Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
II. Majjhima-Pa.n.naasa
4. Raaja Vagga

Sutta 84

Madhura Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][chlm-2][pts][upal] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m aayasmaa Mahaa Kaccaano Madhuraaya.m viharati Gundaavane.|| ||

Assosi kho raajaa Maadhuro Avantiputto:||
sama.no khalu,||
bho, Kaccaano Madhuraaya.m viharati Gundaavane.|| ||

Ta.m kho pana bhavanta.m Kaccaana.m eva.m kalyaa.no kittisaddo abbhuggato:|| ||

'Pa.n.dito vyatto medhaavii bahussuto cittakathi kalyaa.napa.tibhaano vuddho c'eva arahaa ca;||
saadhu kho pana tathaaruupaana.m arahata.m dassana.m hotii' ti.|| ||

Atha kho raajaa Maadhuro Avantiputto bhadraani bhadraani yaanaani yojaapetvaa bhadra.m yaana.m abhiruhitvaa bhadrehi bhadrehi yaanehi Madhuraaya niyyaasi mahaccaraajaanubhaavena aayasmanta.m Mahaa Kaccaana.m dassanaaya;||
yaavatikaa yaanassa bhuumi yaanena gantvaa yaanaa paccorohitvaa pattiko va yen'aayasmaa Mahaa Kaccaano ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa [84] aayasmataa Mahaa Kaccaanena saddhi.m sammodi,||
sammodaniiya.m katha.m saaraa.niya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho raajaa Maadhuro Avantiputto aayasmanta.m Mahaa Kaccaana.m etad avoca:|| ||

"Braahma.naa bho Kaccaana, evam aaha.msu:|| ||

Braahma.naa va se.t.tho va.n.no, hiino a~n~no va.n.no.|| ||

Braahma.naa va sukko va.n.no, ka.nho a~n~no va.n.no.|| ||

Braahma.naa va sujjhanti, no abraahma.naa.|| ||

Braahma.naa va Brahmuno puttaa orasaa mukhato jaataa Brahmajaa Brahmanimmitaa Brahmadaayaadaa" ti.|| ||

Idha bhava.m Kaccaano kim aahaa ti?|| ||

Ghoso yeva kho eso, mahaaraaja, lokasmi.m:|| ||

Braahma.naa va se.t.tho va.n.no, hiino a~n~no va.n.no.|| ||

Braahma.naa va sukko va.n.no, ka.nho a~n~no va.n.no.|| ||

Braahma.naa va sujjhanti, no abraahma.naa.|| ||

Braahma.naa va Brahmuno puttaa orasaa mukhato jaataa Brahmajaa Brahmanimmitaa Brahmadaayaadaa" ti.|| ||

Tad aminaa p'eta.m mahaaraaja,||
pariyaayena veditabba.m,||
yathaa ghoso yev'eso lokasmi.m:|| ||

Braahma.naa va se.t.tho va.n.no, hiino a~n~no va.n.no.|| ||

Braahma.naa va sukko va.n.no, ka.nho a~n~no va.n.no.|| ||

Braahma.naa va sujjhanti, no abraahma.naa.|| ||

Braahma.naa va Brahmuno puttaa orasaa mukhato jaataa Brahmajaa Brahmanimmitaa Brahmadaayaadaa" ti.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi mahaaraaja?|| ||

Khattiyassa ce pi ijjheyya dhanena vaa dha~n~nena vaa rajatena vaa jaataruupena vaa,||
khattiyo pi'ssaassa pubbu.t.thaayii pacchaanipaatii ki'nkaarapa.tissaavii manaapacaarii piyavaadi,||
braahma.no pi'ssaassa pubbu.t.thaayii pacchaanipaatii ki'nkaarapa.tissaavii manaapacaarii piyavaadi,||
vesso pi'ssaassa pubbu.t.thaayii pacchaanipaatii ki'nkaarapa.tissaavii manaapacaarii piyavaadi,||
suddo pi'ssaassa pubbu.t.thaayii pacchaanipaatii ki'nkaarapa.tissaavii manaapacaarii piyavaadii ti|| ||

Khattiyassa ce pi bho Kaccaana,||
ijjheyya dhanena vaa dha~n~nena vaa rajatena vaa jaataruupena vaa,||
khattiyo pi'ssaassa pubbu.t.thaayii pacchaanipaati ki'nkaarapa.tissaavii manaapacaarii piyavaadii,||
braahma.no pi'ssaassa pubbu.t.thaayii pacchaanipaatii ki'nkaarapa.tissaavii manaapacaarii piyavaadi,||
vesso pi'ssaassa pubbu.t.thaayii pacchaanipaatii ki'nkaarapa.tissaavii manaapacaarii piyavaadi,||
suddo pi'ssaassa pubbu.t.thaayii pacchaanipaatii ki'nkaarapa.tissaavii manaapacaarii piyavaadii ti|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi mahaaraaja?|| ||

Braahma.nassa ce pi ijjheyya dhanena vaa dha~n~nena vaa rajatena vaa jaataruupena vaa,||
braahma.no pi'ssaassa pubbu.t.thaayii pacchaanipaatii ki'nkaarapa.tissaavii manaapacaarii piyavaadi,||
vesso pi'ssaassa pubbu.t.thaayii pacchaanipaatii ki'nkaarapa.tissaavii manaapacaarii piyavaadi,||
suddo pi [85]'ssaassa pubbu.t.thaayii pacchaanipaatii ki'nkaarapa.tissaavii manaapacaarii piyavaadiiti||
khattiyo pi'ssaassa pubbu.t.thaayii pacchaanipaatii ki'nkaarapa.tissaavii manaapacaarii piyavaadii ti?|| ||

Braahma.nassa ce pi bho Kaccaana, ijjheyya dhanena vaa dha~n~nena vaa rajatena vaa jaataruupena vaa,||
braahma.no pi'ssaassa pubbu.t.thaayii pacchaanipaatii ki'nkaarapa.tissaavii manaapacaarii piyavaadi,||
vesso pi'ssaassa pubbu.t.thaayii pacchaanipaatii ki'nkaarapa.tissaavii manaapacaarii piyavaadi,||
suddo pi'ssaassa pubbu.t.thaayii pacchaanipaatii ki'nkaarapa.tissaavii manaapacaarii piyavaadiiti||
khattiyo pi'ssaassa pubbu.t.thaayii pacchaanipaatii ki'nkaarapa.tissaavii manaapacaarii piyavaadii ti.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi mahaaraaja?|| ||

Vessassa ce pi ijjheyya dhanena vaa dha~n~nena vaa rajatena vaa jaataruupena vaa,||
vesso pi'ssaassa pubbu.t.thaayii pacchaanipaatii ki'nkaarapa.tissaavii manaapacaarii piyavaadii,||
suddo pi'ssaassa pubbu.t.thaayii pacchaanipaatii ki'nkaarapa.tissaavii manaapacaarii piyavaadii,||
khattiyo pi'ssaassa pubbu.t.thaayii pacchaanipaatii ki'nkaarapa.tissaavii manaapacaarii piyavaadii,||
braahma.no pi'ssaassa pubbu.t.thaayii pacchaanipaatii ki'nkaarapa.tissaavii manaapacaarii piyavaadii ti?|| ||

Vessassa ce pi bho kacracaana, ijjheyya dhanena vaa dha~n~nena vaa rajatena vaa jaataruupena vaa,||
vessopissaa'ssa pubbu.t.thaayii pacchaanipaati ki'nkaarapa.tissaavii manaapacaarii piyavaadii,||
suddo pi'ssaassa pubbu.t.thaayii pacchaanipaati ki'nkaarapa.tissaavii manaapacaarii piyavaadi,||
kattiyopissaa'ssa pacchaanipaati ki'nkaarapa.tissaavii manaapacaarii piyavaadii,||
braahma.no pi'ssaassa pubbu.t.thaayii pacchaanipaati ki'nkaarapa.tissaavii manaapacaarii piyavaadii ti.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi mahaaraaja?|| ||

Suddassa ce pi ijjheyya dhanena vaa dha~n~nena vaa rajatena vaa jaataruupena vaa,||
suddo pi'ssaassa pubbu.t.thaayii pacchaanipaatii ki'nkaarapa.tissaavii manaapacaarii piyavaadii,||
khattiyo pi'ssaassa pubbu.t.thaayii pacchaanipaatii ki'nkaarapa.tissaavii manaapacaarii piyavaadi,||
braahma.no pi'ssaassa pubbu.t.thaayii pacchaanipaati ki'nkaarapa.tissaavii manaapacaarii piyavaadii
vesso pi'ssaassa pubbu.t.thaayii paccaanipaati ki'nkaarapa.tissaavii manaapacaarii piyavaadii ti?|| ||

Suddassa ce pi bho kacacaana,||
ijjheyya dhanena vaa dha~n~nena vaa rajatena vaa jaataruupena vaa,||
suddo pi'ssaassa pubbu.t.thaayii pacchaanipaatii ki'nkaarapa.tissaavii manaapacaarii piyavaadii,||
khattiyo pi'ssaassa pubbu.t.thaayii pacchaanipaatii ki'nkaarapa.tissaavii manaapacaarii piyavaadii,||
braahma.no pi'ssaassa pubbu.t.thaayii pacchaanipaatii ki'nkaarapa.tissaavi manaapacaarii piyavaadii||
vesso pi'ssaassa pubbu.t.thaayii pacchaanipaati ki'nkaarapa.tissaavi manaapacaarii piyavaadii ti.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi mahaaraaja?|| ||

Yadi eva.m sante, ime cattaaro va.nnaa samasamaa honti?||
no vaa?||
katha.m vaa te ettha hotii ti?|| ||

[86] Addhaa kho bho Kaccaana, eva.m sante ime cattaaro va.n.naa samasamaa honti.|| ||

Na'sa.m ettha ki~nci naanaakara.na.m samanupassaamii ti.|| ||

Iminaa pi kho eta.m mahaaraaja,||
pariyaayena veditabba.m:||
yathaa ghoso yev'eso lokasmi.m;|| ||

Braahma.naa va se.t.tho va.n.no, hiino a~n~no va.n.no.|| ||

Braahma.naa va sukko va.n.no, ka.nho a~n~no va.n.no.|| ||

Braahma.naa va sujjhanti, no abraahma.naa.|| ||

Braahma.naa va Brahmuno puttaa orasaa mukhato jaataa Brahmajaa Brahmanimmitaa Brahmadaayaadaa" ti.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi mahaaraaja?|| ||

Idhaassa khattiyo paa.naatipaatii adinnaadaayii kaamesu micchaacaarii musaavaadii pisu.naavaaco pharusaavaaco samphappalaapii abhijjhaaluu byaapannacitto micchaadi.t.thi,||
kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapajjeyya?||
no vaa?||
katha.m vaa te ettha hoti' ti?|| ||

Khattiyo pi hi bho Kaccaana,||
paa.naatipaatii adinnaadaayii kaamesu micchaacaarii musaavaadii pisu.naavaaco pharusaavaaco samphappalaapii abhijjhaaluu byaapannacitto micchaadi.t.thi,||
kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapajjeyya.|| ||

Eva.m me ettha hoti,||
eva~n ca pana me eta.m arahata.m sutan ti.|| ||

Saadhu saadhu mahaaraaja,||
saadhu kho te eta.m mahaaraaja,||
eva.m hoti:||
saadhu ca pana te eta.m arahata.m suta.m.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi mahaaraaja?|| ||

Idhaassa braahma.no paa.naatipaatii adinnaadaayii kaamesu micchaacaarii musaavaadi pisu.naavaaco pharusaavaaco samphappalaapii abhijjhaaluu byaapannacitto micchaadi.t.thi,||
kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m viniipaata.m Niraya.m upapajjeyya?||
no vaa?||
katha.m vaa te ettha hoti' ti?|| ||

Braahma.no pi hi bho Kaccaana,||
paa.naatipaatii adinnaadaayii kaamesu micchaacaarii musaavaadii pisu.naavaaco pharusaavaaco samphappalaapii abhijjhaaluu byaapannacitto micchaadi.t.thi,||
kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapajjeyya.|| ||

Eva.m me ettha hoti,||
eva~n ca pana me eta.m arahata.m sutan ti.|| ||

Saadhu saadhu mahaaraaja,||
saadhu kho te eta.m mahaaraaja,||
eva.m hoti:||
saadhu ca pana te eta.m arahata.m suta.m.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi mahaaraaja?|| ||

Idhaassa vesso paa.naatipaatii adinnaadaayii kaamesu micchaacaarii musaavaadi pisu.naavaaco pharusaavaaco samphappalaapii abhijjhaaluu byaapannacitto micchaadi.t.thi,kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapajjeyya?||
no vaa?||
katha.m vaa te ettha hoti' ti?|| ||

Vesso pi hi bho Kaccaana,||
paa.naatipaatii adinnaadaayii kaamesu micchaacaarii musaavaadii pisu.naavaaco pharusaavaaco samphappalaapii abhijjhaaluu byaapannacitto micchaadi.t.thi,||
kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapajjeyya.|| ||

Eva.m me ettha hoti,||
eva~n ca pana me eta.m arahata.m sutan ti.|| ||

Saadhu saadhu mahaaraaja,||
saadhu kho te eta.m mahaaraaja,||
eva.m hoti:||
saadhu ca pana te eta.m arahata.m suta.m.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi mahaaraaja?|| ||

Idhaassa suddo paa.naatipaatii adinnaadaayii kaamesumicrachaacaarii musaavaadii pisu.naavaaco pharusaavaaco samphappalaapi abhijjhaalu byaapannacitto micchaadi.t.thi,||
kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapajjeyya?||
no vaa?||
katha.m vaa te ettha hotii ti?|| ||

Suddo pi hi bho Kaccaana,||
paa.naatipaatii adinnaadaayii kaamesu micchaacaarii musaavaadii pisu.naavaaco pharusaavaaco samphappalaapii abhijjhaaluu byaapannacitto micchaadi.t.thi,||
kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapajjeyya.|| ||

Eva.m me ettha hoti,||
eva~n ca pana me eta.m arahata.m sutan ti.|| ||

Saadhu saadhu mahaaraaja,||
saadhu kho te eta.m mahaaraaja,||
eva.m hoti:||
saadhu ca pana te eta.m arahata.m suta.m.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi mahaaraaja?|| ||

Yadi eva.m sante, ime cattaaro va.nnaa samasamaa honti?||
no vaa?||
katha.m vaa te ettha hotii ti?|| ||

[87] Addhaa kho bho Kaccaana,||
eva.m sante ime cattaaro va.n.naa samasamaa honti,||
n'esa.m ettha ki~nci naanaakara.na.m samanupassaamii ti.|| ||

Iminaa pi kho eta.m mahaaraaja,||
pariyaayena veditabba.m: yathaa ghoso yev'eso lokasmi.m:|| ||

Braahma.naa va se.t.tho va.n.no, hiino a~n~no va.n.no.|| ||

Braahma.naa va sukko va.n.no, ka.nho a~n~no va.n.no.|| ||

Braahma.naa va sujjhanti, no abraahma.naa.|| ||

Braahma.naa va Brahmuno puttaa orasaa mukhato jaataa Brahmajaa Brahmanimmitaa Brahmadaayaadaa" ti.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi mahaaraaja?|| ||

Idhaassa khattiyo paa.naatipaataa pa.tivirato adinnaadaanaa pa.tivirato kaamesu micchaacaaraa pa.tivirato musaa-vaadaa pa.tivirato pisunaavaacaa pa.tivirato pharusaavaacaa pa.tivirato samphappalaapaa pa.tivirato anabhijjhaaluu abyaapannacitto sammaadi.t.thi||
kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjeyya?||
no vaa?||
katha.m vaa te ettha hotii ti?|| ||

Khattiyo pi hi bho Kaccaana,||
paa.naatipaataa pa.tivirato adinnaadaanaa pa.tivirato kaamesu micchaacaaraa pa.tivirato musaa-vaadaa pa.tivirato pisunaavaacaa pa.tivirato pharusaavaacaa pa.tivirato samphappalaapaa pa.tivirato anabhijjhaaluu abyaapannacitto sammaadi.t.thi,||
kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjeyya|| ||

Eva.m me ettha hoti,||
eva~n ca pana me eta.m arahata.m sutan ti.|| ||

Saadhu saadhu mahaaraaja,||
saadhu kho te eta.m mahaaraaja,||
eva.m hoti;||
saadhu ca pana te eta.m arahata.m suta.m.|| ||

Ta.m ki.mma~n~nasi mahaaraaja?|| ||

Idhaassa braama.no paa.naatipaataa pa.tivirato adinnaadaana pa.tivirato kaamesu micchaacaaraa pa.tivirato musaa-vaadaa pa.tivirato pisunaavaacaa pa.tivirato pharusaavaacaa pa.tivirato samphappalaapaa pa.tivirato anabhijjhaaluu abyaapannacitto sammaadi.t.thi kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjeyya?||
no vaa?||
katha.m vaa te ettha hotii ti?|| ||

Braama.no pi hi bho Kaccaana,||
paa.naatipaataa pa.tivirato adinnaadaanaa pa.tivirato kaamesu micchaacaaraa pa.tivirato musaa-vaadaa pa.tivirato pisunaavaacaa pa.tivirato pharusaavaacaa pa.tivirato samphappalaapaa pa.tivirato anabhijjhaaluu abyaapannacitto sammaadi.t.thi,||
kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjeyya|| ||

Eva.m me ettha hoti,||
eva~n ca pana me eta.m arahata.m sutan ti.|| ||

Saadhu saadhu mahaaraaja,||
saadhu kho te eta.m mahaaraaja,||
eva.m hoti;||
saadhu ca pana te eta.m arahata.m suta.m.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi mahaaraaja?|| ||

Idhaassa vesso paa.naatipaataa pa.tivirato adinnaadaanaa pa.tivirato kaamesu micchaacaaraa pa.tivirato musaa-vaadaa pa.tivirato pisunaavaacaa pa.tivirato pharusaavaacaa pa.tivirato samphappalaapaa pa.tivirato anabhijjhaaluu abyaapannacitto sammaadi.t.thi kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjeyya?||
no vaa?||
katha.m vaa te ettha hotii ti?|| ||

Vesso pi hi bho Kaccaana,||
paa.naatipaataa pa.tivirato adinnaadaanaa pa.tivirato kaamesu micchaacaaraa pa.tivirato musaa-vaadaa pa.tivirato pisunaavaacaa pa.tivirato pharusaavaacaa pa.tivirato samphappalaapaa pa.tivirato anabhijjhaaluu abyaapannacitto sammaadi.t.thi,||
kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjeyya|| ||

Eva.m me ettha hoti,||
eva~n ca pana me eta.m arahata.m sutan ti.|| ||

Saadhu saadhu mahaaraaja,||
saadhu kho te eta.m mahaaraaja,||
eva.m hoti;||
saadhu ca pana te eta.m arahata.m suta.m.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi mahaaraaja?|| ||

Idhaassa suddo paa.naatipaataa pa.tivirato adinnaadaanaa pa.tivirato kaamesu micchaacaaraa pa.tivirato musaa-vaadaa pa.tivirato pisunaavaacaa pa.tivirato pharusaavaacaa pa.tivirato samphappalaapaa pa.tivirato anabhijjhaalu abyaapannacitto sammaadi.t.thi,||
kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjeyya?||
no vaa?||
katha.m vaa te ettha hotii ti?.|| ||

Suddo pi hi bho Kaccaana,||
paa.naatipaataa pa.tivirato adinnaadaanaa pa.tivirato kaamesu micchaacaaraa pa.tivirato musaa-vaadaa pa.tivirato pisunaavaacaa1 pa.tivirato pharusaavaacaa pa.tivirato samphappalaapaa pa.tivirato anabhijjhaaluu abyaapannacitto sammaadi.t.thi,||
kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjeyya.|| ||

Eva.m me ettha hoti,||
eva~n ca pana me eta.m arahata.m sutan ti.|| ||

Saadhu saadhu mahaaraaja,||
saadhu kho te eta.m mahaaraaja,||
eva.m hoti;||
saadhu ca pana te eta.m arahata.m suta.m.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi mahaaraaja?|| ||

Yadi eva.m sante, ime cattaaro va.nnaa samasamaa honti?||
no vaa?||
katha.m vaa te ettha hotii ti?|| ||

[88] Addhaa kho bho Kaccaana,||
eva.m sante ime cattaaro va.n.naa samasamaa honti.|| ||

Na'sa.m ettha ki~nci naanaakara.na.m samanupassaamii ti.|| ||

Iminaa pi kho eta.m mahaaraaja,||
pariyaayena veditabba.m:||
yathaa ghoso yev'eso lokasmi.m|| ||

Braahma.naa va se.t.tho va.n.no, hiino a~n~no va.n.no.|| ||

Braahma.naa va sukko va.n.no, ka.nho a~n~no va.n.no.|| ||

Braahma.naa va sujjhanti, no abraahma.naa.|| ||

Braahma.naa va Brahmuno puttaa orasaa mukhato jaataa Brahmajaa Brahmanimmitaa Brahmadaayaadaa" ti.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi mahaaraaja?|| ||

Idha khattiyo sandhi.m vaa chindeyya,||
nillopa.m vaa hareyya,||
ekaagaarika.m vaa kareyya,||
paripanthe vaa ti.t.theyya,||
paradaara.m vaa gaccheyya.|| ||

Ta.m ce te purisaa gahetvaa dasseyyu.m,||
'aya.m te, deva, coro aagucaarii.|| ||

Imassa ya.m icchasi ta.m da.n.da.m pa.nehii' ti.|| ||

Kinti na.m kareyyaasii ti?|| ||

Ghaateyyaama vaa, bho Kaccaana,||
jaapeyyaama vaa,||
pabbaajeyyaama vaa,||
yathaapaccaya.m vaa kareyyaama.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Yaa hi'ssa bho Kaccaana,||
pubbe khattiyo ti sama~n~naa,||
saa'ssa antarahitaa,||
coro t'eva sa'nkha.m gacchatii' ti.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi mahaaraaja?|| ||

Idha braahma.no sandhi.m vaa chindeyya,||
nillopa.m vaa hareyya,||
ekaagaarika.m vaa kareyya,||
paripanthe vaa ti.t.theyya,||
paradaara.m vaa gaccheyya.|| ||

Ta.m ce te purisaa gahetvaa dasseyyu.m,||
'aya.m te, deva, coro aagucaarii|| ||

Imassa ya.m icchasi ta.m da.n.da.m pa.nehii' ti.|| ||

Kinti na.m kareyyaasii ti?|| ||

Ghaateyyaama vaa, bho Kaccaana,||
jaapeyyaama vaa,||
pabbaajeyyaama vaa,||
yathaapaccaya.m vaa kareyyaama.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Yaa hi'ssa bho Kaccaana,||
pubbe braahma.no ti sama~n~naa,||
saa'ssa antarahitaa,||
coro t'eva sa'nkha.m gacchatii' ti.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi mahaaraaja?|| ||

Idha vesso sandhi.m vaa chindeyya,||
nillopa.m vaa hareyya,||
ekaagaarika.m vaa kareyya,||
paripanthe vaa ti.t.theyya,||
paradaara.m vaa gaccheyya.|| ||

Ta.m ce te purisaa gahetvaa dasseyyu.m,||
'aya.m te, deva, coro aagucaarii.|| ||

Imassa ya.m icchasi ta.m da.n.da.m pa.nehii' ti.|| ||

Kinti na.m kareyyaasii ti?|| ||

Ghaateyyaama vaa, bho Kaccaana,||
jaapeyyaama vaa,||
pabbaajeyyaama vaa,||
yathaapaccaya.m vaa kareyyaama.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Yaa hi'ssa bho Kaccaana,||
pubbe vesso ti sama~n~naa,||
saa'ssa antarahitaa,||
coro t'eva sa'nkha.m gacchatii' ti.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi mahaaraaja?|| ||

Idha suddo sandhi.m vaa chindeyya,||
nillopa.m vaa hareyya,||
ekaagaarika.m vaa kareyya,||
paripanthe vaa ti.t.theyya,||
paradaara.m vaa gaccheyya.|| ||

Ta.m ce te purisaa gahetvaa dasseyyu.m,||
'aya.m te, deva, coro aagucaarii.|| ||

Imassa ya.m icchasi, ta.m da.n.da.m pa.nehii' ti.|| ||

Kinti na.m kareyyaasii ti?|| ||

Ghaateyyaama vaa, bho Kaccaana,||
jaapeyyaama vaa,||
pabbaajeyyaama vaa,||
yathaapaccaya.m vaa kareyyaama.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Yaa hi'ssa bho Kaccaana,||
pubbe suddo ti sama~n~naa,||
saa'ssa antarahitaa,||
coro t'eva sa'nkha.m gacchatii' ti.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi mahaaraaja?|| ||

Yadi eva.m sante, ime cattaaro va.nnaa samasamaa honti?||
no vaa?||
katha.m vaa te ettha hotii ti?|| ||

Addhaa kho bho Kaccaana,||
eva.m sante ime cattaaro va.n.naa samasamaa honti n'esa.m ettha ki~nci naanaakara.na.m samanupassaamii ti.|| ||

Iminaa pi kho eta.m mahaaraaja,||
pariyaayena veditabba.m:||
yathaa ghoso yev'eso lokasmi.m:|| ||

Braahma.naa va se.t.tho va.n.no, [89] hiino a~n~no va.n.no.|| ||

Braahma.naa va sukko va.n.no, ka.nho a~n~no va.n.no.|| ||

Braahma.naa va sujjhanti, no abraahma.naa.|| ||

Braahma.naa va Brahmuno puttaa orasaa mukhato jaataa Brahmajaa Brahmanimmitaa Brahmadaayaadaa" ti.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi mahaaraaja?|| ||

Idha khattiyo kesamasu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajito assa,||
virato paa.naatipaataa virato adinnaadaanaa virato musaa-vaadaa eka-bhattiko brahmacaarii siilavaa kalyaa.na-dhammo.|| ||

Kinti na.m kareyyaasii ti?|| ||

Abhivaadeyyaama vaa bho Kaccaana,||
paccu.t.theyyaama vaa aasanena vaa nimanteyyaama,||
abhinimanteyyaama pi na.m ciivara-pi.n.dapaata-senaasana-gilaana-paccayabhesajja-parikkhaarehi,||
dhammika.m vaa assa rakkhaavara.nagutti.m sa.mvidaheyyaama.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Yaa hi'ssa bho Kaccaana,||
pubbe khattiyo ti sama~n~naa,||
saa'ssa antarahitaa.|| ||

Sama.no t'eva sa'nkha.m gacchatii ti.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi mahaaraaja?|| ||

Idha braahma.no kesamasu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajito assa,||
virato paa.naatipaataa virato adinnaadaanaa virato musaa-vaadaa eka-bhattiko brahmacaarii siilavaa kalyaa.na-dhammo.|| ||

Kinti na.m kareyyaasii ti?|| ||

Abhivaadeyyaama vaa bho Kaccaana,||
paccu.t.theyyaama vaa aasanena vaa nimanteyyaama,
abhinimanteyyaama vaa na.m ciivara-pi.n.dapaata-senaasana-gilaana-paccayabhesajja-parikkhaarehi,||
dhammika.m vaa assa rakkhaavara.nagutti.m sa.mvidaheyyaama.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Yaa hi'ssa bho Kaccaana,||
pubbe braahma.no ti sama~n~naa,||
saa'ssa antarahitaa.|| ||

Sama.no t'eva sa'nkha.m gacchatii ti.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi mahaaraaja?|| ||

Idha vesso kesamasu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajito assa,||
virato paa.naatipaataa virato adinnaadaanaa virato musaa-vaadaa eka-bhattiko brahmacaarii siilavaa kalyaa.na-dhammo.|| ||

Kinti na.m kareyyaasii ti?|| ||

Abhivaadeyyaama vaa bho Kaccaana,||
paccu.t.theyyaama vaa aasanena vaa nimanteyyaama,||
abhinimanteyyaama vaa na.m ciivara-pi.n.dapaata-senaasana-gilaana-paccayabhesajja-parikkhaarehi,||
dhammika.m vaa assa rakkhaavara.nagutti.m sa.mvidaheyyaama.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Yaa hi'ssa bho Kaccaana,||
pubbe vesso ti sama~n~naa,||
saa'ssa antarahitaa.|| ||

Sama.no t'eva sa'nkha.m gacchatii ti.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi mahaaraaja?|| ||

Idha suddo kesamasu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajito assa,||
virato paa.naatipaataa virato adinnaadaanaa virato musaa-vaadaa eka-bhattiko brahmacaarii siilavaa kalyaa.na-dhammo.|| ||

Kinti na.m kareyyaasiiti?|| ||

Abhivaadeyyaama vaa bho Kaccaana,||
paccu.t.theyyaama vaa aasanena vaa nimanteyyaama,||
abhinimanteyyaama vaa na.m ciivara-pi.n.dapaata-senaasana-gilaana-paccayabhesajja-parikkhaarehi,||
dhammika.m vaa assa rakkhaavara.nagutti.m sa.mvidaheyyaama.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Yaa hi'ssa bho Kaccaana,||
pubbe suddo ti sama~n~naa,||
saa'ssa antarahitaa.|| ||

Sama.no t'eva sa'nkha.m gacchatii ti.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi mahaaraaja?|| ||

Yadi eva.m sante, ime cattaaro va.nnaa samasamaa honti?||
no vaa?||
katha.m vaa te ettha hotii ti?|| ||

Addhaa kho bho Kaccaana,||
eva.m sante ime cattaaro va.n.naa samasamaa honti,||
n'esa.m ettha ki~nci naanaakara.m samanupassaamii ti.|| ||

Iminaa pi kho eta.m mahaaraaja,||
pariyaayena veditabba.m:||
yathaa ghoso yev'eso lokasmi.m|| ||

Braahma.naa va se.t.tho va.n.no, hiino a~n~no va.n.no.|| ||

Braahma.naa va sukko va.n.no, ka.nho a~n~no va.n.no.|| ||

Braahma.naa va sujjhanti, no abraahma.naa.|| ||

Braahma.naa va Brahmuno puttaa orasaa mukhato jaataa Brahmajaa Brahmanimmitaa Brahmadaayaadaa" ti.|| ||

[90]Eva.m vutte raajaa Maadhuro Avantiputto aayasmanta.m Mahaa Kaccaana.m etad avoca:|| ||

Abhikkanta.m bho Kaccaana,||
abhikkanta.m bho Kaccaana,||
seyyathaa pi bho Kaccaana,||
nikkujjita.m vaa ukkujjeyya pa.ticchanna.m vaa vivareyya,||
muu.lhassa vaa magga.m aacikkheyya,||
andhakaare vaa telapajjota.m dhaareyya:||
cakkhumanto ruupaani dakkhintii ti.|| ||

Evam eva.m bhotaa kaccaanena aneka-pariyaayena dhammo pakaasito,||
esaaha.m bhavanta.m Kaccaana.m sara.na.m gacchaami dhamma~n ca bhikkhuusa'ngha~n ca,||
upaasaka.m ma.m bhava.m Kaccaano dhaaretu ajjatagge paa.nupeta.m sara.na.m gatan ti.|| ||

Maa kho ma.m tva.m mahaaraaja,||
sara.na.m agamaasi.|| ||

Tam eva tva.m Bhagavanta.m sara.na.m gaccha yam aha.m sara.na.m gato ti.|| ||

Kaha.m pana bho Kaccaana,||
etarahi so Bhagavaa viharati araha.m Sammaa-sambuddho ti?|| ||

Parinibbuto kho mahaaraaja,||
etarahi so Bhagavaa araha.m Sammaa-sambuddho ti.|| ||

Sace hi maya.m bho Kaccaana,||
su.neyyaama ta.m Bhagavanta.m dasasu yojanesu,||
dasa pi maya.m yojanaani gaccheyyaama ta.m Bhagavanta.m dassanaaya arahanta.m sammaasambuddha.m.|| ||

Sace hi maya.m bho Kaccaana,||
su.neyyaama ta.m Bhagavanta.m viisatiyaa yojanesu,||
ti.msatiyaa yojanesu,||
cattaaliisaaya yojanesu,||
pa~n~naasaaya yojanesu,||
pa~n~naasam pi maya.m yojanaani gaccheyyaama ta.m Bhagavanta.m dassanaaya arahanta.m sammaasambuddha.m.|| ||

Yojanasate ce pi maya.m bho Kaccaana,||
su.neyyaama ta.m Bhagavanta.m,||
yojanasatam pi maya.m gaccheyyaama ta.m Bhagavanta.m dassanaaya arahanta.m sammaasambuddha.m.|| ||

Yato ca kho bho Kaccaana,||
parinibbuto so Bhagavaa,||
parinibbutam pi maya.m ta.m Bhagavanta.m sara.na.m gacchaama||
dhamma~n ca||
bhikkhu-sa'ngha~n ca.|| ||

Upaasaka.m ma.m bhava.m Kaccaano dhaaretu ajjatagge paa.nupeta.m sara.na.m gatanti.|| ||

Madhurasutta.m catuttha.m


 

Contact:
E-mail
Copyright Statement