Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
II. Majjhima-Pa.n.naasa
4. Raaja Vagga

Sutta 90

Ka.n.nakatthala Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][than][upal] Eva.m me suta.m|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa ujukaaya.m1 viharati ka.n.nakatthale Migadaaye.|| ||

Tena kho pana samayena raajaa Pasenadi kosalo ujuka.m anuppatto hoti kenacid-eva kara.niiyena.|| ||

Atha kho raajaa Pasenadi kosalo a~n~natara.m purisa.m aamantesi: 'ehi tva.m ambho purisaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkama,||
upasa'nkamitvaa mama vacanena Bhagavato paade sirisaa vandaahi.|| ||

Appaabaadha.m appaata'nka.m lahu.t.thaana.m bala.m phaasuvihaara.m puccha,||
'raajaa bhante,||
Pasenadi kosalo Bhagavato paade sirasaa vandati,||
appaabaadha.m appaata'nka.m lahu.t.thaana.m bala.m phaasuvihaara.m pucchatii' ti.|| ||

Eva~n ca vadehi: 'ajja kira bhante,||
raajaa Pasenadi kosalo pacchaabhatta.m bhuuttapaataraaso Bhagavanta.m dassanaaya upasa'nkamissatii' ti.|| ||

Eva.m devaa ti kho so puriso ra~n~no Pasenadissa Kosalassa pa.tissutvaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho so puriso Bhagavanta.m etad avoca: 'raajaa bhante,||
Pasenadi kosalo Bhagavato paade sirasaa vandati.|| ||

Appaabaadha.m appaata'nka.m lahu.t.thaana.m bala.m phaasuvihaara.m pucchati.|| ||

Eva~n ca vadeti: ajja kira bhante,||
raajaa Pasenadi kosalo pacchaabhatta.m bhuttapaataraaso Bhagavanta.m dassanaaya upasa'nkamissatii' ti.|| ||

Assosu.m kho somaa ca bhaginii sakulaa ca bhaginii 'ajja [126] kira raajaa Pasenadi kosalo pacchaabhatta.m bhuttapaataraaso Bhagavanta.m dassanaaya upasa'nkamissatii' ti.|| ||

Atha kho somaa ca bhaginii sakulaa ca bhaginii raajaana.m Pasenadi.m Kosala.m bhattaabhihaare upasa'nkamitvaa etad avocu.m: 'tena hi mahaaraaja,||
amhaakampi vacanena Bhagavato paade sirasaa vandaahi.|| ||

Appaabaadha.m appaata'nka.m lahu.t.thaana.m bala.m phaasuvihaara.m puccha: 'somaa ca bhante,||
bhaginii sakulaa ca bhaginii Bhagavato paade sirasaa vandanti,||
appaabaadha.m appata'nka.m lahu.t.thaana.m bala.m phaasuvihaara.m pucchan' ti.ti.|| ||

Atha kho raajaa Pasenadi kosalo pacchaabhatta.m bhuttapaataraaso yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho raajaa Pasenadi kosalo Bhagavanta.m etad avoca: 'somaa ca bhante,||
bhaginii sakulaa ca bhaginii Bhagavato paade sirasaa vandanti.|| ||

Appaabaadha.m appaata'nka.m lahu.t.thaana.m bala.m phaasuvihaara.m pucchantii' ti.|| ||

Kim pana mahaaraaja,||
somaa ca bhaginii sakulaa ca bhaginii a~n~na.m duuta.m naalatthun' ti.|| ||

Assosu.m kho bhante,||
somaa ca bhaginii sakulaa ca bhaginii,||
' ajja kira raajaa Pasenadi kosalo pacchaabhatta.m bhuttapaataraaso Bhagavanta.m dassanaaya upasa'nkamissatii' ti.|| ||

Atha kho bhante,||
somaa ca bhaginii sakulaa ca bhaginii ma.m bhattaabhihaare upasa'nkamitvaa etad avocu.m: tena hi mahaaraaja,||
amhaakampi vacanena Bhagavato paade sirasaa vandaahi,||
appaabaadha.m appaata'nka.m lahu.t.thaana.m bala.m phaasuvihaara.m puccha,||
somaa ca bhante,||
bhaginii sakulaa ca bhaginii Bhagavato paade sirasaa vandanti,||
appaabaadha.m appaata'nka.m lahu.t.thaana.m bala.m phaasuvihaara.m pucchantii' ti.|| ||

Sukhiniyo hontu mahaaraaja,||
somaa ca bhaginii sakulaa ca bhaginiiti.|| ||

Atha kho raajaa Pasenadi kosalo Bhagavanta.m etad avoca: " suta.m me ta.m bhante Sama.no Gotamo evam aaha: 'n'atthi so sama.no vaa braahma.no vaa yo sabba~n~naa sabbadassaavii aparisesa.m ~naa.na-dassana.m pa.tijaanissati,||
n'eta.m .thaana.m vijjatii' ti.|| ||

Ye te bhante evam aaha.msu: 'Sama.no Gotamo evam aaha: [127] n'atthi so sama.no vaa braahma.no vaa yo sabba~n~naa sabbadassaavii aparisesa.m ~naa.na-dassana.m pa.tijaanissati.|| ||

Neta.m .thaana.m vijjatii ti.|| ||

Kacci te bhante,||
Bhagavato vuttavaadino,||
na ca Bhagavanta.m abhuutena abbhaacikkhanti.|| ||

Dhammassa caanudhamma.m vyaakaronti,||
na ca koci sahadhammiko vaadaanuvaado gaarayha.m .thaana.m aagacchatii' ti.|| ||

Ye te mahaaraaja,||
evam aaha.msu: 'Sama.no Gotamo evam aaha: n'atthi so sama.no vaa braahma.no vaa yo sabba~n~nu sabbadassaavii aparisesa.m ~naa.na-dassana.m pa.tijaanissati.|| ||

Neta.m .thaana.m vijjati.|| ||

Na me tena vuttavaadino abbhaacikkhanti ca pana ma.m te asataa abhutenaa' ti.|| ||

Atha kho raajaa Pasenadi kosalo vi.duu.dabha.m1 senaapati.m aamantesi: 'ko nu khojja2 senaapati,||
ima.m kathaavatthu.m raajantepure abbhudaahaasiiti?|| ||

'Sa~njayo mahaaraaja,||
braahma.no aakaasagotto' ti.|| ||

Atha kho raajaa Pasenadi kosalo a~n~natara.m purisa.m aamantesi,'ehi tva.m amho purisa,||
mama vacanena sa~njaya.m braahma.na.m aakaasagotta.m aamantesi.|| ||

Raajaa ta.m4 bhante,||
Pasenadi kosalo aamantetii' ti.|| ||

Eva.m devaa ti kho so puriso ra~n~no Pasenadissa Kosalassa pa.tissutvaa yena sa~njayo braahma.no aakaasagotto ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa sa~njaya.m braahma.na.m aakaasagotta.m etad avoca: 'raajaa ta.m bhante,||
Pasenadi kosalo aamantetii' ti.|| ||

Atha kho raajaa Pasenadi kosalo Bhagavanta.m etad avoca: siyaa nu kho bhante,||
Bhagavataa a~n~nadeva ki~nci sandhaaya vaacaa bhaasitaa5,||
ta~n ca jano a~n~nathaa vipaccaagaccheyyaati?6.|| ||

Abhijaanaami mahaaraaja vaaca.m bhaasitaati.|| ||

Yathaa kathampana bhante,||
Bhagavaa abhijaanaati vaaca.m bhaasitaati?1.|| ||

Eva.m kho aha.m mahaaraaja,||
abhijaanaami vaaca.m bhaasitaa 'n'atthi so sama.no vaa braahma.no vaa,||
[128] yo sakideva sabba.m ~nassati,||
sabba.m dakkhiti,||
n'eta.m .thaana.m vijjatii' ti.|| ||

Heturuupa.m bhante,||
Bhagavaa aaha saheturuupa.m bhante Bhagavaa aaha:'n'atthi so sama.no vaa braahma.no vaa,yo sakideva sabba.m ~nassati,||
sabba.m dakkhiti,||
n'eta.m .thaana.m vijjatii ti.|| ||

Cattaaro me bhante,||
va.n.naa: khattiyaa braahma.naa vessaa suddaa.|| ||

Imesa.m nu kho bhante,||
catunna.m va.n.naana.m siyaa viseso,||
siyaa naanaakara.na'nti?|| ||

Cattaaro 'me mahaaraaja,||
va.n.naa.|| ||

Khattiyaa braahma.naa vessaa suddaa.|| ||

Imesa.m kho mahaaraaja,||
catunna.m va.n.naana.m dve va.n.naa aggamakkhaayanti,||
khattiyaa ca braahma.naa ca.|| ||

Yad ida.m abhivaadanapaccu.t.thaanaa~njalikammasaamiciikammaananti.|| ||

Naaha.m bhante,||
Bhagavanta.m di.t.thadhammika.m pucchaami,||
samparaayikaaha.m bhante,||
Bhagavanta.m pucchaami.|| ||

Cattaaro me bhante,||
va.n.naa: khattiyaa braahma.naa vessaa suddaa.|| ||

Imesa.m nu kho bhante,||
catunna.m va.n.naana.m siyaa viseso,||
siyaa naanaakara.nanti?|| ||

Pa~ncimaani mahaaraaja,||
padhaaniya'ngaani.|| ||

Katamaani pa~nca?|| ||

Idha mahaaraaja,||
bhikkhuu saddho hoti,||
saddahati Tathaagatassa bodhi.m: 'Iti pi so Bhagavaa araha.m Sammaa-sambuddho vijjaa-cara.na-sampanno sugato loka-viduu anuttaro purisadammasaarathi satthaa deva-manussaana.m buddho Bhagavaa' ti.|| ||

Appaabaadho hoti appaata'nko samavepaakiniyaa gaha.niyaa samannaagato naatisiitaaya naaccu.nhaaya majjhimaaya padhaanakkhamaaya asa.tho hoti amaayaavii yathaabhuuta.m attaana.m aaviikattaa satthari vaa vi~n~nuusu vaa sabrahmacaariisu.|| ||

Aaraddhaviriyo viharati akusalaana.m dhammaana.m pahaanaaya kusalaana.m dhammaana.m upasampadaaya thaamavaa da.lhaparakkamo anikkhittadhuuro kusalesu dhammesu.|| ||

Pa~n~navaa hoti udayatthagaaminiyaa pa~n~naaya samannaagato ariyaaya nibbedhikaaya sammaadukkhakkhayagaaminiyaa imaani kho mahaaraaja,||
pa~nca padhaaniya'ngaani.|| ||

Cattaaro'me mahaaraaja,||
va.n.naa: khattiyaa braahma.naa vessaa suddaa.|| ||

Te cassu imehi pa~ncahi padhaaniya'ngehi samannaagataa,||
ta.m n'esa.m c'assa diigha-ratta.m hitaaya sukhaayaati.|| ||

Cattaaro me bhante va.n.naa: khattiyaa braahma.naa vessaa [129] suddaa,te cassu imehi pa~ncahi padhaaniya'ngehi samannaagataa ettha pana n'esa.m bhante,||
siyaa viseso siyaa naanaakara.nanti?.|| ||

Ettha kho pana nesaa.m mahaaraaja,||
padhaanavemattata.m1 vadaami.|| ||

Seyyathaapassu2 mahaaraaja,||
dve hatth'idammaa vaa assadammaa vaa godammaa vaa sudantaa suviniitaa,||
dve hatth'idammaa vaa assadammaa vaa godammaa vaa adantaa aviniitaa.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi mahaaraaja,||
ye te dve hatth'idammaa vaa assadammaa vaa godammaa vaa sudantaa suviniitaa,||
api nu te dantaava dantakaara.na.m gaccheyyu.m.|| ||

Dantaava dantabhuumi.m sampaapu.neyyunti?|| ||

Eva.m bhante.

Ye pana te dve hatth'idammaa vaa assadammaa vaa godammaa vaa adantaa aviniitaa,||
api nu te adantaava dantakaara.na.m gaccheyyu.m.|| ||

Adantaava dantabhuumi.m sampaapu.neyyu.m seyyathaa pi te dve hatth'idammaa vaa assadammaa vaa godammaa vaa sudantaa suviniitaati?|| ||

No h'eta.m bhante.|| ||

Evam eva kho mahaaraaja,||
ya.mta.m saddhena pattabba.m appaabaadhena asa.thena amaayaavinaa aaraddhaviriyena pa~n~navataa,||
ta.m vata assaddho bavhaabaadho sa.tho maayaavii kusito duppa~n~no paapu.nissatii'ti n'eta.m .thaana.m vijjatii ti.|| ||

Heturuupa.m bhante,||
Bhagavaa aaha.|| ||

Saheturuupa.m bhante Bhagavaa aaha.|| ||

Cattaaro me bhante,||
va.n.naa: khattiyaa braahma.naa vessaa suddaa,||
te cassu imehi pa~ncahi padhaaniya'ngehi samannaagataa,||
te cassu sammappadhaanaa.|| ||

Ettha pana n'esa.m bhante,||
siyaa viseso,||
siyaa naanaakara.nan ti.|| ||

Ettha kho pana nesaa.m3 mahaaraaja,||
na ki~nci naanaakara.na.m vadaami,||
yad ida.m vimuttiyaa vimutti.m.|| ||

Seyyathaa pi mahaaraaja,||
puriso sukkha.m saakaka.t.tha.m aadaaya aggi.m abhinibbatteyya,||
tejo paatukareyya.|| ||

Atha aparo puriso sukkha.m saalaka.t.tha.m [130] aadaaya,||
aggi.m abhinibbatteyya,||
tejo paatukareyya.|| ||

Atha aparo puriso sukkha.m ambaka.t.tha.m aadaaya aggi.m abhinibbatteyya.|| ||

Tejo paatukareyya.|| ||

Atha aparo puriso sukkha.m udumbaraka.t.tha.m aadaaya aggi.m abhinibbatteyya tejo paatukareyya.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi mahaaraaja,||
siyaa nu kho tesa.m aggiina.m naanaadaaruto abhinibbattaana.m ki~nci naanaakara.na.m,||
acciyaa vaa acci.m va.n.nena vaa va.n.na.m,||
aabhaaya vaa aabhanti?|| ||

No h'eta.m bhante.|| ||

Evam eva kho mahaaraaja,||
ya.m ta.m teja.m viriya.m nippharati,||
ta.m4 padhaanaabhinibbatta.m5 naaha.m tattha ki~nci naanaakara.na.m vadaami yad ida.m vimuttiyaa vimuttinti.|| ||

Heturuupa.m bhante,||
Bhagavaa aaha,||
saheturuupa.m bhante,||
Bhagavaa aaha ki.m pana bhante,||
atthi devaa ti?|| ||

Ki.m pana tva.m mahaaraaja?|| ||

Eva.m vadesi: ki.m pana bhante,||
atthi devaa ti?|| ||

Yadi vaa te bhante,||
devaa aagantaaro itthatta.m,||
yadi vaa anaagantaaro itthattanti.|| ||

Ye te mahaaraaja?|| ||

Devaa savyaapajjhaa te devaa aagantaaro itthatta.m ye te devaa avyaapajjhaa,||
te devaa anaagantaaro itthattanti.|| ||

Eva.m vutte vi.duu.dabho1 senaapati Bhagavanta.m etad avoca: 'ye te bhante devaa savyaapajjhaa aagantaaro itthatta.m,||
te devaa ye te devaa avyaapajjhaa anaagantaaro itthatta.m te deve tamhaa .thaanaa caavessanti vaa pabbaajessanti vaa' ti.|| ||

Atha kho aayasmato Aanandassa etad ahosi: 'aya.m kho vi.duu.dabho senaapati ra~n~no Pasenadissa Kosalassa putto.|| ||

Aha.m Bhagavato putto.|| ||

Aya.m kho kaaloya.m putto puttena manteyyaa' ti.|| ||

Atha kho aayasmaa Aanando vi.duu.dabha.m senaapati.m aamantesi: 'tenahi senaapati,||
ta.m yev'ettha pa.tipucchissaami.|| ||

Yathaa te khameyya tathaa na.m vyaakareyyaasi.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi senaapati,||
yaavataa ra~n~no Pasenadissa Kosalassa vijita.m,||
yattha ca raajaa Pasenadi kosalo issariyaadhipacca.m rajja.m kaareti.|| ||

Pahoti tattha raajaa Pasenadi kosalo sama.na.m vaa braahma.na.m vaa pu~n~navanta.m vaa apu~n~navanta.m vaa brahmacariyavanta.m vaa abrahmacariyavanta.m vaa tahmaa .thaanaa caavetu.m vaa pabbaajetu.m vaa' ti?|| ||

Yaavataa bho ra~n~no Pasenadissa Kosalassa vijita.m,||
yattha ca raajaa Pasenadi kosalo issariyaadhipacca.m [131] rajja.m kaareti.|| ||

Pahoti tattha raajaa Pasenadi kosalo sama.na.m vaa braahma.na.m vaa pu~n~navanta.m vaa apu~n~navanta.m vaa brahmacariyavanta.m vaa abrahmacariyavanta.m vaa tamhaa .thaanaa caavetu.m vaa pabbaajetu.m vaa'ti|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi senaapati,||
yaavataa ra~n~no Pasenadissa Kosalassa avijita.m,||
yattha ca raajaa Pasenadi kosalo issariyaadhipacca.m rajja.m na kaareti.|| ||

Pahoti tattha raajaa Pasenadi kosalo sama.na.m vaa braahma.na.m vaa pu~n~navanta.m vaa apu~n~navanta.m vaa brahmacariyavanta.m vaa abrahmacariyavanta.m vaa tahmaa .thaanaa caavetu.m vaa pabbaajetu.m vaa'ti|| ||

Yaavataa ra~n~no Pasenadissa Kosalassa avijita.m,||
yattha ca raajaa Pasenadissa kosalo issariyaadhipacca.m rajja.m na kaareti.Na tattha pahoti raajaa Pasenadi kosalo sama.na.m vaa braahma.na.m vaa pu~n~navanta.m vaa apu~n~navanta.m vaa brahmacariyavanta.m vaa abrahmacariyavanta.m vaa tahmaa .thaanaa caavetu.m vaa pabbaajetu.m vaa'ti

Ta.m ki.m ma~n~nasi senaapati,||
sutaa te devaa Taavati.msaati?|| ||

Eva.m bho,||
suta.m me devaa Taavati.msaa.|| ||

Idhaapi bhotaa ra~n~naa Pasenadinaa kosalena sutaa devaa Taavati.msaa' ti.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi senaapati,||
pahoti raajaa Pasenadi kosalo deve Taavati.mse tamhaa .thaanaa caavetu.m vaa pabbaajetu.m vaati?|| ||

Dassanaayapi bho raajaa Pasenadi kosalo deve Taavati.mse nappahoti.|| ||

Kuto pana tamhaa .thaanaa caavessati vaa pabbaajessati vaa' ti.|| ||

Evam eva kho senaapati.|| ||

Ye te devaa savyaapajjhaa aagantaaro itthatta.m te devaa,||
ye te devaa avyaapajjhaa anaagantaaro itthatta.m,||
te devaa dassanaayapi nappahonti,||
kuto pana tamhaa .thaanaa vaacessanti vaa pabbaajessanti vaa' ti.|| ||

Atha kho raajaa Pasenadi kosalo Bhagavanta.m etad avoca: 'ko naamo aya.m bhante bhikkhuuti?|| ||

Aanando naama Mahaaraajaati.|| ||

Aanando vata bho Aanandaruupo vata bho.|| ||

Heturuupa.m [132] bhante aayasmaa Aanando aaha.|| ||

Saheturuupa.m bhante,||
aayasmaa Aanando aaha.|| ||

Ki.m pana bhante,||
atthi Brahmaa ti?|| ||

Ki.m pana tva.m mahaaraaja eva.m vadesi: ki.m pana bhante,||
atthi Brahmaa ti?|| ||

Yadi vaa so bhante,||
Brahmaa aagantaa itthatta.m.|| ||

Yadi vaa anaagantaa itthattanti.

Yo so Mahaaraajaa Brahmaa savyaapajjho,so Brahmaa aagantaa itthatta.m,||
yo so Brahmaa avyaapajjho so Brahmaa anaagantaa itthattanti.|| ||

Atha kho a~n~nataro puriso raajaana.m Pasenadi.m Kosala.m etad avoca: 'sa~njayo mahaaraaja,||
braahma.no aakaasagotto aagato' ti.|| ||

Atha kho raajaa Pasenadi kosalo sa~njaya.m braahma.na.m aakaasagotta.m etad avoca: 'ko nu kho braahma.na,||
ima.m kathaavatthu.m raajantepure abbhudaahaasiiti?

'Vi.duu.dabho mahaaraaja,||
senaapatii' ti.|| ||

Vi.duu.dabho senaapati evam aaha: sa~njayo mahaaraaja,||
braahma.no aakaasagotto' ti.|| ||

Atha kho a~n~nataro puriso raajaana.m Pasenadi.m Kosala.m etad avoca.|| ||

Yaanakaalo Mahaaraajaati.|| ||

Atha kho raajaa Pasenadi kosalo Bhagavanta.m etad avoca: sabba~n~nuuta.m maya.m bhante Bhagavanta.m apucchimhaa sabba~n~nuuta.m Bhagavaa vyaakaasi.|| ||

Ta~n ca pan amhaaka.m ruccati c'eva khamati ca,||
tena c'amhaa attamanaa caatuva.n.ni.m suddhi.m1 maya.m bhante,||
Bhagavanta.m apucchimhaa caatuva.n.ni.m suddhi.m Bhagavaa vyaakaasi ta~n ca pan amhaaka.m ruccati.|| ||

Ceva khamati ca.|| ||

Tena c'amhaa attamanaa adhideve maya.m|| ||

Bhante,||
Bhagavanta.m apucchimhaa,||
adhideve Bhagavaa vyaakaayi.|| ||

Ta~n ca pan amhaaka.m ruccati c'eva khamati ca.|| ||

Tena c'amhaa attamanaa.|| ||

AdhiBrahmaana.m maya.m bhante,||
Bhagavanta.m apucchimhaa,||
adhiBrahmaana.m Bhagavaa vyaakaasi.|| ||

Ta~n ca pan amhaaka.m ruccati c'eva khamati ca,||
tena c'amhaa attamanaa.|| ||

Ya.m yadeva ca pana maya bhante,||
Bhagavanta.m apucchimhaa ta.m tad-eva Bhagavaa vyaakaasi.|| ||

Ta~n ca pan amhaaka.m ruccati c'eva khamati ca,||
tena c'amhaa attamanaa handa [133] cadaani maya.m bhante,||
gacchaama bahukiccaa maya.m bahukara.niiyaati.|| ||

Yassadaani tva.m mahaaraaja,||
kaala.m ma~n~nasiti.|| ||

Atha kho raajaa Pasenadi kosalo Bhagavato bhaasita.m abhinanditvaa anumoditvaa u.t.thaay aasanaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa padakkhi.na.m katvaa pakkaamiiti.|| ||

Ka.n.nakatthala sutta.m dasama.m


 

Contact:
E-mail
Copyright Statement