Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
II. Majjhima-Pa.n.naasa
3. Paribbaajaka Vagga

Sutta 76

Sandaka Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


[513]

[1][chlm][pts][upal] Eva.m me suta.m|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Kosambiya.m viharati Ghositaaraame.|| ||

2. Tena kho pana samayena Sandako paribbaajako pilakkha guhaaya.m pa.tivasati mahatiyaa paribbaajakaparisaaya saddhi.m pa~nca-mattehi paribbaajakasatehi.|| ||

3. Atha kho aayasmaa Aanando saaya.nhasamaya.m pa.tisallaanaa vu.t.thito bhikkhuu aamantesi 'aayaamaavuso yena devaka.tasobbho ten'upasa'nkamissaama guhaadassanaayaa' ti.|| ||

Evam aavuso ti kho te bhikkhuu aayasmato Aanandassa paccassosu.m.|| ||

Atha kho aayasmaa Aanando sambahulehi bhikkhuuhi saddhi.m yena devaka.tasobbho ten'upasa'nkami.|| ||

4. Tena kho pana samayena Sandako paribbaajako mahatiyaa paribbaajakaparisaaya saddhi.m nisinno hoti unnaadiniyaa uccaasaddamahaasaddaaya aneka-vihita.m tiracchaana-katha.m kathentiyaa.|| ||

Seyyathiida.m: raaja-katha.m cora-katha.m mahaamattakata.m senaa-katha.m bhaya-katha.m yuddha-katha.m anna-katha.m paana-katha.m vattha-katha.m yaana-katha.m sayana-katha.m maalaa-katha.m gandha-katha.m ~naati-katha.m gaama-katha.m nigama-katha.m nagara-katha.m janapada-katha.m itthi-katha.m purisakatha.m suura-katha.m visikhaa-katha.m kumbha.t.thaana-katha.m pubba-peta-katha.m naanatta-katha.m lokakkhaayika.m samuddak- [514] khaayika.m itibhavaabhava-katha.m iti vaa.|| ||

Addasaa kho Sandako paribbaajako aayasmanta.m Aananda.m duurato va aagacchanta.m.|| ||

Disvaana saka.m parisa.m sa.n.thapesi appasaddaa bhonto hontu,||
maa bhonto saddamakattha,||
aya.m sama.nassa Gotamassa saavako aagacchati sama.no Aanando.|| ||

Yaavataa kho pana sama.nassa Gotamassa saavakaa Kosambiya.m pa.tivasanti aya.m tesa.m a~n~nataro sama.no Aanando.|| ||

Appasaddakaamaa kho pana te aayasmanto appasaddaviniitaa appasaddassa va.n.navaadino,||
app'eva naama appasadda.m parisa.m viditvaa upasa'nkamitabba.m ma~n~neyyaa' ti.|| ||

Atha kho te paribbaajakaa tu.nhii ahesu.m.|| ||

5. Atha kho aayasmaa Aanando yena Sandako paribbaajako ten'upasa'nkami.|| ||

Atha kho Sandako paribbaajako aayasmanta.m Aananda.m etad avoca: etu kho bhava.m Aanando,||
svaagata.m bhoto Aanandassa cirassa.m kho bhava.m Aanando ima.m pariyaayamakaasi yad ida.m idhaagamanaaya,||
nisiidatu bhava.m Aanando,||
idamaasana.m pa~n~nattanti.|| ||

Nisiidi kho aayasmaa Aanando pa~n~natte aasane.|| ||

Sandako pi kho paribbaajako a~n~natara.m niica.m aasana.m gahetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho Sandaka.m paribbaajaka.m aayasmaa Aanando etad avoca:|| ||

"Kaayanuttha Sandaka etarahi kathaaya sannisinnaa,||
kaa ca pana vo antaraa kathaa vippakataa" ti.|| ||

"Ti.t.that'esaa bho Aananda kathaa,||
yaaya maya.m etarahi kathaaya sannisinnaa.|| ||

N'esaa bhoto Aanandassa kathaa dullabhaa bhavissati pacchaapi sava.naaya.|| ||

Saadhu vata bhavanta.myeva Aananda.m pa.tibhaatu sake aacariyake dhammii kathaa" ti.|| ||

"Tena hi Sandaka su.naahi,||
saadhuka.m manasi karohi,||
bhaasissaamii" ti.|| ||

"Eva.m bho" ti kho Sandako paribbaajako aayasmato Aanandassa paccassosi.|| ||

Aayasmaa Aanando etad avoca:|| ||

6. "Cattaaro'me Sandaka tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa sammaa-sambuddhena abrahmacariyavaasaa akkhaataa,||
cattaari ca anassaasikaani brahmacariyaani akkhaataani,||
yattha vi~n~nuu puriso sasakka.m brahmacariya.m na vaseyya vasanto vaa na aaraadheyya ~naaya.m dhamma.m kusalan"ti.|| ||

Katame pana te bho Aananda tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa sammaa-sambuddhena cattaaro abrahmacariyavaasaa akkhaataa,||
yattha [515] vi~n~nuu puriso sasakka.m brahmacariya.m na vaseyya vasanto vaa na aaraadheyya ~naaya.m dhamma.m kusalan" ti?|| ||

7. "Idha Sandaka ekacco satthaa eva.m-vaadii hoti eva.mdi.t.thii: 'n'atthi dinna.m n'atthi yi.t.tha.m n'atthi huta.m n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako n'atthi aya.m loko n'atthi paro loko n'atthi maataa n'atthi pitaa n'atthi sattaa opapaatikaa n'atthi loke sama.na-braahma.naa sammaggataa sammaapa.tipannaa ye ima~n ca loka.m para~nca loka.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa pavedenti,||
caatum-mahaa-bhuutiko aya.m puriso yadaa kaala.m karoti pa.thavii pa.thaviikaaya.m anupeti anupagacchati.|| ||

Aapo aapokaaya.m anupeti anupagacchati,||
tejo tejokaaya.m anupeti anupagacchati,||
vaayo vaayokaaya.m anupeti anupagacchati,||
aakaasa.m indriyaani sa'nkamanti,||
aasandipa~ncamaa purisaa mata.m aadaaya gacchanti,||
yaava aa'aahanaa padaani pa~n~naayanti,||
kaapotakaani a.t.thiini bhavanti,||
bhassantaahutiyo dattupa~n~natta.m yad ida.m daana.m tesa.m tuccha.m musaa vilaapo ye keci atthikavaada.m vadanti,||
baale ca pa.n.dite ca kaayassa bhedaa ucchijjanti vinassanti na honti param mara.naa' ti.|| ||

8. Tatra Sandaka vi~n~nuu puriso iti pa.tisa~ncikkhati: 'aya.m kho bhava.m satthaa eva.m-vaadii eva.mdi.t.thii.|| ||

'N'atthi dinna.m n'atthi yi.t.tha.m n'atthi huta.m n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako n'atthi aya.m loko n'atthi paro loko n'atthi maataa n'atthi pitaa n'atthi sattaa opapaatikaa n'atthi loke sama.na-braahma.naa sammaggataa sammaapa.tipannaa,||
ye ima~n ca loka.m para~nca loka.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa pavedenti,||
caatum-mahaa-bhuutiko aya.m puriso,||
yadaa kaala.m karoti pa.thavii pa.thaviikaaya.m anupeti anupagacchati,||
aapo aapokaaya.m anupeti anupagacchati,||
tejo tejokaaya.m anupeti anupagacchati.|| ||

Vaayo vaayokaaya.m anupeti anupagacchati,||
aakaasa.m indriyaani sa'nkamanti,||
aasandi pa~ncamaa purisaa mata.m aadaaya gacchanti,||
yaava aa'aahanaa padaani pa~n~naayanti,||
kaapotakaani a.t.thiini bhavanti,||
bhassantaahutiyo,||
dattupa~n~natta.m yad ida.m daana.m,||
tesa.m tuccha.m musaa vilaapo ye keci atthikavaada.m vadanti,||
baale ca pa.n.dite ca kaayassa bhedaa ucchijjanti,||
vinassanti,||
na honti param mara.naati.||
Sace imassa bhoto satthuno sacca.m vacana.m,||
akatena me ettha kata.m,||
abbusitena me ettha vusita.m,||
ubhopi maya.m ettha samasamaa saama~n~na.m pattaa,||
yo caaha.m na vadaami: 'ubho kaayassa bhedaa ucchijjissaama vinassissaama,||
na bhavissaama param mara.naa' ti.|| ||

Atireka.m kho panimassa bhoto satthuno naggiya.m mu.n.diya.m ukku.tikappadhaana.m kesamassulocana.m,||
yoha.m puttasambaadhasayana.m ajjhaavasanto kaasikacandana.m paccanubhonto maalaagandhavilepana.m dhaarento jaataruuparajata.m saadiyanto iminaa bhotaa satthaaraa samasamagatiko bhavissaami abhisamparaaya.m,||
soha.m ki.mjaananto ki.mpassanto imasmi.m satthari brahmacariya.m carissaami,||
so abrahmacariya.m vaaso aya'nti iti viditvaa tasmaa brahmacariyaa nibbijja pakkamati.|| ||

9. Aya.m kho Sandaka tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa sammaa-sambuddhena pa.thamo abrahmacariyavaaso akkhaato yattha vi~n~nuu puriso sasakka.m brahma- [516] cariya.m na vaseyya,||
vasanto vaa naaraadheyya ~naaya.m dhamma.m kusala.m.|| ||

10. Puna ca para.m Sandaka idh'ekacco satthaa eva.m-vaadii hoti eva.mdi.t.thii: 'karato kaarayato chindato chedaapayato pacato paacayato socayato socaapayato kilamato kilamaapayato phandato phandaapayato paa.namatipaatayato adinna.m aadiyato sandhi.m chindato nillopa.m harato ekaagaarika.m karoto paripanthe ti.t.thato paradaara.m gacchato musaabha.nato,||
karato na kariiyati paapa.m.|| ||

Khurapariyantena ce pi cakkena yo imissaa pa.thaviyaa paa.ne ekama.msakhala.m ekama.msapu~nja.m kareyya,||
n'atthi tato nidaana.m paapa.m,||
n'atthi paapassa aagamo.|| ||

Dakkhi.na~n ce pi Ga'ngaaya tiira.m gaccheyya hananto ghaatento chindanto chedaapento pacanto paacento n'atthi tato nidaana.m paapa.m,||
n'atthi paapassa aagamo.|| ||

Uttara~n ce pi Ga'ngaaya tiira.m gaccheyya dadanto daapento yajanto yaajento n'atthi tato nidaana.m pu~n~na.m,||
n'atthi pu~n~nassa aagamo.|| ||

Daanena damena sa.myamena saccavajjena n'atthi pu~n~na.m,||
n'atthi pu~n~nassa aagamo' ti.|| ||

11. Tatra Sandaka vi~n~nuu puriso iti pa.tisa~ncikkhati: aya.m kho bhava.m satthaa eva.m-vaadii eva.mdi.t.thii: 'karato kaarayato chindato chedaapayato pacato paacayato socayato socaapayato kilamato kilamaapayato phandato phandaapayato paa.namatipaatayato adinna.m aadiyato sandhi.m chindato nillopa.m harato ekaagaarika.m karoto paripanthe ti.t.thato paradaara.m gacchato musaabha.nato karato na kariiyati paapa.m.|| ||

Khurapariyantena ce pi cakkena yo imissaa pa.thaviyaa paa.ne ekama.msakhala.m ekama.msapu~nja.m kareyya,||
n'atthi tato nidaana.m paapa.m,||
n'atthi paapassa aagamo.|| ||

Dakkhi.na~n ce pi Ga'ngaaya tiira.m gaccheyya hananto ghaatento chindanto chedaapento pacanto paacento n'atthi tato nidaana.m paapa.m,||
n'atthi paapassa aagamo.|| ||

Uttara~n ce pi Ga'ngaaya tiira.m gaccheyya dadanto daapento yajanto yaajento n'atthi tato nidaana.m pu~n~na.m,||
n'atthi pu~n~nassa aagamo,||
daanena damena sa.myamena saccavajjena n'atthi pu~n~na.m,||
n'atthi pu~n~nassa aagamoti.|| ||

Sace imassa bhoto satthuno sacca.m vacana.m,||
akatena me ettha kata.m,||
abbusitena me ettha vusita.m.|| ||

Ubhopi maya.m ettha samasamaa saama~n~na.m pattaa yo caaha.m na vadaami,||
'ubhinna.m kuruta.m na kariiyati paapan' ti.|| ||

Atireka.m kho panimassa bhoto satthuno naggiya.m mu.n.diya.m ukku.tikappadhaana.m kesamassulocana.m,||
yoha.m puttasambaadhasayana.m ajjhaavasanto kaasikacandana.m paccanubhonto maalaagandhavilepana.m dhaarento jaataruuparajata.m saadiyanto iminaa bhotaa satthaaraa samasamagatiko bhavissaami abhisamparaaya.m.|| ||

Soha.m ki.mjaananto ki.mpassanto imasmi.m satthari brahmacariya.m carissaami,||
so 'abrahmacariyavaaso ayan' ti.iti viditvaa tasmaa brahmacariyaa nibbijja pakkamati.|| ||

12. Aya.m kho Sandaka tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa sammaa-sambuddhena dutiyo abrahmacariyavaaso akkhaato,||
yattha vi~n~nuu puriso sasakka.m brahmacariya.m na vaseyya,||
vasanto vaa na aaraadheyya ~naaya.m dhamma.m kusala.m.|| ||

13. Puna ca para.m Sandaka idh'ekacco satthaa eva.m-vaadii hoti eva.mdi.t.thii:|| ||

N'atthi hetu n'atthi paccayo sattaana.m sa'nkilesaaya,||
ahetu appaccayaa sattaa sa'nkilissanti.|| ||

N'atthi hetu n'atthi paccayo sattaana.m visuddhiyaa,||
ahetu appaccayaa sattaa visujjhanti.|| ||

N'atthi bala.m n'atthi viriya.m n'atthi purisat- [517] thaamo n'atthi purisaparakkamo,||
sabbe sattaa sabbe paa.naa sabbe bhuutaa sabbe jiivaa avasaa abalaa aviriyaa niyatisa'ngatibhaavapari.nataa chassevaabhijaatisu sukhadukkha.m pa.tisa'nvedentii' ti.|| ||

14. Tatra Sandaka vi~n~nuu puriso iti pa.tisa~ncikkhati: 'aya.m kho bhava.m satthaa eva.m-vaadii eva.mdi.t.thii: n'atthi hetu n'atthi paccayo sattaana.m sa'nkilesaaya.|| ||

Ahetu appaccayaa sattaa sa'nkilissanti.|| ||

N'atthi hetu n'atthi paccayo sattaana.m visuddhiyaa.|| ||

Ahetu appaccayaa sattaa visujjhanti.|| ||

N'atthi bala.m n'atthi viriya.m n'atthi purisatthaamo n'atthi purisaparakkamo,||
sabbe sattaa sabbe paa.naa sabbe bhuutaa sabbe jiivaa avasaa abalaa aviriyaa niyatisa'ngatibhaavapari.nataa chassevaabhijaatisu sukhadukkha.m pa.tisa'nvedentii' ti.|| ||

Sace imassa bhoto satthuno sacca.m vacana.m,||
akatena me ettha kata.m,||
abbusitena me ettha vusita.m.|| ||

Ubhopi maya.m ettha samasamaa saama~n~na.m pattaa,||
yocaaha.m na vadaami,||
ubho ahetu appaccayaa visujjhissaamaa' ti.|| ||

Atireka.m kho panimassa bhoto satthuno naggiya.m mu.n.diya.m ukku.tikappadhaana.m kesamassu locana.m.|| ||

Yoha.m puttasambaadhasayana.m ajjhaavasanto kaasikacandana.m paccanubhonto maalaagandhavilepana.m dhaarento jaataruuparajata.m saadiyanto iminaa bhotaa satthaaraa samasamagatiko bhavissaami abhisamparaaya.m.|| ||

Soha.m ki.mjaananto ki.mpassanto imasmi.m satthari brahmacariya.m carissaami.|| ||

So abrahmacariyavaaso aya'nti iti viditvaa tasmaa brahmacariyaa nibbijja pakkamati.|| ||

15. Aya.m kho Sandaka tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa sammaa-sambuddhena tatiyo abrahmacariyavaaso akakhaato,||
yattha vi~n~nuu puriso sasakka.m brahmacariya.m na vaseyya vasanto vaa naaraadheyya ~naaya.m dhamma.m kusala.m.|| ||

16. Puna ca para.m Sandaka idh'ekacco satthaa eva.m-vaadii hoti eva.mdi.t.thii: satt'ime kaayaa aka.taa aka.tavidhaa animmitaa animmaataa va~njhaa kuu.ta.t.thaa esika.t.thaayi.t.thitaa.|| ||

Te na i~njanti na viparinamanti.|| ||

Naa~n~nama~n~na.m vyaabaadhenti.|| ||

Naala.m a~n~nama~n~nassa sukhaaya vaa dukkhaaya vaa sukhadukkhaaya vaa.|| ||

Katame satta?|| ||

Pa.thaviikaayo aapokaayo tejokaayo vaayo kaayo sukhe dukkhe jiive satt'ime.|| ||

Ime satta kaayaa aka.taa aka.tavidhaa animmitaa animmaataa va~njhaa kuu.ta.t.thaa esika.t.thaayi.t.thitaa.|| ||

Te na i~njanti,||
na viparinamanti,||
naa~n~nama~n~na.m vyaabaadenti,||
naala.m a~n~nama~n~nassa sukhaaya vaa dukkhaaya vaa sukhadukkhaaya vaa.|| ||

Tattha n'atthi hantaa vaa ghaatetaa vaa sotaa vaa saavetaa vaa vi~n~naataa vaa vi~n~naapetaa vaa yepi ti.nhena satthena siisa.m chindati.|| ||

Na koci ka~nci jiivitaa voropeti.|| ||

Sattanna.m tv'eva kaayaanamantarena sattha.m vivaramanupatati.|| ||

Cuddasa kho panimaani yonipamukhasatasahassaani sa.t.thi~nca sataani cha ca sataani.|| ||

Pa~nca ca kammuno sataani pa~nca ca kammaani tii.ni ca kammaani kamme ca a.d.dhakamme ca,||
dva.t.thi pa.tipadaa,||
dva.t.th'antarakappaa,||
cha.laabhijaatiyo,||
a.t.tha purisabhuumiyo,||
ekuunapa~n~naasa aajiivasate,||
ekuunapa~n~naasa paribbaajakasate,||
ekuuna- [518] pa~n~naasa naagaavaasasate,||
viise indriyasate,||
ti.mse nirayasate,||
chatti.msa rajodhaatuyo,||
satta sa~n~niigabbhaa,||
satta asa~n~niigabbhaa,||
satta niga.n.thiigabbhaa,||
satta devaa,||
satta maanusaa,||
satta pesaacaa,||
satta saraa,||
satta pavu.taa,||
satta papaataa,||
satta papaatasataani,||
sattasupinaa,||
sattasupinasataani,||
cullaasiitimahaakappuno satasahassaani yaani baale ca pa.n.dite ca sandhaavitvaa sa.msaritvaa dukkhassanta.m karissanti.|| ||

Tattha n'atthi iminaaha.m siilena vaa vatena vaa tapena vaa brahmacariyena vaa aparipakka.m vaa kamma.m paripaacessaami,||
paripakka.m vaa kamma.m phussa phussa byantiikarissaamiiti.|| ||

Heva.m n'atthi do.namite sukhadukkhe,||
pariyantaka.te sa.msaare,||
n'atthi haayanava.d.dhane,||
n'atthi ukka.msaavaka.mse.|| ||

Seyyathaa pi naama suttagu'e khitte nibbe.thiyamaanameva paleti,||
evam eva.m baale vaa pa.n.dite vaa sandhaavitvaa sa.msaritvaa dukkhassanta.m karissantii ti.|| ||

17. Tatra Sandaka vi~n~nuu puriso iti pa.tisa~ncikkhati: aya.m kho bhava.m satthaa eva.m-vaadii evandi.t.thii: satt'ime kaayaa aka.taa aka.tavidhaa animmitaa animmaataa va~njhaa kuu.ta.t.thaa esika.t.thaayi.t.thitaa.|| ||

Te na i~njanti,||
na viparinamanti,||
naa~n~nama~n~na.m vyaabaadhenti,||
naala.m a~n~nama~n~nassa sukhaaya vaa dukkhaaya vaa sukhadukkhaaya vaa.|| ||

Katame satta?|| ||

pa.thaviikaayo aapokaayo tejokaayo vaayokaayo sukhe dukkhe jiive satt'ime.|| ||

Ime satta kaayaa aka.taa aka.tavidhaa animmitaa animmaataa va~njhaa kuu.ta.t.thaa esika.t.thaayi.t.thitaa.|| ||

Te na i~njanti,||
na viparinamanti,||
naa~n~nama~n~na.m vyaabaadhenti.|| ||

Naala.m a~n~nama~n~nassa sukhaaya vaa dukkhaaya vaa sukhadukkhaaya vaa.|| ||

Tattha n'atthi hantaa vaa ghaatetaa vaa sotaa vaa saavetaa vaa vi~n~naataa vaa vi~n~naapetaa vaa yopi ti.nhena satthena siisa.m chindati,||
na koci ka~nci jiivitaa voropeti,||
sattanna.m yeva kaayaanamantarena sattha.m vivaramanupatati.Cuddasa kho panimaani yoni pamukhasatasahassaani sa.t.thi ca sataani cha ca sataani pa~nca ca kammuno sataani pa~nca ca kammaani tii.ni ca kammaani kamme ca a.d.dhakamme ca dva.t.thipa.tipadaa dva.t.thantarakappaa cha.laabhijaatiyo a.t.tha purisabhuumiyo ekuunapa~n~naasa aajiivasate1 ekuunapa~n~naasa paribbaajakasate ekuunapa~n~naasa naagaavaasasate viise indirayasate ti.mse nirayasate chatti.msa rajodhaatuyo satta sa~n~niigabbhaa satta asa~n~niigabbhaa satta niga.n.thiigabbhaa sattadevaa sattamaanusaa sattapesaacaa satta saraa satta pavu.taa satta papaataa satta papaatasataani satta supinaa supinasataani cullaasiiti mahaakappuno satasahassaani.|| ||

Yaani baale capa.n.dite ca sandhaavitvaa sa.msaritvaa dukkhassanta.m karissanti.|| ||

Tattha n'atthi iminaaha.m siilena vaa vatena vaa tapena vaa brahmacariyena vaa aparipakka.m vaa kamma.m paripaacessaami,||
paripakka.m vaa phussa phussa vyantiikarissaamiiti.|| ||

Heva.m n'atthi do.namite sukhadukkhe,||
pariyantaka.te sa.msaare,||
n'atthi haayanava.d.dhane n'atthi ukka.msaavaka.mse.|| ||

Seyyathaa pi naama suttagu'e khitte nibbe.thiyamaanameva paleti.|| ||

Evam eva.m baale ca pa.n.dite ca sandhaavitvaa sa.msaritvaa dukkhassanna.m karissantii' ti.||
Sace imassa bhoto satthuno saccha.m vacana.m,||
akatena me ettha kata.m abbusitena me ettha vusita.m.|| ||

Ubhopi maya.m ettha samasamaa saama~n~na.m pattaa,||
yo caaha.m na vadaami: ubho sandhaavitvaa sa.msaritvaa dukkhassanta.m karissaamaa' ti.|| ||

Atireka.m kho panimassa bhoto satthuno naggiya.m mu.n.diya.m ukku.tikappadhaana.m kesamassulocana.m,||
yoha.m puttasambaadhasayana.m ajjhaavasanto kaasikacandana.m paccanubhonto maalaagandhavilepana.m dhaarento jaataruuparajata.m saadiyanto iminaa bhotaa satthaaraa samasamagatiko bhavissaami abhisamparaaya.m.|| ||

Soha.m ki.mjaananto ki.mpassanto imasmi.m satthari brahmacariya.m carissaami.|| ||

18. So abrahmacariyavaaso ayanti iti viditvaa tasmaa brahmacariyaa nibbijja pakkamati aya.m kho Sandaka tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa sammaa-sambuddhena catuttho abrahmacariyavaaso akkhaato yattha vi~n~nuu puriso sasakka.m brahmacariya.m na vaseyya vasanto vaa naaraadheyya ~naaya.m dhamma.m kusala.m.|| ||

19. Ime kho te Sandaka tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa sammaa-sambuddhena cattaaro abrahmacariyavaasaa akkhaataa [519] yattha vi~n~nuu puriso sasakka.m brahmacariya.m na vaseyya vasanto vaa naaraadheyya ~naaya.m dhamma.m kusalan ti.|| ||

20. Acchariya.m bho Aananda,||
abbhuta.m bho Aananda,||
yaava~n c'ida.m tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa sammaa-sambuddhena cattaaro abrahmacariyavaasaa vasamaanaa abrahmacariyavaasaati akkhaataa yattha vi~n~nuu puriso sasakka.m brahmacariya.m na vaseyya,||
vasanto vaa naaraadheyya ~naaya.m dhamma.m kusalan ti.|| ||

Katamaani pana taani bho Aananda tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa sammaa-sambuddhena cattaari anassaasikaani brahmacariyaani akkhaataani yattha vi~n~nuu puriso sasakka.m brahmacariya.m na vaseyya vasanto vaa naaraadheyya ~naaya.m dhamma.m kusalan ti:|| ||

21. Idha Sandaka ekacco satthaa sabba~n~nuu sabbadassaavii aparisesa.m ~naa.na-dassana.m pa.tijaanaati: carato ca me ti.t.thato ca suttassa ca jaagarassa ca satata.m samita.m ~naa.na-dassana.m paccupa.t.thitanti.|| ||

So su~n~nampi agaara.m pavisati,||
pi.n.dampi na labhati,||
kukkuropi .dasati,||
ca.n.denapi hatthinaa samaagacchati,||
ca.n.denapi assena samaagacchati,||
ca.n.denapi go.nena samaagacchati,||
itthiyaapi purisassapi naamampi gottampi pucchati,||
gaamassapi nigamassapi naamampi maggampi pucchati,||
so kimidanti pu.t.tho samaano su~n~na.m me agaara.m pavisitabba.m ahosi,||
tena paavisi.m.|| ||

Pi.n.da.m me aladdhabba.m ahosi,||
tena naalattha.m.|| ||

Kukkurena .dasitabba.m ahosi,||
tenamhi da.t.tho.|| ||

Ca.n.dena hatthinaa samaagantabba.m ahosi,||
tena samaagama.m.|| ||

Ca.n.dena assena samaagantabba.m ahosi,||
tena samaagama.m.|| ||

Ca.n.dena go.nena samaagantabba.m ahosi,||
tena samaagama.m.|| ||

Itthiyaapi purisassapi naamampi gottampi pucchitabba.m ahosi,||
tena pucchi.m.|| ||

Gaamassapi nigamassapi naamampi maggampi pucchitabba.m ahosi,||
tenaapucchinti.|| ||

22. Tatra Sandaka vi~n~nuu puriso iti pa.tisa~ncikkhati: 'aya.m kho bhava.m satthaa sabba~n~nuu sabbadassaavii aparisesa.m ~naa.na-dassana.m pa.tijaanaati: carato ca me ti.t.thato ca suttassa ca jaagarassa ca satata.m samita.m ~naa.na-dassana.m paccupa.t.thitanti.|| ||

So su~n~nampi agaara.m pavisati,||
pi.n.dampi na labhati,||
kukkuropi .dasati,||
ca.n.denapi hatthinaa samaagacchati,||
ca.n.denapi assena samaagacchati,||
ca.n.denapi go.nena samaagacchati,||
itthiyaapi purisassapi naamampi gottampi pucchati,||
gaamassapi nigamassapi naamampi maggampi pucchati,||
so kimidanti pu.t.tho samaano su~n~na.m me agaara.m pavisitabba.m ahosi,||
tena paavisi.m.|| ||

Pi.n.da.m me aladdhabba.m ahosi,||
tena naalattha.m.|| ||

Kukkurena .dasitabba.m ahosi,||
tenamhi da.t.tho.|| ||

Ca.n.dena hatthinaa samaagantabba.m ahosi,||
tena samaagama.m.|| ||

Ca.n.dena assena samaagantabba.m ahosi,||
tena samaagama.m.|| ||

Ca.n.dena go.nena samaagantabba.m ahosi,||
tena samaagama.m.|| ||

Itthiyaapi purisassapi naamampi gottampi pucchitabba.m ahosi,||
tena pucchi.m.|| ||

Gaamassapi nigamassapi naamampi maggampi pucchitabba.m ahosi,||
tenaapucchinti.|| ||

So anassaasika.m ida.m brahmacariyanti,||
iti viditvaa tasmaa brahmacariyaa nibbijja pakkamati.|| ||

23. Ida.m kho Sandaka tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa sammaa-sambuddhena pa.thama.m anassaasika.m brahmacariya.m akkhaa [520] ta.m,||
yattha vi~n~nuu puriso sasakka.m brahmacariya.m na vaseyya,||
vasanto vaa naaraadheyya ~naaya.m dhamma.m kusala.m.|| ||

24. Puna ca para.m Sandaka idh'ekacco satthaa anussaviko hoti anussavasacco.|| ||

So anussavena itihitiha paramparaaya pi.takasampadaaya dhamma.m deseti.|| ||

Anussavikassa kho pana Sandaka satthuno anussavasaccassa sussutampi hoti,||
dussutampi hoti.|| ||

Tathaapi hoti.|| ||

A~n~nathaapi hoti.|| ||

25. Yatra Sandaka vi~n~nuu puriso iti pa.tisa~ncikkhati: 'aya.m kho bhava.m satthaa anussaviko anussavasacco.|| ||

So anussavena itihitiha paramparaaya pi.takasampadaaya dhamma.m deseti.|| ||

Anussavikassa kho pana satthuno anussavasaccassa sussutampi hoti,||
dussutampi hoti,||
tathaapi hoti,||
a~n~nathaapi hoti.|| ||

So anassaasika.m ida.m brahmacariyanti iti viditvaa tasmaa brahmacariyaa nibbijja pakkamati.|| ||

26. Ida.m kho Sandaka tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa sammaa-sambuddhena dutiya.m anassaasika.m brahmacariya.m akkhaata.m,||
yattha vi~n~nuu puriso sasakka.m brahmacariya.m na vaseyya vasanto vaa naaraadheyya ~naaya.m dhamma.m kusala.m.|| ||

27. Puna ca para.m Sandaka idh'ekacco satthaa takkii hoti viima.msii.|| ||

So takka-pariyaahata.m viima.msaanucarita.m sayam-pa.tibhaana.m dhamma.m deseti.|| ||

Takkissa kho pana Sandaka satthuno viima.msissa sutakkitampi hoti,||
duttakkitampi hoti,||
tathaapi hoti,||
a~n~nathaapi hoti.|| ||

28. Tatra Sandaka vi~n~nuu puriso iti pa.tisa~ncikkhati: aya.m kho bhava.m satthaa takkii viima.msii.|| ||

So takka-pariyaahata.m viima.msaanucarita.m sayam-pa.tibhaana.m dhamma.m deseti.|| ||

Takkissa kho pana satthuno viima.msissa sutakkitampi hoti,||
duttakkitampi hoti,||
tathaapi hoti,||
a~n~nathaapi hoti.|| ||

So anassaasika.m ida.m brahmacariyanti iti viditvaa tasmaa brahmacariyaa nibbijja pakkamati.|| ||

29. Ida.m kho Sandaka tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa sammaa-sambuddhena tatiya.m anassaasika.m brahmacariya.m akkhaata.m yattha vi~n~nuu puriso sasakka.m brahmacariya.m na vaseyya.|| ||

Vasanto vaa naaraadheyya ~naaya.m dhamma.m kusala.m.|| ||

30. Puna ca para.m Sandaka idh'ekacco satthaa mando hoti momuuho.|| ||

So mandattaa momuuhattaa tathaa tathaa pa~nha.m [521] pu.t.tho samaano vaacaa vikkhepa.m aapajjati amaraa-vikkhepa.m,||
evam pi me no,||
tathaapi me no,||
a~n~nathaapi me no,||
notipi me no,||
no notipi me noti.|| ||

31. Tatra Sandaka vi~n~nuu puriso iti pa.tisa~ncikkhati.|| ||

Aya.m kho bhava.m satthaa mando momuuho,||
so mandattaa momuuhattaa tathaa tathaa pa~nha.m pu.t.tho samaano vaacaa-vikkhepa.m aapajjati amaraa-vikkhepa.m.|| ||

Evam pi me no,||
tathaapi me no,||
a~n~nathaapi me no,||
notipi me no,||
no no tipi me noti.|| ||

So anassaasika.m ida.m brahmacariyanti iti viditvaa tasmaa brahmacariyaa nibbijja pakkamati.|| ||

32. Ida.m kho Sandaka tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa sammaa-sambuddhena catuttha.m anassaasika.m brahmacariya.m akkhaata.m,||
yattha vi~n~nuu puriso sasakka.m brahmacariya.m na vaseyya,||
vasanto vaa naaraadheyya ~naaya.m dhamma.m kusala.m.|| ||

33. Imaani kho Sandaka tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa sammaa sambuddhena cattaari anassaasikaani brahmacariyaani akkhaataani,||
yattha vi~n~nuu puriso sasakka.m brahmacariya.m na vaseyya vasanto vaa naaraadheyya ~naaya.m dhamma.m kusalan ti.|| ||

34. Acchariya.m bho Aananda abbhuta.m bho Aananda,||
yaava~n c'ida.m tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa sammaa-sambuddhena cattaari anassaasikaan'eva brahmacariyaani anassaasikaani brahmacariyaaniiti akkhaataani.|| ||

Yattha vi~n~nuu puriso sasakka.m brahmacariya.m na vaseyya,||
vasanto vaa naaraadheyya ~naaya.m dhamma.m kusala.m.|| ||

Yo pana so bho Aananda satthaa ki.mvaadii kimakkhaayii yattha vi~n~nuu puriso sasakka.m brahmacariya.m vaseyya,||
vasanto vaa aaraadheyya ~naaya.m dhamma.m kusalan ti.|| ||

35. Idha Sandaka Tathaagato loke uppajjati araha.m Sammaa-sambuddho vijjaa-cara.na-sampanno sugato loka-viduu anuttaro purisa-damma-saarathii satthaa deva-manussaana.m buddho Bhagavaa.|| ||

So ima.m loka.m sadevaka.m samaaraka.m sabrahmaka.m sassama.na-braahma.ni.m paja.m sadeva-manussa.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa pavedeti,||
so dhamma.m deseti: aadi kalyaa.na.m majjhe kalyaa.na.m pariyosaana-kalyaa.na.m saattha.m savya~njana.m kevalaparipu.n.na.m parisuddha.m brahmacariya.m pakaaseti.|| ||

36. Ta.m dhamma.m su.naati Gahapati vaa gahapatiputto vaa a~n~natarasmi.m vaa kule paccaajaato.|| ||

So ta.m dhamma.m sutvaa Tathaagate saddha.m pa.tilabhati.|| ||

So tena saddhaapa.tilaabhena samannaagato itipa.tisa~ncikkhati: sambaadho gharaavaaso rajaapatho,||
abbhokaaso pabbajjaa,||
na-y-ida.m sukara.m agaara.m ajjhaavasataa ekanta-paripu.n.na.m ekanta-parisuddha.m sa'nkhalikhita.m brahmacariya.m caritu.m,||
yan nuunaaha.m kesamassu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajeyyanti.|| ||

So aparena samayena appa.m vaa bhogakkhandha.m pahaaya mahanta.m vaa bhogakkhandha.m pahaaya appa.m vaa ~naatipariva.t.ta.m pahaaya mahanta.m vaa ~naatipariva.t.ta.m pahaaya kesamassu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajati.|| ||

37. So eva.m pabbajito samaano bhikkhuuna.m [sikkhaasaajiiva samaapanno] paa.naatipaata.m pahaaya paa.naatipaataa pa.tivirato hoti,||
nihita-da.n.do nihita-sattho lajjii dayaapanno [sabba paa.nabhuutahitaanukampii] viharati.|| ||

Adinnaadaana.m pahaaya adinnaadaanaa pa.tivirato hoti,||
dinnaadaayii dinna-paa.tika'nkhii athenena suci-bhuutena attanaa viharati.|| ||

Abrahmacariya.m pahaaya brahmacaarii hoti,||
aaraa-caarii virato methunaa gaama-dhammaa.|| ||

Musaa-vaada.m pahaaya musaa-vaadaa pa.tivirato hoti,||
sacca-vaadii sacca-sandho theto paccayiko avisa.mvaadako lokassa.|| ||

pisu.na.m vaaca.m pahaaya pisu.naaya vaacaaya pa.tivirato hoti,||
ito sutvaa na amutra akkhaataa imesa.m bhedaaya,||
amutra vaa sutvaa na imesa.m akkhaataa amuusa.m bhedaaya,||
iti bhinnaana.m vaa sandhaataa sahitaana.m vaa anuppadaataa,||
samaggaaraamo samagga-rato samagga-nandii samagga-kara.ni.m vaaca.m bhaasitaa hoti.|| ||

Pharusa.m vaaca.m pahaaya pharusaaya vaacaaya pa.tivirato hoti,||
yaa saa vaacaa ne'aa ka.n.na-sukhaa pemaniiyaa hadaya'n-gamaa porii bahujana-kantaa bahujana-manaapaa,||
tathaaruupa.m vaaca.m bhaasitaa hoti.|| ||

Samphappalaapa.m pahaaya samphappalaapaa pa.tivirato hoti,||
kaala-vaadii bhuuta-vaadii attha-vaadii dhamma-vaadii vinaya-vaadii nidhaanavati.m vaaca.m bhaasitaa kaalena saapadesa.m pariyantavati.m atthasa.mhita.m.|| ||

So [biijagaama bhuutagaama samaarambhaa] pa.tivirato hoti.|| ||

Eka-bhattiko hoti rattuuparato virato vikaala-bhojanaa.|| ||

[Naccagiitavaadi tavisuuka-dassanaa] pa.tivirato hoti.|| ||

[Maalaagandha vilepana dhaara.na ma.n.dana vibhuusana.t.thaanaa] pa.tivirato hoti.|| ||

Uccaasayana-mahaasayanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Jaataruuparajatapa.tiggahanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Aamakadha~n~napa.tiggahanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Aamakama.msapa.tiggahanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Itthikumaarikapa.tiggahanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Daasidaasapa.tiggahanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Aje.lakapa.tiggahanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Kukku.tasuukarapa.tiggahanaa pa.tivirato hoti.|| ||

[Hatthi gavaassava'avaa pa.tiggahanaa] pa.tivirato hoti.|| ||

Khettavatthupa.tiggahanaa pa.tivirato hoti.|| ||

[Duuteyya pahiinagamanaanuyogaa] pa.tivirato hoti.|| ||

Kaya-vikkayaa pa.tivirato hoti.|| ||

[Tulaakuu.ta ka.msaku.ta maanakuu.taa] pa.tivirato hoti.|| ||

[Ukko.ta nava~n ca nanikatisaaciyogaa] pa.tivirato hoti.|| ||

[Chedana vadha bandhana viparaamosaaalopa sahasaakaaraa] pa.tivirato hoti.|| ||

38. So santu.t.tho hoti kaayaparihaarikena ciivarena,||
kucchiparihaarikena pi.n.dapaatena,||
so yena yen'eva pakkamati,||
samaadaayeva pakkamati.|| ||

Seyyathaa pi naama pakkhiisaku.no yena yen'eva .deti,||
sapattabhaarova .deti.|| ||

Evam eva.m bhikkhu santu.t.tho hoti kaayaparihaarikena ciivarena,||
kucchiparihaarikena pi.n.dapaatena.|| ||

Yena yen'eva pakkamati samaadaayeva pakkamati.|| ||

So iminaa ariyena siilakkhandhena samannaagato ajjhatta.m anavajjasukha.m pa.tisa'nvedeti.|| ||

39. So cakkhunaa ruupa.m disvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii,||
yatvaadhikara.namena.m cakkhu'ndriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaadhammaa anvaassaveyyu.m,||
tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati,||
rakkhati cakkhu'ndriya.m,||
cakkhu'ndriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

Sotena sadda.m sutvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii,||
yatvaadhikara.namena.m sot'indriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaadhammaa anvaassaveyyu.m,||
tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati,||
rakkhati sot'indriya.m,||
sot'indriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

Ghaanena gandha.m ghaayitvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii,||
yatvaadhikara.namena.m ghaan'indriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaadhammaa anvaassaveyyu.m,||
tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati,||
rakkhati ghaan'indriya.m,||
ghaan'indriye sa.mvara.m aapajjati.Jivhaaya rasa.m saayitvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii,||
yatvaadhikara.namena.m jivh'indriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaadhammaa anvaassaveyyu.m,||
tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati,||
rakkhati jivh'indriya.m,||
jivh'indriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

Kaayena pho.t.thabba.m phuusitvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii,||
yatvaadhikara.namena.m kaay'indriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaadhammaa anvaassaveyyu.m,||
tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati,||
rakkhati kaay'indriya.m,||
kaay'indriye sa.mvara.m aapajjati.Manasaa dhamma.m vi~n~naaya na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii,||
yatvaadhikara.namena.m man'indriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaadhammaa anvaassaveyyu.m,||
tassa sa.mvara.m pa.tipajjati,||
rakkhati man'indriya.m,||
man'indriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

So iminaa ariyena indriyasa.mvarena samannaagato ajjhatta.m abyaasekasukha.m pa.tisa'nvedeti.|| ||

40. So abhikkante pa.tikkante sampajaanakaarii hoti,||
aalokite vilokite sampajaanakaarii hoti,||
sammi~njite pasaarite sampajaanakaarii hoti,||
sanghaa.tipattaciivaradhaara.ne sampajaanakaarii hoti,||
asite piite khaayite saayite sampajaanakaarii hoti,||
uccaarapassaavakamme sampajaanakaarii hoti,||
gate .thite nisinne sutte jaagarite bhaasite tu.nhiibhaave sampajaanakaarii hoti.|| ||

41. So iminaa ca ariyena siilakkhandhena samannaagato iminaa ca ariyena indriyasa.mvarena samannaagato iminaa ca ariyena satisampaja~n~nena samannaagato vivitta.m senaasana.m bhajati.|| ||

Ara~n~na.m rukkhamuula.m pabbata.m kandara.m giriguha.m susaana.m vanapattha.m abbhokaasa.m palaalapu~nja.m.|| ||

42. So pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkanto nisiidati palla'nka.m aabhujitvaa uju.m kaaya.m pa.nidhaaya,||
parimukha.m sati.m upa.t.thapetvaa.|| ||

So abhijjha.m loke pahaaya vigataabhijjhena cetasaa viharati,||
abhijjhaaya citta.m parisodheti.|| ||

vyaapaadapadosa.m pahaaya abyaapannacitto viharati sabba-paa.na-bhuuta-hitaanukampii.|| ||

vyaapaadapadosaa citta.m parisodeti,||
thiinamiddha.m pahaaya vigatathiinamiddho viharati aalokasa~n~nii sato sampajaano.|| ||

Thiinamiddhaa citta.m parisodheti,||
uddhaccakukkucca.m pahaaya anuddhato viharati ajjhatta.m vuupasantacitto.|| ||

Uddhaccakukkuccaa citta.m parisodheti.|| ||

Vicikiccha.m pahaaya ti.n.navicikiccho viharati akatha'nkathii kusalesu dhammesu.|| ||

Vicikicchaaya citta.m parisodheti.|| ||

43. So ime pa~nca niivara.ne pahaaya cetaso upakkilese pa~n~naaya dubbaliikara.ne,||
vivicc'eva kaamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakka.m savicaara.m vivekaja.m piitikha.m pa.thama.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Yasmi.m kho Sandaka satthari saavako evaruupa.m u.laara.m visesa.m adhigacchati.|| ||

[522] Tattha vi~n~nuu puriso sasakka.m brahmacariya.m vaseyya,||
vasanto vaa aaraadheyya ~naaya.m dhamma.m kusala.m.|| ||

44. Puna ca para.m Sandaka bhikkhu vitakka-vicaaraana.m vuupasamaa ajjhatta.m sampasaadana.m cetaso ekodi-bhaava.m avitakka.m avicaara.m samaadhija.m piiti-sukha.m dutiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Yasmi.m kho Sandaka satthari saavako evaruupa.m u.laara.m visesa.m adhigacchati.|| ||

Tattha vi~n~nuu puriso sasakka.m brahmacariya.m vaseyya,||
vasanto vaa aaraadheyya ~naaya.m dhamma.m kusala.m.|| ||

45. Puna ca para.m Sandaka bhikkhu piitiyaa ca viraagaa upekkhako ca viharati sato ca sampajaano sukha~nca kaayena pa.tisa'nvedeti.|| ||

Yanta.m ariyaa aacikkhanti: 'Upekkhako satimaa sukha-vihaarii' ti ta.m tatiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Yasmi.m kho Sandaka satthari saavako evaruupa.m u.laara.m visesa.m adhigacchati.|| ||

Tattha vi~n~nuu puriso sasakka.m brahmacariya.m vaseyya,||
vasanto vaa aaraadheyya ~naaya.m dhamma.m kusala.m.|| ||

46. Puna ca para.m Sandaka bhikkhu sukhassa ca pahaanaa dukkhassa ca pahaanaa,||
pubbe va somanassa-domanassaana.m attha'ngamaa adukkha.m-asukha.m upekkhaa-sati-paarisuddhi.m catuttha.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Yasmi.m kho Sandaka satthari saavako evaruupa.m u.laara.m visesa.m adhigacchati.|| ||

Tattha vi~n~nuu puriso sasakka.m brahmacariya.m vaseyya,||
vasanto vaa aaraadheyya ~naaya.m dhamma.m kusala.m.|| ||

47. So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte pubbenivaasaanussati~naa.naaya citta.m abhininnaameti.|| ||

So aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati,||
seyyathiida.m: ekam pi jaati.m dve pi jaatiyo,||
Tisso pi jaatiyo catasso pi jaatiyo pa~nca pi jaatiyo dasa pi jaatiyo viisatim pi jaatiyo ti.msam pi jaatiyo cattaariisam pi jaatiyo pa~n~naasam pi jaatiyo jaati-satam pi jaati-sahassam pi jaati-sata-sahassam pi anekepi sa.mva.t.takappe anekepi viva.t.takappe anekepi sa.mva.t.ta-viva.t.takappe amutraasi.m eva.m-naamo eva.m-gotto eva.m-va.n.no evam-aahaaro eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra udapaadi.m tatraapaasi.m eva.m-naamo eva.m-gotto eva.m-va.n.no evam-aahaaro eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhuupapanno' ti.|| ||

Iti saakaara.m sa-uddesa.m aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati.|| ||

Yasmi.m kho Sandaka satthari saavako evaruupa.m u.laara.m visesa.m adhigacchati.|| ||

Tattha vi~n~nuu puriso sasakka.m brahmacariya.m vaseyya,||
vasanto vaa aaraadheyya ~naaya.m dhamma.m kusala.m.|| ||

48. So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte sattaana.m cutuupapaata~naa.naaya citta.m abhininnaameti.|| ||

So dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati cavamaane upapajjamaane,||
hine pa.niite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaakammuupage satte pajaanaati.|| ||

Yasmi.m kho Sandaka satthari saavako evaruupa.m u.laara.m visesa.m adhigacchati.|| ||

Tattha vi~n~nuu puriso sasakka.m brahmacariya.m vaseyya,||
vasanto vaa aaraadheyya ~naaya.m dhamma.m kusala.m.|| ||

49. So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte aasavaana.m khaya~naa.naaya citta.m abhininnaameti.|| ||

So ida.m dukkhan ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m dukkhasamudayo ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m dukkhanirodho ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m dukkhanirodhagaaminii pa.tipadaa ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Ime aasavaati yathaabhuuta.m pajaanaati aya.m aasavasamudayoti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m aasavanirodhoti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m aasavanirodhagaaminii pa.tipadaa ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

50. Tassa eva.m jaanato eva.m passato kaamaasavaa pi citta.m vimuccati.|| ||

Bhavaasavaapi citta.m vimuccati.|| ||

Avijjaasavaapi citta.m vimuccati.|| ||

Vimuttasmi.m vimuttamiti ~naa.na.m hoti.|| ||

Khii.naa jaati,||
vusita.m brahmacariya.m,||
kata.m kara.niiya.m,||
naapara.m itthattaayaati pajaanaati.|| ||

Yasmi.m kho Sandaka satthari saavako evaruupa.m u.laara.m visesa.m adhigacchati.|| ||

Tattha vi~n~nuu puriso sasakka.m brahmacariya.m vaseyya,||
vasanto vaa aaraadheyya ~naaya.m dhamma.m kusalan ti.|| ||

51. Yo pana so bho Aananda bhikkhu araha.m khii.naasavo vusitavaa katakara.niiyo ohitabhaaro anuppatta-sadattho parikkhii.na-bhavasa.myojano samma-d-a~n~naa vimutto.|| ||

Paribhu~n [523] jeyya so kaameti.|| ||

Yo so Sandaka bhikkhu araha.m khii.naasavo vusitavaa katakara.niiyo ohitabhaaro anuppatta-sadattho parikkhii.na-bhavasa.myojano samma-d-a~n~naa vimutto.|| ||

Abhabbo so pa~nca.thaanaani ajjhaacaritu.m: abhabbo khii.naasavo bhikkhu sa~ncicca paa.na.m jiivitaa voropetu.m,||
abhabbo khii.naasavo bhikkhu adinna.m theyyasa'nkhaata.m aadaatu.m,||
abhabbo khii.naasavo bhikkhu methuna.m dhamma.m patisevetu.m,||
abhabbo khii.naasavo bhikkhu sampajaanamusaa bhaasitu.m,||
abhabbo khii.naasavo bhikkhu sannidhikaaraka.m kaame paribhu~njitu.m seyyathaa pi pubbe agaariyabhuuto.|| ||

Yo so Sandaka bhikkhu araha.m khii.naasavo vusitavaa katakara.niiyo ohitabhaaro anuppatta-sadattho parikkhii.na-bhavasa.myojano samma-d-a~n~naa vimutto.|| ||

Abhabbo so imaani pa~nca.thaanaani ajjhaacaritun' ti.|| ||

52. Yo pana so bho Aananda bhikkhu araha.m khii.naasavo vusitavaa katakara.niiyo ohitabhaaro anuppatta-sadattho parikkhii.na-bhavasa.myojano samma-d-a~n~naa vimutto.|| ||

Tassa carato c'eva ti.t.thato ca suttassa ca jaagarassa ca satata.m samita.m ~naa.na-dassana.m paccupa.t.thita.m: 'khii.naa me aasavaa' ti.||
Tena hi Sandaka upamante karissaami,||
upamaayapidh'ekacce vi~n~nuu purisaa bhaasitassa attha.m aajaananti.|| ||

Seyyathaa pi Sandaka purisassa hatthapaadaa chinnaa,||
tassa carato c'eva ti.t.thato ca suttassa ca jaagarassa ca satata.m samita.m chinnaa va hatthapaadaa.|| ||

Api ca kho pana ta.m paccavekkhamaano jaanaati: chinnaa me hatthapaadaati.|| ||

Evam eva kho Sandaka yo so bhikkhu araha.m khii.naasavo vusitavaa katakara.niiyo ohitabhaaro anuppatta-sadattho [parikkhii.na bhavasa.myojano] samma-d-a~n~naa vimutto.|| ||

Tassa carato c'eva ti.t.thato ca suttassa ca jaagarassa ca satata.m samita.m khii.naava aasavaa.|| ||

Api ca kho na.m paccavekkhamaano jaanaati: khii.naa me aasavaati.|| ||

53. Kiiva bahukaa pana bho Aananda imasmi.m dhamma-vinaye niyyaataaroti.|| ||

Na kho Sandaka eka.m yeva sata.m na dve sataani na tii.ni sataani na cattaari sataani na pa~nca sataani.|| ||

Atha kho hiyyova ye imasmi.m dhamma-vinaye niyyaataaro' ti.|| ||

Acchariya.m bho Aananda,||
abbhuta.m bho Aananda,||
na ca naama sadhammokka.msanaa bhavissati na paradhammaavasaadanaa aayatane ca dhammadesanaa.|| ||

Taava [524] bahukaa ca niyyaataaro pa~n~naayissanti.|| ||

Ime panaa'jiivakaa puttamataaya puttaa.|| ||

Attaana~nc'eva ukka.msenti,||
pare ca vambhenti.|| ||

Tayo c'eva niyyaataaro pa~n~naapenti.|| ||

Seyyathiida.m: 'Nanda.m vaccha.m,||
kisa.m sa'nkicca.m,||
makkhaligosaalan" ti.|| ||

54. Atha kho Sandako paribbaajako saka.m parisa.m aamantesi: 'carantu bhonto sama.ne gotame brahmacariyavaaso,||
nadaani sukara.m amhehi laabha-sakkaara-siloke pariccajitun' ti.|| ||

Itih'ida.m Sandako paribbaajako saka.m parisa.m uyyojesi Bhagavati brahmacariyeti.|| ||

Sandakasutta.m cha.t.tha.m


Contact:
E-mail
Copyright Statement