Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
II. Majjhima-Pa.n.naasa
5. Braahma.na Vagga

Sutta 100

Sa'ngaarava Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][upal] Eva.m me suta.m|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Kosalesu caarika.m carati mahataa bhikkhu-sa'nghena saddhi.m.

Tena kho pana samayena dhana~njaanii naama braahma.nii ma.n.dalakappe pa.tivasati abhippasannaa Buddhe ca dhamme ca sa'nghe ca.

Atha kho dhana~njaanii braahma.nii upakkhalitvaa tikkhattu.m udaana.m udaanesi: 'namo tassa Bhagavato arahato Sammaa-sambuddhassa,||
namo tassa Bhagavato arahato Sammaa-sambuddhassa,||
namo tassa Bhagavato arahato Sammaa-sambuddhassaa' ti.|| ||

[210]Tena kho pana samayena sa'ngaaravo naama maa.navo ma.n.dalakappe pa.tivasati ti.n.na.m vedaana.m paaraguu sanigha.n.duke.tubhaana.m saakkharappabhedaana.m itihaasapa~ncamaana.m padako veyyaakara.no lokaayatamahaapurisalakkha.nesu anavayo.

Assosi kho sa'ngaaravo maa.navo dhana~njaaniyaa braahma.niyaa eva.m vaaca.m bhaasamaanaaya,||
sutvaa dhana~njaani.m braahma.ni.m etad avoca: avabhuutaava aya.m dhana~njaanii braahma.nii paribhuutaava aya.m dhana~njaanii braahma.nii vijjamaanaana.m braahma.naana.m.

Atha ca pana tassa mu.n.dakassa sama.nakassa va.n.na.m bhaasatii ti.|| ||

Na hi pana tva.m taata bhadramukha,||
tassa Bhagavato siilapa~n~naa.na.m jaanaasi.

Sace tva.m taata bhadramukha,||
tassa Bhagavato siilapa~n~naa.na.m jaaneyyaasi,||
na tva.m taata bhadramukha,||
ta.m Bhagavanta.m akkositabba.m paribhaasitabba.m ma~n~neyyaasiiti.|| ||

Tena hi bhoti,||
yadaa Sama.no Gotamo ma.n.dalakappa.m anuppatto hoti.

Atha me aaroceyyaasiiti.

Eva.m bhadramukhaati kho dhana~njaanii braahma.nii sa'ngaaravassa maa.navassa paccassosi.|| ||

Atha kho Bhagavaa Kosalesu anupubbena caarika.m caramaano yena ma.n.dalakappa.m tadavasari.

Tatra suda.m Bhagavaa ma.n.dalakappe viharati todeyyaana.m braahma.naana.m Ambavane.

Assosi kho dhana~njaanii braahma.nii.

'Bhagavaa kira ma.n.dalakappa.m anuppatto ma.n.dalakappe viharati todeyyaana.m braahma.naana.m Ambavane' ti.|| ||

Atha kho dhana~njaanii braahma.nii yena sa'ngaaravo maa.navo,||
ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa sa'ngaarava.m maa.nava.m etad avoca: 'aya.m taata mudramukha,||
so Bhagavaa ma.n.dalakappa.m anuppatto,||
ma.n.dalakappe viharati todeyyaana.m braahma.naana.m Ambavane.

Yassadaani tva.m taata bhadramukha,||
kaala.m ma~n~nasiiti.|| ||

'Eva.m bhotii'ti kho sa'ngaaravo maa.navo dhana~njaaniyaa braahmaniyaa pa.tissutvaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa Bhagavataa saddhi.m sammodi,||
sammodaniiya.m [211] katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.

Eka-m-anta.m nisinno kho sa'ngaaravo maa.navo Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

'Santi kho bho Gotama,||
eke sama.na-braahma.naa di.t.thadhammaabhi~n~naavosaanapaaramippattaa aadibrahmacariya.m pa.tijaananti.

Tatra bho Gotama,||
ye te sama.na-braahma.naa di.t.thadhammaabhi~n~naavosaanapaaramippattaa aadibrahmacariya.m pa.tijaananti,||
tesa.m bhava.m Gotamo katamo' ti?|| ||

Di.t.thadhammaabhi~n~naavosaanapaaramippattaana.m aadibrahmacariya.m pa.tijaanantaanampi kho aha.m bhaaradvaaja,||
vemattata.m vadaami.

Santi bhaaradvaaja,||
eke sama.na-braahma.naa anussavikaa,||
te anussavena di.t.thadhammaabhi~n~naavosaanapaaramippattaa aadibrahmacariya.m pa.tijaananti seyyathaa pi braahma.naa tevijjaa.

Santi pana bhaaradvaaja,||
eke sama.na-braahma.naa kevala.m saddhaamattakena di.t.thadhammaabhi~n~naavosaanapaaramippattaa aadibrahmacariya.m pa.tijaananti seyyathaa pi takkii viima.msii.

Santi bhaaradvaaja,||
eke sama.na-braahma.naa pubbe ananussutesu dhammesu saama.m yeva dhamma.m abhi~n~naaya di.t.thadhammaabhi~n~naavosaanapaaramippattaa aadibrahmacariya.m pa.tijaananti.|| ||

Tatra bhaaradvaaja,||
ye te sama.na-braahma.naa pubbe ananussutesu dhammesu saama.m yeva dhamma.m abhi~n~naaya di.t.thadhammaabhi~n~naavosaanapaaramippattaa aadibrahmacariya.m pa.tijaananti.

Tesaahamasmi.

Tadaminaapeta.m bhaaradvaaja,||
pariyaayena veditabba.m: yathaa ye te sama.na-braahma.naa pubbe ananussutesu dhammesu saama.m yeva dhamma.m abhi~n~naaya di.t.thadhammaabhi~n~naavosaanapaaramippattaa aadibrahmacariya.m pa.tijaananti,||
tesaahamasmiiti.|| ||

Idha me bhaaradvaaja,||
pubbe va sambodhaa anabhisambuddhassa bodhisattass'eva sato etad ahosi: sambaadho gharaavaaso rajaapatho,||
abbhokaaso pabbajjaa,||
na-y-ida.m sukara.m agaara.m ajjhaavasataa ekanta-paripu.n.na.m ekanta-parisuddha.m sa'nkhalikhita.m brahmacariya.m caritu.m,||
yan nuunaaha.m kesamassu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajeyyan" ti.

So kho aha.m bhaaradvaaja,||
aparena [212] samayena daharova samaano susu kaa.lakeso bhadrena yobbanena samannaagato pa.thamena vayasaa akaamakaana.m maataa-pitunna.m assumukhaana.m rudantaana.m kesamassu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbaji.m.

So eva.m pabbajito samaano ki.mkusalagavesii anuttara.m santivarapada.m pariyesamaano yena aa'aaro kaalaamo ten'upasa'nkami.m,||
upasa'nkamitvaa aa'aara.m kaalaama.m etad avoca.m: "icchaam'aha.m aavuso kaalaama,||
imasmi.m dhamma-vinaye brahmacariya.m caritun" ti.

Eva.m vutte bhaaradvaaja,||
aa'aaro kaalaamo ma.m etad avoca: " viharataayasmaa taadiso aya.m dhammo,||
yattha vi~n~nuu puriso na cirass'eva saka.m aacariyaka.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja vihareyyaa" ti.

So kho aha.m bhaaradvaaja,||
nacirass'eva khippam'eva ta.m dhamma.m pariyaapu.ni.m.

So kho aha.m bhaaradvaaja,||
taavataken'eva o.t.thappahatamattena lapitalaapanamattena ~naa.navaada~nca vadaami theravaada~nca ' jaanaami passaamii" ti ca pa.tijaanaami aha~n c'eva a~n~ne ca.

Tassa mayha.m bhaaradvaaja,||
etad ahosi: " na kho aa'aaro kaalaamo ima.m dhamma.m kevala.m saddhaamattakena 'saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharaami" ti.pavedeti.

Addhaa aa'aaro kaalaamo ima.m dhamma.m jaana.m passa.m viharatii" ti.|| ||

Atha khvaaha.m bhaaradvaaja,||
yena aa'aaro kaalaamo tanupasa'nkami.m.

Upasa'nkamitvaa aa'aara.m kaalaama.m etad avoca.m: "kittaavataa no aavuso kaalaama,||
ima.m dhamma.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharaamii'ti pavedemii" ti.

Eva.m vutte bhaaradvaaja,||
aa'aarokaalaamo aaki~nca~n~naayatana.m pavedesi.

Tassa mayha.m bhaaradvaaja,||
etad ahosi: " na kho aa'aarasseva kaalaamassa atthi saddhaa,||
mayham p'atthi saddhaa.

Na kho aa'aarasseva kaalaamassa atthi viriya.m ,mayham p'atthi viriya.m.

Na kho aa'aarasseva kaalaamassa atthi sati,||
mayham p'atthi sati.

Na kho aa'aarasseva kaalaamassa atthi samaadhi,||
mayham p'atthi samaadhi.

Na kho aa'aarasseva kaalaamassa atthi pa~n~naa,||
mayham p'atthi pa~n~naa,||
yan nuunaaha.m ya.m dhamma.m aa'aaro kaalaamo saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharaamii'ti pavedeti,||
tassa Dhammassa sacchikiriyaaya padaheyyan" ti.

So kho aha.m bhaaradvaaja,||
na cirass'eva khippam'eva ta.m dhamma.m saya.m abhi~n~naa sacchitvaa upasampajja vihaasi.m.|| ||

Atha khvaaha.m bhaaradvaaja,||
yena aa'aaro kaalaamo ten'upasa'nkami.m,||
upasa'nkamitvaa aa'aara.m kaalaama.m etad avoca.m: " ettaavataa no aavuso kaalaama,||
ima.m dhamma.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja pavedesii" ti.

Ettaavataa kho aha.m aavuso,||
ima.m dhamma.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja pavedemii' ti.

Ahampi kho aavuso ettaavataa ima.m dhamma.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharaamii' ti.

Laabhaa no avuso,||
suladdha.m no aavuso ye maya.m aayasmanta.m taadisa.m sabrahmacaari.m passaama iti,||
yaaha.m dhamma.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja pavedemi,||
ta.m tva.m dhamma.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upayampajja viharasi.

Ya.m tva.m dhamma.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharasi,||
tam aha.m dhamma.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja pavedemi.

Iti yaaha.m dhamma.m jaanaami,||
ta.m tva.m dhamma.m jaanaasi.

Ya.m tva.m dhamma.m jaanaasi,||
tam aha.m dhamma.m jaanaami.

Iti yaadiso aha.m,||
taadiso tuva.m.

Yaadiso tuva.m,||
taadiso aha.m.

Ehi daani aavuso,||
ubho'va santaa ima.m ga.na.m pariharaamaa' ti.

Iti kho bhaaradvaaja,||
aa'aaro kaalaamo aacariyo me samaano attano antevaasi.m ma.m samaana.m attano samasama.m .thapesi,||
u.laaraaya ca ma.m puujaaya puujesi.

Tassa mayha.m bhaaradvaaja,||
etad ahosi: " naaya.m dhammo nibbidaaya na viraagaaya na nirodhaaya na upasamaaya na abhi~n~naaya na sambodhaaya na nibbaanaaya sa.mvattati,||
yaavad eva aaki~nca~n~naayanuupapattiyaa" ti.

So kho aha.m bhaaradvaaja,||
ta.m dhamma.m anala'nkaritvaa tasmaa dhammaa nibbijja apakkami.m.|| ||

So kho aha.m bhaaradvaaja,||
ki.mkusalagavesii anuttara.m santivarapada.m pariyesamaano yena uddako raamaputto ten'upasa'nkami.m.

Upasa'nkamitvaa uddaka.m raamaputta.m etad avoca.m: " icchaam'aha.m aavuso raama imasmi.m dhamma-vinaye brahmacariya.m caritun" ti.

Eva.m vutte bhaaradvaaja,||
uddako raamaputto ma.m etad avoca: 'viharataayasmaa,||
taadiso aya.m dhammo,||
yattha vi~n~nuu puriso na cirass'eva saka.m aacariyaka.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja vihareyyaa" ti.

So kho aha.m bhaaradvaaja,||
na cirass'eva khippam'eva ta.m dhamma.m pariyaapu.ni.m.

So kho aha.m bhaaradvaaja,||
taavataken'eva o.t.thappahatamattena lapita laapanamattena ~naa.navaada~nca vadaami theravaada~nca 'jaanaami passaamii'ti ca pa.tijaanaami aha~n c'eva a~n~ne ca.

Tassa mayha.m bhaaradvaaja,||
etad ahosi: " na kho raamo ima.m dhamma.m kevala.m saddhaamattakena saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharaamii" ti.

Pavedesi,||
addhaa raamo ima.m dhamma.m jaana.m passa.m vihaasii' ti.|| ||

Atha khvaaha.m bhaaradvaaja,||
yena uddako raamaputto ten'upasa'nkami.m.

Upasa'nkamitvaa uddaka.m raamaputta.m etad avoca.m: " kittaavataa no aavuso,||
raamo ima.m dhamma.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharaamii'ti pavedesii" ti.

Eva.m vutte bhaaradvaaja,||
uddako raamaputto n'eva-sa~n~naa-naasa~n~naayatana.m pavedesi.

Tassa mayha.m bhaaradvaaja,||
etad ahosi: " na kho raamasseva ahosi saddhaa,||
mayham p'atthi saddhaa.

Na kho raamasseva ahosi viriya.m,||
mayham p'atthi viraya.m.

Na kho raamasseva ahosi sati mayham p'atthi sati.

Na kho raamasseva ahosi samaadhi ,mayham p'atthi samaadhi.

Na kho raamasseva ahosi pa~n~naa,||
mayham p'atthi pa~n~naa.

Yan'nuunaaha.m ya.m dhamma.m raamo saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharaamii'ti pavedesi.

Tassa Dhammassa sacchikiriyaaya padaheyyan" ti.

So kho aha.m bhaaradvaaja,||
na cirass'eva khippam'eva ta.m dhamma.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja vihaasi.m.|| ||

Atha khvaaha.m bhaaradvaaja,||
yena uddako raamaputto ten'upasa'nkami.m,||
upasa'nkamitvaa uddaka.m raamaputta.m etad avoca.m: " ettaavataa no avuso raama ima.m dhamma.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja pavedesii" ti.

Ettaavataa kho aha.m aavuso ima.m dhamma.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja pavedemii'ti.

'Ahampi kho aavuso,||
ettaavataa ima.m dhamma.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharaamii' ti.

Laabhaa no aavuso,||
suladdha.m no aavuso,||
ye maya.m aayasmanta.m taadisa.m brahmacaari.m passaama.

Iti ya.m dhamma.m raamo saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja pavedesi,||
ta.m tva.m dhamma.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharasi.

Ya.m tva.m dhamma.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharasi,||
ta.m dhamma.m raamo saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja pavedesi.

Iti ya.m dhamma.m raamo abhi~n~naasi,||
ta.m tva.m dhamma.m jaanaasi.

Ya.m tva.m dhamma.m jaanaasi,||
ta.m dhamma.m raamo abhi~n~naasi.

Iti yaadiso raamo ahosi,||
taadiso tuva.m,||
yaadiso tuva.m,||
taadiso raamo ahosi.

Ehi daani aavuso,||
tuva.m ima.m ga.na.m pariharaa' ti.

Iti kho bhaaradvaaja,||
uddako raamaputto sabrahmacaarii me samaano aacariya.t.thaane ma.m .thapesi,||
u.laaraaya ca ma.m puujaaya puujesi.

Tassa mayha.m bhaaradvaaja,||
etad ahosi: " naaya.m dhammo nibbidaaya na viraagaaya na nirodhaya na upasamaaya na abhi~n~naaya na sambodhaaya na nibbaanaaya sa.mvattati,||
yaavad eva n'eva-sa~n~naa-naasa~n~naayatanuupapattiyaa" ti.

So kho aha.m bhaaradvaaja,||
ta.m dhamma.m anala.mkaritvaa tasmaa dhammaa nibbijja apakkami.m.|| ||

So kho aha.m bhaaradvaaja,||
ki.mkusalagavesii anuttara.m santivarapada.m pariyesamaano magadhesu anupubbena caarika.m caramaano yena uruvelaa senaanigamo tadavasari.m.

Tatthaddasa.m rama.niiya.m bhuumibhaaga.m paasaadika~nca va.nsa.n.da nadii~nca sandanti.m setaka.m supatittha.m rama.niiya.m samantaa ca gocaragaama.m.

Tassa mayha.m bhaaradvaaja,||
etad ahosi: " rama.niiyo vata bho bhuumibhaago,||
paasaadiko ca vanasa.n.do ,nadii ca sandati setakaa supatitthaa rama.niiyaa,||
samantaa ca gocaragaamo,||
ala.m vat'ida.m kulaputtassa padhaan'atthikassa padhaanaayaa" ti.

So kho aha.m bhaaradvaaja,||
tatth'eva nisiidi.m 'alamima.m padhaanaayaa' ti.|| ||

Api'ssu ma.m bhaaradvaaja,||
tisso upamaayo pa.tibha.msu anacchariyaa pubbe assutapubbaa:|| ||

Seyyathaa'pi bhaaradvaaja,||
alla.m ka.t.tha.m sasneha.m udake nikkhitta.m,||
atha puriso aagaccheyya uttaraara.ni.m aadaaya aggi.m abhinibbattessaami,||
tejo paatukirissaamii' ti.

Ta.m ki.m ma~n~nasi bhaaradvaaja,||
api nu so puriso amu.m alla.m ka.t.tha.m sasneha.m udake nikkhitta.m uttaraara.ni.m aadaaya abhimanthento aggi.m abhinibbatteyya tejo paatukareyyaa' ti?|| ||

No h'ida.m bho Gotama,||
ta.m kissa hetu: adu.m hi bho Gotama,||
alla.m ka.t.tha.m sasneha.m.

Ta~n ca pana udake nikkhitta.m.

Yaavad eva ca pana so puriso kilamathassa vighaatassa bhaagii assaa' ti.|| ||

Evam eva kho bhaaradvaaja,||
ye hi keci sama.naa vaa braahma.naa vaa kaayena c'eva kaamehi avupaka.t.thaa viharanti,||
yo ca n'esa.m kaamesu kaamacchando kaamasneho kaamamucchaa kaamapipaasaa kaamapari.laaho,||
so ca ajjhatta.m na suppahiino hoti,||
na suppa.tippassaddho.

Opakkamikaa ce'pi te bhonto sama.na-braahma.naa dukkhaa tippaa ka.tukaa vedanaa vediyanti,||
abhabbaava te ~naa.naaya dassanaaya anuttaraaya sambodhaaya.

No ce'pi te bhonto sama.na-braahma.naa oppakkamikaa dukkhaa tippaa ka.tukaa vedanaa vediyanti,||
abhabbaava te ~naa.naaya dassanaaya anuttaraaya sambodhaaya.

Aya.m kho ma.m bhaaradvaaja,||
pa.thamaa upamaa pa.tihaasi anacchariyaa pubbe assutapubbaa.|| ||

Aparaa'pi ma.m bhaaradvaaja dutiyaa upamaa pa.tibhaasi anacchariyaa pubbe assutapubbaa: seyyathaa'pi bhaaradvaaja,||
alla.m ka.t.tha.m sasneha.m aarakaa udakaa thale nikkhitta.m,||
atha puriso aagaccheyya uttaraara.ni.m aadaaya aggi.m abhinibbattessaami,||
tejo paatukarissaamii' ti.

Ta.m ki.m ma~n~nasi bhaaradvaaja,||
apinu so puriso amu.m alla.m ka.t.tha.m sasneha.m aarakaa udakaa thale nikkhitta.m uttaraara.ni.m aadaaya abhimanthento aggi.m abhinibbatteyya tejo paatukareyyaa' ti?|| ||

No h'ida.m bho Gotama,||
ta.m kissa hetu: adu.m hi bho Gotama,||
alla.m ka.t.tha.m sasneha.m.

Ki~ncaapi aarakaa udakaa thale nikkhitta.m yaavad eva ca pana so puriso kilamathassa vighaatassa bhaagii assaa' ti.|| ||

Evam eva kho bhaaradvaaja,||
ye hi keci sama.naa vaa braahma.naa vaa kaayena kho kaamehi vuupaka.t.thaa viharanti.

Yo ca n'esa.m kaamesu kaamacchando kaamasineho kaamamucchaa kaamapipaasaa kaamapari.laaho,||
so ca ajjhatta.m na suppahiino hoti na suppa.tippassaddho.

Opakkamikaa ce'pi te bhonto sama.na-braahma.naa dukkhaa tippaa ka.tukaa vedanaa vediyanti.

Abhabbaa va te ~naa.naya dassanaaya anuttaraaya sambodhaaya no ce'pi te bhonto sama.na-braahma.naa opakkamikaa dukkhaa tippaa ka.tukaa vedanaa vediyanti,||
ababbaava te ~naa.naaya dassanaaya anuttaraaya sambodhaaya.

Aya.m kho ma.m bhaaradvaaja,||
dutiyaa upamaa pa.tibhaasi anacchariyaa pubbe assutapubbaa.|| ||

Aparaa'pi kho ma.m bhaaradvaaja,||
tatiyaa upamaa pa.tibhaasi,||
anacchariyaa pubbe assutapubbaa: seyyathaa pi bhaaradvaaja,||
sukkha.m ka.t.tha.m kolaapa.m aarakaa udakaa thale nikkhitta.m.

Atha puriso aagaccheyya uttaraara.ni.m aadaaya aggi.m abhinibbattessaami,||
tejo paatukarissaamii' ti.

Ta.m ki.m ma~n~nasi bhaaradvaaja,||
apinu so puriso amu.m sukkha.m ka.t.tha.m kolaapa.m aarakaa udakaa thale nikkhitta.m uttaraara.ni.m aadaaya abhimanthento aggi.m abhinibbatteyya,||
tejo paatukareyyaa' ti?|| ||

Eva.m bho Gotama,||
ta.m kissa hetu: adu.m hi bho Gotama,||
sukkha.m ka.t.tha.m kolaapa.m,||
ta~n ca pana aarakaa udakaa thale nikkhittan' ti.|| ||

Evam eva kho bhaaradvaaja,||
ye hi keci sama.naa vaa braahma.naa vaa kaayena c'eva cittena ca kaamehi vuupaka.t.thaa viharanti.

Yo ca n'esa.m kaamesu kaamacchando kaamasineho kaamamucchaa kaamapipaasaa kaamapari.laaho,||
so ca ajjhatta.m suppahiino hoti suppa.tippassaddho.

Opakkamikaa ce'pi te bhonto sama.na-braahma.naa dukkhaa tippaa ka.tukaa vedanaa vediyanti.

Bhabbaa va te ~naa.naaya dassanaaya anuttaraaya sambodhaaya.

Aya.m kho ma.m bhaaradvaaja,||
tatiyaa upamaa pa.tibhaasi anacchariyaa pubbe assutapubbaa.

Imaa kho ma.m bhaaradvaaja,||
tisso upamaa pa.tibhaasi anacchariyaa pubbe assutapubbaa.|| ||

Tassa mayha.m bhaaradvaaja,||
etad ahosi: " yan nuunaaha.m dantebhidantamaadhaaya jivhaaya taalu.m aahacca cetasaa citta.m abhinigga.nheyya.m abhinippii.leyya.m abhisantaapeyyan" ti.

So kho aha.m bhaaradvaaja,||
dantebhidantamaadhaaya jivhaaya taalu.m aahacca cetasaa citta.m abhinigga.nhaami abhinippii.lemi abhisantaapemi.

Tassa mayha.m bhaaradvaaja,||
dantebhidantamaadhaaya jivhaaya taalu.m aahacca cetasaa citta.m abhinigga.nhato abhinippii.layato abhisantaapayato kacchehi sedaa muccanti.

Seyyathaa pi bhaaradvaaja,||
balavaa puriso dubbalatara.m purisa.m siise vaa gahetvaa khandhe vaa gahetvaa abhinigga.nheyya abhinippii.leyya abhisantaapeyya,||
evam eva kho me bhaaradvaaja,||
dantebhidantamaadhaaya jivhaaya taalu.m aahacca cetasaa citta.m abhinigga.nhato abhinippii.layato abhisantaapayato kacchehi sedaa muccanti.

Aaraddha.m kho pana me bhaaradvaaja,||
viriya.m hoti asalliina.m,||
upa.t.thitaa sati apammu.t.thaa,||
saaraddho ca pana me kaayo hoti appa.tippassaddho ten'eva dukkhappadhaanena paadhaanaabhitunnassa sato.|| ||

Tassa mayha.m bhaaradvaaja,||
etad ahosi: " yan nuunaaha.m appaa.naka.m jhaana.m jhaayeyyan" ti.

So kho aha.m bhaaradvaaja,||
mukhato ca naasato ca assaasapassaase uparundhi.m.

Tassa mayha.m bhaaradvaaja,||
mukhato ca naasato ca assaasapassaasesu uparuddhesu ka.n.nasotehi vaataana.m nikkhamantaana.m adhimatto saddo hoti.

Seyyathaa pi naama kammaaragaggariyaa dhammaanaaya adhimatto saddo hoti evam eva kho me bhaaradvaaja,||
mukhato ca naasato ca assaasapassaasesu uparuddhesu ka.n.nasotehi vaataana.m nikkhamantaana.m adhimatto saddo hoti.

Aaraddha.m kho pana me bhaaradvaaja,||
viriya.m hoti asalliina.m,||
upa.t.thitaa sati apammu.t.thaa,||
saaraddho ca pana me kaayo hoti appa.tippassaddho ten'eva dukkhappadhaanena padhaanaabhitunnassa sato|| ||

Tassa mayha.m bhaaradvaaja,||
etad ahosi: " yan nuunaaha.m appaa.naka.myeva jhaana.m jhaayeyyan" ti.

So kho aha.m bhaaradvaaja,||
mukhato ca naasato ca ka.n.nato ca assaasapassaase uparundhi.m.

Tassa mayha.m bhaaradvaaja,||
mukhato ca naasato ca ka.n.nato ca assaasapassaasesu uparuddhesu adhimattaa vaataa muddhaana.m uuhananti.

Seyyathaa pi bhaaradvaaja,||
balavaa puriso ti.nhena sikharena muddhani abhimantheyya,||
evam eva kho me bhaaradvaaja,||
mukhato ca naasato ca ka.n.nato ca assaasapassaasesu uparuddhesu adhimattaa vaataa muddhani uuhananti.

Aaraddha.m kho pana me bhaaradvaaja,||
viriya.m hoti asalliina.m,||
upa.t.thitaa sati apammu.t.thaa,||
saaraddho ca pana me kaayo hoti appa.tippassaddho ten'eva dukkhappadhaanena padhaanaabhitunnassa sato.|| ||

Tassa mayha.m bhaaradvaaja,||
etad ahosi: " yan nuunaaha.m appaa.naka.myeva jhaana.m jhaayeyyan" ti.

So kho aha.m bhaaradvaaja,||
mukhato ca naasato ca ka.n.nato ca assaasapassaase uparundhi.m.

Tassa mayha.m bhaaradvaaja,||
mukhato ca naasato ca ka.n.natoca assaasapassaasesu uparuddhesu adhimattaa siise siisavedanaa honti.

Seyyathaa pi bhaaradvaaja,||
balavaa puriso da.lhena varattakabandhena siise siisave.tha.m dadeyya,||
evam eva kho bhaaradvaaja mukhato ca naasato ca ka.n.nato ca assaasapassaasesu uparuddhesu adhimattaa siise siisavedanaa honti.

Aaraddha.m kho pana me bhaaradvaaja,||
viriya.m hoti asalliina.m,||
upa.t.thitaa sati apammu.t.thaa,||
saaraddho ca pana me kaayo hoti appa.tippassaddho ten'eva dukkhappadhaanena padhaanaabhitunnassa sato.|| ||

Tassa mayha.m bhaaradvaaja,||
etad ahosi: " yan nuunaaha.m appaa.naka.myeva jhaana.m jhaayeyyan" ti.

So kho aha.m bhaaradvaaja,||
mukhato ca naasato ca ka.n.nato ca assaasapassaase uparundhi.m.

Tassa mayha.m bhaaradvaaja,||
mukhato ca naasato ca ka.n.nato ca assaasapassaasesu uparuddhesu adhimattaa vaataa kucchi.m parikantanti,||
seyyathaa pi bhaaradvaaja,||
dakkho goghaatako vaa goghaatakantevaasii vaa ti.nhena govikantanena kucchi.m parikanteyya,||
evam eva kho me bhaaradvaaja,||
mukhato ca naasato ca ka.n.nato ca assaasapassaasesu uparuddhesu adhimattaa vaataa kucchi.m parikantanti.

Aaraddha.m kho pana me bhaaradvaaja,||
viriya.m hoti asalliina.m,||
upa.t.thitaa sati apammu.t.thaa,||
saaraddho ca pana me kaayo hoti appa.tippassaddho ten'eva dukkhappadhaanena padhaanaabhitunnassa sato.|| ||

Tassa mayha.m bhaaradvaaja,||
etad ahosi: " yan nuunaaha.m appa.naka.myeva jhaana.m jhaayeyyan" ti.so kho aha.m bhaaradvaaja,||
mukhato ca naasato ca ka.n.nato ca assaasapassaase uparundhi.m.

Tassa mayha.m bhaaradvaaja naasato ca ka.n.natoca assaasapassaasesu uparuddhesu adhimattaa kaayasmi.m .daaho hoti,||
seyyathaa pi bhaaradvaaja,||
dve balavanto purisaa dubbalatara.m purisa.m naanaa baahaasu gahetvaa a'ngaarakaasuyaa santaapeyya samparitaapeyya evam eva kho me bhaaradvaaja,||
mukhato ca naasato ca ka.n.nato ca assaasapassaasesu uparuddhesu adhimatto kaayasmi.m .daaho hoti.

Aaraddha.m kho pana me bhaaradvaaja,||
viriya.m hoti asalliina.m,||
upa.t.thitaa sati apammu.t.thaa,||
saaraddho ca pana me kaayo hoti appa.tippassaddho ten'eva dukkhappadhaanena padhaanaabhitunnassa sato.|| ||

Api'ssu ma.m bhaaradvaaja,||
devataa disvaa evam aaha.msu:" kaalakato Sama.no Gotamo" ti.ekaccaa devataa evam aaha.msu: " na kaalakato Sama.no Gotamo,||
api ca kaala'nkarotii' ti.

Ekaccaa devataa evam aaha.msu: " na kaalakato Sama.no Gotamo,||
na'pi kaala'nkaroti.

Araha.m Sama.no Gotamo,||
vihaarotveveso arahato evaruupo hotii" ti.|| ||

Tassa mayha.m bhaaradvaaja,||
etad ahosi: " yan nuunaaha.m sabbaso aahaaruupacchedaaya pa.tipajjeyyan" ti.

Atha kho ma.m bhaaradvaaja,||
devataa upasa'nkamitvaa etad avocu.m: "maa kho tva.m maarisa,||
sabbaso aahaaruupacchedaaya pa.tipajji.

Sace kho tva.m maarisa,||
sabbaso aahaaruupacchedaaya pa.tipajjissasi,||
tassa te maya.m dibba.m oja.m lomakuupehi ajjhohaaressaama4 taaya.m tva.m yaapessatii' ti.

Tassa mayha.m bhaaradvaaja,||
etad ahosi: 'aha~n c'eva kho pana sabbaso ajddhuka.m5 pa.tijaaneyya.m,||
imaa ca me devataa dibba.m oja.m lomakuupehi ajjhohaareyyu.m,||
taaya caaha.m yaapeyya.m,||
ta.m mam'assa musaa" ti.

So kho aha.m bhaaradvaaja,||
taa devataa paccaacikkhaami,||
halanti vadaami.|| ||

Tassa mayha.m bhaaradvaaja,||
etad ahosi: "yan nuunaaha.m thoka.m thoka.m aahaara.m aahaareyya.m pasata.m pasata.m yadi vaa muggayuusa.m yadi vaa kulatthayuusa.m yadi vaa kalaayayuusa.m yadi vaa hare.nukayuusan" ti.

So kho aha.m bhaaradvaaja,||
thoka.m thoka.m aahaara.m aahaaresi.m pasata.m pasata.m yadi vaa muggayuusa.m yadi vaa kulatthayuusa.m yadi vaa kalaayayuusa.m yadi vaa hare.nukayuusa.m.

Tassa mayha.m bhaaradvaaja,||
thoka.m thoka.m aahaara.m aahaarayato pasata.m pasata.m yadi vaa muggayuusa.m yadi vaa kulatthayuusa.m yadi vaa kalaayayuusa.m yadi vaa hare.nukayuusa.m adhimattakasiimaana.m patto kaayo hoti seyyathaa pi naama aasiitikapabbaani vaa kaa.lapabbaani vaa,||
evam eva'ssu me a'ngapacca'ngaani bhavanti taay'ev'appaahaarataaya.

Seyyathaa pi naama va.t.tanaavalii,||
evam eva'ssu me pi.t.thika.n.tako unnataavanato hoti taay'ev'appaahaarataaya.

Seyyathaa pi naama jara saalaaya gopaanasiyo oluggaviluggaa bhavanti,||
evamassu me phaasuliyo oluggaviluggaa bhavanti taay'ev'appaahaarataaya.

Seyyathaa pi naama gambhiire udapaane udakataarakaa gambhiiragataa okkhaayikaa dissanti,||
evam eva'ssu me akkhikuupesu akkhitaarakaa gambhiiragataa okkhaayikaa dissanti taay'ev'appaahaarataaya.

Seyyathaa pi naama|| ||

Tittakaa laabu aamakacchinno vaataatapena samphu.tito hoti sammilaato,||
evam eva'ssu me siisacchavii samphu.titaa hoti sammilaataa taay'ev'appaahaarataaya.

So kho aha.m bhaaradvaaja,||
udaracchavi.m paraamasissaamii'ti pi.t.thika.n.taka.myeva pariga.nhaami.

'Pi.t.thika.n.taka.m paraamasissaamii'ti udaracchavi.myeva pariga.nhaami.

Yaava'ssu me bhaaradvaaja,||
udaracchavi pi.t.thika.na.taka.m allinaa hoti taay'ev'appahaarataaya,||
so kho aha.m bhaaradvaaja,'vacca.m vaa mutta.m vaa karissaamii'ti tatth'eva avakujjo papataami taay'ev'appaahaarataaya.

So kho aha.m bhaaradvaaja,||
imam eva kaaya.m assaasento paa.niinaa gattaani anumajjaami.

Tassa mayha.m bhaaradvaaja,||
paa.ninaa gattaani anumajjato puutimuulaani lomaani kaayasmaa papatanti taay'ev'appaahaarataaya.

Api'ssu ma.m bhaaradvaaja,||
manussaa disvaa evam aaha.msu: "kaa.lo Sama.no Gotamo" ti.

Ekacce manussaa evam aaha.msu: " na kaa.lo Sama.no Gotamo,||
saamo Sama.no Gotamo" ti.ekacce manussaa evam aaha.msu: " na kaa.lo Sama.no Gotamo ,na'pi saamo,||
ma'nguracchavi Sama.no Gotamo" ti.

Yaava'ssu me bhaaradvaaja,||
taava parisuddho chaviva.n.no pariyodaato upahato hoti taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

Tassa mayha.m bhaaraadvaaja,||
etad ahosi: " ye kho keci atiitam addhaana.m sama.naa vaa braahma.naa vaa opakkamikaa dukkhaa tippaa ka.tukaa vedanaa vediyi.msu, etaava parama.m na-y-ito bhiyyo.

Ye pi hi keci anaagatam addhaana.m sama.naa vaa braahma.naa vaa opakkamikaa dukkhaa tippaa ka.tukaa vedanaa vediyissanti, etaava parama.m na-y-ito bhiyyo.

Ye pi hi keci etarahi sama.naa vaa braahma.naa vaa opakkamikaa dukkhaa tippaa ka.tukaa vedanaa vediyanti,4 etaava parama.m na-y-ito bhiyyo.

Na kho panaaha.m imaaya ka.tukaaya dukkarakaariyaaya adhigacchaami uttari.m manussa-dhammaa alamariya~naa.na-dassanavisesa.m.

Siyaa nu kho a~n~no maggo bodhaayaa" ti?|| ||

Tassa mayha.m bhaaradvaaja,||
etad ahosi: " abhijaanaami kho panaaha.m pitusakkassa kammante siitaaya jambucchaayaaya nisinno vivicc'eva kaamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakka.m savicaara.m vivekaja.m piiti-sukha.m pa.thama.m-jhaana.m upasampajja viharitaa.

Siyaa nukho eso maggo bodhaayaa" ti.

Tassa mayha.m bhaaradvaaja,||
sataanusaarii vi~n~naa.na.m ahosi: " eso'va5 maggo bodhaayaa" ti.

Tassa mayha.m bhaaradvaaja,||
etad ahosi: " ki.m nukho aha.m tassa sukhassa bhaayaami,||
ya.m ta.m sukha.m a~n~natr'eva kaamehi a~n~natra akusalehi dhammehii" ti.

Tassa mayha.m bhaaradvaaja,||
etad ahosi: " na kho aha.m tassa sukhassa bhaayaami,||
ya.m ta.m sukha.m a~n~natr'eva kaamehi a~n~natra akusalehi dhammehii" ti.|| ||

Tassa mayha.m bhaaradvaaja,||
etad ahosi:" na kho ta.m sukara.m sukha.m adhigantu.m eva.m adhimattakasiimaana.m pattakaayena,||
yan nuunaaha.m o.laarika.m aahaara.m aahaareyya.m odanakummaasan" ti.

So kho aha.m bhaaradvaaja,||
o.laarika.m aahaara.m aahaaresi.m odanakummaasa.m.

Tena kho pana ma.m bhaaradvaaja,||
samayena pa~ncavaggiyaa bhikkhuu paccupa.t.thitaa honti,||
" ya.m kho Sama.no Gotamo dhamma.m adhigamissati,||
ta.m no aarocessatii" ti.yato kho aha.m bhaaradvaaja o.laarika.m aahaara.m aahaaresi.m odanakummaasa.m.

Atha me te pa~ncavaggiyaa bhikkhuu nibbijja pakkami.msu " baahuliko Sama.no Gotamo padhaanavibbhanto aavatto baahullaayaa" ti.|| ||

So kho aha.m bhaaradvaaja,||
o.laarika.m aahaara.m aahaaretvaa bala.m gahetvaa vivicc'eva kaamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakka.m savicaara.m vivekaja.m piiti-sukha.m pa.thama.m-jhaana.m upasampajja vihaasi.m.

Vitakka-vicaaraana.m vuupasamaa ajjhatta.m sampasaadana.m cetaso ekodi-bhaava.m avitakka.m avicaara.m samaadhija.m piiti-sukha.m dutiya.m-jhaana.m upasampajja vihaasi.m.

Piitiyaa ca viraagaa upekkhako ca vihaasi.m.

Sato ca sampajaano sukha~nca kaayena pa.tisa'nvedi.m.

Yanta.m ariyaa aacikkhanti: 'Upekkhako satimaa sukha-vihaarii' ti ta.m tatiya.m-jhaana.m upasampajja vihaasi.m.

Sukhassa ca pahaanaa dukkhassa ca pahaanaa,||
pubbe va somanassa-domanassaana.m attha'ngamaa adukkha.m-asukha.m upekkhaa-sati-paarisuddhi.m catuttha.m-jhaana.m upasampajja vihaasi.m.|| ||

So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte4 pubbenivaasaanussati~naa.naaya citta.m abhininnaamesi.m.

So aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussaraami,||
seyyathiida.m: ekam pi jaati.m dve pi jaatiyo,||
Tisso pi jaatiyo catasso pi jaatiyo pa~nca pi jaatiyo dasa pi jaatiyo viisatim pi jaatiyo ti.msam pi jaatiyo cattaariisam pi jaatiyo pa~n~naasam pi jaatiyo jaati-satam pi jaati-sahassam pi jaati-sata-sahassam pi anekepi sa.mva.t.takappe anekepi viva.t.takappe anekepi sa.mva.t.ta-viva.t.takappe amutraasi.m eva.m-naamo eva.m-gotto eva.m-va.n.no evam-aahaaro eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii evam-aayu-pariyanto.

So tato cuto amutra udapaadi.m5 tatraapaasi.m eva.m-naamo eva.m-gotto eva.m-va.n.no evam-aahaaro eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii evam-aayu-pariyanto.

So tato cuto idhuupapanno' ti.

Iti saakaara.m sa-uddesa.m aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussaraami.

Aya.m kho me bhaaradvaaja,||
rattiyaa pa.thame yaame pa.thamaa vijjaa adhigataa,||
avijjaa vihataa vijjaa uppannaa tamo vihato aloko uppanno yathaa ta.m appamattassa aataapino pahitattassa viharato.|| ||

So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte4 sattaana.m cutuupapaata~naa.naaya citta.m abhininnaamesi.m.

So dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passaami cavamaane upapajjamaane,||
hine pa.niite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaakammupage satte pajaanaami.

Ime vata bhonto sattaa kaayaduccaritena samannaagataa vaciiduccaritena samannaagataa manoduccaritena samannaagataa ariyaana.m upavaadakaa micchadi.t.thikaa micchaadi.t.thikammasamaadaanaa,||
te kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapannaa,||
ime vaa pana bhonto sattaa kaayasucaritena samannaagataa vaciisucaritena samannaagataa manosucaritena samannaagataa ariyaana.m anupavaadakaa sammaadi.t.thikaa sammaadi.t.thikammasamaadaanaa,||
te kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upannaa' ti.

Iti dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passaami cavamaane upapajjamaane hiine pa.niite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yataakammuupage satte pajaanaami,||
aya.m kho me bhaaradvaaja,||
rattiyaa majjhime yaame dutiyaa vijjaa adhigataa,||
avijjaa vihataa vijjaa uppannaa,||
tamo vihato aaloko uppanno,||
yathaa ta.m appamattassa aataapino pahiitattassa viharato.|| ||

So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte aasavaana.m khaya~naa.naaya citta.m abhininnaamesi.m.

So ida.m dukkhan ti yathaabhuuta.m abbha~n~naasi.m.

Aya.m dukkhasamudayo ti yathaabhuuta.m abbha~n~naasi.m.

Aya.m dukkhanirodho ti yathaabhuuta.m abbhaa~n~naasi.m.

Aya.m dukkhanirodhagaami.niipa.tipadaa ti yathaabhuuta.m abbhaa~n~naasi.m.

Ime aasavaati yathaabhuuta.m abbhaa~n~naasi.m.

Aya.m aasavasamudayoti yathaabhuuta.m abbhaa~n~naasi.m.

Aya.m aasavanirodhoti yathaabhuuta.m abbhaa~n~naasi.m aya.m aasavanirodhagaaminiipa.tipadaa ti yathaabhuuta.m abbhaa~n~naasi.m.

Tassa me eva.m jaanato eva.m passato kaamaasavaa pi citta.m vimuccittha.

Bhavaasavaapi citta.m vimuccittha.

Avijjaasavaa pi citta.m vimuccittha.

Vimuttasmi.m vimuttamiti ~naa.na.m ahosi.

Khii.naa jaati,||
vusita.m brahmacariya.m,||
kata.m kara.niiya.m,||
naapara.m itthattaayaati abbha~n~naasi.m.

Aya.m kho me bhaaradvaaja,||
rattiyaa pacchime yaame tatiyaa vijjaa adhigataa,||
avijjaa vihataa vijjaa uppannaa,||
tamo vihato ,aaloko uppanno,||
yathaa ta.m appamattassa aataapino pahiitattassa viharatoti.|| ||

Eva.m vutte sa'ngaaravo maa.navo Bhagavanta.m etad avoca: a.t.thitavata.m bhoto Gotamassa padhaana.m ahosi.

Sappurisavata.m bhoto Gotamassa padhaana.m ahosi,||
yathaa ta.m arahato Sammaa-sambuddhassa.|| ||

Kin nu kho bho Gotama,||
atthi devaa ti.

.Thaanaso me ta.m bhaaradvaaja,||
vidita.m yad ida.m atthi devaa ti.|| ||

Kin nu kho bho Gotama,||
atthi devaa ti pu.t.tho samaano,||
.thaanaso me ta.m bhaaradvaaja,||
vidita.m yad ida.m atthi devaa ti vadesi? Na nu kho bho Gotama,||
eva.m sante tucchaa musaa hotii' ti.|| ||

Atthi devaa'ti bhaaradvaaja,||
pu.t.tho samaano,||
atthi devaa'ti [213] yo vadeyya.

.Thaanaso me viditaati yo vadeyya,||
atha khevattha vi~n~nuunaa purisena eka.msena ni.t.tha.m gantabba.m4 yad ida.m atthi devaa ti.|| ||

Kissa pana me bhava.m Gotamo,||
aadiken'eva na byaakaasiiti|| ||

Uccena sammata.m kho eta.m bhaaradvaaja,||
lokasmi.m yad ida.m atthi devaa' ti.|| ||

Eva.m vutte sa'ngaaravo maa.navo Bhagavanta.m etad avoca: abhikkanta.m bho Gotama abhikkanta.m bho Gotama,||
seyyathaa pi bho Gotama,||
nikkujjita.m vaa ukkujjeyya,||
pa.ticchanna.m vaa vivareyya,||
muu.lhassa vaa magga.m aacikkheyya' andhakaare vaa telapajjota.m dhaareyya,||
'cakkhumanto ruupaani dakkhintii'ti,||
evam eva.m Gotamena aneka-pariyaayena dhammo pakaasito.

Esaaha.m bhavanta.m Gotama.m sara.na.m gacchaami dhamma~nca bhikkhu-sa'ngha~n ca.

Upaasaka.m ma.m bhava.m Gotamo dhaaretu ajjatagge paa.nupeta.m sara.na.m gatanti.|| ||

Sa'ngaaravasutta.m dasama.m


 

Contact:
E-mail
Copyright Statement