Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
II. Majjhima-Pa.n.naasa
3. Paribbaajaka Vagga

Sutta 77

Mahaa Sakuludaayi Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


[1]

[1][chlm][pts][upal] Eva.m me suta.m|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Raajagahe viharati Veluvane Kalandakanivaape.|| ||

Tena kho pana samayena sambahulaa abhi~n~naataa abhi~n~naataa paribbaajakaa Moranivaape Paribbaajakaaraame pa.tivasanti.|| ||

Seyyathiida.m:|| ||

Anugaaro Varadharo SakulUdaayi ca paribbaajako a~n~ne ca abhi~n~naataa abhi~n~naataa paribbaajakaa.|| ||

Atha kho Bhagavaa pubba.nha-samaya.m nivaasetvaa pattaciivara.m aadaaya Raajagaha.m pi.n.daaya paavisi.|| ||

Atha kho Bhagavato etad ahosi:|| ||

'Atippago kho taava Raajagahe pi.n.daaya caritu.m||
yan nuunaaha.m yena Moranivaapo Paribbaajakaaraamo yena SakulUdaayi paribbaajako,||
ten'upasa'nkameyyan' ti.|| ||

Atha kho Bhagavaa yena Moranivaapo Paribbaajakaaraamo ten'upasa'nkami.|| ||

Tena kho pana samayena SakulUdaayi paribbaajako saddhi.m nisinno hoti unnaadiniyaa uccaasadda mahaasaddaaya aneka-vihita.m tiracchaana-katha.m kathentiyaa.|| ||

Seyyathiida.m||
raaja-katha.m,||
cora-katha.m,||
mahaa mattakatha.m,||
senaa-katha.m,||
bhaya-katha.m,||
yuddha-katha.m,||
anna-katha.m,||
paana-katha.m,||
vattha-katha.m,||
sayaana-katha.m,||
maalaa-katha.m,||
gandha-katha.m,||
~naati-katha.m,||
yaana-katha.m,||
gaama-katha.m,||
nigama-katha.m,||
nagara-katha.m,||
janapada-katha.m,||
itthi-katha.m,||
suura-katha.m,||
visikhaa-katha.m,||
kumbha.t.thaana-katha.m,||
[2] pubba-peta-katha.m,||
naanatta-katha.m,||
lokakkhaayika.m samuddakkhaayika.m iti bhavaabhava-katha.m iti vaa.|| ||

Addasaa kho SakulUdaayi paribbaajako Bhagavanta.m duurato va aagacchanta.m.|| ||

Disvaana, saka.m parisa.m sa.n.thapesi:|| ||

'Appasaddaa bhonto hontu;||
maa bhonto saddam akattha;||
aya.m Sama.no Gotamo aagacchati.|| ||

Appasaddakaamo kho pana so aayasmaa appasaddassa va.n.navaadii,||
app eva naama appasadda.m parisa.m viditvaa upasa'nkamitabba.m ma~n~neyyaa' ti.|| ||

Atha kho te paribbaajakaa tu.nhii ahesu.m.|| ||

Atha kho Bhagavaa yena SakulUdaayi paribbaajako ten'upasa'nkami.|| ||

Atha kho SakulUdaayi paribbaajako Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

'Etu kho bhante Bhagavaa,||
svaagata.m bhante Bhagavato,||
cirassa.m kho bhante Bhagavaa ima.m pariyaayam akaasi yad ida.m idh'aagamanaaya.|| ||

Nisiidatu bhante Bhagavaa idam aasana.m pa~n~nattan' ti.|| ||

Nisiidi Bhagavaa pa~n~natte aasane.|| ||

SakulUdaayi pi kho paribbaajako a~n~natara.m niica.m aasana.m gahetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho SakulUdaayi.m paribbaajaka.m Bhagavaa etad avoca:

Kaaya nu'ttha Udaayi,||
etarahi kathaaya sannisinnaa?|| ||

Kaa ca pana vo antaraa kathaa vippakataa' ti?|| ||

Ti.t.that'esaa bhante kathaa yaaya maya.m etarahi kathaaya sannisinnaa,||
n'esaa bhante kathaa Bhagavato dullabhaa bhavissati pacchaa pi sava.naaya.|| ||

Purimaani bhante divasaani purimataraani naanaatitthiyaana.m sama.na-braahma.naana.m kutuuhalasaalaaya.m sannisinnaana.m sannipatitaana.m,||
ayam antaraa kathaa udapaadi:|| ||

Laabhaa vata, bho A'nga-Magadhaana.m,||
suladdha.m vata, bho A'nga-Magadhaana.m,||
yatth'ime sama.na-braahma.naa sa'nghino ga.nino ga.naacariyaa ~naataa yasassino titthakaraa saadhusammataa bahujanassa,||
Raajagaha.m vassaavaasa.m osa.taa.|| ||

Ayam pi kho Puura.no Kassapo sa'nghii c'eva ga.nii ca ga.naacariyo ca ~naato yasassii titthakaro saadhusammato bahujanassa, -||
so pi Raajagaha.m vassaavaasa.m osa.to.|| ||

Ayam pi kho Makkhali Gosaalo sa'nghii c'eva ga.nii ca ga.naacariyo ca ~naato yasassii titthakaro saadhusammato bahujanassa,||
so pi Raajagaha.m vassaavaasa.m osa.to.|| ||

Ayam pi kho Ajito Kesakambalii sa'nghii c'eva ga.nii ca ga.naacariyo ca ~naato yasassii titthakaro saadhusammato bahujanassa,||
so pi Raajagaha.m vassaavaasa.m osa.to.|| ||

Ayam pi kho Pakudho Kaccaayano sa'nghii c'eva ga.nii ca ga.naacariyo ca ~naato yasassii titthakaro saadhusammato bahujanassa,||
so pi Raajagaha.m vassaavaasa.m osa.to.|| ||

Ayam pi kho Sa~njayo Bella.t.thiputto4 sa'nghii c'eva ga.nii ca ga.naacariyo ca ~naato yasassii titthakaro saadhusammato bahujanassa,||
so pi Raajagaha.m vassaavaasa.m osa.to.|| ||

Ayam pi kho Niga.n.tho Naataputto sa'nghii c'eva ga.nii ca ga.naacariyo ca [3] ~naato yasassii titthakaro saadhusammato bahujanassa,||
so pi Raajagaha.m vassaavaasa.m osa.to.|| ||

Ayam pi kho Sama.no Gotamo sa'nghii c'eva ga.nii ca ga.naacariyo ca,||
~naato yasassii titthakaro saadhusammato bahujanassa,||
sopi Raajagaha.m vassaavaasa.m osa.to.|| ||

Ko nu kho imesa.m bhavata.m sama.na-braahma.naana.m sa'nghiina.m ga.niina.m ga.naacariyaana.m ~naataana.m yasassiina.m titthakaraana.m saadhusammataana.m bahujanassa,||
saavakaana.m sakkato garukato maanito puujito?|| ||

Katha~n ca pana saavakaa sakkatvaa garukatvaa upanissaaya viharantii' ti?|| ||

Tatr'ekacce evam aaha.msu:|| ||

'Aya.m kho Puura.no Kassapo sa'nghii c'eva ga.nii ca ga.naacariyo ca ~naato yasassii titthakaro saadhusammato bahujanassa.|| ||

So ca kho saavakaana.m na sakkato na garukato na maanito na puujito.|| ||

Na ca pana Puura.na.m Kassapa.m saavakaa sakkatvaa garukatvaa upanissaaya viharanti.|| ||

Bhuutapubba.m Puura.no Kassapo anekasataaya parisaaya dhamma.m deseti.|| ||

Tatr'a~n~nataro Puura.nassa Kassapassa saavako saddam akaasi:|| ||

Maa bhonto Puura.na.m Kassapa.m etam attha.m pucchittha;|| ||

N'eso eta.m jaanaati;||
mayam eta.m jaanaama;||
amhe etam attha.m pucchatha;||
mayame ta.m bhavantaa.m vyaakarissaamaa ti.|| ||

Bhuutapubba.m Puura.no Kassapo baahaa paggayha kandanto na labhati:||
appasaddaa bhonto hontu;||
maa bhonto saddam akattha;||
n'ete bhavante pucchanti;||
amhe ete pucchanti;||
mayam etesa.m vyaakarissaamaa ti.|| ||

Bahuu kho pana Puura.nassa Kassapassa saavakaa vaada.m aaropetvaa apakkantaa:|| ||

'Na tva.m ima.m Dhamma-Vinaya.m ajaanaasi;||
aha.m ima.m Dhamma-Vinaya.m ajaanaami.|| ||

Ki.m tva.m ima.m Dhamma-Vinaya.m ajaanissasi?|| ||

Micchaa-pa.tipanno tvam asi.|| ||

Aham asmi sammaapa.tipanno.|| ||

Sahita.m me, asahita.m te.|| ||

Pure vacaniiya.m pacchaa avaca,||
pacchaavacaniiya.m pure avaca.|| ||

Avici.n.nan te viparaavatta.m;||
aaropito te vaado,||
niggahiito'si,||
cara vaadappamokkhaaya,||
nibbe.thehi vaa sace pahosi' ti.|| ||

Iti Puura.no Kassapo saavakaana.m na sakkato na garukato na maanito na puujito;||
na ca pana Puura.na.m Kassapa.m saavakaa sakkatvaa garukatvaa upanissaaya viharanti;||
akku.t.tho ca pana Puura.no Kassapo dhammakkosenaa ti.|| ||

[4] Ekacce evam aaha.msu:|| ||

 

§

 

Ayam pi kho Makkhali Gosaalo sa'nghii c'eva ga.nii ca.|| ||

Ga.naacariyo ca ~naato yasassii titthakaro saadhusammato bahujanassa.|| ||

Sopi saavakaana.m na sakkato na garukato na maanito na puujito.|| ||

Na ca pana Makkhali.m Gosaala.m saavakaa sakkatvaa garukatvaa upanissaaya viharanti.|| ||

Bhuutapubba.m Makkhalii gosaalo anekasataaya parisaaya dhamma.m deseti.|| ||

Tatra~n~nataro Makkhalissa Gosaalassa saavako saddamakaasi:|| ||

'Maa bhonto Makkhali.m Gosaala.m etam attha.m pucchittha,||
neso eta.m jaanaati,||
mayame ta.m jaanaama,||
amhe etam attha.m pucchatha,||
mayame ta.m bhavantaana.m vyaakarissaamaati.|| ||

Bhuutapubba.m Makkhali Gosaalo baahaa paggayha kandanto na labhati.|| ||

Appasaddaa bhonto hontu,||
maa bhonto saddamakattha,||
nete bhavante pucchanti,||
amhe ete pucchanti,||
mayame ta.m vyaakarissaamaa' ti.|| ||

Bahuu kho pana Makkhalissa Gosaalassa saavakaa vaada.m aaropetvaa apakkantaa:|| ||

Na tva.m ima.m Dhamma-Vinaya.m ajaanaasi,||
aha.m ima.m Dhamma-Vinaya.m ajaanaami,||
ki.m tva.m ima.m Dhamma-Vinaya.m ajaanissasi?|| ||

Micchaa-pa.tipanno tvam asi,||
aham asmi sammaapa.tipanno,||
sahita.m me,||
asahita.m te,||
purevacaniiya.m pacchaa avaca,||
pacchaa vacaniiya.m pure avaca,||
aaci.n.nante viparaavatta.m,||
aaropito te vaado niggahiitosi,||
cara vaadappamokkhaaya,||
nibbe.thehi vaa sace pahosiiti.|| ||

Iti Makkhali Gosaalo saavakaana.m na sakkato na garukato na maanito na puujito na ca pana Makkhali.m Gosaala.m saavakaa sakkatvaa garukatvaa upanissaaya viharanti.|| ||

Akku.t.tho ca pana Makkhali Gosaalo dhammakkosenaa' ti.|| ||

Ekacce evam aaha.msu:|| ||

 

§

 

Ayam pi kho Ajito Kesakambalii sa'nghii c'eva ga.nii ca.|| ||

Ga.naacariyo ca ~naato yasassii titthakaro saadhusammato bahujanassa.|| ||

Sopi saavakaana.m na sakkato na garukato na maanito na puujito.|| ||

Na ca pana Ajita.m Kesakambali.m saavakaa sakkatvaa garukatvaa upanissaaya viharanti.|| ||

Bhuutapubba.m Ajito Kesakambalii anekasataaya parisaaya dhamma.m deseti.|| ||

Tatra~n~nataro Ajitassa Kesakambalissa saavako saddamakaasi:|| ||

'Maa bhonto Ajita.m Kesakambali.m etam attha.m pucchittha,||
neso eta.m jaanaati,||
mayame ta.m jaanaama,||
amhe etam attha.m pucchatha,||
mayame ta.m bhavantaana.m vyaakarissaamaati.|| ||

Bhuutapubba.m Ajito Kesakambalii baahaa paggayha kandanto na labhati.|| ||

Appasaddaa bhonto hontu,||
maa bhonto saddamakattha,||
nete bhavante pucchanti,||
amhe ete pucchanti,||
mayame ta.m vyaakarissaamaa' ti.|| ||

Bahuu kho pana Ajitassa Kesakambalissa saavakaa vaada.m aaropetvaa apakkantaa:|| ||

Na tva.m ima.m Dhamma-Vinaya.m ajaanaasi,||
aha.m ima.m Dhamma-Vinaya.m ajaanaami,||
ki.m tva.m ima.m Dhamma-Vinaya.m ajaanissasi?|| ||

Micchaa-pa.tipanno tvam asi,||
aham asmi sammaapa.tipanno,||
sahita.m me,||
asahita.m te,||
purevacaniiya.m pacchaa avaca,||
pacchaa vacaniiya.m pure avaca,||
aaci.n.nante viparaavatta.m,||
aaropito te vaado niggahiitosi,||
cara vaadappamokkhaaya,||
nibbe.thehi vaa sace pahosii ti.|| ||

Iti Ajito Kesakambalii saavakaana.m na sakkato na garukato na maanito na puujito na ca pana Ajita.m Kesakambali.m saavakaa sakkatvaa garukatvaa upanissaaya viharanti.|| ||

Akku.t.tho ca pana Ajito Kesakambalii dhammakkosenaa' ti.|| ||

 

§

 

Ekacce evam aaha.msu:|| ||

Ayam pi kho Pakudho Kaccaayano sa'nghii c'eva ga.nii ca.|| ||

Ga.naacariyo ca ~naato yasassii titthakaro saadhusammato bahujanassa.|| ||

Sopi saavakaana.m na sakkato na garukato na maanito na puujito.|| ||

Na ca pana Pakudha.m Kaccaayana.m saavakaa sakkatvaa garukatvaa upanissaaya viharanti.|| ||

Bhuutapubba.m Pakudho Kaccaayano anekasataaya parisaaya dhamma.m deseti.|| ||

Tatra~n~nataro Pakudhassa Kaccaayanassa saavako saddamakaasi:|| ||

'Maa bhonto Pakudha.m Kaccaayana.m etam attha.m pucchittha,||
neso eta.m jaanaati,||
mayame ta.m jaanaama,||
amhe etam attha.m pucchatha,||
mayame ta.m bhavantaana.m vyaakarissaamaati.|| ||

Bhuutapubba.m Pakudho Kaccaayano baahaa paggayha kandanto na labhati.|| ||

Appasaddaa bhonto hontu,||
maa bhonto saddamakattha,||
nete bhavante pucchanti,||
amhe ete pucchanti,||
mayame ta.m vyaakarissaamaa' ti.|| ||

Bahuu kho pana Pakudhassa Kaccaayanassa saavakaa vaada.m aaropetvaa apakkantaa:|| ||

Na tva.m ima.m Dhamma-Vinaya.m ajaanaasi,||
aha.m ima.m Dhamma-Vinaya.m ajaanaami,||
ki.m tva.m ima.m Dhamma-Vinaya.m ajaanissasi?|| ||

Micchaa-pa.tipanno tvam asi,||
aham asmi sammaapa.tipanno,||
sahita.m me,||
asahita.m te,||
purevacaniiya.m pacchaa avaca,||
pacchaa vacaniiya.m pure avaca,||
aaci.n.nante viparaavatta.m,||
aaropito te vaado niggahiitosi,||
cara vaadappamokkhaaya,||
nibbe.thehi vaa sace pahosiiti.|| ||

Iti Pakudho Kaccaayano saavakaana.m na sakkato na garukato na maanito na puujito na ca pana Pakudha.m Kaccaayana.m saavakaa sakkatvaa garukatvaa upanissaaya viharanti.|| ||

Akku.t.tho ca pana Pakudho Kaccaayano dhammakkosenaa' ti.|| ||

 

§

 

Ekacce evam aaha.msu:|| ||

Ayam pi kho Sa~njayo Bella.t.thiputto sa'nghii c'eva ga.nii ca.|| ||

Ga.naacariyo ca ~naato yasassii titthakaro saadhusammato bahujanassa.|| ||

Sopi saavakaana.m na sakkato na garukato na maanito na puujito.|| ||

Na ca pana Sa~njaya.m Bella.t.thiputta.m saavakaa sakkatvaa garukatvaa upanissaaya viharanti.|| ||

Bhuutapubba.m Sa~njayo Bella.t.thiputto anekasataaya parisaaya dhamma.m deseti.|| ||

Tatra~n~nataro Sa~njayassa Bella.t.thiputtassa saavako saddamakaasi:|| ||

'Maa bhonto Sa~njaya.m bell.t.thiputta.m etam attha.m pucchittha,||
neso eta.m jaanaati,||
mayame ta.m jaanaama,||
amhe etam attha.m pucchatha,||
mayame ta.m bhavantaana.m vyaakarissaamaati.|| ||

Bhuutapubba.m Sa~njayo Bella.t.thiputto baahaa paggayha kandanto na labhati.|| ||

Appasaddaa bhonto hontu,||
maa bhonto saddamakattha,||
nete bhavante pucchanti,||
amhe ete pucchanti,||
mayame ta.m vyaakarissaamaa' ti.|| ||

Bahuu kho pana Sa~njayassa Bella.t.thiputtassa saavakaa vaada.m aaropetvaa apakkantaa:|| ||

Na tva.m ima.m Dhamma-Vinaya.m ajaanaasi,||
aha.m ima.m Dhamma-Vinaya.m ajaanaami,||
ki.m tva.m ima.m Dhamma-Vinaya.m ajaanissasi?|| ||

Micchaa-pa.tipanno tvam asi,||
aham asmi sammaapa.tipanno,||
sahita.m me,||
asahita.m te,||
purevacaniiya.m pacchaa avaca,||
pacchaa vacaniiya.m pure avaca,||
aaci.n.nante viparaavatta.m,||
aaropito te vaado niggahiitosi,||
cara vaadappamokkhaaya,||
nibbe.thehi vaa sace pahosiiti.|| ||

Iti Sa~njayo Bella.t.thiputto saavakaana.m na sakkato na garukato na maanito na puujito na ca pana Sa~njaya.m Bella.t.thiputta.m saavakaa sakkatvaa garukatvaa upanissaaya viharanti.|| ||

Akku.t.tho ca pana Sa~njayo Bella.t.thiptto dhammakkosenaa' ti.|| ||

 

§

 

Ekacce evam aaha.msu:|| ||

Ayam pi kho Niga.n.tho Naataputto sa'nghii c'eva ga.nii ca.|| ||

Ga.naacariyo ca ~naato yasassii titthakaro saadhusammato bahujanassa.|| ||

Sopi saavakaana.m na sakkato na garukato na maanito na puujito.|| ||

Na ca pana Niga.n.tha.m Naataputta.m saavakaa sakkatvaa garukatvaa upanissaaya viharanti.|| ||

Bhuutapubba.m Niga.n.tho Naataputto anekasataaya parisaaya dhamma.m deseti.|| ||

Tatra~n~nataro Niga.n.thassa Naataputtassa saavako saddamakaasi:|| ||

'Maa bhonto Makkhali.m Gosaala.m etam attha.m pucchittha,||
neso eta.m jaanaati,||
mayame ta.m jaanaama,||
amhe etam attha.m pucchatha,||
mayame ta.m bhavantaana.m vyaakarissaamaati.|| ||

Bhuutapubba.m Niga.n.tho Naataputto baahaa paggayha kandanto na labhati.|| ||

Appasaddaa bhonto hontu,||
maa bhonto saddamakattha,||
nete bhavante pucchanti,||
amhe ete pucchanti,||
mayame ta.m vyaakarissaamaa' ti.|| ||

Bahuu kho pana Niga.n.thassa Naataputtassa saavakaa vaada.m aaropetvaa apakkantaa:|| ||

Na tva.m ima.m Dhamma-Vinaya.m ajaanaasi,||
aha.m ima.m Dhamma-Vinaya.m ajaanaami,||
ki.m tva.m ima.m Dhamma-Vinaya.m ajaanissasi?|| ||

Micchaa-pa.tipanno tvam asi,||
aham asmi sammaapa.tipanno,||
sahita.m me,||
asahita.m te,||
purevacaniiya.m pacchaa avaca,||
pacchaa vacaniiya.m pure avaca,||
aaci.n.nante viparaavatta.m,||
aaropito te vaado niggahiitosi,||
cara vaadappamokkhaaya,||
nibbe.thehi vaa sace pahosiiti.|| ||

Iti Niga.n.tho Naataputto saavakaana.m na sakkato na garukato na maanito puujito na ca pana Niga.n.tha.m Naataputta.m saavakaa sakkatvaa garukatvaa upanissaaya viharanti.|| ||

Akku.t.tho ca pana Niga.n.tho Naataputto dhammakkosenaa' ti.|| ||

Ekacce evam aaha.msu:|| ||

'Aya.m kho Sama.no Gotamo sa'nghii c'eva ga.nii ca ga.naacariyo ca ~naato yassasii titthakaro saadhusammato bahujanassa.|| ||

So ca kho saavakaana.m sakkato garukato maanito puujito.|| ||

Sama.na~n ca pana Gotama.m saavakaa sakkatvaa garukatvaa upanissaaya viharanti.|| ||

Bhuutapubba.m Sama.no Gotamo anekasataaya parisaaya dhamma.m deseti.|| ||

Tatr'a~n~nataro sama.nassa Gotamassa saavako ukkaasi.|| ||

Tam ena.m a~n~nataro sabrahmacaarii jannukena gha.t.tesi:||
appasaddo [5] aayasmaa hotu,||
maa'yasmaa saddam akaasi,||
satthaa no Bhagavaa dhamma.m desetii' ti.|| ||

Yasmi.m samaye Sama.no Gotamo anekasataaya parisaaya dhamma.m deseti.|| ||

N'eva tasmi.m samaye sama.nassa Gotamassa saavakaana.m khipitasaddo vaa hoti ukkaasitasaddo vaa.|| ||

Tam ena.m janakaayo paccaasi.msamaanaruupo paccupa.t.thito hoti:|| ||

'Ya.m no Bhagavaa dhamma.m bhaasissati,||
ta.m no sossaamaa' ti.|| ||

Seyyathaa pi naama puriso caatummahaapathe khudda.m madhu.m anelaka.m pii.leyya,||
tam ena.m mahaa janakaayo paccaasi.msamaanaruupo paccupa.t.thito assa.|| ||

Evam eva.m yasmi.m samaye Sama.no Gotamo anekasataaya parisaaya dhamma.m deseti.|| ||

N'eva tasmi.m samaye sama.nassa Gotamassa saavakaana.m khipitasaddo vaa hoti ukkaasitasaddo vaa,||
tam ena.m mahaa janakaayo paccaasi.msamaanaruupo paccupa.t.thito hoti:||
ya.m no Bhagavaa dhamma.m bhaasissati,||
ta.m no sossaamaa ti.|| ||

Ye pi sama.nassa Gotamassa saavakaa sabrahmacaariihi sampayojetvaa sikkha.m paccakkhaaya hiinaay'aavattanti,||
te pi Satthu va.n.navaadino honti,||
Dhammassa va.n.navaadino honti,||
Sa'nghassa va.n.navaadino honti,||
ana~n~nagarahino yeva honti ana~n~nagarahino:||
mayam ev'amha alakkhikaa,||
maya.m appapu~n~naa,||
ye maya.m eva.m svaakkhaate dhamma-vinaye pabbajitvaa naasakkhimha yaavajiiva.m paripu.n.na.m parisuddha.m brahmacariya.m caritun ti.|| ||

Te aaraamikabhuutaa vaa upaasakabhuutaa vaa pa~ncasu sikkhaapadesu samaadaaya vattanti.|| ||

Iti Sama.no Gotamo saavakaana.m sakkato garukato maanito puujito,||
sama.na~n ca pana Gotama.m saavakaa sakkatvaa garukatvaa upanissaaya viharantii ti.|| ||

"Kati pana tva.m Udaayi,||
mayi dhamme samanupassasi,||
yehi mama saavakaa sakkaronti,||
garukaronti,||
maanenti,||
puujenti,||
sakkatvaa garukatvaa upanissaaya viharantii" ti?|| ||

"Pa~nca kho aha.m bhante Bhagavati dhamme samanupassaami,||
yehi Bhagavanta.m saavakaa sakkaronti,||
garukaronti,||
maanenti,||
puujenti,||
sakkatvaa garukatvaa upanissaaya viharanti.|| ||

Katame pa~nca?|| ||

Bhagavaa hi bhante,||
appaahaaro appaahaarataaya ca va.n.navaadii,||
yam pi bhante Bhagavaa appaahaaro appaahaarataaya ca va.n.navaadii.|| ||

Ima.m kho aha.m bhante Bhagavati pa.thama.m dhamma.m samanupassaami yena Bhagavanta.m saavakaa sakkaronti,||
garukaronti,||
maanenti,||
puujenti,||
sakkatvaa garukatvaa upanissaaya viharanti.|| ||

[6] Puna ca para.m bhante Bhagavaa santu.t.tho itariitarena ciivarena itariitaraciivarasantu.t.thiyaa ca va.n.navaadii.|| ||

Yam pi bhante, Bhagavaa santu.t.tho itariitarena ciivarena itariitaraciivarasantu.t.thiyaa ca va.n.navaadii.|| ||

Ima.m kho aha.m bhante Bhagavati dutiya.m dhamma.m samanupassaami yena Bhagavanta.m saavakaa sakkaronti,||
garukaronti,||
maanenti,||
puujenti,||
sakkatvaa garukatvaa upanissaaya viharanti.|| ||

Puna ca para.m bhante,||
Bhagavaa santu.t.tho itariitarena pi.n.dapaatena itariitarapi.n.dapaata santu.t.thiyaa ca va.n.navaadii.|| ||

Yam pi bhante, Bhagavaa santu.t.tho itariitarena pi.n.dapaatena itariitarapi.n.dapaatasantu.t.thiyaa ca va.n.navaadii.|| ||

Ima.m kho aha.m bhante Bhagavati tatiya.m dhamma.m samanupassaami yena Bhagavanta.m saavakaa sakkaronti,||
garukaronti,||
maanenti,||
puujenti,||
sakkatvaa garukatvaa upanissaaya viharanti.|| ||

Puna ca para.m bhante,||
Bhagavaa santu.t.tho itariitarena senaasanena itariitarasenaasanasantu.t.thiyaa ca va.n.navaadii.|| ||

Yam pi bhante,||
Bhagavaa santu.t.tho itariitarena senaasanena itariitarasenaasanasantu.t.thiyaa ca va.n.navaadii.|| ||

Ima.m kho aha.m bhante Bhagavati catittja.m dhamma.m samanupassaami yena Bhagavanta.m saavakaa sakkaronti,||
garukaronti,||
maanenti,||
puujenti,||
sakkatvaa garukatvaa upanissaaya viharanti.|| ||

Puna ca para.m bhante,||
Bhagavaa pavivitto pavivekassa ca va.n.navaadii.|| ||

Yam pi bhante,||
Bhagavaa pavivitto pavivekassa ca va.n.navaadii.|| ||

Ima.m kho aha.m bhante Bhagavati pa~nca dhamma.m samanupassaami yena Bhagavanta.m saavakaa sakkaronti,||
garukaronti,||
maanenti,||
puujenti,||
sakkatvaa garukatvaa upanissaaya viharantii" ti.|| ||

Appaahaaro Sama.no Gotamo appaahaarataaya ca va.n.navaadii ti,||
iti ce ma.m, Udaayi, saavakaa sakkareyyu.m,||
garukareyyu.m,||
maaneyyu.m,||
puujeyyu.m,||
sakkatvaa garukatvaa upanissaaya vihareyyu.m,||
santi kho pana me, Udaayi,||
saavakaa kosakaahaaraa pi,||
a.d.dhakosakaahaaraa pi,||
beluvaahaaraa pi,||
a.d.dhabeluvaahaaraa pi,||
[7] aha.m kho pana Udaayi,||
app'ekadaa iminaa pattena samatittikam pi bhu~njaami,||
bhiyyo pi bhu~njaami.|| ||

Appaahaaro Sama.no Gotamo appaahaarataaya ca va.n.navaadii ti,||
iti ce ma.m Udaayi,||
saavakaa sakkareyyu.m,||
garukareyyu.m,||
maaneyyu.m,||
sakkatvaa garukatvaa upanissaaya vihareyyu.m,||
ye te Udaayi,||
mama saavakaa kosakaahaaraa pi,||
a.d.dhakosakaahaaraa pi,||
beluvaahaaraa pi,||
a.d.dhabeluvaahaaraa pi,||
na ma.m te iminaa dhammena sakkareyyu.m,||
garukareyyu.m,||
maaneyyu.m,||
puujeyyu.m,||
sakkatvaa garukatvaa upanissaaya vihareyyu.m.|| ||

Santu.t.tho Sama.no Gotamo itariitarena ciivarena itariitaraciivarasantu.t.thiyaa ca va.n.navaadii ti,||
iti ce ma.m Udaayi,||
saavakaa sakkareyyu.m,||
garukareyyu.m,||
maaneyyu.m,||
puujeyyu.m,||
sakkatvaa garukatvaa upanissaaya vihareyyu.m,||
Santi kho pana me Udaayi,||
saavakaa pa.msukuulikaa luukhaciivaradharaa,||
te susaanaa vaa,||
sa'nkaarakuu.taa vaa,||
paapa.nikaa vaa,||
nantakaani uccinitvaa sa'nghaa.ti.m karitvaa dhaarenti.|| ||

Aha.m kho pan'Udaayi,||
app'ekadaa gahapataani ciivaraani dhaaremi da.lhaani yattha luukhaani alaapulomasaani.|| ||

Santu.t.tho Sama.no Gotamo itariitarena ciivarena itariitara-ciivara-santu.t.thiyaa ca va.n.navaadiiti,||
iti ce ma.m Udaayi,||
saavakaa sakkareyyu.m,||
garukareyyu.m,||
maaneyyu.m,||
puujeyyu.m,||
sakkatvaa garukatvaa upanissaaya vihareyyu.m,||
ye te Udaayi,||
mama saavakaa pa.msukuulikaa luukhaciivaradharaa,||
te susaanaa vaa,||
sa'nkaarakuu.taa vaa,||
paapa.nikaa vaa,||
nantakaani uccinitvaa sanghaa.ti.m karitvaa dhaarenti,||
na ma.m te iminaa dhammena sakkareyyu.m garukareyyu.m maaneyyu.m puujeyyu.m,||
sakkatvaa garukatvaa upanissaaya vihareyyu.m.|| ||

Santu.t.tho Sama.no Gotamo itariitarena pi.n.dapaatena itariitarapi.n.dapaatasantu.t.thiyaa ca va.n.navaadii ti,||
iti ce ma.m Udaayi,||
saavakaa sakkareyyu.m,||
garukareyyu.m,||
maaneyyu.m,||
puujeyyu.m,||
sakkatvaa garukatvaa upanissaaya vihareyyu.m,||
santi kho pana me Udaayi,||
saavakaa pi.n.dapaatikaa sapadaanacaarino ucchepake vate rataa,||
te antaraghara.m pavi.t.thaa samaanaa aasanena pi nimantiyamaanaa na saadiyanti.|| ||

Aha.m kho pan'Udaayi,||
app'ekadaa nimantane pi bhu~njaami saaliina.m odana.m [8] vicitakaalaka.m anekasuupa.m anekabya~njana.m.|| ||

Santu.t.tho Sama.no Gotamo itariitarena pi.n.dapaatena itariitarapi.n.dapaatasantu.t.thiyaa ca va.n.navaadii ti,||
iti ce ma.m Udaayi,||
saavakaa sakkareyyu.m,||
garukareyyu.m,||
maaneyyu.m,||
puujeyyu.m,||
sakkatvaa garukatvaa upanissaaya vihareyyu.m,||
ye te Udaayi,||
mama saavakaa pi.n.dapaatikaa sapadaanacaarino ucchepake vate rataa,||
antaraghara.m pavi.t.thaa samaanaa aasanena pi nimantiyamaanaa na saadiyanti,||
na ma.m te iminaa dhammena sakkareyyu.m,||
garukareyyu.m,||
maaneyyu.m,||
puujeyyu.m,||
sakkatvaa garukatvaa upanissaaya vihareyyu.m.|| ||

Santu.t.tho Sama.no Gotamo itariitarena senaasanena,||
itariitarasenaasanasantu.t.thiyaa ca va.n.navaadii ti,||
iti ce ma.m Udaayi,||
saavakaa sakkareyyu.m,||
garukareyyu.m,||
maaneyyu.m,||
puujeyyu.m,||
sakkatvaa garukatvaa upanissaaya vihareyyu.m,||
santi kho pana me Udaayi,||
saavakaa rukkhamuulikaa abbhokaasikaa,||
te a.t.tha maase channa.m na upenti.|| ||

Aha.m kho pan'Udaayi,||
app'ekadaa kuu.taagaaresu pi viharaami,||
ullittaavalittesu,||
nivaatesu,||
phussitaggalesu,||
pihitavaatapaanesu.|| ||

Santu.t.tho Sama.no Gotamo itariitarena senaasanena itariitarasenaasanasantu.t.thiyaa ca va.n.navaadiiti,||
iti ce ma.m Udaayi,||
saavakaa sakkareyyu.m,||
garukareyyu.m,||
maaneyyu.m,||
puujeyyu.m,||
sakkatvaa garukatvaa upanissaaya vihareyyu.m,||
ye te Udaayi,||
mama saavakaa rukkhamuulikaa abbhokaasikaa te a.t.tha maase channa.m na upenti,||
na ma.m te iminaa dhammena sakkareyyu.m,||
garukareyyu.m,||
maaneyyu.m,||
puujeyyu.m,||
sakkatvaa garukatvaa upanissaaya vihareyyu.m.|| ||

Pavivitto Sama.no Gotamo pavivekassa ca va.n.navaadii ti,||
iti ce ma.m Udaayi,||
saavakaa sakkareyyu.m,||
garukareyyu.m,||
maaneyyu.m,||
puujeyyu.m,||
sakkatvaa garukatvaa upanissaaya vihareyyu.m,||
santi kho pana me Udaayi,||
saavakaa aara~n~nakaa pantasenaasanaa ara~n~ne vanapatthaani pantaani senaasanaani ajjhogahetvaa viharanti.|| ||

Te anvaddhamaasa.m sa'nghamajjhe osaranti paatimokkhuddesaaya.|| ||

Aha.m kho pan'Udaayi,||
app'ekadaa aaki.n.no viharaami bhikkhuu hi bhikkhuniihi upaasakehi upaasikaahi ra~n~naa raajamahaamattehi titthiyehi titthiyasaavakehi.|| ||

Pavivitto Sama.no Gotamo pavivekassa ca va.n.navaadii ti,||
[9] iti ce ma.m Udaayi,||
saavakaa sakkareyyu.m,||
garukareyyu.m,||
maanye.m,||
puujeyyu.m,||
sakkatvaa garukatvaa upanissaaya vihareyyu.m,||
ye te Udaayi,||
mama saavakaa aara~n~nakaa pantasenaasanaa ara~n~na-vanapatthaani pantaani senaasanaani ajjhogahetvaa viharanti,||
anvaddhamaasa.m sa'nghamajjhe osaranti paatimokkhuddesaaya,||
na ma.m te iminaa dhammena sakkareyyu.m,||
garukareyyu.m,||
maaneyyu.m,||
puujeyyu.m,||
sakkatvaa garukatvaa upanissaaya vihareyyun.|| ||

Iti kho Udaayi,||
na mama.m saavakaa imehi pa~ncahi dhammehi sakkaronti,||
garukaronti,||
maanenti,||
puujenti,||
sakkatvaa garukatvaa upanissaaya viharanti.|| ||

 


§


 

Atthi kho Udaayi,||
a~n~ne ca pa~nca dhammaa,||
yehi mama.m saavakaa sakkaronti,||
garukaronti,||
maanenti,||
puujenti,||
sakkatvaa garukatvaa upanissaaya viharanti.|| ||

Katame pa~nca?|| ||

Idh'Udaayi, mama.m saavakaa adhisiile sambhaaventi:|| ||

Siilavaa Sama.no Gotamo paramena siilakkhandhena samannaagato ti.|| ||

Yam pan'Udaayi mama.m saavakaa adhisiile sambhaaventi:|| ||

Siilavaa Sama.no Gotamo paramena siilakkhandhena samannaagato ti.|| ||

Aya.m kho Udaayi, pa.thamo dhammo,||
yena mama.m saavakaa sakkaronti,||
garukaronti,||
maanenti,||
puujenti,||
sakkatvaa garukatvaa upanissaaya viharanti.|| ||

 


 

Puna ca para.m Udaayi,||
mama.m saavakaa abhikkante ~naa.na-dassane sambhaaventi.|| ||

Jaana.m yev'aaha Sama.no Gotamo,||
jaanaamii ti,||
passa.m yevaaha Sama.no Gotamo,||
passaamii ti,||
abhi~n~naaya Sama.no Gotamo dhamma.m deseti,||
no anabhi~n~naaya,||
sanidaana.m Sama.no Gotamo dhamma.m deseti,||
no anidaana.m,||
sappaa.tihaariya.m Sama.no Gotamo dhamma.m deseti,||
no appaa.tihaariyan ti.|| ||

Yam pan'Udaayi mama.m saavakaa abhikkante ~naa.na-dassane sambhaaventi.|| ||

Jaana.myevaaha Sama.no Gotamo,||
jaanaamii ti,||
passa.myevaaha Sama.no Gotamo,||
passaamii ti,||
abhi~n~naaya Sama.no Gotamo dhamma.m deseti,||
no anabhi~n~naaya,||
sanidaana.m Sama.no Gotamo dhamma.m deseti,||
no anidaana.m,||
sappaa.tihaariya.m Sama.no Gotamo dhamma.m deseti,||
no appa.tihaariyanti.|| ||

Aya.m kho Udaayi, dutiyo dhammo||
yena mama.m [10] saavakaa sakkaronti,||
garukaronti,||
maanenti,||
puujenti,||
sakkatvaa garukatvaa upanissaaya viharanti.|| ||

 


 

Puna ca para.m Udaayi,||
mama.m saavakaa adhipa~n~naaya sambhaaventi:|| ||

Pa~n~navaa Sama.no Gotamo paramena pa~n~naakkhandhena samannaagato.|| ||

Ta.m vata anaagata.m vaa vaadapatha.m na dakkhati uppanna.m vaa parappavaada.m na saha dhammena suniggahiita.m niggahissatii ti,||
n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi Udaayi?|| ||

Api nu me saavakaa eva.m jaanantaa eva.m passantaa antarantaraa katha.m opaateyyun" ti?|| ||

"No h'eta.m bhante."|| ||

"Na kho panaaha.m Udaayi,||
saavakesu anusaasani.m paccaasi.msaami,||
a~n~nadatthu mama.m yeva saavakaa anusaasani.m paccaasi.msanti.|| ||

Yam pan'Udaayi mama.m saavakaa adhipa~n~naaya samabhaaventi,||
pa~n~navaa Sama.no Gotamo paramena pa~n~naakkhandhena samannaagato.|| ||

Ta.m anaagata.m vaa vaadapatha.m na dakkhati,||
uppanna.m vaa parappavaada.m na saha dhammena suniggahiita.m niggahissatii ti,||
n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

Aya.m kho Udaayi, tatiyo dhammo||
yena mama.m saavakaa sakkaronti,||
garukaronti,||
maanenti,||
puujenti,||
sakkatvaa garukatvaa upanissaaya viharanti.|| ||

 


 

Puna ca para.m Udaayi,||
mama saavakaa yena dukkhena dukkhoti.n.naa dukkhaparetaa,||
te ma.m upasa'nkamitvaa dukkha.m ariyasacca.m pucchanti.|| ||

Tesaaha.m dukkha.m ariyasacca.m pu.t.tho vyaakaromi,||
tesaaha.m citta.m aaraadhemi pa~nhassa veyyaakara.nena.|| ||

Te ma.m upasa'nkamitvaa dukkhasamudaya.m ariyasacca.m pucchanti.|| ||

Tesaaha.m dukkhasamudaya.m ariyasacca.m pu.t.tho vyaakaromi,||
tesaaha.m citta.m aaraadhemi pa~nhassa veyyaakara.nena.|| ||

Te ma.m upasa'nkamitvaa dukkhanirodha.m ariyasacca.m pucchanti.|| ||

Tesaaha.m dukkhanirodha.m ariyasacca.m pu.t.tho vyaakaromi,||
tesaaha.m citta.m aaraadhemi pa~nhassa veyyaakara.nena.|| ||

Te ma.m upasa'nkamitvaa dukkhanirodhagaaminiipa.tipada.m ariyasacca.m pucchanti.|| ||

Tesaaha.m dukkhanirodhagaaminiipa.tipada.m ariyasacca.m pu.t.tho vyaakaromi,||
tesaaha.m citta.m aaraadhemi pa~nhassa veyyaakara.nena.|| ||

Yam pan'Udaayi, mama.m saavakaa yena dukkhena dukkhoti.n.naa dukkhaparetaa,||
te ma.m upasa'nkamitvaa dukkha.m ariyasacca.m pucchanti,||
tesaaha.m dukkha.m ariyasacca.m pu.t.tho vyaakaromi,||
tesaaha.m citta.m aaraadhemi pa~nhassa veyyaakara.nena.|| ||

Te ma.m upasa'nkamitvaa dukkhasamudaya.m ariyasacca.m pucchanti,||
tesaaha.m dukkha.m ariyasacca.m pu.t.tho vyaakaromi,||
tesaaha.m citta.m aaraadhemi pa~nhassa veyyaakara.nena.|| ||

Te ma.m upasa'nkamitvaa dukkhanirodha.m ariyasacca.m pucchanti,||
tesaaha.m dukkhanirodha.m ariyasacca.m pu.t.tho vyaakaromi,||
tesaaha.m citta.m aaraadhemi pa~nhassa veyyaakara.nena.|| ||

Te ma.m upasa'nkamitvaa dukkhanirodhagaaminiipa.tipada.m ariyasacca.m pucchanti,||
tesaaha.m dukkhanirodhagaaminiipa.tipada.m ariyasacca.m pu.t.tho vyaakaromi,||
tesaaha.m citta.m aaraadhemi pa~nhassa veyyaakara.nena.|| ||

Aya.m kho Udaayi, catuttho dhammo,||
[11] yena mama.m saavakaa sakkaronti garukaronti maanenti puujenti,||
sakkatvaa garukatvaa upanissaaya viharanti.|| ||

 


 

Puna ca para.m Udaayi,||
akkhaataa mayaa saavakaana.m pa.tipadaa||
yathaa pa.tipannaa me saavakaa||
cattaaro satipa.t.thaane bhaaventi.|| ||

Idh'Udaayi bhikkhu kaaye kaayaanupassii viharati aataapii sampajaano satimaa vineyya loke abhijjhaa-domanassa.m.|| ||

Vedanaasu vedanaanu passii viharati aataapii sampajaano satimaa vineyya loke abhijjhaa-domanassa.m.|| ||

Citte cittaanupassii viharati aataapii sampajaano satimaa vineyya loke abhijjhaa-domanassa.m.|| ||

Dhammesu dhammaanupassii viharati aataapii sampajaano satimaa vineyya loke abhijjhaa-domanassa.m.|| ||

Tatra ca pana me saavakaa bahuu abhi~n~naa-vosaana-paaramippattaa viharanti.|| ||

 

§

 

Puna ca para.m Udaayi,||
akkhaataa mayaa saavakaana.m pa.tipadaa||
yathaa pa.tipannaa me saavakaa||
cattaaro sammappadhaane bhaaventi.|| ||

Idh'Udaayi, bhikkhu anuppannaana.m paapakaana.m akusalaana.m dhammaana.m anuppaadaaya chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Uppannaana.m paapakaana.m akusalaana.m dhammaana.m pahaanaaya chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Anuppannaana.m kusalaana.m dhammaana.m uppaadaaya chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Uppannaana.m kusalaana.m dhammaana.m .thitiyaa asammosaaya bhiyyo bhaavaaya vepullaaya bhaavanaaya paaripuuriyaa chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Tatra ca pana me saavakaa bahuu abhi~n~naa-vosaana-paaramippattaa viharanti.|| ||

 

§

 

Puna ca para.m Udaayi,||
akkhaataa mayaa saavakaana.m pa.tipadaa,||
yathaa pa.tipannaa me saavakaa||
cattaaro iddhipaade bhaaventi.|| ||

Idh'Udaayi, bhikkhu chanda-samaadhi-padhaana-sankhaara-samannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Viriya-samaadhi-padhaana-sankhaara-samannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Citta-samaadhi-padhaana-sankhaara-samannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Viima.msaa-samaadhi-padhaana-sankhaara-samannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Tatra ca pana me saavakaa bahuu abhi~n~naa-vosaana-paaramippattaa viharanti.|| ||

 

§

 

Puna ca para.m Udaayi,||
akkhaataa mayaa saavakaana.m pa.tipadaa,||
yathaa pa.tipannaa me saavakaa||
pa~ncindriyaani bhaaventi.|| ||

Idh' [12] Udaayi, bhikkhu saddhindriya.m bhaaveti upasamagaami.m sambodhagaami.m.|| ||

Viriyindriya.m bhaaveti upasamagaami.m sambodhagaami.m.|| ||

Satindriya.m bhaveti upasamagaami.m sambodhagaami.m.|| ||

Samaadhindriya.m bhaaveti upasamagaami.m sambodhagaami.m.|| ||

Pa~n~nindriya.m bhaaveti upasamagaami.m sambodhagaami.m.|| ||

Tatra ca pana me saavakaa bahuu abhi~n~naavosaana paaramippattaa viharanti.

 

§

 

Puna ca para.m Udaayi,||
akkhaataa mayaa saavakaana.m pa.tipadaa,||
yathaa pa.tipannaa me saavakaa||
pa~ncabalaani bhaaventi.|| ||

Idh'Udaayi, bhikkhu saddhaa-bala.m bhaaveti upasamagaami.m sambodhagaami.m.|| ||

Viriyabala.m bhaaveti upasamagaami.m sambodhagaami.m.|| ||

Satibala.m bhaaveti upasamagaami.m sambodhagaami.m.|| ||

Samaadhibala.m bhaaveti upasamagaami.m sambodhagaami.m.|| ||

Pa~n~naabala.m bhaaveti upasamagaami.m sambodhagaami.m.|| ||

Tatra ca pana me saavakaa bahuu abhi~n~naa-vosaana-paaramippattaa viharanti.|| ||

 

§

 

Puna ca para.m Udaayi,||
akkhaataa mayaa saavakaana.m pa.tipadaa,||
yathaa pa.tipannaa me saavakaa||
sattabojjha'nge bhaaventi.|| ||

Idh'Udaayi, bhikkhu satisambojjha'nga.m bhaaveti vivekanissita.m viraaganissita.m nirodhanissita.m vossaggapari.naami.m,|| ||

dhammavicayasambojjha'nga.m bhaaveti vivekanissita.m viraaganissita.m nirodhanissita.m vossaggapari.naami.m,|| ||

viriyasambojjha'nga.m bhaaveti vivekanissita.m viraaganissita.m nirodhanissita.m vossaggapari.naami.m,|| ||

piitisambojjha'nga.m bhaaveti vivekanissita.m viraaganissita.m nirodhanissita.m vossaggapari.naami.m,|| ||

passaddhi sambojjha'nga.m bhaaveti vivekanissita.m viraaganissita.m nirodhanissita.m vossaggapari.naami.m,|| ||

samaadhisambojjha'nga.m bhaaveti vivekanissita.m viraaganissita.m nirodhanissita.m vossaggapari.naami.m,|| ||

upekkhaasambojjha'nga.m bhaaveti vivekanissita.m viraaganissita.m nirodhanissita.m vossaggapari.naami.m.|| ||

Tatra ca pana me saavakaa bahu abhi~n~naa-vosaana-paaramippattaa viharanti.|| ||

 

§

 

Puna ca para.m Udaayi,||
akkhaataa mayaa saavakaana.m pa.tipadaa,||
yathaa pa.tipannaa me saavakaa||
ariya.m a.t.tha'ngika.m magga.m bhaaventi.|| ||

Idh'Udaayi, bhikkhu||
sammaa-di.t.thi.m bhaaveti,||
sammaa-sa'nkappa.m bhaaveti,||
sammaa-vaaca.m bhaaveti,||
sammaa-kammanta.m bhaaveti,||
sammaa-aajiiva.m bhaaveti,||
sammaa-vaayaama.m bhaaveti,||
sammaa-sati.m bhaaveti,||
sammaa-samaadhi.m bhaaveti.|| ||

Tatra ca pana me saavakaa bahuu abhi~n~naa-vosaana-paaramippattaa viharanti.|| ||

 

§

 

Puna ca para.m Udaayi,||
akkhaataa mayaa saavakaana.m pa.tipadaa,||
yathaa pa.tipannaa me saavakaa||
a.t.tha vimokkhe bhaaventii.|| ||

Ruupii ruupaani passati.|| ||

Aya.m pa.thamo vimokkho.|| ||

Ajjhatta.m aruupasa~n~ni bahiddhaa ruupaani passati.|| ||

Aya.m dutiyo vimokkho.|| ||

Subhan t'eva adhimutto hoti.|| ||

Aya.m tatiyo vimokkho.|| ||

Subhan t'eva adhimutto hoti.|| ||

Aya.m tatiyo vimokkho.|| ||

Sabbaso ruupa- [13] sa~n~naana.m samatikkamma pa.tigha-sa~n~naana.m attha'ngamaa naanatta-sa~n~naana.m amanasi-kaaraa||
'ananto aakaaso' ti||
aakaasaana~ncaayatana.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m catuttho vimokkho.|| ||

Sabbaso aakaasaana~ncaayatana.m samatikkamma||
'ananta.m vi~n~naa.nan' ti||
vi~n~naa.na~ncaayatana.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m pa~ncamo vimokkho.|| ||

Sabbaso vi~n~naa.na~ncaayatana.m samatikkamma||
'n'atthi ki~nci' ti||
aaki~nca~n~naayatana.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m cha.t.tho vimokkho.|| ||

Sabbaso aaki~nca~n~naayatana.m samatikkamma||
n'eva-sa~n~naa-naasa~n~naayatana.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m sattamo vimokkho.|| ||

Sabbaso n'eva-sa~n~naa-naasa~n~naayatana.m samatikkamma||
sa~n~naa-vedayita-nirodha.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m a.t.thamo vimokkho.|| ||

Tatra ca pana me saavakaa bahuu abhi~n~naa-vosaana-paaramippattaa viharanti.|| ||

 

§

 

Puna ca para.m Udaayi,||
akkhaataa mayaa saavakaana.m pa.tipadaa,||
yathaa pa.tipannaa me saavakaa||
a.t.tha abhihaayatanaani bhaaventi.|| ||

Ajjhatta.m ruupasa~n~ni eko bahiddhaa ruupaani passati parittaani suva.n.nadubba.n.naani,||
taani abhibhuyya:||
'jaanaami passaamii' ti eva.m sa~n~ni hoti.|| ||

Ida.m pa.thama.m abhibhaayatana.m.|| ||

Ajjhatta.m ruupasa~n~ni eko bahiddhaa ruupaani passati appamaa.naani suva.n.nadubba.n.naani,||
taani abhibhuyya:||
'jaanaami passaamii' ti eva.m sa~n~ni hoti.|| ||

Ida.m dutiya.m abhibhaayatana.m.|| ||

Ajjhatta.m aruupasa~n~ni eko bahiddhaa ruupaani passati parittaani suva.n.nadubba.n.naani,||
taani abhibhuyya:||
'jaanaami passaamii' ti eva.m sa~n~ni hoti.|| ||

Ida.m tatiya.m abhibhaayatana.m.|| ||

Ajjhatta.m aruupasa~n~ni eko bahiddhaa ruupaani passati appamaa.naani suva.n.nadubba.n.naani,||
taani abhibhuyya:||
'jaanaami passaamii' ti eva.m sa~n~ni hoti.|| ||

Ida.m catuttha.m abhibhaayatana.m.|| ||

Ajjhatta.m aruupasa~n~ni eko bahiddhaa ruupaani passati niilaani niilava.n.naani niilanidassanaani niilanibhaasaani.|| ||

Seyyathaa pi naama ummaapuppha.m niila.m niilava.n.na.m niilanidassana.m niilanibhaasa.m.|| ||

Seyyathaa pi vaa pana ta.m vattha.m baaraa.naseyyaka.m ubhatobhaagavima.t.ta.m niila.m niilava.n.na.m niilanidassana.m niilanibhaasa.m.|| ||

Evam eva.m ajjhatta.m aruupasa~n~ni eko bahiddhaa ruupaani passati niilaani niilava.n.naani niilanidassanaani niilanibhaasaani.|| ||

Taani abhibhuyya:||
'jaanaami psaamii' ti eva.m sa~n~ni hoti.|| ||

Ida.m pa~ncama.m [14] abhibhaayatana.m.|| ||

Ajjhatta.m aruupasa~n~ni eko bahiddhaa ruupaani passati piitaani piitava.n.naani piitanidassanaani piitanibhaasaani.|| ||

Seyyathaa pi naama ka.nikaarapuppha.m piita.m piitava.n.na.m piitanidassana.m piitanibhaasa.m.|| ||

Seyyathaa pi vaa pana ta.m vattha.m baaraa.naseyyaka.m ubhatobhaagavima.t.ta.m piita.m piitava.n.na.m piitanidassana.m piitanibhaasa.m.|| ||

Evam eva.m ajjhatta.m aruupasa~n~ni eko bahiddhaa ruupaani passati piitaani piitava.n.naani piitanidassanaani piitanibhaasaani.|| ||

Taani abhibhuyya:||
'jaanaami psaamii' ti eva.m sa~n~ni hoti.|| ||

Ida.m cha.t.tha.m abhibhaayatana.m.|| ||

Ajjhatta.m aruupasa~n~ni eko bahiddhaa ruupaani passati lohitakaani lohitakava.n.naani lohitakanidassanaani lohitakanibhaasaani.|| ||

Seyyathaa pi naama bandhujivakapuppha.m lohitaka.m lohitakava.n.na.m lohitakanidassana.m lohitakanibhaasa.m.|| ||

Seyyathaa pi vaa pana ta.m vattha.m baaraa.naseyyaka.m ubhatobhaagavima.t.ta.m lohitaka.m lohitakava.n.na.m lohitakanidassana.m lohitakanibhaasa.m.|| ||

Evam eva.m ajjhatta.m aruupasa~n~ni eko bahiddhaa ruupaani passati lohitakaani lohitakava.n.naani lohitakanidassanaani lohitakanibhaasaani.|| ||

Taani abhibhuyya:||
'jaanaami psaamii' ti eva.m sa~n~ni hoti.|| ||

Ida.m sattama.m abhibhaayatana.m.|| ||

Ajjhatta.m aruupasa~n~ni eko bahiddhaa ruupaani passati odaataani odaatava.n.naani odaatanidassanaani odaatanibhaasaani.|| ||

Seyyathaa pi naama osadhiitaarakaa odaataa odaatava.n.naa odaatanidassanaa odaatanibhaasaa.|| ||

Seyyathaa pi vaa pana ta.m vattha.m baaraa.naseyyaka.m ubhatobhaagavima.t.ta.m odaata.m odaatava.n.na.m odaatanidassana.m odaatanibhaasa.m.|| ||

Evam eva.m ajjhatta.m aruupasa~n~ni eko bahiddhaa ruupaani passati odaataani odaatava.n.naati odaatanidassanaani odaatanibhaasaani.|| ||

Taani abhibhuyya:||
'jaanaami psaamii' ti eva.m sa~n~ni hoti.|| ||

Ida.m a.t.thama.m abhibhaayatana.m.|| ||

Tatra ca pana me saavakaa bahuu abhi~n~naa-vosaana-paaramippattaa viharanti.|| ||

 

§

 

Puna ca para.m Udaayi,||
akkhaataa mayaa saavakaana.m pa.tipadaa,||
yathaa pa.tipannaa me saavakaa||
dasa kasi.naayatanaani bhaaventi.|| ||

Pa.thavi-kasi.nameko sa~njaanaati uddha.m adho tiriya.m advaya.m appamaa.na.m.|| ||

Aapo-kasi.nameko sa~njaanaati uddha.m adho tiriya.m advaya.m appamaa.na.m.|| ||

Tejo-kasi.nameko sa~njaanaati uddha.m adho tiriya.m advaya.m appamaa.na.m.|| ||

Vaayo-kasi.nameko sa~njaanaati uddha.m adho tiriya.m advaya.m appamaa.na.m.|| ||

Niila-kasi.nameko sa~njaanaati uddha.m adho tiriya.m advaya.m appamaa.na.m.|| ||

Piita-kasi.nameko sa~njaanaati uddha.m adho tiriya.m advaya.m appamaa.na.m.|| ||

Lohita-kasi.nameko sa~njaanaati uddha.m adho tiriya.m advaya.m appamaa.na.m.|| ||

Odaata-kasi.nameko sa~njaanaati uddha.m adho tiriya.m advaya.m appamaa.na.m.|| ||

Aakaasa-kasi.nameko sa~njaanaati [15] uddha.m adho tiriya.m advaya.m appamaa.na.m.|| ||

Vi~n~naa.na-kasi.nameko sa~njaanaati uddha.m adho tiriya.m advaya.m appamaa.na.m.|| ||

Tatra ca pana me saavakaa bahuu abhi~n~naa-vosaana-paaramippattaa viharanti.|| ||

 

§

 

Puna ca para.m Udaayi,||
akkhaataa mayaa saavakaana.m pa.tipadaa,||
yathaa pa.tipannaa me saavakaa||
cattaari jhaanaani bhaaventi.|| ||

Idh'Udaayi, bhikkhuu||
vivicc'eva kaamehi||
vivicca akusalehi dhammehi||
savitakka.m||
savicaara.m||
vivekaja.m piiti-sukha.m||
pa.thama.m-jhaana.m1 upasampajja viharati.|| ||

So imam eva kaaya.m vivekajena piitisukhena||
abhisandeti,||
parisandeti,||
paripuureti,||
parippharati,||
naassa ki~nci sabbaavato kaayassa vivekajena piitisukhena apphu.ta.m hoti.|| ||

Seyyathaa pi Udaayi,||
dakkho nahaapako vaa nahaapakantevaasi vaa ka.msathaale naahaaniiyacu.n.naani aakiritvaa udakena paripphosaka.m paripphosaka.m sandeyya,||
saa'ssa nahaaniiyapi.n.di snehaanugataa snehaparetaa,||
santarabaahiraa phu.thaa snehena,||
na ca pagaghara.nii.|| ||

Evam eva kho Udaayi,||
bhikkhuu imam eva kaaya.m vivekajena piitisukhena,||
abhisandeti,||
parisandeti,||
paripuureti,||
parippharati,||
naassa ki~nci sabbaavato kaayassa vivekajena piitisukhena apphu.ta.m hoti.|| ||

Puna ca para.m Udaayi, bhikkhu||
vitakka-vicaaraana.m vuupasamaa||
ajjhatta.m sampasaadana.m cetaso ekodi-bhaava.m||
avitakka.m||
avicaara.m||
samaadhija.m piiti-sukha.m||
dutiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

So imam eva kaaya.m samaadhijena piitisukhena,||
abhisandeti,||
parisandeti,||
paripuureti,||
parippharati,||
naassa ki~nci sabbaavato kaayassa samaadhijena piitisukhena apphu.ta.m hoti.|| ||

Seyyathaa pi Udaayi,||
udakarahado ubbhidodako,||
tassa n'ev'assa puratthimaaya disaaya udakass'aayamukha.m,||
na pacchimaaya disaaya udakass'aayamukha.m,||
na uttaraaya disaaya udakass'aayamukha.m,||
na dakkhi.naaya disaaya [16] udakass'aayamukha.m,||
devo na ca kaalena kaala.m sammaadhaara.m anuppaveccheyya.|| ||

Atha kho tamhaa ca udakarahadaa siitaa vaaridhaaraa ubhijjitvaa tam eva udakarahada.m siitena vaarinaa,||
abhisandeyya,||
parisandeyya,||
paripuureyya,||
paripphareyya,||
naassa ki~nci sabbaavato udakarahadassa sitena vaarinaa apphu.ta.m assa.|| ||

Evam eva kho Udaayi, bhikkhu imam eva kaaya.m samaadhijena piitisukhena,||
abhisandeti,||
parisandeti,||
paripuureti,||
parippharati,||
naassa ki~nci sabbaavato kaayassa samaadhijena piitisukhena apphu.ta.m hoti.|| ||

Puna ca para.m Udaayi, bhikkhu,||
piitiyaa ca viraagaa,||
upekkhako ca viharati,||
sato ca sampajaano sukha~n ca kaayena pa.tisa'nvedeti,||
yanta.m ariyaa aacikkhanti:|| ||

"Upekkhako satimaa sukha vihaarii' ti,|| ||

ta.m tatiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

So imam eva kaaya.m nippitikena sukhena,||
abhisandeti,||
parisandeti,||
paripuureti,||
parippharati,||
naassa ki~nci sabbaavato kaayassa nippiitikena sukhena apphu.ta.m hoti.|| ||

Seyyathaa pi Udaayi,||
uppaliniya.m vaa paduminiya.m vaa pu.n.dariikiniya.m vaa app'ekaccaani uppalaani vaa padumaani vaa pu.n.dariikaani vaa udake jaataani udake sa.mvaddhaani udakaa'nuggataani antonimuggaposinii,||
taani yaava c'aggaa yaava ca,||
muulaa siitena vaarinaa,||
ahisannaani,||
parisannaani,||
paripuuraani,||
paripphu.taani,||
nessa ki~nci sabbaavata.m uppalaana.m vaa padumaana.m vaa pu.n.dariikaana.m vaa siitena vaarinaa apphu.ta.m assa.|| ||

Evam eva kho Udaayi, bhikkhu,||
imam eva kaaya.m nippiitikena sukhena,||
abhisandeti,||
parisandeti,||
paripuureti,||
parippharati,||
naassa ki~nci sabbaavato kaayassa nippitikena sukhena apphu.ta.m hoti.|| ||

Puna ca para.m Udaayi, bhikkhu,||
sukhassa ca pahaanaa,||
dukkhassa ca pahaanaa,||
pubbe va somanassa-domanassaana.m attha'ngamaa,||
adukkha.m-asukha.m,||
upekkhaa,||
satipaarisuddhi.m,||
catuttha.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

So imam eva kaaya.m parisuddhena cetasaa pariyodaatena pharitvaa nisinno hoti,||
naassa ki~nci sabbaavato kaayassa parisuddhena cetasaa pariyodaatena apphu.ta.m hoti.|| ||

Seyyathaa pi Udaayi, puriso odaatena vatthena sasiisa.m paarupitvaa nisinno assa,||
naassa ki~nci sabbaavato kaayassa odaatena vatthena apphu.ta.m assa.|| ||

Evam eva kho Udaayi,bhikkhu||
imam eva kaaya.m parisuddhena cetasaa pariyodaatena pharitvaa nisinno hoti,||
naassa ki~nci sabbaavato kaayassa pari- [17] suddhena cetasaa pariyodaatena apphu.ta.m hoti.|| ||

Tatra ca pana me saavakaa bahuu abhi~n~naa-vosaana-paaramippattaa viharanti.|| ||

 

§

 

Puna ca para.m Udaayi,||
akkhaataa mayaa saavakaana.m pa.tipadaa,||
yathaa pa.tipannaa me saavakaa||
eva.m pajaananti:|| ||

'Aya.m kho me kaayo||
ruupii caatum-mahaa-bhuutiko||
maataa-pettika-sambhavo odanakummaasuupacayo aniccucchaadana-parimaddana-bhedana-viddha.m-sanadhammo,||
ida~n ca pana me vi~n~naa.na.m ettha sita.m ettha pa.tibaddha.m.|| ||

Seyyathaa pi Udaayi ma.ni vephariyo subho jaatimaa a.t.tha.mso suparikammakato accho vippasanno sabbaakaara-sampanno,||
tatr'assa sutta.m aavuta.m niila.m vaa piita.m vaa lohita.m vaa odaata.m vaa pa.n.dusutta.m vaa.|| ||

Tam ena cakkhumaa puriso hatthe karitvaa paccavekkheyya:|| ||

'Aya.m kho manii ve.luriyo subho jaatimaa a.t.tha.mso suparikammakato accho vippasanno sabbaakaarasampanno,||
tatr'ida.m sutta.m aavuta.m niila.m vaa piita.m vaa lohita.m vaa odaata.m vaa pa.n.dusutta.m vaa' ti.|| ||

Evam eva kho Udaayi,||
akkhaataa mayaa saavakaana.m pa.tipadaa,||
yathaa pa.tipannaa me saavakaa eva.m jaananti:|| ||

'Aya.m kho me kaayo||
ruupii caatum-mahaa-bhuutiko||
maataa-pettika-sambhavo odanakummaasuupacayo aniccucchaadan-aparimaddana-bhedana-viddha.m-sanadhammo,||
ida~n ca pana me vi~n~naa.na.m ettha sita.m ettha pa.tibaddhan' ti.|| ||

Tatra ca pana me saavakaa bahuu abhi~n~naa-vosaana-paaramippattaa viharanti.|| ||

 

§

 

Puna ca para.m Udaayi,||
akkhaataa mayaa saavakaana.m pa.tipadaa,||
yatha pa.tipannaa me saavakaa||
imamhaa kaayaa a~n~na.m kaaya.m abhinimminanti ruupi.m manomaya.m sabba'ngapacca'ngi.m ahiinindriya.m.|| ||

Seyyathaa pi Udaayi,||
tassa evam assa:|| ||

'Puriso mu~njamhaa isiika.m pabbaaheyya,||
tassa eva~n c'assa:|| ||

Aya.m mu~njo,||
aya.m isiikaa,||
a~n~no mu~njo,||
a~n~naa iisikaa,||
mu~njamhaa tv'eva iisikaa pabbaa.lhaa' ti.|| ||

Seyyathaa pi vaa pan'Udaayi puriso asi.m kosiyaa pabbaaheyya.|| ||

Tassa evam assa:|| ||

'Aya.m asi,||
aya.m kosi,||
a~n~no asi,||
a~n~naa kosi,||
kosiyaa tv'eva asi pabbaa.lho' ti.|| ||

Seyyathaa pi [18] vaa pan'Udaayi,||
puriso ahi.m karan.daa uddhareyya,||
tassa evam assa:|| ||

'Aya.m ahi,||
aya.m kara.n.do,||
a~n~no ahi,||
a~n~no kara.n.do,||
kara.n.daa tv'eva ahi ubbhato' ti.|| ||

Evam eva kho Udaayi,||
akkhaataa mayaa saavakaana.m pa.tipadaa||
yathaa pa.tipannaa me saavakaa||
imamhaa kaayaa a~n~na.m kaaya.m abhinimminanti||
ruupi.m manomaya.m sabba'ngapacca'ngi.m ahiinindriya.m.|| ||

Tatra ca pana me saavakaa bahuu abhi~n~naa-vosaana-paaramippattaa viharanti.|| ||

 

§

 

Puna ca para.m Udaayi,||
akkhaataa mayaa saavakaana.m pa.tipadaa,||
yathaa pa.tipannaa me saavakaa||
aneka-vihita.m iddhividha.m paccanubhonti:|| ||

Eko pi hutvaa bahudhaa honti,||
bahudhaa pi hutvaa eko honiti.|| ||

Aaviibhaava.m tirobhaava.m tiroku.d.da.m tiropaakaara.m tiropabbata.m asajjamaanaa gacchanti||
seyyathaa pi aakaase,||
pa.thaviyaa pi ummujjanimujja.m karonti||
seyyathaa pi udake,||
udake pi abhejjamaane gacchanti||
seyyathaa pi pa.thaviya.m,||
aakaase pi palli'nkena kamanti||
seyyathaa pi pakkhi saku.no,||
ime pi candimasuuriye eva.m mahiddhike eva.m mahaanubhaave paaninaa parimasanti parimajjanti,||
yaava brahmalokaa pi kaayena vasa.m vattenti.|| ||

Seyyathaa pi Udaayi dakkho kumbhakaaro vaa kumbhakaarantevaasi vaa suparikammakataaya mattikaaya ya.m yad eva bhaajanavikati.m aaka'nkheyya,||
ta.m tad eva kareyya abhinipphaadeyya.|| ||

Seyyathaa pi vaa pan'Udaayi dakkho dantakaaro vaa dantakaarantevaasi vaa suparikammakatasmi.m dantasmi.m ya.m yad eva dantavikati.m aaka'nkheyya,||
ta.m tad eva kareyya abhinipphaadeyya.

Seyyathaa pi vaa pan'Udaayi dakkho suva.n.nakaaro vaa suva.n.nakaarantevaasi vaa suparikammakatasmi.m suva.n.nasmi.m ya.m yad eva suva.n.navikati.m aaka'nkheyya ta.m tad eva kareyya abhinippaadeyya.|| ||

Evam eva kho Udaayi,||
akkhaataa mayaa saavakaana.m pa.tipadaa,||
yathaa pa.tipannaa me saavakaa||
aneka-vihita.m iddhividha.m paccanubhonti:|| ||

Eko pi hutvaa bahudhaa honti,||
bahudhaa pi hutvaa eko honiti.|| ||

Aaviibhaava.m tirobhaava.m tiroku.d.da.m tiropaakaara.m tiropabbata.m asajjamaanaa gacchanti||
seyyathaa pi aakaase,||
pa.thaviyaa pi ummujjanimujja.m karonti||
seyyathaa pi udake,||
udake pi abhejjamaane gacchanti||
seyyathaa pi pa.thaviya.m,||
aakaase pi palli'nkena kamanti||
seyyathaa pi [19] pakkhi saku.no,||
ime pi candimasuuriye eva.m mahiddhike eva.m mahaanubhaave paaninaa parimasanti parimajjanti,||
yaava brahmalokaa pi kaayena vasa.m vattenti.|| ||

Tatra ca pana me saavakaa bahuu abhi~n~naa abhi~n~naa-vosaana-paaramippattaa viharanti.|| ||

 

§

 

Puna ca para.m Udaayi,||
akkhaataa mayaa saavakaana.m pa.tipadaa,||
yathaa pa.tipannaa me saavakaa||
dibbaaya sotadhaatuyaa visuddhaaya atikkantamaanusikaaya ubho sadde su.nanti,||
dibbe ca maanuse ca,||
ye duure santike ca.|| ||

Seyyathaa pi Udaayi,||
balavaa sa'nkhadhamako appakasiren'eva catuddisaa vi~n~naapeyya.|| ||

Evam eva kho Udaayi,||
akkhaataa mayaa saavakaana.m pa.tipadaa||
yathaa pa.tipannaa me saavakaa||
dibbaaya sotadhaatuyaa visuddhaaya atikkantamaanusikaaya ubho sadde su.nanti,||
dibbe ca maanuse ca,||
ye duure santike ca.|| ||

Tatra ca pana me saavakaa bahuu abhi~n~naa-vosaana-paaramippattaa viharanti.|| ||

 

§

 

Puna ca para.m Udaayi,||
akkhaataa mayaa saavakaana.m pa.tipadaa,||
yathaa pa.tipannaa me saavakaa||
parasattaana.m parapuggalaana.m cetasaa ceto paricca pajaananti|| ||

Saraaga.m vaa citta.m,||
saraaga.m cittanti pajaananti;||
viitaraaga.m vaa citta.m,||
viitaraaga.m cittanti pajaananti;||
sadosa.m vaa citta.m,||
sadosa.m cittanti pajaananti;||
viitadosa.m vaa citta.m,||
viitadosa.m cittanti pajaananti;||
samoha.m vaa citta.m,||
samoha.m cittanti pajaananti;||
viitamoha.m vaa citta.m,||
viitamoha.m cittanti pajaananti;||
sa'nkhitta.m vaa citta.m,||
sa'nkhitta.m cittanti pajaananti;||
vikkhitta.m vaa citta.m,||
vikkhitta.m cittanti pajaananti;||
mahaggata.m vaa citta.m,||
mahaggata.m cittanti pajaananti;||
amahaggata.m vaa citta.m,||
amahaggata.m cittanti pajaananti;||
sa-uttara.m vaa citta.m,||
sa-uttara.m cittanti pajaananti;||
anuttara.m vaa citta.m,||
anuttara.m cittanti pajaananti;||
samaahita.m vaa citta.m,||
samaahita.m cittanti pajaananti;||
asamaahita.m vaa citta.m,||
asamaahita.m cittanti pajaananti;||
vimutta.m vaa citta.m,||
vimutta.m cittanti pajaananti;||
avimutta.m vaa citta.m,||
avimutta.m cittanti pajaananti.|| ||

Seyyathaa pi Udaayi,||
itthi vaa puriso vaa daharo yuvaa||
ma.n.danakajaatiko aadaase vaa parisuddhe pariyodaate acche vaa udapatte saka.m mukhanimitta.m paccavekkhamaano saka.nika.m vaa saka.nikan ti jaa- [20] neyya,||
aka.nika.m vaa aka.nikan ti jaaneyya.|| ||

Evam eva kho Udaayi,||
akkhaataa mayaa saavakaana.m pa.tipadaa,||
yathaa pa.tipannaa me saavakaa||
parasattaana.m parapuggalaana.m cetasaa ceto paricca pajaananti.|| ||

Saraaga.m vaa citta.m,||
saraaga.m cittanti pajaananti;||
viitaraaga.m vaa citta.m,||
viitaraaga.m cittanti pajaananti;||
sadosa.m vaa citta.m,||
sadosa.m cittanti pajaananti;||
viitadosa.m vaa citta.m,||
viitadosa.m cittanti pajaananti;||
samoha.m vaa citta.m,||
samoha.m cittanti pajaananti;||
viitamoha.m vaa citta.m,||
viitamoha.m cittanti pajaananti;||
sa'nkhitta.m vaa citta.m,||
sa'nkhitta.m cittanti pajaananti;||
vikkhitta.m vaa citta.m,||
vikkhitta.m cittanti pajaananti;||
mahaggata.m vaa citta.m,||
mahaggata.m cittanti pajaananti;||
amahaggata.m vaa citta.m,||
amahaggata.m cittanti pajaananti;||
sa-uttara.m vaa citta.m,||
sa-uttara.m cittanti pajaananti;||
anuttara.m vaa citta.m,||
anuttara.m cittanti pajaananti;||
samaahita.m vaa citta.m,||
samaahita.m cittanti pajaananti;||
asamaahita.m vaa citta.m,||
asamaahita.m cittanti pajaananti;||
vimutta.m vaa citta.m,||
vimutta.m cittanti pajaananti;||
avimutta.m vaa citta.m,||
avimutta.m cittanti pajaananti.|| ||

Tatra ca pana me saavakaa bahuu abhi~n~naa-vosaana-paaramippattaa viharanti.|| ||

 

§

 

Puna ca para.m Udaayi,||
akkhataa mayaa saavakaana.m pa.tipadaa,||
yathaa pa.tipannaa me saavakaa aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussaranti.|| ||

So aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati||
seyyathiida.m:|| ||

Ekam pi jaati.m,||
dve pi jaatiyo,||
tisso pi jaatiyo,||
catasso pi jaatiyo,||
pa~nca pi jaatiyo,||
dasa pi jaatiyo,||
viisatim pi jaatiyo,||
ti.msam pi jaatiyo,||
cattaariisam pi jaatiyo,||
pa~n~naasam pi jaatiyo,||
jaati-satam pi jaati-sahassam pi-jaati sata-sahassam pi,||
aneke pi sa.mva.t.takappe aneke pi,||
viva.t.takappe aneke pi sa.mva.t.ta-viva.t.takappe,||
'amutr'aasi.m eva.m-naamo,||
eva.m-gotto,||
eva.m-va.n.no,||
evam-aahaaro,||
eva.m sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii,||
evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra upapaadi.m.|| ||

Tatra p'aasi.m,||
eva.m-naamo,||
eva.m gotto,||
eva.m va.n.no,||
evam-aahaaro,||
eva.m sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii,||
evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhuupapanno' ti.|| ||

Iti saakaara.m sa-uddesa.m aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati.|| ||

Seyyathaa pi, Udaayi,||
puriso sakamhaa gaamaa a~n~na.m gaama.m gaccheyya,||
tamhaa pi gaamaa a~n~na.m gaama.m gaccheyya,||
so tamhaa gaamaa saka.m yeva gaama.m paccaagaccheyya,||
tassa evam assa:|| ||

'Aha.m kho sakamhaa gaamaa amu.m gaama.m aga~nchi.m,||
tatra eva.m a.t.thaasi.m,||
eva.m nisiidi.m,||
eva.m abhaasi.m,||
eva.m tu.nhii ahosi.m,||
tamhaa pi gaamaa amu.m gaama.m aga~nchi.m.|| ||

Tatraa pi eva.m a.t.thaa [21] si.m,||
eva.m nisiidi.m,||
eva.m abhaasi.m,||
eva.m tu.nhii ahosi.m.|| ||

So'mhi tamhaa gaamaa saka.m yeva gaama.m paccaagato' ti.|| ||

Evam eva kho Udaayi bhikkhu aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati||
seyyathiida.m:|| ||

Ekam pi jaati.m,||
dve pi jaatiyo,||
tisso pi jaatiyo,||
catasso pi jaatiyo,||
pa~nca pi jaatiyo,||
dasa pi jaatiyo,||
viisatim pi jaatiyo,||
ti.msam pi jaatiyo,||
cattaariisam pi jaatiyo,||
pa~n~naasam pi jaatiyo,||
jaati-satam pi jaati-sahassam pi-jaati sata-sahassam pi,||
aneke pi sa.mva.t.takappe aneke pi,||
viva.t.takappe aneke pi sa.mva.t.ta-viva.t.takappe,||
'amutr'aasi.m eva.m-naamo,||
eva.m-gotto,||
eva.m-va.n.no,||
evam-aahaaro,||
eva.m sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii,||
evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra upapaadi.m.|| ||

Tatra p'aasi.m,||
eva.m-naamo,||
eva.m gotto,||
eva.m va.n.no,||
evam-aahaaro,||
eva.m sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii,||
evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhuupapanno' ti.|| ||

Evam eva kho Udaayi,||
akkhataa mayaa saavakaana.m pa.tipadaa,||
yathaa pa.tipannaa me saavakaa aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussaranti.|| ||

Tatra ca pana me saavakaa bahuu abhi~n~naa-vosaana-paaramippattaa viharanti.

 

§

 

Puna ca para.m Udaayi,||
akkhaataa mayaa saavakaana.m pa.tipadaa,||
yathaapa.tinnaa me saavakaa||
dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passanti cavamaane upapajjamaane hiine pa.nite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaakammuupage satte pajaanaati.|| ||

"Ime vata bhonto sattaa kaayaduccaritena samannaagataa||
vaciiduccaritena samannaagataa||
manoduccaritena samannaagataa||
ariyaana.m upavaadakaa micchaadi.t.thikaa||
micchaadi.t.thikammasamaadaanaa||
te kaayassa bhedaa param mara.naa||
apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapannaa.|| ||

Ime vaa pana bhonto sattaa kaayasucaritena samannaagataa||
vaciisucaritena samannaagataa||
manosucaritena samannaagataa||
ariyaana.m anupavaadakaa sammaadi.t.thikaa||
sammaadi.t.thikammasamaadaanaa.|| ||

Te kaayassa bhedaa param mara.naa||
sugati.m sagga.m loka.m upapannaa" ti.|| ||

Iti dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati cavamaane uppajjamaane,||
hiine pa.niite suva.na.ne dubba.n.ne sugate duggate||
yathaakammuupage satte pajaanaati.|| ||

Seyyathaa p'assu Udaayi dve agaaraa sadvaaraa,||
tattha cakkhumaa puriso majjhe .thito passeyya manusse geha.m pavisante pi||
nikkhamante pi||
anusa'ncarante pi||
anuvicarante pi,||
evam eva kho, bhikkhave, bhikkhu||
dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati cavamaane uppajjamaane,||
hiine pa.niite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate||
yathaakammuupage satte pajaanaati:-|| ||

"Ime vata bhonto sattaa kaayaduccaritena samannaagataa||
vaciiduccaritena samannaagataa||
manoduccaritena samannaagataa||
ariyaana.m upavaadakaa micchaadi.t.thikaa||
micchaadi.t.thikammasamaadaanaa||
te kaayassa bhedaa param mara.naa||
apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapannaa.|| ||

Ime vaa pana bhonto sattaa kaayasucaritena samannaagataa||
vaciisucaritena samannaagataa||
manosucaritena samannaagataa||
ariyaana.m anupavaadakaa sammaadi.t.thikaa||
sammaadi.t.thikammasamaadaanaa.|| ||

Te kaayassa bhedaa param mara.naa||
sugati.m sagga.m loka.m upapannaa" ti.|| ||

Eva meva kho Udaayi,||
akkhaataa mayaa saavakaana.m pa.tipadaa,||
yathaa pa.tinnaa me saavakaa||
dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passanti cavamaane upapajjamaane hiine pa.nite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaakammuupage satte pajaanaati.|| ||

Tatra ca pana me saavakaa bahu abhi~n~naa-vosaana-paaramippattaa viharanti.|| ||

 

§

 

[22] Puna ca para.m Udaayi,||
akkhaataa mayaa saavakaana.m pa.tipadaa,||
yathaa pa.tipannaa me saavakaa||
aasavaana.m khayaa anaasava.m ceto-vimutti.m pa~n~naa-vimutti.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharanti.|| ||

Seyyathaa pi Udaayi,||
pabbatasa'nkhepe udakarahado accho vippasanno anaavilo,||
tattha cakkhumaa puriso tiire .thito passeyya sippisambukaa pi sakkharaka.thalam pi macchagumbam pi carantam pi ti.t.thantam pi.|| ||

Tassa evam assa:|| ||

'Aya.m kho udakarahado accho vippasanno anaavilo||
tatr'ime sippisambukaa pi sakkharaka.thalaa pi macchagumbaa pi caranti pi ti.t.thanti pii' ti.|| ||

Evam eva kho Udaayi,||
akkhaataa mayaa saavakaana.m pa.tipadaa||
yathaa pa.tipannaa me saavakaa||
aasavaana.m khayaa anaasava.m ceto-vimutti.m pa~n~naa-vimutti.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharanti.|| ||

Tatra ca pana me saavakaa bahuu abhi~n~naa-vosaana-paaramippattaa viharanti.|| ||

 

§

 

Aya.m kho Udaayi,||
pa~ncamo dhammo,||
yena mama.m saavakaa sakkaronti||
garukaronti||
maanenti||
puujenti||
sakkatvaa garukatvaa upanissaaya viharanti.|| ||

Ime kho Udaayi,||
pa~nca dhammaa,||
yehi mama.m saavakaa sakkaronti||
garukaronti||
maanenti||
puujenti||
sakkatvaa garukatvaa upanissaaya viharantii" ti.|| ||

Idam avoca Bhagavaa.|| ||

Attamano Sakuludaayi paribbaajako Bhagavato bhaasita.m abhinandi ti.|| ||

Mahaa Sakuludaayi Sutta.m
sattama.m


 

Contact:
E-mail
Copyright Statement