Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
II. Majjhima-Pa.n.naasa
5. Braahma.na Vagga

Sutta 95

Ca'nkii Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][than][ntbb][upal] Eva.m me suta.m|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Kosalesu caarika.m caramaano mahataa bhikkhu-sa'nghena saddhi.m yena opasaada.m1 naama kosalaana.m braahma.nagaamo tadavasari.|| ||

Tatra suda.m Bhagavaa opasaade viharati uttarena opasaada.m devavane saalavane.|| ||

Tena kho pana samayena Ca'nkiibraahma.no opasaada.m ajjhaavasati sattussada.m sati.naka.t.thodaka.m sadha~n~na.m raajabhogga.m ra~n~naa Pasenadinaa kosalena dinna.m raajadaaya.m brahmadeyya.m.|| ||

Assosu.m kho opasaadakaa braahma.nagahapatikaa: 'sama.no khalu bho Gotamo Sakyaputto Sakyakulaa pabbajito Kosalesu caarika.m caramaano mahataa bhikkhu-sa'nghena saddhi.m opasaada.m anuppatto opasaade viharati uttarena opasaada.m devavane saalavane|| ||

Ta.m kho pana Bhagavanta.m Gotama.m eva.m kalyaa.no kittisaddo abbhuggato: 'Iti pi so Bhagavaa araha.m Sammaa-sambuddho vijjaa-cara.na-sampanno sugato loka-viduu anuttaro purisadammasaarathi satthaa deva-manussaana.m buddho Bhagavaa' ti.|| ||

So ima.m loka.m sadevaka.m samaaraka.m sabrahmaka.m sassama.na-braahma.ni.m paja.m sadeva-manussa.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa pavedeti,||
so dhamma.m deseti aadi kalyaa.na.m majjhe kalyaa.na.m pariyosaana-kalyaa.na.m saattha.m savya~njana.m kevalaparipu.n.na.m parisuddha.m brahmacariya.m pakaaseti.|| ||

Saadhu kho pana tathaaruupaana.m arahata.m dassana.m hotii' ti.|| ||

Atha kho opasaadakaa2 braahma.nagahapatikaa opasaadaa nikkhamitvaa sa'nghaasa'nghii ga.niibhuutaa uttarena mukhaa4 gacchanti yena devavana.m saalavana.m.|| ||

Tena kho pana samayena Ca'nkii braahma.no upari paasaade divaaseyya.m upagato hoti.|| ||

Addasaa kho Ca'nkii brahma.no opasaadake braahma.nagahapatike,||
opasaadaa nikkhamitvaa sa'nghaasa'nghii ga.niibhuute uttarena mukhe gacchante yena devavana.m saalavana.m,||
disvaana khatta.m aamantesi: kin nu kho bho khatte,||
opasaadakaa braahma.nagahapatikaa opasaadaa nikkhamitvaa sa'nghaasa'nghii ga.niibhuutaa uttarena mukhaa gacchanti yena devavana.m saalavananti.|| ||

Atthi bho Ca'nkii,||
sama.no bho Gotamo Sakyaputto Sakyakulaa pabbajito Kosalesu caarika.m caramaano mahataa bhikkhu-sa'nghena saddhi.m opasaada.m anuppatto opasaade viharati uttarena opasaada.m devavane saalavane.|| ||

Ta.m kho pana Bhagavanta.m Gotama.m eva.m kalyaa.no kittisaddo abbhuggato: iti pi so Bhagavaa araha.m Sammaa-sambuddho vijjaa-cara.na-sampanno sugato loka-viduu anttaro purisadammasaarathi satthaa deva-manussaana.m buddho Bhagavaa' ti.|| ||

Tamete bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkaman' ti.|| ||

Tena hi bho khatte,||
yena opasaadakaa braahma.nagahapatikaa ten'upasa'nkama,||
upasa'nkamitvaa opasaadake braahma.nagahapatike eva.m vadehi: Ca'nkii bho braahma.no evam aaha: aagamentu kira bhavanto,||
Ca'nkiipi braahma.no sama.na.m getama.m dassanaaya upasa'nkamissa' ti.|| ||

Eva.m bhoti kho so khatto1 ca'nkissa braahma.nassa [165] pa.tissutvaa yena opasaadakaa braahma.nagahapatikaa ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa opasaadake braahma.nagahapatike etad avoca: Ca'nkii bho braahma.no evam aaha: aagamentu kira bhavanto,||
Ca'nkiipi braahma.no sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamissa' ti.|| ||

Tena kho pana samayena naanaaverajjakaana.m braahma.naana.m pa~ncamattaani braahma.nasataani opasaade pa.tivasanti kenacid-eva kara.niiyena.|| ||

Assosu.m kho te braahma.naa Ca'nkii kira braahma.no sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamissa' ti.|| ||

Atha kho te braahma.naa yena Ca'nkii braahma.no ten'upasa'nkami.msu,||
upasa'nkamitvaa ca'nki.m braahma.na.m etad avocu.m: sacca.m kira bhava.m Ca'nkii sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamissatii' ti.|| ||

Eva.m kho me bho hoti,aham pi sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamissaamiiti.|| ||

Maa bhava.m Ca'nkii sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkami.|| ||

Na arahati bhava.m Ca'nkii sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m,||
sama.notv'eva Gotamo arahati bhavanta.m ca'nki.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Bhava.m hii Ca'nkii ubhato sujaato maatito ca pitito ca,||
sa.msuddhagaha.niko yaava sattamaa pitaamahayugaa akkhitto anupakku.t.tho jaativaadena,||
yam pi bhava.m Ca'nkii ubhato sujaato maatito ca piitito ca,||
sa.msuddhagaha.niko yaava sattamaa pitaamahayugaa akkhitto anupakku.t.tho jaativaadena.|| ||

Iminaapa'ngena na arahati bhava.m Ca'nkii sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m,||
sama.notv'eva Gotamo arahati bhavanta.m ca'nki.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Yam pi bhava.m hi Ca'nkii a.d.dho mahaddhano mahaabhogo iminaapa'ngena na arahati bhava.m Ca'nkii sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m,||
sama.notv'eva Gotamo arahati bhavanta.m ca'nki.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Yam pi bhava.m hi Ca'nkii ti.n.na.m vedanaana.m paaragu sanigha.n.duke.tubhaana.m saakkharappabhedaana.m itihaasapa~ncamaana.m,padako veyyaakara.na.no lokaayatamahaapurisalakkha.nesu anavayo iminaapa'ngena na arahati bhava.m .da'nki sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m,||
yam pi bhava.m hi Ca'nkii abhiruupo dassaniiyo paasaadiko paramaaya va.n.napokkharataaya samannaagato brahmava.n.nii brahmavaccasii akkhuddaavakaaso dassanaaya iminaapa'ngena na arahati bhava.m Ca'nkii sama.na.m Gotama.m dasnaaya upasa'nkamitu.m,||
sama.notv'eva Gotamo arahati bhavanta.m ca'nki.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Yam pi bhava.m Ca'nkii,||
siilavaa vuddhasiilii vuddhasiilena samannaagato iminaapa'ngena na arahati bhava.m Ca'nkii sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Yam pi bhava.m hi Ca'nkii kalyaa.navaaco kalyaa.navaakkara.no [166] poriyaa vaacaaya samannaagato vissa.t.thaaya ane.laga'aaya atthassa vi~n~naapaniyaa iminaapa'ngena na arahati bhava.m Ca'nkii sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m,||
yam pi bhava.m Ca'nkii,||
bahunna.m aacariyapaacariyo tii.ni maa.navakasataani mante vaaceti iminaapa'ngena na arahati bhava.m Ca'nkii sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m,||
yam pi bhava.m hi Ca'nkii ra~n~no Pasenadissa Kosalassa sakkato garukato maanito puujito apacito iminaapa'ngena na arahati bhava.m Ca'nkii sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m,||
yam pi bhava.m Ca'nkii braahma.nassa pokkharasaatissa sakkato garukato maanito puujito apacito iminaapa'ngena na arahati bhava.m Ca'nkii sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m,||
yam pi bhava.m Ca'nkii opasaada.m ajjhaavasati sattussada.m sati.naka.t.thodaka.m sadha~n~na.m raajabhogga.m ra~n~na.m Pasenadinaa kosalena dinna.m raajadaaya.m brahmadeyya.m.|| ||

Yam pi bhava.m Ca'nkii opasaada.m ajjhaavasati sattussada.m sati.naka.t.thodaka.m sadha~n~na.m raajabhogga.m ra~n~naa Pasenadinaa kosalena dinna.m raajadaaya.m brahmadeyya.m iminaapa'ngena na arahati bhava.m Ca'nkii sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Sama.no tv'eva Gotamo arahati bhavanta.m ca'nki.m dassanaaya upasa'nkamitun' ti.|| ||

Eva.m vutte Ca'nkii braahma.no te braahma.ne etad avoca: tena hi bho,||
mama pi su.naatha yathaa mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Na tv'eva arahati so bhava.m gaatamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Sama.no khaluu bho Gotamo ubhato sujaato maatito ca pitito ca,||
sa.msuddhagaha.niko yaava sattamaa pitaamahayugaa akkhitto anupakku.t.tho jaativaadena.|| ||

Yam pi bho Sama.no Gotamo ubhato sujaato maatito ca pitato ca,||
sa.msuddhagaha.niko yaava sattamaa pitaamahayugaa akkhitto anupakku.t.tho jaativaadena,||
iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m,||
atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Sama.no khaluu bho Gotamo pahuuta.m hira~n~nasuva.n.na.m pahaaya pabbajito bhumigata~n ca vehaasa.t.tha~nca yam pi bho Sama.no Gotamo pahuta.m hira~n~nasuva.n.na.m pahaaya pabbajito bhuumigata~n ca vehaasa.t.tha~nca iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m,||
atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Sama.no khalu bho Gotamo daharo samaano susukaalakeso bhadrena yobbanena samannaagato pa.thamena vayasaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajito iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m,||
atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Sama.no khalu bho Gotamo akaamakaana.m maataa-pitunna.m assumukhaana.m rudantaana.m kesamassu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajito iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m,||
atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Sama.no khalu bho Gotamo abhiruupo dassaniiyo pasaadiko paramaaya va.n.napokkharataaya samannaagato [167] brahmava.n.nii brahmavaccasii akkhuddaavakaaso dassanaaya iminaapa'ngena na arahati kho bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m,||
atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Sama.no khalu bho Gotamo siilavaa ariyasilii kusalasiilii kusalasiilena samannaagato iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m,||
atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Sama.no khalu bho Gotamo kalyaa.navaaco kalyaa.navaakkara.no poriyaa vaacaaya samannaagato vissa.t.thaaya ane.laga'aaya atthassa vi~n~naapaniyaa iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m,||
atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Sama.no khalu bho Gotamo bahunna.m aacariyapaacariyo iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m,||
atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Sama.no khalu bho Gotamo khii.nakaamaraago vigatacaapallo iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m,||
atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Sama.no khalu bho Gotamo kammavaadii kiriyavaadii apaapapurekkhaaro brahma~n~naaya pajaaya iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m,||
atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Sama.no khalu bho Gotamo uccaakulaa pabbajito asambhinnaa khattiyakulaa iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m,||
atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Sama.no khalu bho Gotamo a.d.dhakulaa pabbajito mahaddhanaa mahaabhogaa iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m,||
atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Sama.na.m khalu bho Gotama.m tirora.t.thaa tirojanapadaa sampucchitu.m aagacchanti iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m,||
atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Sama.na.m khalu bho Gotama.m anekaani devataasahassaani paa.nehi sara.na.m gataani iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m,||
atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Sama.na.m khalu bho Gotama.m eva.m kalyaa.no kittisaddo abbhuggato: iti pi so Bhagavaa araha.m Sammaa-sambuddho vijjaacaranasampanno sugato loka-viduu anuttaro purisadammasaarathi satthaa deva-manussaana.m buddho Bhagavaati iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m,||
atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Sama.no khalu bho Gotamo dvatti.msamahaapurisalakkha.nehi samannaagato iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m,||
atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Sama.na.m khalu bho Gotama.m raajaa Maagadho seniyo bimbisaaro saputtadaaro paa.nehi sara.na.m gato iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m,||
atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Sama.na.m khalu bho Gotama.m raaja Pasenadi kosalo saputtadaaro paa.nehi sara.na.m gato iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m,||
atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Sama.na.m khalu bho Gotama.m braahma.no pokkharasaati saputtadaaro paa.nehi sara.na.m gato iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m ,||
atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Sama.no khalu bho Gotamo opasaada.m anuppatto opasaade viharati uttarena opasaada.m devavane saalavane.|| ||

Ye pana kho keci sama.naa vaa braahma.naa vaa amhaaka.m gaamakkhetta.m aagaccanti.|| ||

Atithi no te honti.|| ||

Atithi kho panamhehi sakkaatabbaa garukaatabbaa maanetabbaa puujetabbaa,||
yam pi bho Sama.no Gotamo opasaada.m anuppatto opasaade viharati uttarena opasaada.m devavane saalavane.|| ||

Atithi asmaaka.m Sama.no Gotamo.|| ||

Atithi kho panambhehi sakkaatabbaa garukaatabbo maanetabbo puujetabbo.|| ||

[168] iminaa pa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Ettaka.m kho aha.m bho tassa bhoto Gotamassa va.n.na.m pariyaapu.naami.|| ||

Na ca so bhava.m Gotamo ettakava.n.no,||
aparimaa.nava.n.no hi so bhava.mGotamo.|| ||

Eka-m-ekena pi bho,||
a'ngena samannaagato na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Tena hi bho sabbe va maya.m sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamissaamaa' ti.|| ||

Atha kho Ca'nkii braahma.no mahataa braahma.naga.nena saddhi.m yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavataa saddhi.m sammodi,||
sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Tena kho pana samayena Bhagavaa vuddhehi vuddhehi braahma.nehi saddhi.m ki~nci ki~nci katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa nisinno hoti.|| ||

Tena kho pana samayena kaapa.tiko naama maa.navo daharo vuttasiro so'asavassuddesiko jaatiyaa,||
ti.n.na.m vedaana.m paaragu sanighan.duke.tubhaana.m saakkharappabhedaana.m itihaasapa~ncamaana.m padako veyyaakara.no lokaayatamahaapurisalakkha.nesu anavayo,||
tassa.m parisaaya.m nisinno hoti.|| ||

So vu.d.dhaana.m braahma.naana.m Bhagavataa saddhi.m mantayamaanaana.m antarantaraa katha.m opaateti.|| ||

Atha kho Bhagavaa kaapa.tika.m maa.nava.m apasaadesi: maayasmaa bhaaradvaajo vu.d.dhaana.m vu.d.dhaana.m braahma.naana.m mantayamaanaana.m antarantaraa katha.m opaatetu3,||
kathaapariyosaana.m aayasmaa bharadvaajo aagametu' ti.|| ||

Eva.m vutte Ca'nkii braahma.no Bhagavanta.m etad avoca: maa bhava.m Gotamo kaapa.tika.m maa.nava.m apasaadesi,||
kulaputto ca kaapa.tiko maa.navo bahussuto ca kaapa.tiko maa.navo kalyaa.navaakkara.no va kaapa.tiko maa.navo pa.n.dito ca kaapa.tiko maa.navo,||
pahoti ca kaapa.tiko maa.navo bhotaa Gotamena saddhi.m asmi.m vacane patimantetun' ti.|| ||

Atha kho Bhagavato etad ahosi: .laddhaa [169] kho kaapa.tikassa maa.navassa tevijjake paavacane kata.m4 bhavissati.|| ||

Tathaa hi na.m braahma.naa sampurekkharontii' ti.|| ||

Atha kho kaapa.tikassa maa.navassa etad ahosi: 'yadaa me Sama.no Gotamo cakkhunaa cakkhu.m upasa'nharissati,||
athaaha.m sama.na.m Gotama.m pa~nha.m pucchissaamii' ti.|| ||

Atha kho Bhagavaa kaapa.tikassa maa.navassa cetasaa cetoparivitakkama~n~naaya yena kaapa.tiko maa.navo tena cakkhuuni upasa.mhaasi.|| ||

Atha kho kaapa.tikassa maa.navassa etad ahosi: 'samannaaharati kho ma.m Sama.no Gotamo,||
yan nuunaaha.m sama.na.m Gotama.m pa~nha.m puccheyyanti.|| ||

Atha kho kaapa.tiko maa.navo Bhagavanta.m etad avoca: 'yam ida.m bho Gotama,||
braahma.naana.m poraa.naana.m mantapada.m itihitiha paramparaaya pi.takasampadaaya,||
tattha ca braahma.naa eka.msena ni.t.tha.m gacchanti.|| ||

'Idam eva sacca.m moghama~n~na'nti,||
idha bhava.m Gotamo kimaahaa' ti.|| ||

Ki.m pana Bhaaradvaaja,||
atthi koci braahma.naana.m ekabraahma.no pi yo evam aaha.m: 'ahame ta.m jaanaami,||
ahame ta.m passaami: 'idam eva sacca.m moghama~n~nan' ti.|| ||

No h'ida.m bho Gotama.|| ||

Ki.m pana Bhaaradvaaja,||
atthi koci braahma.naana.m ekaacariyopi ekaacariyapaacariyopi yaava sattamaa aacariyamahayugaa pi,||
yo evam aaha: ahame ta.m jaanaami,||
ahame ta.m passaami,||
idam eva sacca.m mogham a~n~nan ti.|| ||

Ki.m pana Bhaaradvaaja,||
ye pi te braahma.naana.m pubbakaa isayo mantaana.m kattaaro mantaana.m pavattaaro,||
yesamida.m etarahi braahma.naa poraa.na.m mantapada.m giita.m pavutta.m samihita.m tadanugaayanti tadanu bhaasanti,||
bhaasitamanubhaasanti,||
vaacitamanuvaacenti.|| ||

Seyyathiida.m: 'a.t.tako vaamako vaamadevo vessaamitto yamataggi a'ngiiraso bhaaradvaajo vaase.t.tho Kassapo bhagu.|| ||

Te pi evam aaha.msu: 'mayame ta.m jaanaama,||
mayame ta.m passaama: 'idam eva sacca.m moghama~n~nan' ti.|| ||

[170]No h'ida.m bho Gotama.|| ||

Iti kira Bhaaradvaaja,||
n'atthi koci braahma.naana.m ekabraahma.no pi yo evam aaha: 'ahame ta.m jaanaami,||
ahame ta.m passaami,||
idam eva sacca.m moghama~n~nan' ti.|| ||

N'atthi koci braahma.naana.m ekaacariyopi ekaacariyapaacariyopi yaava sattamaa aacariyamahayugaa,||
yo evam aaha: 'ahame ta.m jaanaami,||
ahame ta.m passaami,||
idam eva sacca.m moghama~n~nan' ti.|| ||

Ye pi te braahma.naana.m pubbakaa isayo mantaana.m kattaaro mantaana.m pavattaaro.|| ||

Yesamida.m etarahi braahma.naa poraa.na.m mantapada.m giita.m pavutta.m samihita.m tadanugaayanti,||
tadanubhaasanti,||
bhaasitamanubhaasanti,||
vaacitamanuvaacenti.|| ||

Seyyathiida.m: 'a.t.tako vaamako vaamadevo vessaamitto yamataggi a'ngiiraso bhaaradvaajo vaase.t.tho Kassapo bhagu' te pi na evam aaha.msu: 'mayame ta.m jaanaama,||
mayame ta.m passaama,||
idam eva sacca.m moghama~n~nan' ti.|| ||

'Seyyathaa pi Bhaaradvaaja,||
andhave.ni paramparaasa.msattaa purimopi na passati,||
majjhimo pi na passati,||
pacchimo pi na passati.|| ||

Evam eva kho Bhaaradvaaja,||
andhave.nuupama.m ma~n~ne braahma.naana.m bhaasita.m sampajjati.|| ||

Purimo pi na passati,||
majjhimo pi na passati,||
pacchimo pi na passati.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi Bhaaradvaaja,||
na nu eva.m sante braahmanaana.m amuulikaa saddhaa sampajja' ti.|| ||

Na khottha bho Gotama,||
braahma.naa saddhaayeva payirupaasanti,||
anussavaapettha braahma.naa payirupaasantii' ti.|| ||

Pubbeva kho tva.m Bhaaradvaaja,||
saddha.m agamaasi,||
anussava.m idaani vadesi.|| ||

Pa~nca kho ime Bhaaradvaaja,||
dhammaa di.t.th'evadhamme dvidhaa vipaakaa.|| ||

Katame pa~nca?|| ||

Saddhaa||
ruci||
anussavo||
aakaaraparivitakko||
di.t.thinijjhaanakkhanti.|| ||

Ime kho Bhaaradvaaja,||
pa~nca dhammaa di.t.the va dhamme dvidhaa vipaakaa.|| ||

Api ca Bhaaradvaaja,||
susaddahita.m yeva hoti,||
ta~n ca hoti ritta.m tuccha.m musaa,||
no ce pi susaddahita.m hoti,||
bhuuta.m taccha.m ana~n~nathaa.|| ||

Api ca Bhaaradvaaja,||
surucita.m yeva hoti.|| ||

Ta~n ca hoti ritta.m tuccha.m musaa,||
no ce pi susaddahita.m hoti,||
bhuuta.m taccha.m ana~n~nathaa.|| ||

Api ca Bhaaradvaaja,||
svaanussuta.m yeva hoti.|| ||

Ta~n ca hoti ritta.m tuccha.m musaa,||
no ce pi susaddahita.m hoti,||
bhuuta.m taccha.m ana~n~nathaa.|| ||

Api [171] ca Bhaaradvaaja suparivitakkita.m yeva hoti.|| ||

Ta~n ca hoti ritta.m tuccha.m musaa,||
no ce pi susaddahita.m hoti.|| ||

Api ca Bhaaradvaaja sunijjhaayita.m yeva hoti ta~n ca hoti ritta.m tuccha.m musaa,||
no ce pi sunijjhaayita.m hoti,||
bhuuta.m taccha.m ana~n~nathaa.|| ||

Saccamanurakkhataa Bhaaradvaaja,||
vi~n~nunaa purisena naalamettha eka.msena ni.t.tha.m gantu.m 'idam eva saccha.m moghama~n~nan' ti.|| ||

Kittaavataa pana bho Gotama,||
saccaanurakkhanaa hoti,||
kittaavataa saccamanurakkhati? Saccaanurakkhana.m maya.m bhavanta.m Gotama.m pucchaamaa' ti.|| ||

Saddhaa ce pi Bhaaradvaaja,||
purisassa hoti,||
'eva.m me saddhaa'ti iti vada.m saccamanurakkhati,||
na tv'eva taava eka.msena ni.t.tha.m gacchati: 'idam eva sacca.m moghama~n~nan' ti.|| ||

Ettaavataa kho Bhaaradvaaja saccaanurakkhanaa hoti.|| ||

Ettaavataa saccamanurakkhati.|| ||

Ettaavataa ca maya.m saccaanurakkhana.m pa~n~naapema.|| ||

Na tve taava saccaanubodho hoti.|| ||

Ruci ce pi Bhaaradvaaja,||
purisassa hoti,||
'eva.m me ruci'ti iti vada.m saccamanurakkhati,||
na tv'eva taava eka.msena ni.t.tha.m gacchati: 'idam eva sacca.m moghama~n~nan' ti.|| ||

Ettaavataa kho Bhaaradvaaja saccaanurakkhanaa hoti.|| ||

Ettaavataa saccamanurakkhati.|| ||

Ettaavataa ca maya.m saccaanurakkhana.m pa~n~naapema.|| ||

Na tve taava saccaanubodho hoti.|| ||

Anussavo ce pi Bhaaradvaaja,purisassa hoti,'eva.m me anussavo'ti iti vada.m saccamanurakkhati,||
na tv'eva taava eka.msena ni.t.tha.m gacchati: 'idam eva sacca.m moghama~n~nan' ti.|| ||

Ettaavataa kho Bhaaradvaaja saccaanurakkhanaa hoti.|| ||

Ettaavataa saccamanurakkhati.|| ||

Ettaavataa ca maya.m saccaanurakkhana.m pa~n~naapema.|| ||

Na tve taava saccaanubodho hoti.|| ||

Aakaaraparivitakko ce pi Bhaaradvaaja,||
purisassa hoti.|| ||

'Eva.m me aakaaraparivitakkan'ti iti vada.m saccamanurakkhati,na tv'eva taava eka.msena ni.t.tha.m gacchati:'idam eva sacca.m moghama~n~nan' ti.|| ||

Ettaavataa kho Bhaaradvaaja saccaanurakkhanaa hoti.|| ||

Ettaavataa saccamanurakkhati.|| ||

Ettaavataa ca maya.m saccaanurakkhana.m pa~n~naapema.|| ||

Na tve taava saccaanubodho hoti.|| ||

Di.t.thinijjhaanakkhanti ce pi Bhaaradvaaja,||
purisassa hoti,||
'eva.m me di.t.thinijjhaanakkhantii'ti iti vada.m saccamanurakkhati,||
na tv'eva taava eka.msena ni.t.tha.m gacchati:'idam eva sacca.m moghama~n~nan' ti.|| ||

Ettaavataa kho Bhaaradvaaja saccaanurakkhanaa hoti.|| ||

Ettaavataa saccamanurakkhati.|| ||

Ettaavataa ca maya.m saccaanurakkhana.m pa~n~naapema.|| ||

Na tve taava saccaanubodho hoti.|| ||

Ettaavataa bho Gotama,||
saccaanurakkhanaa hoti,||
ettaavataa saccamanurakkhati,||
ettaavataa ca maya.m saccaanurakkhana.m pekkhaama.|| ||

Kittaavataa pana bho Gotama,||
saccaanubodho hoti,||
kittaavataa saccamanubujjhati?|| ||

Saccaanubodha.m maya.m bhavanta.m Gotama.m pucchamaa' ti.|| ||

Idha Bhaaradvaaja bhikkhu a~n~natara.m gaama.m vaa nigama.m vaa upanissaaya viharati.|| ||

Tam ena.m gahapati vaa gahapatiputto vaa upasa'nkamitvaa tiisu dhammesu samannesati: [172] lobhaniiyesu dhammesu dosaniiyesu dhammesu mohaniiyesu dhammesu.|| ||

Atthi nu kho imassa aayasmato tathaaruupaa lobhaniiyaa dhammaa yathaaruupehi lobhaniiyehi dhammehi pariyaadinnacitto ajaana.m vaa vadeyya jaanaamiiti,||
apassa.m vaa vadeyya passaamiiti,||
para.m vaa tathattaaya samaadapeyya ya.m paresa.m assa diigha-ratta.m ahitaaya dukkhaayaati.|| ||

Tam ena.m samannesamaano eva.m jaanaati: n'atthi kho imassaayasmato tathaaruupaa lobhaniiyaa dhammaa yathaaruupehi lobhaniiyehi dhammehii pariyaadinnacitto ajaana.m vaa vadeyya jaanaamiiti apassa.m vaa vadeyya passaamiiti,||
para.m vaa tathattaaya samaadapeyya,||
ya.m paresa.m assa diigha-ratta.m ahitaaya dukkhaayaati,||
tathaa5 kho panimassaayasmato kaayasamaacaaro,||
tathaa vaciisamaacaaro,||
yathaa ta.m aluddhassa.|| ||

Ya.m kho pana ayamaayasmaa dhamma.m deseti,||
gambhiiro so dhammo duddaso duranubodho santo pa.niito atakkaavacaro nipu.no pa.n.ditavedaniiyo,||
na so dhammo sudesiyo luddhenaati.|| ||

Yato na.m samannesamaano visuddha.m lobhaniiyehi dhammehi samanupassati.|| ||

Tato na.m uttari.m samannesati dosaniiyesu dhammesu: atthi nu kho imassa aayasmato tathaaruupaa dosaniiyaa dhammaa yathaaruupehi dosaniiyehi dhammehi pariyaadinnacitto ajaana.m vaa vadeyya jaanaamiiti,||
apassa.m vaa vadeyya passaamiiti,||
para.m vaa tathattaaya samaadapeyya,||
ya.m paresa.m assa digharatta.m ahitaaya dukkhaayaati.|| ||

Tam ena.m samannesamaano eva.m jaanaati: n'atthi kho imassaayasmato tathaaruupaa dosaniiyaa dhammaa,||
yathaaruupehi dosaniiyehi dhammehi pariyaadinnacitto ajaana.m vaa vadeyya jaanaamiiti,||
apassa.m vaa vadeyya passaamiiti,||
para.m vaa tathattaaya samaadapeyya ya.m paresa.m assa diigha-ratta.m ahitaaya dukkhaayaa' ti.|| ||

Tathaa kho panimassaayasmato kaayasamaacaaro,||
tathaa vaciisamaacaaro,||
yathaa ta.m adu.t.thassa.|| ||

Ya.m kho pana ayamaayasmaa dhamma.m deseti.|| ||

Gambhiiro so dhammo duddaso duranubodho santo pa.niito atakkaavacaro nipu.no pa.n.ditavedaniiyo,||
na so dhammo sudesiyo du.t.thenaati.|| ||

Yato na.m samannesamaano visuddhi.m dosaniiyehi dhammehi [173] samanupassati.|| ||

Tato na.m uttari.m samannesati mohaniiyesu dhammesu: atthi nu kho imassa aayasmato tathaaruupaa mohaniiyaa dhammaa,||
yathaa ruupehi mohaniiyehi dhammehi pariyaadinnacitto ajaana.m vaa vadeyya jaanaamiiti,||
apassa.m vaa vadeyya passaamiiti.|| ||

Para.m vaa tathattaaya samaadapeyya,||
ya.m paresa.m assa diigha-ratta.m ahitaaya dukkhaayaati.|| ||

Tam ena.m samannesamaano eva.m jaanaati: n'atthi kho imassaayasmato tathaaruupaa mohaniiyaa dhammaa,||
yathaaruupehi mohaniiyehi dhammehi pariyaadinnacitto ajaana.m vaa vadeyya jaanaamiiti,||
apassa.m vaa vadeyya passaamiiti.|| ||

Para.m vaa tathattaaya samaadapeyya ya.m paresa.m assa diigha-ratta.m ahitaaya dukkhaaya.|| ||

Tathaa kho panimassaayasmato kaayasamaacaaro,||
tathaa vaciisamaacaaro,||
yathaa ta.m amuu.lhassa.|| ||

Ya.m kho pana ayamaayasmaa dhamma.m deseti.|| ||

Gambhiiro so dhammo duddaso duranubodho santo pa.niito atakkaavacaro nipu.no pa.n.ditavedaniiyo na so dhammo sudesiyo muu.lhenaa' ti.|| ||

Yato na.m samannesamaano visuddha.m mohaniiyehi dhammehi samanu passati;|| ||

atha tamhi saddha.m niveseti;|| ||

saddhaajaato upasa'nkamanto payirupaasati;|| ||

payirupaasanto sota.m odahati;|| ||

ohitasoto dhamma.m su.naati;|| ||

sutvaa dhamma.m dhaareti;|| ||

dhaaritaana.m dhammaana.m attha.m upaparikkhati;|| ||

attha.m upaparikkhato dhammaa nijjhaana.m khamanti;|| ||

dhamma-nijjhaanakkhantiyaa sati chando jaayati;|| ||

chanda-jaato ussahati;|| ||

ussahitvaa tuleti;|| ||

tuulayitvaa pahadati;|| ||

pahitatto samaano kaayena c'eva paramasacca.m sacchikaroti,||
pa~n~naaya ca ta.m ativijjha passati.|| ||

Ettaavataa kho Bhaaradvaaja,||
saccaanubodho hoti.|| ||

Ettaavataa saccamanubujjhati.|| ||

Ettaavataa ca maya.m saccaanubodha.m pa~n~naapema.|| ||

Na tv'eva taava saccaanupatti hotii ti.|| ||

Ettaavataa bho Gotama,||
saccaanubodho hoti,||
ettaavataa saccamanubujjhati,||
ettaavataa ca maya.m saccaanubodha.m pekkhaama.|| ||

Kittaavataa pana bho Gotama,||
saccaanupatti hoti? Kittaavataa saccamanupaapu.naati? Saccaanupatti.m maya.m bhavanta.m Gotama.m pucchamaati.|| ||

[174]Tesa.myeva kho Bhaaradvaaja,||
dhammaana.m aasevanaa bhaavanaa bahulii kammaa saccaanupatti hoti,||
ettaavataa kho Bhaaradvaaja,||
saccaanupatti hoti,||
ettaavataa saccamanupaapu.naati,||
ettaavataa ca maya.m saccaanupatti.m pa~n~naapemaati.|| ||

Ettaavataa bho Gotama,||
saccaanupatti hoti,||
ettaavataa saccamanupaapu.naati,||
ettaavataa ca maya.m saccaanupatti.m pekkhaama.|| ||

Saccaanupattiyaa pana bho Gotama,||
katamo dhammo bahukaaro?|| ||

Saccaanupattiyaa bahukaara.m dhamma.m maya.m bhavanta.m Gotama.m pucchamaati.|| ||

Saccaanupattiyaa kho Bhaaradvaaja,||
padhaana.m bahukaara.m.|| ||

No c'eta.m padaheyya,||
na-y-ida.m sacca.m anupaapu.neyya.|| ||

Yasmaa ca kho padahati,||
tasmaa sacca.m anupaapu.naati.|| ||

Tasmaa saccaanupattiyaa padhaana.m bahukaaranti.|| ||

Padhaanassa pana bho Gotama,||
katamo dhammo bahukaaro?|| ||

Padhaanassa bahukaara.m dhamma.m maya.m bhavanta.m Gotama.m pucchaamaati.|| ||

Padhaanassa kho Bhaaradvaaja,||
tulanaa bahukaaraa.|| ||

No c'eta.m tuleyya,||
na-y-ida.m padaheyya.|| ||

Yasmaa ca kho tuleti,||
tasmaa padahati.|| ||

Tasmaa padhaanassa tulanaa bahukaaraati.|| ||

Tulanaaya pana bho Gotama,||
katamo dhammo bahukaaro?|| ||

Tulanaaya bahukaara.m dhamma.m maya.m bhavanta.m Gotama.m pucchaamaati.|| ||

Tulanaaya kho Bhaaradvaaja,||
ussaaho bahukaaro.|| ||

No c'eta.m ussaheyya,||
na-y-ida.m tuleyya.|| ||

Yasmaa ca kho ussahati,||
tasmaa tuleti.|| ||

Tasmaa tulanaaya ussaaho bahukaaroti.|| ||

Ussaahassa pana bho Gotama,||
katamo dhammo bahukaaro?|| ||

Ussaahassa bahukaara.m dhamma.m maya.m bhavanta.m Gotama.m pucchaamaati.|| ||

Ussaahassa kho Bhaaradvaaja,||
chando bahukaaro.|| ||

No c'eta.m chando jaayetha,||
na-y-ida.m ussaheyya.|| ||

Yasmaa ca kho chando jaayati,||
tasmaa ussahati.|| ||

Tasmaa ussaahassa chando bahukaaroti.|| ||

Chandassa pana bho Gotama,||
katamo dhammo bahukaaro?|| ||

[175] chandassa bahukaara.m dhamma.m maya.m bhavanta.m Gotama.m puchchaamaati.|| ||

Chandassa kho Bhaaradvaaja,||
dhammanijjhaanakkhanti bahukaaraa.|| ||

No c'eta.m dhammanijjhaana.m khameyyu.m,||
na-y-ida.m chando jaayetha.|| ||

Yasmaa ca kho dhammanijjhaana.m khamanti,||
tasmaa chando jaayati.|| ||

Tasmaa chandassa dhammanijjhaanakkhanti bahukaaraati.|| ||

Dhammanijjhaanakkhantiyaa pana bho Gotama,||
katamo dhammo bahukaaro? Dhammanijjhaanakkhantiyaa bahukaara.m dhamma.m maya.m bhavanta.m Gotama.m pucchaamaati.|| ||

Dhammanijjhaanakkhantiyaa kho Bhaaradvaaja,||
atthuupaparikkhaa bahukaaraa.|| ||

No c'eta.m attha.m upaparikkheyya,||
na-y-ida.m dhammanijjhaana.m khameyyu.m.|| ||

Yasmaa ca kho attha.m upaparikkhati,||
tasmaa dhammanijjhaana.m khamanti.|| ||

Tasmaa dhammanijjhaanakkhantiyaa atthupaparikkhaa bahukaaraati.|| ||

Atthuupaparikkhaaya pana bho Gotama,||
katamo dhammo bahukaaro atthuupaparikkhaaya bahukaara.m dhamma.m maya.m bhavanta.m Gotama.m pucchaamaati.|| ||

Atthuupaparikkhaaya kho Bhaaradvaaja,||
dhammadhaara.naa bahukaaraa.|| ||

No c'eta.m dhamma.m dhaareyya,||
na-y-ida.m attha.m upaparikkheyya.|| ||

Yasmaa ca kho dhamma.m dhaareti,||
tasmaa attha.m upaparikkhati.|| ||

Tasmaa atthupaparikkhaaya dhammadhaara.naa bahukaaraati.|| ||

Dhammadhaara.naaya pana bho Gotama,||
katamo dhammo bahukaaro?

Dhammadhaara.naaya bahukaara.m dhamma.m maya.m bhavanta.m Gotama.m pucchaamaati.|| ||

Dhammadhaara.naaya kho Bhaaradvaaja,||
dhammasavana.m bahukaara.m no c'eta.m dhamma.m su.neyya,||
na-y-ida.m dhamma.m dhaareyya.|| ||

Yasmaa ca kho dhamma.m su.naati,||
tasmaa dhamma.m dhaareti tasmaa dhammadhaara.naaya dhammasavana.m bahukaaranti.|| ||

Dhammasavanassa pana bho Gotama,||
katamo dhammo bahukaaro? Dhammasavanassa bahukaara.m dhamma.m maya.m bhavanta.m Gotama.m pucchaamaati.|| ||

Dhammasavanassa kho Bhaaradvaaja,||
sotaavadhaana.m [176] bahukaara.m.|| ||

No c'eta.m sota.m odaheyya,||
na ida.m dhamma.m su.neyya.|| ||

Yasmaa ca kho sota.m odahati,||
tasmaa dhamma.m su.naati tasmaa dhammasavanassa sotaavadhaana.m bahukaaranti.|| ||

Sotaavadhaanassa pana bho Gotama,||
katamo dhammo bahukaaro? Sotaavadhaanassa bahukaara.m dhamma.m maya.m bhavanta.m Gotama.m pucchaamaati.|| ||

Sotaavadhaanassa kho Bhaaradvaaja,||
payirupaasanaa bahukaaraa.|| ||

No c'eta.m payirupaaseyya,||
na-y-ida.m sota.m odaheyya.|| ||

Yasmaa ca kho payirupaasati.|| ||

Tasmaa sota.m odahati.|| ||

Tasmaa sotaavadhaanassa payirupaasanaa bahukaaraati.|| ||

Payirupaasanaaya pana bho Gotama,||
katamo dhammo bahukaaro?|| ||

Payirupaasanaaya bahukaara.m dhamma.m maya.m bhavanta.m Gotama.m pucchaamaati.|| ||

Payirupaasanaaya kho Bhaaradvaaja,||
upasa'nkamana.m bahukaara.m.|| ||

No c'eta.m upasa'nkameyya,||
na-y-ida.m payirupaaseyya.|| ||

Yasmaa ca kho upasa'nkamati,||
tasmaa payirupaasati.|| ||

Tasmaa payirupaasanaaya upasa'nkamana.m bahukaaranti.|| ||

Upasa'nkamanassa pana bho Gotama,||
katamo dhammo bahukaaro?|| ||

Upasa'nkamanassa bahukaara.m dhamma.m maya.m bhavanta.m Gotama.m pucchaamaati.|| ||

Upasa'nkamanassa kho Bhaaradvaaja,||
saddhaa bahukaaraa.|| ||

No c'eta.m saddhaa jaayetha,||
na-y-ida.m upasa'nkameyya.|| ||

Yasmaa ca kho saddhaa jaayati,||
tasmaa upasa'nkamati.|| ||

Tasmaa upasa'nkamanassa saddhaa bahukaaraati.|| ||

Saccaanurakkhana.m maya.m bhavanta.m Gotama.m apucchimha.|| ||

Saccaanurakkhana.m bhava.m Gotamo byaakaasi.|| ||

Ta~n ca pan amhaaka.m ruccati c'eva khamati ca,||
tena c'amhaa attamanaa.|| ||

Saccaanubodha.m maya.m bhavanta.m Gotama.m apucchimha.|| ||

Saccaanubodha.m bhava.m Gotamo byaakaasi.|| ||

Ta~n ca pan amhaaka.m ruccati c'eva khamati ca,||
tena c'amhaa attamanaa.|| ||

Saccaanupatti.m maya.m bhavanta.m Gotama.m apucchimha.|| ||

Saccaanupatti.m bhava.m Gotamo byaakaasi.|| ||

Ta~n ca pan amhaaka.m ruccati c'eva khamati ca,||
tena c'amhaa attamanaa.|| ||

Saccaanupattiyaa bahukaara.m dhamma.m maya.m bhavanta.m [177] Gotama.m apucchimha.|| ||

Saccaanupattiyaa bahukaara.m dhamma.m bhava.m Gotamo byaakaasi.|| ||

Ta~n ca pan amhaaka.m ruccati c'eva khamati ca,||
tena c'amhaa attamanaa.|| ||

Ya.m yadeva ca pana maya.m bhavanta.m Gotama.m apucchimha,||
ta.m tad eva bhava.m Gotamo byaakaasi.|| ||

Ta~n ca pan amhaaka.m ruccati c'eva khamati ca,||
tena c'amhaa attamanaa.|| ||

Maya.m hi bho Gotama,||
pubbe eva.m jaanaama: ke ca mu.n.dakaa sama.nakaa ibbhaa ka.nhaa bandhupaadaapaccaa,||
ke ca Dhammassa a~n~naataaroti.|| ||

Ajanesi vata me bhava.m Gotamo sama.nesu sama.napema.m,||
sama.nesu sama.napasaada.m,||
samanesu sama.nagaarava.m.|| ||

Abhikkanta.m bho Gotama abhikkanta.m bho Gotama,||
seyyathaa pi bho Gotama nikkujjita.m vaa ukkujjeyya,||
pa.ticchanna.m vaa vivareyya,muu.lhassa vaa magga.m aacikkheyya' andhakaare vaa telapajjota.m dhaareyya,||
'cakkhumanto ruupaani dakkhintii'ti,||
evam eva.m bhotaa Gotamena aneka-pariyaayena dhammo pakaasito.|| ||

Esaaha.m Bhagavanta.m Gotama.m sara.na.m gacchaami dhamma~nca bhikkhu-sa'ngha~n ca.|| ||

Upaasaka.m ma.m bhava.m Gotamo dhaaretu ajjatagge paa.nupeta.m sara.na.m gatanti.|| ||

Ca'nkiisutta.m pa~ncama.m


 

Contact:
E-mail
Copyright Statement