Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
II. Majjhima-Pa.n.naasa
3. Paribbaajaka Vagga

Sutta 79

Cuu.la Sakuludaayi Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][upal] Eva.m me suta.m|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Raajagahe viharati Ve.luvane Kalandakanivaape.|| ||

Tena kho pana samayena Sakuludaayi paribbaajako Moranivaape paribbaajakaaraame pa.tivasati mahatiyaa paribbaajakaparisaaya saddhi.m.|| ||

Atha kho Bhagavaa pubba.nha-samaya.m nivaasetvaa pattaciivara.m aadaaya Raajagaha.m pi.n.daaya paavisi.|| ||

Atha kho Bhagavato etad ahosi:|| ||

'Atippago kho taava Raajagaha.m pi.n.daaya caritu.m.|| ||

Yan nuunaaha.m yena Moranivaapo paribbaajakaaraamo yena Sakuludaayi paribbaajako,||
ten'upasa'nkameyyan' ti.|| ||

Atha kho Bhagavaa yena Moranivaapo paribbaajakaaraamo ten'upasa'nkami.|| ||

Tena kho pana samayena Sakuludaayi paribbaajako mahatiyaa paribbaajaka parisaaya saddhi.m nisinno hoti unnaadiniyaa uccaasaddaaya [30] mahaasaddaaya aneka-vihita.m tiracchaana-katha.m kathentiyaa, seyyathiida.m:|| ||

Raaja-katha.m||
cora-katha.m||
mahaamatta-katha.m||
senaa-katha.m||
bhaya-katha.m||
yuddha-katha.m||
anna-katha.m||
paana-katha.m||
vattha-katha.m||
sayana-katha.m||
maalaa-katha.m||
gandha-katha.m||
~naati-katha.m||
yaana-katha.m,||
gaama-katha.m||
nigama-katha.m||
nagara-katha.m||
janapada-katha.m||
itthi-katha.m||
suura-katha.m||
visikhaa-katha.m||
kumbha.t.thaana-katha.m||
pubba-peta-katha.m||
naanatta-katha.m||
lokakkhaayika.m samuddakkhaayika.m itibhavaabhava-katha.m iti vaa.|| ||

Addasaa kho Sakuludaayi paribbaajako Bhagavanta.m duurato va aagacchanta.m;||
disvaana saka.m parisa.m sa.n.thapesi:|| ||

'Appasaddaa bhonto hontu,||
maa bhonto saddam akattha.|| ||

Aya.m Sama.no Gotamo aagacchati.|| ||

Appasaddakaamo kho pana so aayasmaa appasaddassa va.n.navaadii.|| ||

App eva naama appasadda.m parisa.m viditvaa upasa'nkamitabba.m ma~n~neyyaa' ti.|| ||

Atha kho te paribbaajakaa tu.nhii ahesu.m.|| ||

Atha kho Bhagavaa yena Sakuludaayi paribbaajako, ten'upasa'nkami.|| ||

Atha kho Sakuludaayi paribbaajako Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

'Etu kho bhante Bhagavaa:|| ||

Svaagata.m bhante Bhagavato.|| ||

Cirassa.m kho bhante Bhagavaa ima.m pariyaayam akaasi,||
yad ida.m idh'aagamanaaya.|| ||

Nisiidatu bhante Bhagavaa,||
idam aasana.m pa~n~nattan' ti.|| ||

Nisiidi Bhagavaa pa~n~natte aasane.|| ||

Sakuludaayi pi kho paribbaajako a~n~natara.m niica.m aasana.m gahetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho Sakuludaayi paribbaajaka.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

'Kaaya nu'ttha Udaayi,||
etarahi kathaaya sannisinnaa?|| ||

Kaa ca pana vo antaraa kathaa vippakataa ti?'|| ||

'Ti.t.that'esaa bhante kathaa yaaya maya.m etarahi kathaaya sannisinnaa.|| ||

N'esaa, bhante, kathaa Bhagavato dullabhaa bhavissati pacchaa pi sava.naaya.|| ||

Yadaaha.m, bhante, ima.m parisa.m anupasa'nkanto homi,||
athaaya.m parisaa aneka-vihita.m tiracchaana-katha.m kathentii nisinnaa hoti.|| ||

Yadaa ca kho aha.m, bhante,||
ima.m parisa.m upasa'nkanto homi,||
athaaya.m parisaa mama.m yeva mukha.m ullokentii nisinnaa hoti:|| ||

"Ya.m no sama.no Udaayi dhamma.m bhaasissati,||
ta.m no sossaamaa" ti.|| ||

Yadaa [31] pana bhante Bhagavaa ima.m parisa.m upasa'nkanto hoti,||
atha aha~n c'eva aya~n ca parisaa Bhagavato va mukha.m ullokento nisinnaa homa:|| ||

"Ya.m no Bhagavaa dhamma.m bhaasissati,||
ta.m no sossaamaa" ti.|| ||

'Tena h', Udaayi,||
ta.m yev'ettha pa.tibhaatu,||
yathaa ma.m pa.tibhaaseyyaa' ti.|| ||

Purimaani, bhante, divasaani purimataraani sabba~n~nuu sabbadassaavii aparisesa.m ~naa.na-dassana.m pa.tijaanamaano:|| ||

"Carato ca me ti.t.thato ca suttassa ca jaagarassa ca satata.m samita.m ~naa.na-dassana.m paccupa.t.thitan" ti.|| ||

So mayaa pubbanta.m aarabbha pa~nha.m pu.t.tho samaano a~n~nen'a~n~na.m pa.ticari,||
bahiddhaa katha.m apanaamesi,||
kopa~n ca dosa~n ca appaccaya~n ca paatvaakaasi.|| ||

Tassa mayha.m bhante,||
Bhagavanta.m yeva aarabbha piiti udapaadi:|| ||

"Aho nuuna Bhagavaa,||
aho nuuna sugato,||
yo imesa.m dhammaana.m kusalo" ti.|| ||

'Ko pan'eso, Udaayi,||
sabba~n~nuu sabbaadassaavii aparisesa.m ~naa.na-dassana.m pa.tijaanamaano:|| ||

"Carato ca me ti.t.thato ca suttassa ca jaagarassa ca satata.m samita.m ~naa.na-dassana.m paccupa.t.thitan" ti,||
yo tayaa pubbanta.m aarabbha pa~nha.m pu.t.tho samaano a~n~nen'a~n~na.m pa.ticari,||
bahiddhaa katha.m apanaamesi kopa~n ca dosa~n ca appaccaya~n ca paatvaakaasii' ti?|| ||

'Niga.n.tho, bhante, Naataputto' ti.|| ||

Yo kho Udaayi,||
aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussareyya,||
seyyathiida.m:|| ||

Ekam pi jaati.m,||
dve pi jaatiyo,||
tisso pi jaatiyo||
catasso pi jaatiyo||
pa~nca pi jaatiyo||
dasa pi jaatiyo||
viisatim pi jaatiyo||
ti.msam pi jaatiyo||
cattaariisam pi jaatiyo||
pa~n~naasam pi jaatiyo||
jaati-satam pi||
jaati-sahassam pi||
jaati-sata-sahassam pi||
aneke pi sa.mva.t.takappe||
aneke pi viva.t.takappe||
aneke pi sa.mva.t.ta-viva.t.takappe||
amutr'aasi.m eva.m-naamo||
eva.m-gotto||
eva.m-va.n.no||
evam-aahaaro||
eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedi||
evam-aayu-pariyanto||
so tato cuto amutra udapaadi.m||
tatraa p'aasi.m||
eva.m-naamo||
eva.m-gotto||
eva.m-va.n.no||
evam-aahaaro||
eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedi||
evamaayupariyanto||
so tato cuto idhuupapanno' ti.|| ||

Iti saakaara.m sa-uddesa.m aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussareyya,||
so vaa ma.m pubbanta.m aarabbha pa~nha.m puccheyya,||
ta.m vaa'ha.m pubbanta.m aarabbha pa~nha.m puccheyya.m;||
so vaa me pubbanta.m aarabbha pa~nhassa veyyaakara.nena citta.m aaraadheyya,||
tassa vaa'ha.m pubbanta.m aarabbha pa~nhassa veyyaakara.nena citta.m aaraadheyya.m;||
so kho, Udaayi,||
dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passeyya cavamaane upapajjamaane,||
hine pa.niite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaakammupage satte pajaanaati:|| ||

"Ime vata bhonte sattaa kaayaduccaritena samannaagataa||
vaciiduccaritena samannaagataa||
manoduccaritena samannaagataa||
ariyaana.m upavaadakaa micchadi.t.thikaa micchaadi.t.thikammasamaadaanaa,||
te kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapannaa;||
ime vaa pana bhonto sattaa kaayasucaritena samannaagataa||
vaciisucaritena samannaagataa||
manosucaritena samannaagataa||
ariyaana.m anupavaadakaa sammaadi.t.thikaa sammaadi.t.thikammasamaadaanaa,||
te kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upannaa" ti.|| ||

Iti dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati cavamaane upapajjamaane,||
hiine pa.niite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaakammuupage satte pajaaneyya;||
so vaa ma.m aparanta.m aarabbha [32] pa~nha.m puccheyya,||
ta.m vaa'ha.m aparanta.m aarabbha pa~nha.m puccheyya.m:||
so vaa me aparanta.m aarabbha pa~nhassa veyyaakara.nena citta.m aaraadheyya,||
tassa vaa'ha.m aparanta.m aarabbha pa~nhassa veyyaakara.nena citta.m aaraadheyya.m.|| ||

Api c', Udaayi,||
ti.t.thatu pubbanto,||
ti.t.thatu aparanto.|| ||

Dhamma.m te desessaami:|| ||

'Imasmi.m sati,||
ida.m hoti;||
imass'uppaadaa ida.m uppajjati,||
imasmi.m asati,||
ida.m na hoti;||
imassa nirodhaa ima.m nirujjhatii' ti.|| ||

Aha.m, Bhante, yaavatakam pi me iminaa attabhaavena paccanubhuuta.m,||
tam pi nappahomi saakaara.m sa-uddesa.m anussaritu.m:|| ||

Kuto panaaha.m aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarissaami,||
seyyathiida.m:|| ||

Ekam pi jaati.m,||
dve pi jaatiyo,||
tisso pi jaatiyo||
catasso pi jaatiyo||
pa~nca pi jaatiyo||
dasa pi jaatiyo||
viisatim pi jaatiyo||
ti.msam pi jaatiyo||
cattaariisam pi jaatiyo||
pa~n~naasam pi jaatiyo||
jaati-satam pi||
jaati-sahassam pi||
jaati-sata-sahassam pi||
aneke pi sa.mva.t.takappe||
aneke pi viva.t.takappe||
aneke pi sa.mva.t.ta-viva.t.takappe||
amutr'aasi.m eva.m-naamo||
eva.m-gotto||
eva.m-va.n.no||
evam-aahaaro||
eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedi||
evam-aayu-pariyanto||
so tato cuto amutra udapaadi.m||
tatraa p'aasi.m||
eva.m-naamo||
eva.m-gotto||
eva.m-va.n.no||
evam-aahaaro||
eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedi||
evamaayupariyanto||
so tato cuto idhuupapanno' ti.|| ||

Iti saakaara.m sa-uddesa.m aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarissaami seyyathaa pi Bhagavaa.|| ||

Aha.m hi bhante etarahi pa.msu pisaacakampi na passaami:|| ||

Kuto panaaha.m dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passeyya cavamaane upapajjamaane,||
hine pa.niite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaakammupage satte pajaanaati:|| ||

"Ime vata bhonte sattaa kaayaduccaritena samannaagataa||
vaciiduccaritena samannaagataa||
manoduccaritena samannaagataa||
ariyaana.m upavaadakaa micchadi.t.thikaa micchaadi.t.thikammasamaadaanaa,||
te kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapannaa;||
ime vaa pana bhonto sattaa kaayasucaritena samannaagataa||
vaciisucaritena samannaagataa||
manosucaritena samannaagataa||
ariyaana.m anupavaadakaa sammaadi.t.thikaa sammaadi.t.thikammasamaadaanaa,||
te kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upannaa" ti.|| ||

Iti dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati cavamaane upapajjamaane hiine pa.niite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaakammuupage satte pajaanissaami,||
seyyathaa pi Bhagavaa.|| ||

Ya.m pana ma.m bhante Bhagavaa evam aaha:|| ||

Api c', Udaayi, ti.t.thatu pubbanto,||
ti.t.thatu aparanto:|| ||

Dhamma.m desessaami:|| ||

"Imasmi.m sati,||
ida.m hoti;||
imass'uppaadaa ida.m uppajjati,||
imasmi.m asati,||
ida.m na hoti;||
imassa nirodhaa ima.m nirujjhatii" ti;||
ta~n ca pana me bhiiyosomattaaya na pakkhaayati.|| ||

App'eva naamaaha.m, bhante, sake aacariyake Bhagavato citta.m aaraadheyya.m pa~nhassa veyyaakara.nenaa' ti.

Kin ti pana te Udaayi,||
sake aacariyake hotii ti?|| ||

Ambhaaka.m, bhante,||
sake aacariyake eva.m hoti:|| ||

'Aya.m paramo va.n.no,||
aya.m paramo va.n.no' ti.|| ||

Yam pana te eta.m, Udaayi, sake aacariyake eva.m hoti:|| ||

'Aya.m paramo va.n.no,||
aya.m paramo va.n.no' ti.|| ||

Katamo so paramo va.n.no' ti?|| ||

'Yasmaa, bhante, va.n.naa a~n~no va.n.no uttaro vaa pa.niitataro vaa n'atthi,||
so paramo va.n.no' ti.|| ||

'Katamo pana so, Udaayi, va.n.no,||
yasmaa va.n.naa a~n~no va.n.no uttaritaro vaa pa.niitataro vaa n'atthi' ti?|| ||

[33] 'Yasmaa, bhante, va.n.naa a~n~no va.n.no uttaritaro vaa pa.niitataro vaa n'atthi,||
so paramo va.n.no' ti.|| ||

'Diighaa pi kho te esaa, Udaayi, phareyya.|| ||

"Yasmaa, bhante, va.n.naa a~n~no va.n.no uttaritaro vaa pa.nitataro vaa n'atthi,||
so paramo va.n.no" ti vadesi;||
ta~n ca va.n.na.m na pa~n~naapesi.|| ||

Seyyathaa pi, Udaayi,||
puriso eva.m vadeyya:|| ||

"Aha.m yaa imasmi.m janapade janapadakalyaa.nii,||
ta.m icchaami ta.m kaamemii" ti.|| ||

Tam ena.m eva.m vadeyyu.m:|| ||

"Ambho purisa,||
ya.m tva.m janapadakalyaa.ni.m icchasi kaamesi,||
jaanaasi ta.m janapadakalyaa.nii:||
khattiyi vaa||
braahma.nii vaa||
vessii vaa||
suddi vaa" ti?|| ||

Iti pu.t.tho "no" ti vadeyya.|| ||

Tam ena.m vadeyyu.m:|| ||

"Ambho purisa,||
ya.m tva.m janapadakalyaa.ni.m icchasi kaamesi,||
janaasi ta.m janapadakalyaa.ni.m:||
evannaamaa eva.mgottaa iti vaa" ti?|| ||

Iti pu.t.tho "no" ti vadeyya.|| ||

Tam ena.m vadeyyu.m:|| ||

"Ambho purisa,||
ya.m tva.m janapadakalyaa.ni.m icchasi kaamesi,||
janaasi ta.m janapadakalyaa.ni.m:||
diighaa vaa||
rassaa vaa||
majjhamaa vaa||
kaa.li vaa||
saamaa vaa||
ma'nguracchavii vaa" ti?|| ||

Iti pu.t.tho "no" ti vadeyya.|| ||

Tam ena.m vadeyyu.m:|| ||

"Ambho purisa,||
ya.m tva.m janapadakalyaa.ni.m icchasi kaamesi,||
janaasi ta.m janapadakalyaa.ni.m:||
amukasmi.m gaame vaa||
nigame vaa||
nagare vaa" ti?|| ||

Iti puu.t.tho "no" ti vadeyya.|| ||

Tam ena.m eva.m vadeyyu.m:|| ||

"Ambho purisa,||
ya.m tva.m na jaanaasi na passasi,||
ta.m tva.m icchasi kaamesii" ti?|| ||

Iti pu.t.tho "Aamaa" ti vadeyya.|| ||

Ta.m [41] ki.m ma~n~nasi Udaayi?|| ||

Nanu eva.m sante tassa purisassa appaa.tihiirakata.m bhaasita.m sampajjatii' ti?|| ||

'Addhaa kho, bhante,||
eva.m sante tassa purisassa appaa.tihiirakata.m bhaasita.m sampajjatii' ti.|| ||

'Evam eva kho tva.m Udaayi:|| ||

"Yasmaa bhante, va.n.naa a~n~no va.n.no uttariitaro vaa pa.niitataro vaa n'atthi,||
so paramo va.n.no" ti vadesi,||
ta~n ca va.n.na.m na pa~n~naapesii' ti.|| ||

 


 

'Seyyathaa pi bhante,||
ma.ni ve.luriyo subho jaatimaa a.t.tha.mso suparikammakato pa.n.dukambale nikkhitto bhaasati ca tapati ca virocati ca;||
eva.m va.n.no attaa hoti arogo param mara.naa' ti.|| ||

 


 

'Ta.m ki.m ma~n~nasi Udaayi?|| ||

Yo vaa ma.ni ve.luriyo subho jaatimaa a.t.tha.mso suparikammakato pa.n.dukambale nikkhitto [34] bhaasati ca tapati ca virocati ca;||
yo vaa ratt'andhakaara'timisaaya kimi khajjopa.nako, -||
imesa.m ubhinna.m va.n.naana.m katamo va.n.no abhikkantataro ca pa.niitataro caa' ti?|| ||

'Yvaaya.m, bhante, ratt'andhakaara'timisaaya kimi khajjopa.nako,||
aya.m imesa.m ubhinna.m va.n.naana.m abhikkantataro ca pa.niitataro caa' ti.|| ||

'Ta.m ki.m ma~n~nasi Udaayi?|| ||

Yo vaa ratt'andhakaara'timisaaya.m kimi khajjopa.nako,||
yo vaa ratt'andhakaara'timisaaya.m telappadiipo,||
imesa.m ubhinna.m va.n.naana.m katamo va.n.no abhikkantataro ca pa.niitataro caa' ti?|| ||

'Yvaaya.m, bhante, ratt'andhakaara'timisaaya.m telappadiipo,||
aya.m imesa.m ubhinna.m va.n.naana.m abhikkantataro ca pa.niitataro caa' ti.|| ||

'Ta.m ki.m ma~n~nasi Udaayi?|| ||

Yo vaa ratt'andhakaara'timisaaya.m telappadiipo,||
yo vaa ratt'andhakaara'timisaaya.m mahaa aggikkhandho,||
imesa.m ubhinna.m va.n.naana.m katamo va.n.no abhikkantataro ca pa.niitataro caa' ti?|| ||

'Yvaaya.m, bhante, ratt'andhakaara'timisaaya.m mahaa aggikkhandho,||
aya.m imesa.m ubhinna.m va.n.naana.m abhikkantataro ca pa.niitataro caa' ti.|| ||

'Ta.m ki.m ma~n~nasi Udaayi?|| ||

Yo vaa ratt'andhakaara'timisaaya.m mahaa aggikkhandho,||
yaa vaa rattiyaa paccuusasamaya.m viddhe vigata-valaahake deve osadhitaarakaa,||
imesa.m ubhinna.m va.n.naana.m katamo va.n.no abhikkantataro ca pa.niitataro caa' ti?|| ||

'Yvaaya.m bhante, rattiyaa paccuusasamaya.m viddhe vigata-valaahake deve osadhiitaarakaa,||
aya.m imesa.m ubhinna.m va.n.naana.m abhikkantataro ca pa.niitataro caa' ti.|| ||

'Ta.m ki.m ma~n~nasi Udaayi?|| ||

Yo vaa rattiyaa paccuusasamaya.m viddhe vigata-valaahake deve osaditaarakaa,||
yo vaa tadahu'posathe pa.n.narase viddhe vigata-valaahake deve abhido a.d.dharattisamaya.m cando,||
imesa.m ubhinna.m va.n.naana.m katamo va.n.no abhikkantataro ca pa.niitataro caa' ti?|| ||

'Yvaaya.m bhante, tadahu'posathe pa.n.narase viddhe vigata-valaahake deve abhido a.d.dharattisamaya.m cando,||
aya.m imesa.m ubhinna.m va.n.naana.m abhikkantataro ca pa.niitataro caa' ti.|| ||

[35] 'Ta.m ki.m ma~n~nasi Udaayi?|| ||

Yo vaa tadahu'posathe pa.n.narase viddhe vigata-valaahake deve abhido a.d.dharattisamaya.m cando,||
yo vaa vassaana.m pacchime maase saradasamaye viddhe vigata-valaahake deve abhido majjhantikasamaya.m suriyo,||
imesa.m ubhinna.m va.n.naana.m katamo va.n.no abhikkantataro ca pa.niitataro caa' ti?|| ||

'Yvaaya.m, bhante, vassaana.m pacchime maase saradasamaye viddhe vigata-valaahake deve abhido majjhantikasamaya.m suriyo,||
aya.m imesa.m ubhinna.m va.n.naana.m abhikkantataro ca pa.niitataro caa' ti.|| ||

'Ato kho te, Udaayi, bahuuhi bahutaraa devaa,||
ye imesa.m candima-suriyaana.m aabhaa naanubhonti,||
tyaaha.m pajaanaami.|| ||

Atha ca panaaha.m na vadaami:|| ||

"Yasmaa va.n.naa a~n~no va.n.no uttaritaro vaa pa.niitataro caa n'atthi" ti.|| ||

Atha ca pana tva.m, Udaayi:|| ||

"Yvaaya.m va.n.no kiminaa khajjopa.nakena hiinataro ca patiki.t.thataro ca,||
so paramo va.n.no ti vadesi;||
ta~n ca va.n.na.m na pa~n~naapesii" ti.|| ||

'Acch'ida.m Bhagavaa katha.m.|| ||

Acch'ida.m sugato kathan' ti.|| ||

'Ki.m pana tva.m Udaayi,||
eva.m vadesi:|| ||

"Acch'ida.m Bhagavaa katha.m.|| ||

Acch'ida.m sugato kathan"'? ti|| ||

'Ambhaaka.m bhante, sake aacariyake eva.m hoti:|| ||

"Aya.m paramo va.n.no,||
aya.m paramo va.n.no" ti.|| ||

Te maya.m bhante, Bhagavataa sake aacariyake samanuyu~njiyamaanaa samanugaahiyamaanaa samanubhaasiyamaanaa rittaa tucchaa aparaddhaa' ti.|| ||

 


 

'Ki.m pan', Udaayi, atthi ekantasukho loko?|| ||

Atthi aakaaravatii pa.tipadaa ekantasukhassa lokassa sacchikiriyaayaa' ti?|| ||

'Amhaaka.m, bhante, sake aacariyake eva.m hoti:|| ||

"Atthi ekantasukho loko,||
atthi aakaaravatii pa.tipadaa ekantasukhassa lokassa sacchikiriyaayaa"' ti.|| ||

'Katamaa pana saa, Udaayi, aakaaravatii pa.tipadaa ekantasukhassa lokassa sacchikiriyaayaa' ti?|| ||

'Idha bhante, ekacco paa.naatipaata.m pahaaya paa.naatipaataa pa.tivirato hoti,||
adinnaadaana.m pahaaya adinnaadaanaa pa.tivirato hoti,||
kaamesu micchaacaara.m pahaaya kaamesu micchaacaaraa pa.tivi- [36] rato hoti,||
musaa-vaada.m pahaaya musaa-vaadaa pa.tivirato hoti,||
a~n~natara.m vaa pana tapogu.na.m samaadaaya vattati.|| ||

Aya.m kho saa, bhante, aakaaravatii pa.tipadaa ekantasukhassa lokassa sacchikiriyaayaa' ti.|| ||

'Ta.m ki.m ma~n~nasi Udaayi?|| ||

Yasmi samaye paa.naatipaata.m pahaaya||
paa.naatipaataa pa.tivirato hoti,||
ekanta-sukhii vaa tasmi.m samaye attaa hoti sukha-dukkhii vaa' ti?|| ||

'Sukha-dukkhii bhante'.|| ||

'Ta.m ki.m ma~n~nasi Udaayi?|| ||

Yasmi.m samaye adinnaadaana.m pahaaya||
adinnaadaanaa pa.tivirato hoti,||
ekanta-sukhii vaa tasmi.m samaye attaa hoti sukha-dukkhii vaa' ti?|| ||

'Sukha-dukkhii bhante'.|| ||

'Ta.m ki.m ma~n~nasi Udaayi?|| ||

Yasmi.m samaye kaamesu micchaacaara.m pahaaya||
kaamesu micchaacaaraa pa.tivirato hoti,||
ekanta-sukhii vaa tasmi.m samaye attaa hoti sukha-dukkhii vaa' ti?|| ||

'Sukha-dukkhii bhante'.|| ||

'Ta.m ki.m ma~n~nasi Udaayi?|| ||

Yasmi.m samaye musaa-vaadaa.m pahaaya||
musaa-vaadaa pa.tivirato hoti,||
ekanta-sukhi vaa tasmi.m samaye attaa hoti sukha-dukkhii vaa' ti?|| ||

'Sukha-dukkhii bhante'.|| ||

'Ta.m ki.m ma~n~nasi Udaayi?|| ||

Yasmi.m samaye a~n~natara.m tapogu.na.m samaadaaya vattati,||
ekanta-sukhii vaa tasmi.m samaye attaa hoti sukha-dukkhii vaa' ti?|| ||

'Sukha-dukkhii bhante'.|| ||

'Ta.m ki.m ma~n~nasi Udaayi?|| ||

Api nu kho voki.n.nasukha-dukkha.m pa.tipada.m aagamma ekantasukhassa lokassa sacchikiriyaa hotii' ti?|| ||

'Acch'ida.m Bhagavaa katha.m.|| ||

Acch'ida.m sugato kathan' ti.|| ||

'Ki.m pana tva.m Udaayi,||
eva.m vadesi:|| ||

"Acch'ida.m Bhagavaa katha.m.|| ||

Acch'ida.m sugato kathan"'? ti|| ||

'Amhaaka.m, bhante, sake aacariyake eva.m hoti:|| ||

"Atthi ekantasukho loko,||
atthi aakaaravatii pa.tipadaa ekantasukhassa lokassa sacchikiriyaayaa" ti.|| ||

Te maya.m, bhante, Bhagavataa sake aacariyake samanuyu~njiyamaanaa samanugaahiyamaanaa samanubhaasiyamaanaa rittaa tucchaa aparaddhaa pi.|| ||

Ki.m pana bhante, atthi ekantasukho loko?|| ||

Atthi aakaaravatii pa.tipadaa ekantasukhassa lokassa sacchikiriyaayaa' ti?|| ||

[37] 'Atthi kho Udaayi, ekantasukho loko;||
atthi aakaaravatii pa.tipadaa ekantasukhassa lokassa sacchikiriyaayaa' ti.|| ||

'Katamaa pana saa, bhante, aakaaravatii pa.tipadaa ekantasukhassa lokassa sacchikiriyaayaa' ti?|| ||

Idh', Udaayi, bhikkhu vivicc'eva kaamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakka.m savicaara.m vivekaja.m piiti-sukha.m||
pa.thama.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Vitakka-vicaaraana.m vuupasamaa ajjhatta.m sampasaadana.m cetaso ekodi-bhaava.m avitakka.m avicaara.m samaadhija.m piiti-sukha.m||
dutiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Piitiyaa ca viraagaa upekkhako ca viharati.|| ||

Sato ca sampajaano sukha~n ca kaayena pa.tisa'nvedeti.|| ||

Yanta.m ariyaa aacikkhanti:|| ||

'Upekkhako satimaa sukha-vihaarii'|| ||

ti ta.m tatiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m kho saa, Udaayi,||
aakaaravatii pa.tipadaa ekantasukhassa lokassa sacchikiriyaayaa' ti|| ||

'Na kho saa, bhante,||
aakaaravatii pa.tipadaa ekantasukhassa lokassa sacchikiriyaaya.|| ||

Sacchikato hi'ssa bhante.|| ||

Ettaavataa ekantasukho loko hotii' ti.|| ||

'Na khvaassa, Udaayi,||
ettaavataa ekantasukho loko sacchikato hoti;||
aakaaravatiitv'eva saa pa.tipadaa ekantasukhassa lokassa sacchikiriyaayaa' ti.|| ||

Eva.m vutte Sakuludaayissa paribbaajakassa parisaa unnaadinii uccaasadda mahaasaddaa ahosi:|| ||

'Ettha maya.m anassaama saacariyakaa;||
ettha maya.m anassaama saacariyakaa;||
na maya.m ito bhiyyo utatritara.m pajaanaamaa' ti.|| ||

Atha kho Sakuludaayi paribbaajako te paribbaajake appasadde katvaa bhaganta.m etad avoca:|| ||

'Kittaavataa pan'assa, bhante, ekantasukho loko sacchikato hotii' ti?|| ||

Idhuudaayi, bhikkhuu sukhassa ca pahaanaa dukkhassa ca pahaanaa,||
pubbe va somanassa-domanassaana.m attha'ngamaa adukkha.m-asukha.m upekkhaa-sati-paarisuddhi.m||
catuttha.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Yaavataa devataa ekantasukha.m loka.m upapannaa,||
taahi devataahi saddhi.m santi.t.thati sallapati saakaccha.m samaapajjati.|| ||

Ettaavataa khvaassa, Udaayi,||
ekantasukho loko sacchikato hotii' ti.|| ||

'Etassa nuuna, bhante,||
ekantasukhassa lokassa sacchikiriyaahetu bhikkhuu Bhagavati brahmacariya.m carantii' ti?|| ||

'Na kho, Udaayi, etassa ekantasukhassa lokassa sacchikiriyaahetu bhikkhuu mayi brahmacariya.m caranti.|| ||

Atthi kho Udaayi,||
a~n~ne ca dhammaa uttaritaraa ca pa.niitataraa ca,||
yesa.m sacchikiriyaahetu bhikkhuu mayi brahmacariya.m carantii' ti.|| ||

[38] Katame pana te, bhante,||
dhammaa uttariitaraa ca pa.niitataraa ca,||
yesa.m sacchikiriyaahetu bhikkhuu Bhagavati brahmacariya.m carantii' ti?|| ||

'Idh', Udaayi, Tathaagato loke uppajjati araha.m sammaasambuddho vijjaa-cara.na-sampanno sugato loka-viduu,||
anuttaro purisa-damma-saarathii,||
satthaa deva-manussaana.m Buddho Bhagavaa.|| ||

So ima.m loka.m sadevaka.m samaaraka.m sabrahmaka.m sassama.na-braahma.ni.m paja.m sadeva-manussa.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa pavedeti.|| ||

So dhamma.m deseti:|| ||

Aadi-kalyaa.na.m majjhe-kalyaa.na.m pariyosaana-kalyaa.na.m saattha.m sabya~njana.m,||
kevalaparipu.n.na.m parisuddha.m brahmacariya.m pakaaseti.|| ||

Ta.m dhamma.m su.naati gahapati vaa gahapatiputto vaa a~n~natarasmi.m vaa kule paccaajaato.|| ||

So ta.m dhamma.m sutvaa Tathaagate saddha.m pa.tilabhati.|| ||

So tena saddhaapa.tilaabhena samannaagato iti pa.tisa~ncikkhati:|| ||

Sambaadho gharaavaaso rajaapatho,||
abbhokaaso pabbajjaa,||
na-y-ida.m sukara.m agaara.m ajjhaavasataa ekanta-paripu.n.na.m ekantaparisudda.m sa'nkhalikhita.m brahmacariya.m caritu.m,||
yan nuunaaha.m kesamassu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajeyyanti.|| ||

So aparena samayena appa.m vaa bhogakkhandha.m pahaaya mahanta.m vaa bhogakkhandha.m pahaaya,||
appa.m vaa ~naatipariva.t.ta.m pahaaya||
mahanta.m vaa ~naatipariva.t.ta.m pahaaya||
kesamassu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajati.|| ||

So eva.m pabbajito samaano bhikkhuuna.m sikkhaasaajivasamaapanno paa.naatipaata.m pahaaya||
paa.naatipaataa pa.tivirato hoti,||
nihita-da.n.do nihita-sattho lajji dayaapanno sabba-paa.na-bhuuta-hitaanukampii viharati.|| ||

Adinnaadaana.m pahaaya||
adinnaadaanaa pa.tivirato hoti,||
dinnaadaayii dinna-paa.tika'nkhii athenena suci-bhuutena attanaa viharati.|| ||

Abrahmacariya.m pahaaya||
brahmacaarii hoti aaraa-caarii,||
virato methunaa gaama-dhammaa.|| ||

Musaa-vaada.m pahaaya||
musaa-vaadaa pa.tivirato hoti,||
sacca-vaadii sacca-sandho theto paccayiko avisa.mvaadako lokassa.|| ||

Pisuna.m vaaca.m pahaaya||
pisunaaya vaacaaya pa.tivirato hoti,||
ito sutvaa na amutra akkhaataa imesa.m bhedaaya,||
amutra vaa sutvaa na imesa.m akkhaataa amuusa.m bhedaaya,||
iti bhinnaana.m vaa sandhaataa sahitaana.m vaa anuppadaataa,||
samaggaaraamo samaggarato samagganandi samagga-kara.ni.m vaaca.m bhaasitaa hoti.|| ||

Pharusa.m vaaca.m pahaaya||
pharusaaya vaacaaya pa.tivirato hoti,||
yaa saa vaacaa ne.laa ka.n.na-sukhaa pemaniiyaa hadaya'ngamaa porii bahujana-kantaa bahujana-manaapaa,||
tathaaruupa.m vaaca.m bhaasitaa hoti.|| ||

Samphappalaapa.m pahaaya||
samphappalaapaa pa.tivirato hoti,||
kaala-vaadii bhuuta-vaadii attha-vaadii dhamma-vaadii vinaya-vaadii,||
nidhaanavati.m vaaca.m bhaasitaa kaalena saapadesa.m pariyantavati.m atthasa.mhita.m.|| ||

So biijagaama-bhuutagaama-samaarambhaa pa.tivirato hoti.|| ||

Eka-bhattiko hoti rattuparato,||
virato vikaala-bhojanaa.|| ||

Nacca-giita-vaadita-visuuka-dassanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Maalaa-gandha-vilepanadhaara.na-ma.n.dana-vibhuusana-.t.thaanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Uccaasayana-mahaasayanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Jaataruuparajatapa.tiggahanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Aamakadha~n~napa.tiggahanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Aamakama.msapa.tiggahanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Itthikumaarikapa.tiggahanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Daasidaasapa.tiggahanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Aje.lakapa.tiggahanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Kukku.tasuukarapa.tiggahanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Hatthi-gavaassa-va.lavaapa.tiggahanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Khettavatthupa.tiggahanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Duuteyyapahiinagamanaanuyogaa pa.tivirato hoti.|| ||

Kaya-vikkayaa pa.tivirato hoti.|| ||

Tulaakuu.ta-ka.msaku.ta-maanakuu.taa pa.tivirato hoti.|| ||

Ukko.tana-va~ncana-nikati-saaciyogaa pa.tivirato hoti.|| ||

Chedana-vadhabandhana-viparaamosa-aalopa-sahasaakaaraa pa.tivirato hoti.

So santu.t.tho hoti kaayaparihaarikena ciivarena,||
kucchiparihaarikena pi.n.dapaatena,||
so yena yen'eva pakkamati,||
samaadaay'eva pakkamati.|| ||

Seyyathaa pi naama pakkhi saku.no yena yen'eva .deti,||
sapattabhaaro va .deti.|| ||

Evam eva.m bhikkhu santu.t.tho hoti kaayaparihaarikena ciivarena,||
kucchiparihaarikena pi.n.dapaatena,||
yena yen'eva pakkamati,||
samaadaay'eva pakkamati.|| ||

So iminaa ariyena siilakkhandhena samannaagato ajjhatta.m anavajjasukha.m pa.tisa'nvedeti.|| ||

So cakkhunaa ruupa.m disvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii,||
yatvaadhikara.nam-ena.m cakkhu'ndriya.m asa'nvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaadhammaa anvaassaveyyu.m,||
tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati,||
rakkhati cakkhu'ndriya.m,||
cakkhu'ndriye sa.mvara.m aapajjati.

So sotena sadda.m sutvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii,||
yatvaadhikara.namena.m sotendriya.m asa'nvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaadhammaa anvaassaveyyu.m,||
tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati,||
rakkhati sotendriya.m,||
sotendriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

So ghaanena gandha.m ghaayitvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii,||
yatvaadhikara.namena.m ghaanendriya.m asa'nvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaadhammaa anvaassaveyyu.m,||
tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati,||
rakkhati ghaanendriya.m,||
ghaanendriye sa.mvara.m aapajjati.

So jivhaaya rasa.m saayitvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii,||
yatvaadhikara.namena.m jivhendriya.m asa'nvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaadhammaa anvaassaveyyu.m,||
tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati,||
rakkhati jivhendriya.m,||
jivhendriye sa.mvara.m aapajjati.

So kaayena pho.t.thabba.m phuusitvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii,||
yatvaadhikara.namena.m kaayendriya.m asa'nvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaadhammaa anvaassaveyyu.m,||
tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati,||
rakkhati kaayendriya.m,||
kaayendriye sa.mvara.m aapajjati.

So manasaa dhamma.m vi~n~naaya na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii,||
yatvaadhikara.namena.m manendriya.m asa'nvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaadhammaa anvaassaveyyu.m,||
tassa sa.mvara.m pa.tipajjati,||
rakkhati manendriya.m,||
manendriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

So iminaa ariyena indriyasa.mvarena samannaagato ajjhatta.m abyaasekasukha.m pa.tisa'nvedeti.|| ||

So abhikkante pa.tikkante sampajaanakaarii hoti,||
aalokite vilokite sampajaanakaarii hoti,||
sammi~njite pasaarite sampajaanakaarii hoti,||
sanghaa.tipattaciivaradhaara.ne sampajaanakaarii hoti,||
asite piite khaayite saayite sampajaanakaarii hoti,||
uccaarapassaavakamme sampajaanakaarii hoti,||
gate .thite nisinne sutte jaagarite bhaasite tu.nhiibhaave sampajaanakaarii hoti.|| ||

So iminaa ca ariyena siilakkhandhena samannaagato iminaa ca ariyena indriyasa.mvarena samannaagato iminaa ca ariyena satisampaja~n~nena samannaagato vivitta.m senaasana.m bhajati,||
ara~n~na.m rukkhamuula.m pabbata.m kandara.m giriguha.m susaana.m vanapatta.m abbhokaasa.m palaalapu~nja.m.|| ||

So pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkanto nisiidati palla'nka.m aabhujitvaa,||
uju.m kaaya.m panidhaaya,||
parimukha.m sati.m upa.t.thapetvaa.|| ||

So abhijjha.m loke pahaaya||
vigataabhijjhena cetasaa viharati,||
abhijjhaaya citta.m parisodheti.|| ||

Vyaapaadapadosa.m pahaaya||
avyaapannacitto viharati,
sabba-paa.na-bhuuta-hitaanukampii||
Vyaapaadapadosaa citta.m parisodheti.|| ||

Thiinamidda.m pahaaya||
vigatatiinamiddo viharati,||
aalokasa~n~ni sato sampajaano||
thiinamiddaa citta.m parisodheti.|| ||

Uddhaccakukkucca.m pahaaya||
anuddhato viharati,||
ajjhatta.m vuupasantacitto,||
uddhaccakukkuccaa citta.m parisodheti.|| ||

Vicikiccha.m pahaaya||
ti.n.navicikiccho viharati,||
akatha'nkathi kusalesu dhammesu,||
vicikicchaaya citta.m parisodheti.|| ||

So ime pa~nca niivara.ne pahaaya cetaso upakkilese pa~n~naaya dubbaliikara.ne,||
vivicc'eva kaamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakka.m savicaara.m vivekaja.m piiti-sukha.m pa.thama.m jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Ayam pi kho Udaayi,||
dhammo uttariitaro ca pa.niitataro ca,||
yassa sacchikiriyaahetu bhikkhuu mayi brahmacariya.m caranti.|| ||

Puna ca para.m, Udaayi,||
bhikkhu vitakka-vicaaraana.m vuupasamaa||
ajjhatta.m sampasaadana.m cetaso ekodi-bhaava.m||
avitakka.m avicaara.m||
samaadhija.m piiti-sukha.m||
dutiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Ayam pi kho Udaayi,||
dhammo uttariitaro ca pa.niitataro ca,||
yassa sacchikiriyaahetu bhikkhuu mayi brahmacariya.m caranti.|| ||

Piitiyaa ca viraagaa upekkhako ca viharati||
sato ca sampajaano sukha~n ca kaayena pa.tisa'nvedeti||
yanta.m ariyaa aacikkhanti:|| ||

'Upekkhako satimaa sukha-vihaarii'|| ||

ti ta.m tatiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Ayam pi kho Udaayi,||
dhammo uttariitaro ca pa.niitataro ca,||
yassa sacchikiriyaahetu bhikkhuu mayi brahmacariya.m caranti.|| ||

Sukhassa ca pahaanaa||
dukkhassa ca pahaanaa,||
pubbe va somanassa-domanassaana.m attha'ngamaa||
adukkha.m-asukha.m upekkhaa-sati-paarisuddhi.m||
catuttha.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Ayam pi kho Udaayi,||
dhammo uttaritaro ca pa.niitataro ca yassa sacchikiriyaahetu bhikkhuu mayi brahmacariya.m caranti.|| ||

So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte pubbe nivaasaanussati~naa.naaya citta.m abhininnaameti.|| ||

So aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati,||
seyyathiida.m:|| ||

Ekam pi jaati.m,||
dve pi jaatiyo,||
tisso pi jaatiyo||
catasso pi jaatiyo||
pa~nca pi jaatiyo||
dasa pi jaatiyo||
viisatim pi jaatiyo||
ti.msam pi jaatiyo||
cattaariisam pi jaatiyo||
pa~n~naasam pi jaatiyo||
jaati-satam pi||
jaati-sahassam pi||
jaati-sata-sahassam pi||
aneke pi sa.mva.t.takappe||
aneke pi viva.t.takappe||
aneke pi sa.mva.t.ta-viva.t.takappe||
amutr'aasi.m eva.m-naamo||
eva.m-gotto||
eva.m-va.n.no||
evam-aahaaro||
eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedi||
evam-aayu-pariyanto||
so tato cuto amutra udapaadi.m||
tatraa p'aasi.m||
eva.m-naamo||
eva.m-gotto||
eva.m-va.n.no||
evam-aahaaro||
eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedi||
evamaayupariyanto||
so tato cuto idhuupapanno' ti.|| ||

Iti saakaara.m sa-uddesa.m aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati.|| ||

Ayam pi kho Udaayi,||
dhammo uttariitaro ca pa.niitataro ca,||
yassa sacchikiriyaahetu bhikkhuu mayi brahmacariya.m caranti.|| ||

So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte sattaana.m cuutupapaata~naa.naaya citta.m abhininnaameti.|| ||

So dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passeyya cavamaane upapajjamaane,||
hine pa.niite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaakammupage satte pajaanaati:|| ||

"Ime vata bhonte sattaa kaayaduccaritena samannaagataa||
vaciiduccaritena samannaagataa||
manoduccaritena samannaagataa||
ariyaana.m upavaadakaa micchadi.t.thikaa micchaadi.t.thikammasamaadaanaa,||
te kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapannaa;||
ime vaa pana bhonto sattaa kaayasucaritena samannaagataa||
vaciisucaritena samannaagataa||
manosucaritena samannaagataa||
ariyaana.m anupavaadakaa sammaadi.t.thikaa sammaadi.t.thikammasamaadaanaa,||
te kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upannaa" ti.|| ||

Iti dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati cavamaane upapajjamaane hiine pa.niite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaakammuupage satte pajaanaati.|| ||

Ayam pi kho Udaayi,||
dhammo uttaritaro ca pa.niitataro ca,||
yassa sacchikiriyaahetu bhikkhuu mayi brahmacariya.m caranti.|| ||

So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte aasavaana.m khaya~naa.naaya citta.m abhininnaameti.|| ||

So "ida.m dukkhan" ti||
yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

"Aya.m dukkhasamudayo" ti||
yataabhuuta.m pajaanaati.|| ||

"Aya.m dukkhanirodho" ti||
yataabhuuta.m pajaanaati.|| ||

"Aya.m dukkhanirodhagaami.niipa.tipadaa" ti||
yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

"Ime aasavaa" ti||
yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

"Aya.m aasava- [39] samudayo" ti||
yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

"Aya.m aasavanirodho" ti||
yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

"Aya.m aasavanirodhagaaminiipa.tipadaa" ti||
yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Tassa eva~n jaanato evam passato kaamaasavaa pi citta.m vimuccati.|| ||

Bhavaasavaa pi citta.m vimuccati.|| ||

Avijjaasavaa pi citta.m vimuccati.|| ||

Vimuttasmi.m vimuttam iti ~naa.na.m hoti:|| ||

Khii.naa jaati,||
vusita.m brahmacariya.m,||
kata.m kara.niiya.m,||
naapara.m itthattaayaa ti pajaanaati.|| ||

Aya.m pi kho, Udaayi,||
dhammo uttaritaro ca pa.niitataro ca,||
yassa sacchikiriyaahetu bhikkhuu mayi brahmacariya.m caranti.|| ||

Ime kho, Udaayi,||
dhammaa uttaritaraa ca pa.niitataraa ca,||
yesa.m sacchikiriyaa hetu bhikkhuu mayi brahmacariya.m carantii' ti.

Eva.m vutte Sakuludaayi paribbaajako Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

'Abhikkanta.m bhante,||
abhikkanta.m bhante.|| ||

Seyyathaa pi bhante,||
nikkujjita.m vaa ukkujjeyya,||
pa.ticcanna.m vaa vicareyya,||
muu.lhassa vaa magga.m aacikkheyya,||
andhakaare vaa telapajjota.m dhaareyya:||
cakkhumanto ruupaani dakkhintii ti.|| ||

Evam eva.m Bhagavataa aneka-pariyaayena dhammo pakaasito.|| ||

Esaaha.m, bhante, Bhagavanta.m sara.na.m gacchaami||
dhamma~n ca||
bhikkhu-sa'ngha~n ca.|| ||

Labheyyaaha.m, bhante, Bhagavato santike pabbajja.m,||
labheyya.m upasampadan' ti.|| ||

Eva.m vutte Sakuludaayissa paribbaajakassa parisaa Sakuludaayi.m paribbaajaka.m etad avoca:|| ||

'Maa bhava.m Udaayi,||
sama.ne Gotame brahmacariya.m cari,||
maa bhava.m Udaayi,||
aacariyo hutvaa antevaasiivaasa.m vasi.|| ||

Seyyathaa pi naama udakama.niiko hutvaa uda~ncaniko assa.|| ||

Eva.m sampadam eta.m bhoto Udaayissa bhavissati.|| ||

Maa bhava.m Udaayi sama.ne Gotame brahmacariya.m cari.|| ||

Maa bhava.m Udaayi aacariyo hutvaa antevaasiivaasa.m vasii' ti.|| ||

Iti h'ida.m Sakuludaayissa paribbaajakassa parisaa Sakuludaayi.m paribrabaajaka.m antaraayam akaasi Bhagavati brahmacariye ti.|| ||

[40] CulaSakuludaayisutta.m navama.m.


 

Contact:
E-mail
Copyright Statement