Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
II. Majjhima-Pa.n.naasa
4. Raaja Vagga

Sutta 88

Baahitika Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][upal] Eva.m me suta.m|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Atha kho ayasmaa Aanando pubba.nha-samaya.m nivaasetvaa pattaciivara.m aadaaya Saavatthii.m pi.n.daaya paavisi.|| ||

Saavatthya.m pi.n.daaya caritvaa pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkanto,||
yena pubbaaraamo Migaaramaatu paasaado ten'upasa'nkami divaavihaaraaya.|| ||

Tena kho pana samayena raajaa Pasenadi Kosalo ekapu.n.dariika.m naaga.m abhiruhitvaa Saavatthiiyaa niyyaasi divaadivassa.|| ||

Addasaa kho raajaa Pasenadi Kosalo aayasmanta.m Aananda.m duurato va aagacchanta.m.|| ||

Disvaana siriva.d.dha.m mahaamatta.m aamantesi: 'aayasmaa nu kho eso samma siriva.d.dha, Aanando' ti?|| ||

Eva.m mahaaraaja,||
aayasmaa eso Aanando' ti.|| ||

Atha kho raajaa Pasenadi Kosalo a~n~natara.m purisa.m aamantesi:|| ||

'Ehi tva.m ambho purisa,||
yen'aayasmaa Aanando ten'upasa'nkama.|| ||

Upasa'nkamitvaa mama vacanena aayasmato Aanandassa paade sirasaa vandaahi: raajaa bhante,||
Pasenadi Kosalo aayasmato Aanandassa paade sirasaa vandatii' ti.|| ||

Eva~n ca vadehi: 'sace kira bhante,||
aayasmato Aanandassa na ki~nci accaayika.m kara.niiya.m,||
aagametu kira bhante,||
aayasmaa Aanando [113] muhutta.m anukampa.m upaadaayaa' ti.|| ||

Eva.m devaa ti kho so puriso ra~n~no Pasenadissa Kosalassa pa.tissutvaa yen'aayasmaa Aanando ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa aayasmanta.m Aananda.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m a.t.thaasi.|| ||

Eka-m-anta.m .thito kho so puriso aayasmanta.m Aananda.m etad avoca:|| ||

"Raajaa bhante, Pasenadi Kosalo aayasmato Aanandassa paade sirasaa vandati,||
eva~n ca vadeti:
'sace kira bhante,||
aayasmato Aanandassa na ki~nci accaayika.m kara.niiya.m,||
aagametu kira bhante,||
aayasmaa Aanando muhutta.m anukampa.m upaadaayaa" ti.|| ||

Adivaasesi kho aayasmaa Aanando tu.nhii-bhaavena.|| ||

Atha kho raajaa Pasenadi Kosalo yaavatikaa naagassa bhuumi,||
naagena gantvaa naagaa paccorohitvaa pattikova yen'aayasmaa Aanando ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa aayasmanta.m Aananda.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m a.t.thaasi.|| ||

Eka-m-anta.m .thito kho raajaa Pasenadi Kosalo aayasmanta.m Aananda.m etad avoca: 'sace bhante,aayasmato Aanandassa na ki~nci accaayika.m kara.niiya.m,||
saadhu bhante,||
aayasmaa Aanando yena aciravatiyaa nadiyaa tiira.m,||
ten'upasa'nkamatu anukampa.m upaadaayaati.|| ||

Adhivaasesi kho aayasmaa Aanando tu.nhii-bhaavena.|| ||

Atha kho aayasmaa Aanando yena aciravatiyaa nadiyaa tiira.m,||
ten'upasa'nkami, upasa'nkamitvaa a~n~natarasmi.m rukkhamuule pa~n~natte aasane nisiidi.|| ||

Atha kho raajaa Pasenadi Kosalo yaavatikaa naagassa bhuumi naagena gantvaa naagaa paccorohitvaa pattikova yen'aayasmaa Aanando ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa aayasmanta.m Aananda.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m a.t.thaasi.|| ||

Eka-m-anta.m .thito kho raajaa Pasenadi Kosalo aayasmanta.m Aananda.m etad avoca:
idha bhante,||
aayasmaa Aanando hatthatthare nisiidatu' ti.|| ||

Ala.m mahaaraaja, nisiida tva.m,||
nisinno aha.m sake aasane' ti.|| ||

Nisiidi kho raajaa Pasenadi Kosalo pa~n~natte aasane,||
nisajja kho raajaa Pasenadi Kosalo aayasmanta.m Aananda.m etad avoca:|| ||

Kin nu kho bhante Aananda,||
so Bhagavaa tathaaruupa.m kaayasamaacaara.m samaacareyya yvaassa1 kaayasamaacaaro opaarambho sama.nehi braahma.nehiti?|| ||

Na kho mahaaraaja, so Bhagavaa tathaaruupa.m kaayasamaacaara.m samaacareyya yvaassa kaayasamaacaaro opaarambho sama.nehi braahma.nehi vi~n~nuuhii' ti.|| ||

[114] Kim pana bhante Aananda,||
so Bhagavaa tathaaruupa.m vaciisamaacaara.m samaacareyya yvaassa vaciisamaacaaro opaarambho sama.nehi braahma.nehiti?|| ||

Na kho mahaaraaja,||
so Bhagavaa tathaaruupa.m vaciisamaacaara.m samaacareyya yvaassa vaciisamaacaaro opaarambho sama.nehi braahma.nehi vi~n~nuuhii' ti.|| ||

Kim pana bhante Aananda,||
so Bhagavaa tathaaruupa.m manosamaacaara.m samaacareyya yvaassa1 manosamaacaaro opaarambho sama.nehi braahma.nehii ti?|| ||

Na kho mahaaraaja,||
so Bhagavaa tathaaruupa.m manosamaacaara.m samaacareyya yvaassa manosamaacaaro opaarambho sama.nehi braahma.nehi vi~n~nuuhii ti.|| ||

Acchariya.m bhante,abbhuuta.m bhante,||
ya.m hi maya.m bhante,||
naasakkhimhaa pa~nhena paripuuretu.m,||
ta.m bhante,||
aayasmataa Aanandena pa~nhassa veyyaakara.nena paripuurita.m.|| ||

Ye te bhante, baalaa abyattaa ananuvicca apariyogaahetvaa paresa.m va.n.na.m vaa ava.n.na.m vaa bhaasanti,||
na maya.m ta.m saarato paccaagacchaama.|| ||

Ye ca kho te bhante,||
pa.n.ditaa byattaa4 medhaavino anuvicca pariyogaahetvaa paresa.m va.n.na.m vaa ava.n.na.m vaa bhaasanti,||
ta.m maya.m saarato paccaagacchaama.|| ||

Katamo pana bhante Aananda,||
kaayasamaacaaro opaarambho sama.nehi braahma.nehi vi~n~nuuhiiti?.|| ||

Yo kho mahaaraaja,||
kaayasamaacaaro akusalo|| ||

Katamo pana bhante,||
kaayasamaacaaro akusalo?|| ||

Yo kho mahaaraaja,||
kaayasamaacaaro saavajjo.|| ||

Katamo pana bhante,||
kaayasamaacaaro saavajjo?|| ||

Yo kho mahaaraaja,||
kaayasamaacaaro savyaapajjho.|| ||

Katamo pana bhante,||
kaayasamaacaaro savyaapajjho?|| ||

Yo kho mahaaraaja,||
kaayasamaacaaro dukkhavipaako.|| ||

Katamo pana bhante,||
kaayasamaacaaro dukkhavipaako?|| ||

Yo mahaaraaja, kaayasamaacaaro attavyaabaadhaaya pi sa.mvattati,||
paravyaabaadhaaya pi sa.mvattati,||
ubhayavyaabaadhaaya pi sa.mvattati.|| ||

Tassa akusalaa dhammaa abhiva.d.dhanti,||
kusalaa dhammaa parihaayanti.|| ||

Evaruupo kho mahaaraaja,kaayasamaacaaro opaarambho sama.nehi braahma.nehi vi~n~nuuhiti.|| ||

Katamo pana bhante Aananda,||
so Bhagavaa tathaaruupa.m vaciisamaacaara.m samaacareyya yvaassa vaciisamaacaaro opaarambho sama.nehi braahma.nehiti?|| ||

Na kho mahaaraaja,||
so Bhagavaa tathaaruupa.m vaciisamaacaara.m samaacareyya yvaassa vaciisamaacaaro opaarambho sama.nehi braahma.nehi vi~n~nuuhii' ti.|| ||

Katamo pana bhante Aananda,||
so Bhagavaa tathaaruupa.m manosamaacaara.m samaacareyya yvaassa1 manosamaacaaro opaarambho sama.nehi braahma.nehii ti?|| ||

Na kho mahaaraaja,||
so Bhagavaa tathaaruupa.m manosamaacaara.m samaacareyya yvaassa manosamaacaaro opaarambho sama.nehi braahma.nehi vi~n~nuuhiiti?|| ||

Yo kho mahaaraaja,||
manosamaacaaro akusalo|| ||

Katamo pana bhante,||
manosamaacaaro akusalo?|| ||

Yo kho mahaaraaja,||
manosamaacaaro saavajjo.|| ||

Katamo pana bhante,||
manosamaacaaro saavajjo?|| ||

Yo kho mahaaraaja,||
manosamaacaaro savyaapajjho.|| ||

Katamo pana bhante,||
manosamaacaaro savyaapajjho?|| ||

Yo kho mahaaraaja,||
manosamaacaaro dukkhavipaako.|| ||

Katamo pana bhante,||
manosamaacaaro dukkhavipaako?|| ||

Yo kho mahaaraaja,||
manosamaacaaro attavyaabaadhaaya pi sa.mvattati,||
paravyaabaadhaaya pi sa.mvattati,||
ubhayavyaabaadhaaya pi sa.mvattati.|| ||

Tassa akusalaa dhammaa abhiva.d.dhanti,||
kusalaa dhammaa parihaayanti.|| ||

Evaruupo kho mahaaraaja,||
manosamaacaaro opaarambho sama.nehi braahma.nehi vi~n~nuuhiti.|| ||

Kin nu kho bhante Aananda,||
so Bhagavaa sabbesa.myeva akusalaana.m dhammaana.m pahaana.m va.n.netii ti?|| ||

Sabbaa'kusaladhammapahiino1 kho mahaaraaja,||
Tathaagato kusaladhammasamannaagato ti.|| ||

Katamo pana bhante Aananda,||
kaayasamaacaaro anopaarambho sama.nehi braahma.nehi vi~n~nuuhii ti?|| ||

Yo kho mahaaraaja,||
kaayasamaacaaro akusalo|| ||

Katamo pana bhante,||
kaayasamaacaaro akusalo? [115]|| ||

Yo kho mahaaraaja,||
kaayasamaacaaro saavajjo.|| ||

Katamo pana bhante,||
kaayasamaacaaro saavajjo?|| ||

Yo kho mahaaraaja,||
kaayasamaacaaro savyaapajjho5.|| ||

Katamo pana bhante,||
kaayasamaacaaro savyaapajjho?|| ||

Yo kho mahaaraaja,||
kaayasamaacaaro dukkhavipaako.|| ||

Katamo pana bhante,||
kaayasamaacaaro dukkhavipaako?|| ||

Yo kho mahaa raaja,||
kaayasamaacaaro n'eva attavyaabaadhaaya pisa.mvattati,||
na paravyaabaadhaaya pi sa.mvattati,||
na ubhayavyaabaadhaaya pi sa.mvattati.|| ||

Tassa akusalaa dhammaa parihaayanti,||
kusalaa dhammaa abhiva.d.dhanti.|| ||

Evaruupo kho mahaaraaja,||
kaayasamaacaaro anopaarambho sama.nehi braahma.nehi vi~n~nuuhii ti.|| ||

Katamo pana bhante Aananda,||
vaciisamaacaaro|| ||

Katamo pana bhante Aananda,||
so Bhagavaa tathaaruupa.m vaciisamaacaaro samaacareyya yvaassa vaciisamaacaaro opaarambho sama.nehi braahma.nehiti?|| ||

Na kho mahaaraaja,||
so Bhagavaa tathaaruupa.m vaciisamaacaaro samaacareyya yvaassa vaciisamaacaaro anopaarambho sama.nehi braahma.nehi vi~n~nuuhii' ti.|| ||

Katamo pana bhante Aananda,||
so Bhagavaa tathaaruupa.m manosamaacaaro samaacareyya yvaassa1 manosamaacaaro opaarambho sama.nehi braahma.nehiti?|| ||

Na kho mahaaraaja,so Bhagavaa tathaaruupa.m manosamaacaaro samaacareyya yvaassa manosamaacaaro opaarambho sama.nehi braahma.nehi vi~n~nuuhii ti?|| ||

Yo kho mahaaraaja,||
manosamaacaaro kusalo [116]|| ||

Katamo pana bhante,||
manosamaacaaro kusalo?|| ||

Yo kho mahaaraaja,||
manosamaacaaro anavajjo.|| ||

Katamo pana bhante,||
manosamaacaaro anavajjo?|| ||

Yo kho mahaaraaja,||
manosamaacaaro avyaapajjho.|| ||

Katamo pana bhante,||
manosamaacaaro avyaapajjho?|| ||

Yo kho mahaaraaja,||
manosamaacaaro sukhavipaako.|| ||

Katamo pana bhante,||
manosamaacaaro sukhavipaako?|| ||

Yo kho mahaa raaja,||
manosamaacaaro n'eva attavyaabaadhaaya pisa.mvattati,||
na paravyaabaadhaaya pi sa.mvattati,||
na ubhayavyaabaadhaaya pi sa.mvattati.|| ||

Tassa akusalaa dhammaa parihaayanti,||
kusalaa dhammaa abhiva.d.dhanti.|| ||

Evaruupo kho mahaaraaja,||
manosamaacaaro anopaarambho sama.nehi braahma.nehi vi~n~nuuhii ti.|| ||

Ki.m pana bhante Aananda,||
so Bhagavaa sabbesa.myeva kusalaana.m dhammaana.m upasampada.m va.n.netiiti?|| ||

Sabbaa'kusaladhammapahiino kho mahaaraaja,||
Tathaagato kusaladhammasamannaagatoti.|| ||

Acchariya.m bhante,||
abbhuuta.m bhante,||
yaavasubhaasita~n ci'da.m bhante,||
aayasmataa Aanandena.|| ||

Iminaa ca maya.m bhante,||
aayasmato Aanandassa subhaasitena attamanaabhiraddhaa,||
eva.m attamanaabhiraddhaa ca maya.m bhante,||
aayasmato Aanandassa subhaasitena,||
sace bhante,||
aayasmato Aanandassa hatthiratana.m kappeyya,||
hatthiratanampi maya.m aayasmato Aanandassa dadeyyaama.|| ||

Sace bhante,||
aayasmato Aanandassa assa ratana.m kappeyya,||
assaratanampi maya.m aayasmato Aanandassa dadeyyaama.|| ||

Sace bhante,||
aayasmato Aanandassa gaamavara.m kappeyya,||
gaamavarampi maya.m aayasmato Aanandassa dadeyyaama.|| ||

Api ca bhante,||
mayampeta.m3 jaanaama: n'eta.m aayasmato Aanandassa kappatiiti.|| ||

Aya.m me bhante,||
baahitikaa ra~n~naa4 maagadhena Ajaatasattunaa vedehiputtena vatthanaa'iyaa5 pakkhipitvaa pahitaa so'asasamaa aayaamena,||
a.t.thasamaa vitthaarena,||
ta.m bhante,||
aayasmaa Aanando patiga.nhaatu anukampa.m upadaayaati.|| ||

Ala.m mahaaraaja,||
paripu.n.na.m me ticiivaranti.|| ||

[117] Aya.m bhante,||
aciravatii nadii di.t.thaa aayasmataa c'eva Aanandena amhehi ca,||
yadaa upari pabbate mahaamegho ahippavu.t.tho hoti1 athaaya.m aciravatii nadii ubhato kulaani sa.mvissandantii gacchati.|| ||

Evam eva kho bhante,||
aayasmaa Aanando imaaya baahitikaaya attano ticiivara.m karissati.|| ||

Yampanaayasmato Aanandassa puraa.na.m ticiivara.m,||
ta.m sabrahmacaariihi sa.mvibhajissati.|| ||

Evaaya amhaaka.m dakkhi.naa sa.mvissandantii ma~n~ne gamissati.|| ||

Patiga.nhaatu bhante,||
aayasmaa Aanando baahitikanti.|| ||

Pa.tiggahesi kho aayasmaa Aanando baahitika.m.|| ||

Atha kho raajaa Pasenadi Kosalo aayasmanta.m Aananda.m etad avoca: 'handa cadaani maya.m bhante Aananda,||
gacchaama,||
bahukiccaa maya.m bahukara.niiyaa' ti.|| ||

Yassadaani tva.m mahaaraaja,||
kaala.m ma~n~nasiiti.|| ||

Atha kho raajaa Pasenadi Kosalo aayasmato Aanandassa bhaasita.m abhinanditvaa anumoditvaa u.t.thaay aasanaa aayasmanta.m Aananda.m abhivaadetvaa padakkhi.na.m katvaa pakkaami.|| ||

Atha kho aayasmaa Aanando acirapakkantassa ra~n~noPasenadissa Kosalassa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Aanando yaavatako ahosi ra~n~naa Pasenadinaa Kosalena saddhi.m kathaasallaapo.|| ||

Ta.m sabba.m Bhagavato aarocesi.|| ||

Ta~n ca baahitika.m Bhagavato paadaasi.|| ||

Atha kho Bhagavaa bhikkhuu aamantesi: 'laabhaa bhikkhave,||
ra~n~no Pasenadissa Kosalassa,||
suladdhalaabhaa bhikkhave,||
ra~n~no Pasenadissa Kosalassa.|| ||

Ya.m raajaa Pasenadi Kosalo labhati Aananda.m dassanaaya.|| ||

Labhati payirupaasanaayaati.|| ||

Idam avoca Bhagavaa,||
attamanaa te bhikkhuu Bhagavato bhaasita.m abhinandunti.|| ||

Baahitikasutta.m a.t.thama.m


 

Contact:
E-mail
Copyright Statement