Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
III. Upari Pa.n.naasa
1. Devadaha Vagga

Sutta 104

Saamagaama Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][ntbb][upal] Eva.m me suta.m|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Sakkesu viharati saamagaame.|| ||

Tena kho pana samayena Niga.n.tho Naataputto Paavaaya.m adhunaa kaalakato hoti.|| ||

Tassa kaalakiriyaaya bhinnaa niga.n.thaa dvedhikajaataa bha.n.danajaataa kalaha-jaataa vivaadaapannaa a~n~nama~n~na.m mukha-sattiihi vitudantaa viharanti.|| ||

'Na tva.m ima.m Dhamma-Vinaya.m aajaanaasi,||
aha.m ima.m Dhamma-Vinaya.m aajaanaami,||
ki.m tva.m ima.m Dhamma-Vinaya.m aajaanissasi?|| ||

Micchaa pa.tipanno tvam asi,||
aham asmi sammaapa.tipanno.|| ||

Sahita.m me, asahita.m te.|| ||

Pure vacaniiya.m pacchaa [244] avaca pacchaa vacaniiya.m pure avaca.|| ||

Aavici.n.nan te viparaavatta.m,||
aaropito te vaado,||
niggahitosi,||
cara vaadappamokkhaaya,||
nibbe.thehi vaa sace pahosii' ti.|| ||

Vadho yeva kho ma~n~ne niga.n.thesu Naataputtiyesu vattati.|| ||

Ye pi Niga.n.thassa Naataputtassa saavakaa gihii odaatavasanaa,||
te pi niga.n.thesu Naataputtiyesu nibbinnaruupaa virattaruupaa pa.tivaanaruupaa,||
yathaa ta.m durakkhaate dhamma-vinaye duppavedite aniyyaa.nike anupasamasa.mvattanike asammaasamBuddhappavedite bhinnathuupe appa.tisara.ne' ti.|| ||

Atha kho Cundo sama.nuddeso Paavaaya.m vassa.m vuttho yena saamagaamo yen'aayasmaa Aanando ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa aayasmanta.m Aananda.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi,||
eka-m-anta.m nisinno kho Cundo sama.nuddeso aayasmanta.m Aananda.m etad avoca:|| ||

Niga.n.tho bhante, Naataputto Paavaaya.m adhunaa kaalakato.|| ||

Tassa kaalakiriyaaya bhinnaa niga.n.thaa dvedhikajaataa bha.n.danajaataa kalaha-jaataa vivaadaapantaa a~n~nama~n~na.m mukha-sattiihi vitudantaa viharanti 'na tva.m ima.m Dhamma-Vinaya.m aajaanaasi aha.m|| ||

Ima.m Dhamma-Vinaya.m aajaanaami,||
ki.m tva.m ima.m Dhamma-Vinaya.m aajaanissasi?|| ||

Micchaa pa.tipanno tvam asi,||
aham asmi sammaapa.tipanno.|| ||

Sahita.m me, asahita.m te.|| ||

Pure vacaniiya.m pacchaa avaca pacchaa vacaniiya.m pure avaca.|| ||

Aavici.n.nan te viparaavatta.m,||
aaropito te vaado,||
niggahitosi,||
cara vaadappamokkhaaya,||
nibbe.thehi vaa sace pahosii' ti.|| ||

Vadho yeva kho ma~n~ne niga.n.thesu Naataputtiyesu vattati.|| ||

Ye pi Niga.n.thassa Naataputtassa saavakaa gihii odaatavasanaa,||
te pi niga.n.thesu Naataputtiyesu nibbinnaruupaa vrattaruupaa pa.tivaanaruupaa,||
yathaa ta.m durakkhaate dhamma-vinaye duppavedite aniyyaa.nike anupasamasa.mvattanike asammaasamBuddhappavedite bhinnathuupe appa.tisara.ne' ti.|| ||

Eva.m vutte aayasmaa Aanando Cunda.m sama.nuddesa.m etad avoca: atthi kho ida.m aavuso Cunda,||
kathaapaabhata.m Bhagavanta.m dassanaaya.|| ||

Aayaamaavuso Cunda,||
yena Bhagavaa ten'upasa'nkamissaama,||
upasa'nkamitvaa etam attha.m Bhagavato aarocessaamaa' ti.|| ||

Eva.m bhante' ti kho Cundo sama.nuddeso aayasmato Aanandassa paccassosi.|| ||

Atha kho aayassamaa ca Aanando Cundo ca sama.nuddeso yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho [245] aayasmaa Aanando Bhagavanta.m etad avoca:||
aya.m bhante,||
Cundo sama.nuddeso evam aaha:||
Niga.n.tho bhante,||
Naataputto Paavaaya.m adhunaa kaalakato.|| ||

Tassa kaalakiriyaaya bhinnaa niga.n.thaa dvedhikajaataa bha.n.danajaataa kalaha-jaataa vivaadaapantaa a~n~nama~n~na.m mukha-sattiihi vitudantaa viharanti 'na tva.m ima.m Dhamma-Vinaya.m aajaanaasi aha.m ima.m Dhamma-Vinaya.m aajaanaami,||
ki.m tva.m ima.m Dhamma-Vinaya.m aajaanissasi? Micchaa pa.tipanno tvam asi,||
aham asmi sammaapa.tipanno.|| ||

Sahita.m me,||
asahita.m te.|| ||

Pure vacaniiya.m pacchaa avaca pacchaa vacaniiya.m pure avaca.|| ||

Aavici.n.nan te viparaavatta.m,||
aaropito te vaado,||
niggahitosi,||
cara vaadappamokkhaaya,||
nibbe.thehi vaa sace pahosii' ti.|| ||

Vadho yeva kho ma~n~ne niga.n.thesu Naataputtiyesu vattati.|| ||

Ye pi Niga.n.thassa Naataputtassa saavakaa gihii odaatavasanaa,||
te pi niga.n.thesu Naataputtiyesu nibbinnaruupaa virattaruupaa pa.tivaanaruupaa,||
yathaa ta.m durakkhaate dhamma-vinaye duppavedite aniyyaa.nike anupasamasa.mvattanike asammaasamBuddhappavedite bhinnathuupe appa.tisara.ne' ti.|| ||

Tassa mayha.m bhante,||
eva.m hoti:||
maaheva Bhagavato accayena sa'nghe vivaado uppajji.|| ||

Sossa vivaado bahu janaahitaaya bahujanaasukhaaya bahuno janassa anatthaaya ahitaaya dukkhaaya deva-manussaanan' ti.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi Aananda,||
ye vo mayaa dhammaa abhi~n~naa desitaa seyyathiida.m:||
cattaaro satipa.t.thaanaa cattaaro sammappadhaanaa cattaaro iddhipaadaa pa~ncindriyaani pa~nca balaani satta bojka'ngaa ariyo a.t.tha'ngiko maggo.|| ||

Passasi no tva.m Aananda,||
imesu dhammesu dve pi bhikkhuu naanaavaade' ti.|| ||

Ye'me bhante,||
dhammaa Bhagavataa abhi~n~naa desitaa,||
seyyathiida.m:||
cattaaro satipa.t.thaanaa cattaaro sammappadhaanaa cattaaro iddhipaadaa pa~ncindriyaani pa~nca balaani satta bojjha'ngaa ariyo a.t.tha'ngiko maggo.|| ||

Naaha.m passaami imesu dhammesu dve pi bhikkhuu naanaavaade.|| ||

Ye ca kho bhante,||
puggalaa Bhagavanta.m patissayamaanaruupaa viharanti.|| ||

Te pi Bhagavato accayena sa'nghe vivaada.m janeyyu.m ajjhaajiive vaa adhipaatimokkhe vaa.|| ||

Sossa vivaado bahujanaahitaaya bahujanaasukhaaya bahuno janassa anatthaaya ahitaaya dukkhaaya deva-manussaananti.|| ||

Appamattako so Aananda,||
vivaado yad ida.m ajjhaajiive vaa adhipaatimokkhe vaa magge vaapi Aananda,||
pa.tipadaaya vaa sa'nghe vivaado uppajjamaano uppajjeyya.|| ||

Sossa vivaado bahujanaahitaaya bahujanaasukhaaya bahuno janassa anatthaaya ahitaaya dukkhaaya dvemanussaananti.|| ||

Chayimaani Aananda,||
vivaadamuulaani.|| ||

Katamaani cha?|| ||

Idh'Aananda,||
bhikkhu kodhano hoti upanaahii,||
yo so Aananda bhikkhu kodhano hoti upanaahii,||
so sattharipi agaaravo viharati appatisso.|| ||

Dhamme pi agaaravo viharati appatisso.|| ||

Sa'nghe pi agaaravo [246] viharati appatisso.|| ||

Sikkhaaya pi na paripuurakaari hoti.|| ||

Yo so Aananda,||
bhikkhu satthari agaaravo viharati appatisso.|| ||

Dhamme agaaravo viharati appatisso.|| ||

Sa'nghe agaaravo viharati appatisso.|| ||

Sikkhaaya na paripuurakaari hoti.|| ||

So sa'nghe vivaada.m janeti,||
yo hoti vivaado bahujanaahitaaya bahujanaasukhaaya bahuno janassa anatthaaya ahitaaya dukkhaaya deva-manussaana.m.|| ||

Evaruupa.m ce tumhe Aananda,||
vivaadamuulra.m ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa samanupasseyyaatha.|| ||

Tatra tumhe Aananda,||
tass'eva paapakassa vivaadamuulassa pahaanaaya vaayameyyaatha.|| ||

Evaruupa.m ce tumhe Aananda,||
vivaadamuula.m ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa na samanupasseyyaatha.|| ||

Tatra tumhe Aananda,||
tass'eva paapakassa vivaadamuulassa aayati.m anavassavaaya pa.tipajjeyyaatha.|| ||

Evam etassa paapakassa vivaadamuulassa pahaana.m hoti,||
evametassa paapakassa vivaadamuulassa aayati.m anavassavo hoti.|| ||

Puna ca para.m Aananda,||
bhikkhu makkhii hoti palaasii.|| ||

Yo so Aananda bhikkhu kodhano hoti upanaahii,||
so sattharipi agaaravo viharati appatisso.|| ||

Dhamme pi agaaravo viharati appatisso.|| ||

Sa'nghe pi agaaravo viharati appatisso.|| ||

Sikkhaaya pi na paripuurakaari hoti.|| ||

Yo so Aananda,||
bhikkhu satthari agaaravo viharati appatisso.|| ||

Dhamme agaaravo viharati appatisso.|| ||

Sa'nghe agaaravo viharati appatisso.|| ||

Sikkhaaya na paripurakaari hoti.|| ||

So sa'nghe vivaada.m janeti,||
yo hoti vivaado bahujanaahitaaya bahujanaasukhaaya bahuno janassa anatthaaya ahitaaya dukkhaaya deva-manussaana.m.|| ||

Evaruupa.m ce tumhe ananda,||
vivaadamuulra.m ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa samanupasseyyaatha.|| ||

Tatra tumhe Aananda,||
tass'eva paapakassa vivaadamuulassa pahaanaaya vaayameyyaatha.|| ||

Evaruupa.m ce tumhe Aananda,||
vivaadamuula.m ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa na samanupasseyyaatha.|| ||

Tatra tumhe Aananda,||
tass'eva paapakassa vivaadamuulassa aayati.m anavassavaaya pa.tipajjeyyaatha.|| ||

Evam etassa paapakassa vivaadamuulassa pahaana.m [247] hoti,||
evametassa paapakassa vivaadamuulassa aayati.m anavassavo hoti.|| ||

Issukii hoti maccharii yo so Aananda bhikkhu kodhano hoti upanaahii,||
so sattharipi agaaravo viharati appatisso.|| ||

Dhamme pi agaaravo viharati appatisso.|| ||

Sa'nghe pi agaaravo viharati appatisso.|| ||

Sikkhaaya pi na paripuurakaari hoti.|| ||

Yo so Aananda,||
bhikkhu satthari agaaravo viharati appatisso.|| ||

Dhamme agaaravo viharati appatisso.|| ||

Sa'nghe agaaravo viharati appatisso.|| ||

Sikkhaaya na paripurakaari hoti.|| ||

So sa'nghe vivaada.m janeti,||
yo hoti vivaado bahujanaahitaaya bahujanaasukhaaya bahuno janassa anatthaaya ahitaaya dukkhaaya deva-manussaana.m.|| ||

Evaruupa.m ce tumhe ananda,||
vivaadamuulra.m ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa samanupasseyyaatha.|| ||

Tatra tumhe Aananda,||
tass'eva paapakassa vivaadamuulassa pahaanaaya vaayameyyaatha.|| ||

Evaruupa.m ce tumhe Aananda,||
vivaadamuula.m ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa na samanupasseyyaatha.|| ||

Tatra tumhe Aananda,||
tass'eva paapakassa vivaadamuulassa aayati.m anavassavaaya pa.tipajjeyyaatha.|| ||

Evam etassa paapakassa vivaadamuulassa pahaana.m hoti,||
evametassa paapakassa vivaadamuulassa aayati.m anavassavo hoti.|| ||

Sa.tho hoti maayaavi yo so Aananda bhikkhu kodhano hoti upanaahii,||
so sattharipi agaaravo viharati appatisso.|| ||

Dhamme pi agaaravo viharati appatisso.|| ||

Sa'nghe pi agaaravo viharati appatisso.|| ||

Sikkhaaya pi na paripuurakaari hoti.|| ||

Yo so Aananda,||
bhikkhu satthari agaaravo viharati appatisso.|| ||

Dhamme agaaravo viharati appatisso.|| ||

Sa'nghe agaaravo viharati appatisso.|| ||

Sikkhaaya na paripurakaari hoti.|| ||

So sa'nghe vivaada.m janeti,||
yo hoti vivaado bahujanaahitaaya bahujanaasukhaaya bahuno janassa anatthaaya ahitaaya dukkhaaya deva-manussaana.m.|| ||

Evaruupa.m ce tumhe ananda,||
vivaadamuulra.m ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa samanupasseyyaatha.|| ||

Tatra tumhe Aananda,||
tass'eva paapakassa vivaadamuulassa pahaanaaya vaayameyyaatha.|| ||

Evaruupa.m ce tumhe Aananda,||
vivaadamuula.m ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa na samanupasseyyaatha.|| ||

Tatra tumhe Aananda,||
tass'eva paapakassa vivaadamuulassa aayati.m anavassavaaya pa.tipajjeyyaatha.|| ||

Evam etassa paapakassa vivaadamuulassa pahaana.m hoti,||
evametassa paapakassa vivaadamuulassa aayati.m anavassavo hoti.|| ||

Paapiccho hoti micchaadi.t.thi yo so Aananda bhikkhu kodhano hoti upanaahii,||
so sattharipi agaaravo viharati appatisso.|| ||

Dhamme pi agaaravo viharati appatisso.|| ||

Sa'nghe pi agaaravo viharati appatisso.|| ||

Sikkhaaya pi na paripuurakaari hoti.|| ||

Yo so Aananda,||
bhikkhu satthari agaaravo viharati appatisso.|| ||

Dhamme agaaravo viharati appatisso.|| ||

Sa'nghe agaaravo viharati appatisso.|| ||

Sikkhaaya na paripurakaari hoti.|| ||

So sa'nghe vivaada.m janeti,||
yo hoti vivaado bahujanaahitaaya bahujanaasukhaaya bahuno janassa anatthaaya ahitaaya dukkhaaya deva-manussaana.m.|| ||

Evaruupa.m ce tumhe ananda,||
vivaadamuulra.m ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa samanupasseyyaatha.|| ||

Tatra tumhe Aananda,||
tass'eva paapakassa vivaadamuulassa pahaanaaya vaayameyyaatha.|| ||

Evaruupa.m ce tumhe Aananda,||
vivaadamuula.m ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa na samanupasseyyaatha.|| ||

Tatra tumhe Aananda,||
tass'eva paapakassa vivaadamuulassa aayati.m anavassavaaya pa.tipajjeyyaatha.|| ||

Evam etassa paapakassa vivaadamuulassa pahaana.m hoti,||
evametassa paapakassa vivaadamuulassa aayati.m anavassavo hoti.|| ||

Sandi.t.thiparaamaasii hoti aadhaanagaahi1 duppa.tinissaggii.|| ||

Yo so Aananda,||
bhikkhu sandi.t.thiparaamaasii hoti aadhaanagaahii duppa.tinissaggii.|| ||

So sattharipi agaaravo viharati appatisso.,||
Dhammepi agaaravo viharati appatisso,||
sa'nghepi agaaravo viharati appatisso,||
sikkhaayapi na paripuurakaarii hoti.|| ||

Yo so Aananda,||
bhikkhu satthari agaaravo viharati appatisso.,||
Dhamme agaaravo viharati appatisso.|| ||

Sa'nghe agaaravo viharati appatisso.|| ||

Sikkhaaya na paripuurakaarii hoti.|| ||

So sa'nghe vivaada.m janeti.|| ||

Yo hoti vivaado bahujanaahitaaya bahujanaasukhaaya bahuno janassa anatthaaya ahitaaya dukkhaaya deva-manussaana.m.|| ||

Evaruupa.m ce tumhe Aananda,||
vivaadamuula.m ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa samanupasseyyaatha.|| ||

Tatra tumhe Aananda,||
tass'eva paapakassa vivaadamuulassa pahaanaaya vaayameyyaatha.|| ||

Evaruupa.m ce tumhe Aananda,||
vivaadamuula.m ajjhatta.m vaa na samanupasseyyaatha.|| ||

Tatra tumhe Aananda,||
tass'eva paapakassa vivaadamuulassa aayati.m anavassavaaya pa.tipajjeyyaatha evametassa paapakassa vivaadamuulassa pahaana.m hoti.|| ||

Evam etassa paapakassa vivaadamuulassa aayati.m anavassavo hoti.|| ||

Imaani kho Aananda,||
cha vivaadamuulaani.|| ||

Cattaarimaani Aananda,||
adhikara.naani.|| ||

Katamaani cattaari?|| ||

Vivaadaadhikara.na.m anuvaadaadhikara.na.m aapattaadhikara.na.m kiccaadhikara.na.m,||
imaani kho Aananda cattaari adhikara.naani.|| ||

Satta kho panime Aananda,||
adhikara.nasamathaa upannuppannaana.m adhikara.naana.m samathaaya vuupasamaaya,||
sammukhaa vinayo daatabbo sativinayo daatabbo amuu'ahavinayo daatabbo pa.ti~n~naaya kaaretabba.m yebhuyyasikaa tassapaapiyyasikaa ti.navatthaarako' ti.|| ||

Katha~n ca Aananda,||
sammukhaa vinayo hoti?|| ||

Idh'Aananda bhikkhu vivadanti dhammoti vaa adhammoti vaa vinayoti vaa avinayo ti vaa.|| ||

TehAananda bhikkhuhi sabbeh'eva samaggehi sannipatitabba.m.|| ||

Sannipatitvaa dhammanetti samanumajjitabbaa.|| ||

Dhammanetti.m samanumajjitvaa yathaa tattha sameti.|| ||

Tathaa ta.m adhikara.na.m vuupasametabba.m.|| ||

Eva.m kho Aananda,||
sammukhaa vinayo hoti.|| ||

Eva~n ca panidhekaccaana.m adhikara.naana.m vupasamo hoti,||
yad ida.m sammukhaavinayena.|| ||

Katha~n ca Aananda,||
yebhuyyasikaa hoti?|| ||

Te ce Aananda,||
bhikkhu na Sakkonti ta.m adhikara.na.m tasmi.m aavaase vuupasametu.m.|| ||

TehAananda,||
bhikkhuhi yasmi.m aavaase bahutaraa bhikkhu,||
so aavaaso gantabbo.|| ||

Tattha sabbeh'eva samaggehi sannipatitabba.m.|| ||

Sannipatitvaa dhammanetti samanumajjitabbaa.|| ||

Dhammanetti.m samanumajjitvaa yathaa tattha sameti, tathaa ta.m adhikara.na.m vuupasammetabba.m.|| ||

Eva.m kho Aananda,||
yebhuyyasikaa hoti.|| ||

Eva~n ca panidhekaccaana.m adhikara.naana.m vuupasamo hoti,||
yad ida.m yebhuyyasikaaya.|| ||

Kata~n ca Aananda,||
sativinayo hoti?|| ||

Idh'Aananda,||
bhikkhu bhikkhu.m evaruupaaya garukaaya aapattiyaa codeti paaraajikena vaa paaraajikasaamantena vaa 'sarataayasmaa evaruupi.m1 garuka.m aapatti.m aapajjitaa paaraajika.m vaa paaraajikasaamanta.m vaa' ti.|| ||

So evam aaha:||
'na kho aha.m aavuso,||
saraami evaruupi.m garuka.m aapatti.m aapajjitaa paaraajika.m vaa paaraajikasaamanta.m [248] vaa' ti.|| ||

Tassa kho Aananda,||
bhikkhuno sativinayo daatabbo.|| ||

Eva.m kho Aananda,||
sativinayo hoti.|| ||

Eva~n ca panidhekaccaana.m adhikara.naana.m vuupasamo hoti,||
yad ida.m sativinayena.|| ||

Katha~n ca Aananda,||
amuulhavinayo hoti?|| ||

Idh'Aananda,||
bhikkhu bhikkhu.m evaruupaaya garukaaya aapattiyaa codeti paaraajikena vaa paaraajikasaamantena vaa sarataayasmaa evaruupi.m1 garuka.m aapatti.m aapajjitaa paaraajika.m vaa paaraajikasaamanta.m vaati.|| ||

So evam aaha:||
'na kho aha.m aavuso,||
saraami evaruupi.m garuka.m aapatti.m aapajjitaa paaraajika.m vaa paaraajikasaamanta.m vaa' ti.|| ||

Tam ena.m so nibbe.thenta.m ative.theti3 i'nghaayasmaa saadhukameva jaanaahi,||
yadi sarasi evaruupi.m garuka.m aapatti.m aapajjitaa paaraajika.m vaa paaraajikasaamanta.m vaa' ti.|| ||

So evam aaha:||
'aha.m kho aavuso,||
ummaada.m paapu.ni.m cetaso vipariyesa.m.|| ||

Tena me ummattakena bahu.m assaama.naka.m ajjhaaci.n.na.m bhaasitaparikanta.m,||
naaha.m ta.m saraami.|| ||

Muu.lhena me eta.m katanti.|| ||

Tassa kho Aananda,||
bhikkhuno amuu.lhavinayo daatabbo.|| ||

Eva.m kho Aananda,||
amuu.lhavinayo hoti.|| ||

Eva~n ca panidhekaccaana.m adhikara.naana.m vuupasamo hoti,||
yad ida.m amuu.lhavinayena.|| ||

Katha~n ca Aananda,||
pa.ti~n~naatakara.na.m hoti?|| ||

Idh'Aananda,||
bhikkhu codito vaa acodito vaa6 aapatti.m sarati vivarati uttaaniikaroti.|| ||

Ten'Aananda,||
bhikkhunaa bu.d.dhataro bhikkhu upasa'nkamitvaa eka.msa.m ciivara.m katvaa paade vanditvaa ukku.tika.m nisiiditvaa a~njali.m paggahetvaa evam assa vacaniiyo 'aha.m bhante,||
itthannaama.m aapatti.m aapanno,||
ta.m pa.tidesemii' ti.|| ||

So evam aaha:||
'passasii'ti,||
'passaamii'ti.|| ||

Aayati.m sa.mvara.m aapajjeyyaasiiti sa.mvara.m aapajjissaamiiti10.|| ||

Eva.m kho Aananda,||
pa.ti~n~naatakara.na.m hoti.|| ||

Eva~n ca panidhekaccaana.m adhikara.naana.m vuupasamo hoti,||
yad ida.m pa.ti~n~naatakara.nena. [249]|| ||

Kata~n ca Aananda,||
tassapaapiyyasikaa hoti?|| ||

Idh'Aananda,||
bhikkhu bhikkhu.m evaruupaaya garukaaya aapattiyaa codeti paaraajikena vaa paaraajikasaamantena vaa,||
'sarataayasmaa evaruupi.m garuka.m aapatti.m|| ||

Aapajjitaa paaraajika.m vaa paaraajikasaamanta.m vaa' ti.|| ||

So evamahaa:||
'na kho aha.m aavuso,||
saraami evaruupi.m garuka.m aapatti.m aapajjitaa paaraajika.m vaa paaraajikasaamanta.m vaa'ti tam ena.m so nibba.thenta.m ative.theti.|| ||

I'nghaayasmaa saadhukameva jaanaahi,||
yadi sarasi evaruupi.m garuka.m aapatti.m aapajjitaa paaraajika.m vaa paaraajikasaamanta.m vaa' ti.|| ||

So evam aaha:||
'na kho aha.m aavuso,||
saraami evaruupi.m garuka.m aapatti.m aapajjitaa paaraajika.m vaa paaraajikasaamanta.m vaa,||
saraami kho aha.m aavuso evaruupi.m appamattika.m aapatti.m aapajjitaa'ti tam ena.m so nibbe.thenta.m ative.theti,||
i'nghaayasmaa saadhukameva jaanaahi,||
yadi sarasi evaruupi.m garuka.m aapatti.m aapajjitaa paaraajika.m vaa paaraajikasaamanta.m vaa' ti.|| ||

So evam aaha:||
'ima.m hi naamaaha.m aavuso,||
appamattika.m aapatti.m aapajjitvaa apu.t.tho pa.tijaanissaami.|| ||

Kimpanaaha.m evaruupi.m garuka.m aapatti.m aapajjitvaa paaraajika.m vaa paaraajikasaamanta.m vaa pu.t.tho na pa.tijaanissaamii' ti.|| ||

So evam aaha:||
'ima.m hi naama tva.m aavuso,||
appamattika.m aapatti.m aapajjitvaa apu.t.tho na pa.tijaanissasi.|| ||

Kim pana tva.m evaruupi.m garuka.m aapatti.m aapajjitvaa paaraajika.m vaa paaraajikasaamanta.m vaa pu.t.tho pa.tijaanissasi,||
'i'nghaayasmaa saadhukameva jaanaahi,||
yadi sarasi evaruupi.m garuka.m aapatti.m aapajjitaa paaraajika.m vaa paaraajikasaamanta.m vaa' ti.|| ||

So evam aaha:||
'saraami kho aha.m aavuso ,||
evaruupi.m garuka.m aapatti.m aapajjitaa paaraajika.m vaa paaraajikasaamanta.m vaa 'davaa me eva.m vutta.m,||
ravaa me eva.m vutta.m,||
'naaha.m ta.m saraami evaruupi.m garuka.m aapatti.m aapajjitaa paaraajika.m vaa paaraajikasaamanta.m vaa' ti.|| ||

Eva.m kho Aananda,||
tassapaapiyyasikaa hoti.|| ||

Eva~n ca panidhekaccaana.m adhikara.naana.m vuupasamo hoti,||
yadidra tassapaapiyyasikaaya.|| ||

[250] Katha~n ca Aananda,||
ti.navatthaarako hoti:||
idh'Aananda,||
bhikkhuna.m bha.n.danajaataana.m kalaha-jaataana.m vivaadaapannaana.m viharata.m bahu.m assaama.naka.m ajjhaaci.n.na.m hoti bhaasitaparikanta.m.|| ||

TehAananda,||
bhikkhuhi sabbeh'eva samaggehi sannipatitabba.m.|| ||

Sannipatitvaa ekato pakkhikaana.m bhikkhuna.m byattatarena1.|| ||

Bhikkhunaa u.t.thaay aasanaa eka.msa.m ciivara.m katvaa a~njalimpanaametvaa sa'ngho ~naapetabbo.|| ||

'Su.naatu me bhante,||
sa'ngho:||
ida.m amhaaka.m bha.n.danajaataana.m kalaha-jaataana.m vivaadaapannaana.m viharata.m bahu.m assaama.naka.m ajjhaaci.n.na.m bhaasiparikanta.m.|| ||

Yadi Sa'nghassa pattakalla.m,||
aha.m yaa c'eva imesa.m aayasmantaana.m aapatti,||
yaa ca attano aapatti,||
imesa~nc'eva aayasmantaana.m atthaaya attanoca atthaaya sa'nghamajjhe ti.navatthaarakena deseyya.m .thapetvaa thullavajja.m .thapetvaa gihiipa.tisa.myuttan' ti.|| ||

Athaaparesa.m ekato pakkhikaana.m bhikkhuna.m byattatarena1 bhikkhunaa u.t.thaay aasanaa eka.msa.m ciivara.m katvaa a~njalimpanaametvaa sa'ngho ~naapetabbo:|| ||

'Su.naatu me bhante,||
sa'ngho:||
ida.m amhaaka.m1 bha.n.danajaataana.m kalaha-jaataana.m vivaadaapannaana.m viharata.m bahu.m assaama.naka.m ajjhaaci.n.na.m bhaasitaparikanta.m.|| ||

Yadi Sa'nghassa pattakalla.m,||
aha.m yaa c'eva imesa.m aayasmantaana.m aapatti,||
yaa ca attano aapatti,||
imesa~nc'eva aayasmantaana.m atthaaya attanoca atthaaya sa'nghamajjhe ti.navatthaarakena deseyya.m .thapetvaa thullavajja.m .thapetvaa gihiipa.tisa.myuttan' ti.|| ||

Eva.m kho Aananda,||
ti.navatthaarako hoti.|| ||

Eva~n ca panidhekaccaana.m adhikara.naana.m vuupasamo hoti,||
yad ida.m ti.navatthaarakena.|| ||

Cha h'ime Aananda,||
dhammaa saaraa.niiyaa2 piyakara.naa garukara.naa sa'ngahaaya avivaadaaya saamaggiyaa ekiibhaavaaya sa.mvattanti.|| ||

Katame cha:||
idh'Aananda,||
bhikkhuno metta.m kaaya-kamma.m paccu.t.thita.m hoti sabrahmacaariisu aaviic'eva raho ca.|| ||

Ayam pi dhammo saaraa.niiyo piyakara.no garukara.no sa'ngahaaya avivaadaaya saamaggiyaa ekiibhaavaaya sa.mvattati.|| ||

Puna ca para.m Aananda,||
bhikkhuno metta.m vacii-kamma.m paccupa.t.thita.m hoti.|| ||

Sabrahmacaarisu aavii c'eva raho ca.|| ||

Ayam pi dhammo saaraa.niiyo piyakara.no garukara.no sa'ngahaaya avivaadaaya saamaggiyaa ekiibhaavaaya sa.mvattati.|| ||

Puna ca para.m Aananda,||
bhikkhuno metta.m mano-kamma.m paccupa.t.thita.m hoti.|| ||

Sabrahmacaarisu aavii c'eva raho ca.|| ||

Ayam pi dhammo saaraa.niiyo piyakara.no garukara.no [251] sa'ngahaaya avivaadaaya saamaggiyaa ekiibhaavaaya sa.mvattati.|| ||

Puna ca para.m Aananda,||
bhikkhu ye te laabhaa dhammikaa dhammaladdhaa antamaso pattapariyaapannamattampi,||
tathaaruupehi laabhehi appa.tivibhattabhogi hoti siilavantehi sabrahmacaariihi saadhaara.nabhogii.|| ||

Ayam pi dhammo saaraa.niiyo piyakara.no garukara.no sa'ngahaaya avivaadaaya saamaggiyaa ekiibhaavaaya sa.mvattati.|| ||

Puna ca para.m Aananda,||
bhikkhu yaani taani siilaani akha.n.daani acchiddaani asabalaani akammaasaani bhujissaani4 vi~n~nuppasatthaani aparaama.t.thaani samaadhisa.mvattanikaani.|| ||

Tathaaruupesu siilesu siilasaama~n~nagato viharati sabrahmacaariihi aavii c'eva raho ca ayam pi dhammo saaraa.niiyo piyakara.no garukara.no sa'ngahaaya avivaadaaya saamaggiyaa ekiibhaavaaya sa.mvattati.|| ||

Puna ca para.m Aananda,||
bhikkhu yaa'ya.m di.t.thi ariyaa niyyaa.nikaa niyyaati takkarassa sammaa dukkhakkhayaaya.|| ||

Tathaaruupaaya di.t.thiyaa di.t.thisaama~n~nagato viharati sabrahmacaariihi aavii|| ||

Ceva raho ca.|| ||

Ayam pi dhammo saaraa.niiyo piyakara.no garukara.no sa'ngahaaya avivaadaaya saamaggiyaa ekiibhaavaaya sa.mvattati.|| ||

Ime kho Aananda,||
cha saaraa.niiyaa dhammaa piyakara.naa garukara.naa sa'ngahaaya avivaadaaya saamaggiyaa ekiibhaavaaya sa.mvattanti.|| ||

Ime ce tumhe Aananda,||
cha saaraa.niiye dhamme samaadaaya sa.mvatteyyaatha.|| ||

Passatha no tumhe,||
Aananda,||
ta.m vacanapatha.m a.nu.m vaa thula.m vaa,||
ya.m tumhe naadhivaaseyyaathaati.|| ||

No h'eta.m bhante,|| ||

TasmaatihAananda,||
ime cha saaraa.niiye dhamme samaadaaya vattatha1.|| ||

Ta.m vo bhavissati diigha-ratta.m hitaaya sukhaayaati.|| ||

Idam avoca Bhagavaa.|| ||

Attamano aayasmaa Aanando Bhagavato bhaasita.m abhinandiiti.|| ||

Saamagaama sutta.m catuttha.m


 

Contact:
E-mail
Copyright Statement