi.|| ||

So mam'assa kilamatho,||
saa mam'assa vihesaa' ti.|| ||

Eva.m pasanno aha.m bhoto Gotamassa,||
pahoti me bhava.m Gotamo tathaa dhamma.m desetu.m,||
yathaa'ha.m aarogya jaaneyya.m nibbaana.m passeyyanti.|| ||

Seyyathaa pi Maagandiya jaccandho puriso so na passeyya ka.nhasukkaani ruupaani,||
na passeyya niilakaani ruupaani,||
na passeyya piitakaani ruupaani,||
na passeyya lohitakaani ruupaani,||
na passeyya ma~nje.t.thakaani ruupaani,||
na passeyya samavisama.m,||
na passeyya taarakaruupaani,||
na passeyya candimasuriye.|| ||

So su.neyya cakkhumato bhaasamaanassa 'cheka.m vata bho odaata.m vattha.m abhiruupa.m nimmala.m sucin' ti.|| ||

So odaatapariyesana.m careyya.|| ||

Tamena~n~nataro puriso telamasikatena saahu'aciivarena va~nceyya,||
idan te ambho purisa odaata.m vattha.m abhiruupa.m nimmala.m sucinti.|| ||

So ta.m pa.tiga.nheyya,||
pa.tiggahetvaa paarupeyya.|| ||

Tassa mittaamaccaa ~naatisaa.lohitaa bhisakka.m sallakatta.m upa.t.thaapeyyu.m.|| ||

Tassa so bhiSakko sallakatto bhesajja.m kareyya: uddha-virecana.m adho-virecana.m a~njana.m pacca~njana.m natthu-kamma.m.|| ||

So ta.m bhesajja.m aagamma cakkhuuni uppaadeyya,||
cakkhuuni visodheyya.|| ||

Tassa saha cakkhuppaadaa yo amusmi.m telamasikate saahu'aciivare chandaraago,||
so pahiiyetha.|| ||

Ta~n ca na.m purisa.m amittatopi daheyya.|| ||

Paccatthikatopi daheyya.|| ||

Api ca jiivitaa voropetabba.m ma~n~neyya,||
'diigha-ratta.m vata bho aha.m iminaa purisena telamasikatena saahu'aciivarena nikato va~ncito paluddho.|| ||

'Idan te ambho purisa odaata.m vattha.m cheka.m abhiruupa.m nimmala.m sucinti.|| ||

Evam eva kho Maagandiya aha~n c'eva te Dhamma.m deseyya.m:||
'idanta.m aarogya.m,||
idanta.m nibbaanan' ti.|| ||

So tva.m aarogya.m jaaneyyaasi,||
nibbaana.m passeyyaasi.|| ||

Tassa te saha cakkhuppaadaa yo pa~ncasupaadaanakkhandhesu chandaraago,||
so pahiiyetha,||
api ca te evam assa diigha-ratta.m vata bho aha.m iminaa cittena nikato ca~ncito paluddho,||
aha.m hi ruupa.myeva upaadiyamaano|| ||

Upaadiyi.m,||
vedana.myeva upaadiyamaano upaadiyi.m,||
sa~n~na.myeva upaadiyamaano upaadiyi.m,||
sankhaareyeva upaadiyamaano upaadiyi.m,||
vi~n~naa.na.myeva upaadiyamaano upaadiyi.m.|| ||

Tassa me upaadaana-paccayaa bhavo,||
bhava paccayaa jaati,||
jaati-paccayaa jaraa-mara.na.m soka-parideva-dukkha-domanass- [512] upaayaasaa sambhavanti.|| ||

Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotii' ti.|| ||

Eva.m pasanno aha.m bhoto Gotamassa:||
pahoti me bhava.m Gotamo tathaa dhamma.m desetu.m,||
yathaa'ha.m imamhaa aasanaa anandho vu.t.thaheyyan' ti.|| ||

Tena hi tva.m Maagandiya sappurise bhajeyyaasi,||
yato kho tva.m Maagandiya sappurise bhajissasi,||
tato tva.m Maagandiya saddhamma.m sossasi.|| ||

Yato kho tva.m Maagandiya saddhamma.m sossasi,||
tato tva.m Maagandiya dhammaanudhamma.m pa.tipajjissasi.|| ||

Yato kho tva.m Maagandiya dhammaanudhamma.m pa.tipajjissasi,||
tato tva.m Maagandiya saama.myeva ~nassasi,||
saama.m dakkhisi.|| ||

Ime rogaa ga.n.daa sallaa,||
idha rogaa ga.n.daa sallaa aparisesaa nirujjhanti,||
tassa me upaadaananirodhaa bhavanirodho,||
bhavanirodhaa jaatinirodho,||
jaatinirodhaa jaraa-mara.na.m soka-parideva-dukkha-domanass'upaayaasaa nirujjhanti,||
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotii' ti.|| ||

Eva.m vutte Maagandiyo paribbaajako Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Abhikkanta.m bho Gotama abhikkanta.m bho Gotama,||
seyyathaa pi bho Gotama nikkujjita.m vaa ukkujjeyya,||
pa.ticchanna.m vaa vivareyya,||
muu.lhassa vaa magga.m aacikkheyya'||
andhakaare vaa telapajjota.m dhaareyya,||
'cakkhumanto ruupaani dakkhintii' ti,||
evam eva.m bhotaa Gotamena aneka-pariyaayena dhammo pakaasito.|| ||

Esaaha.m bhavanta.m Gotama.m sara.na.m gacchaami dhamma~nca bhikkhu-sa'ngha~n ca.|| ||

Labheyyaaha.m bhoto Gotamassa santike pabbajja.m,||
labheyya.m upasampadan' ti.|| ||

Yo kho Maagandiya a~n~natitthiyapubbo imasmi.m dhamma-vinaye aaka'nkhati pabbajja.m,||
aaka'nkhati upasampada.m,||
so cattaaro maase parivasati,||
catunna.m maasaana.m accayena aaraddhacittaa bhikkhuu pabbaajenti,||
upasampaadenti bhikkhubhaavaaya.|| ||

Api ca mettha puggalacemattataa viditaati.|| ||

Sapaca bhante a~n~natitthiyapubbaa imasmi.m dhamma-vinaye aaka'nkhantaa pabbajja.m aaka'nkhantaa upasampada.m,||
cattaaro maase parivasanti,||
catunna.m maasaana.m accayena aaraddhacittaa bhikkhuu pabbaajenti.|| ||

Upasampaadenti bhikkhubhaavaaya.|| ||

Aha.m cattaari vassaani parivasissaami.|| ||

Catunna.m ma.m vassaana.m accayena aaraddhacittaa bhikkhuu pabbaajentu,||
upasampaadentu bhikkhu [513] bhaavaayaati.|| ||

Alattha kho Maagandiyo paribbaajako Bhagavato santike pabbajja.m,||
alattha upasampada.m.|| ||

Aciruupasampanno kho panaayasmaa Maagandiyo eko vuupaka.t.tho appamatto aataapii pahitatto viharanto na cirass'eva yassatthaaya kulaputtaa samma-d-eva agaarasmaa anagaariya.m pabbajanti,||
tadanuttara.m brahmacariya pariyosaana.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja vihaasi.|| ||

Khii.naa jaati,||
vusita.m brahmacariya.m,||
kata.m kara.niiya.m,||
naapara.m itthattaayaati abbha~n~naasi.|| ||

A~n~nataro ca kho panaayasmaa Maagandiyo arahata.m ahosii ti.|| ||

Maagandiyasutta.m pa~ncama.m|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement