Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
III. Upari Pa.n.naasa
1. Devadaha Vagga

Sutta 108

Gopaka-Moggallaana Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][than][ntbb][upal] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m aayasmaa Aanando Raajagahe viharati Ve.luvane Kalandakanivaape aciraparinibbute Bhagavati.|| ||

Tena kho pana samayena raajaa Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto Raajagaha.m pa.tisankhaaraapeti ra~n~no pajjotassa aasa'nkamaano.|| ||

Atha kho aayasmaa Aanando pubba.nha-samaya.m nivaasetvaa pattaciivara.m aadaaya Raajagaha.m pi.n.daaya paavisi.|| ||

Atha kho aayasmato Aanandassa etad ahosi: 'atippago kho taava Raajagaha.m pi.n.daaya caritu.m,||
yannunaaha.m yena gopakaMoggallaanassa braahma.nassa tammanto,||
yena gopakaMoggallaano braahma.no,||
ten'upasa'nkameyya'nti.|| ||

Atha kho aayasmaa Aanando yena gopakaMoggallaanassa braahma.nassa kammanto,||
yena gopakaMoggallaano braahma.no,||
ten'upasa'nkami.|| ||

Addasaa kho gopakaMoggallaano braahma.no aayasmanta.m Aananda.m duurato va aagacchanta.m.|| ||

Disvaana aayasmanta.m Aananda.m etad avoca:|| ||

'Etu kho bhava.m Aanando,||
svaagata.m bhoto Aanandassa,||
cirassa.m kho bhava.m Aanando ima.m pariyaayamkaasi yad ida.m idhaagamanaaya.|| ||

Nisiidatu bhava.m Aanando,||
idamaasana.m pa~n~natta'nti.|| ||

Nisiidi kho aayasmaa Aanando pa~n~natte aasane.|| ||

GopakaMoggallaanopi [8] kho braahma.no a~n~natara.m niica.m aasana.m gahetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho gopakaMoggallaano braahma.no aayasmanta.m Aananda.m etad avoca:|| ||

Atthi nu kho bho Aananda,||
ekabhikkhuupi tehi dhammehi sabbena sabba.m sabbathaa sabba.m samannaagato,||
yehi dhammehi samannaagato so bhava.m Gotamo ahosi araha.m Sammaa-sambuddho' ti.|| ||

N'atthi kho braahma.na,||
ekabhikkhuupi tehi dhammehi sabbena sabba.m sabbathaa sabba.m samannaagato,||
yehi dhammehi samannaagato so Bhagavaa ahosi araha.m Sammaa-sambuddho.|| ||

So hi braahma.na,||
Bhagavaa anuppannassa maggassa uppaadetaa,||
asa~njaatassa maggassa sa~njanetaa anakkhaatassa maggassa akkhaataa,||
magga~n~nu maggaviduu maggakovido.|| ||

Maggaanugaa ca pana etarahi saavakaa viharanti pacchaa samannaagataa' ti.|| ||

Aya~n ca h'ida.m aayasmato Aanandassa gopakamoggallaanena braahma.nena saddhi.m antaraa kathaa vippakataa hoti1.|| ||

Atha kho vassakaaro braahma.no magadhamahaamatto Raajagahe kammante anusa~n~naayamaano yena gopakaMoggallaanassa braahma.nassa kammanto yena aayasmaa Aanando ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa aayasmataa Aanandena saddhi.m sammodi,||
sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m2 viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho vassakaaro braahma.no magadhamahaamatto aayasmanta.m Aananda.m etad avoca: kaayanuttha bho Aananda3,||
etarahi kathaaya sannisinnaa,||
kaa ca pana vo antaraa kathaa vippakataa' ti?|| ||

Idha ma.m braahma.na,||
gopakaMoggallaano braahma.no evam aaha: 'atthi nu kho bho Aananda,||
ekabhikkhuupi tehi dhammehi sabbena sabba.m sabbathaa sabba.m samannaagato,||
yehi dhammehi samannaagato so bhava.m Gotamo ahosi araha.m Sammaa-sambuddho' ti.|| ||

Eva.m vutte aha.m braahma.na,||
gopakaMoggallaana.m braahma.na.m etad avoca.m: 'n'atthi kho braahma.na,||
ekabhikkhuupi tehi dhammehi sabbena sabba.m sabbathaa sabba.m samannaagato,||
yehi dhammehi samannaagato so Bhagavaa ahosi araha.m Sammaa-sambuddho so hi braahma.na,||
Bhagavaa anuppannassa maggassa uppaadetaa,||
[9] asa~njaatassa maggassa sa~njanetaa,||
anakkhaatassa maggassa akkhaataa,||
magga~n~nu maggaviduu maggakovido,||
maggaanugaa ca pana etarahi saavakaa viharanti pacchaa samannaagataa' ti.|| ||

Aya.m kho no braahma.na,||
gopakamoggallaanena braahma.nena saddhi.m antaraa kathaa vippakataa.|| ||

Atha tva.m anuppatto' ti.|| ||

Atthi nu kho bho Aananda,||
ekabhikkhuupi tena bhotaa Gotamena .thapito: aya.m vo mamaccayena pa.tisara.na.m bhavissatii'ti ya.m tumhe etarahi pa.tidhaaveyyaathaati4?|| ||

N'atthi kho braahma.na,||
ekabhikkhuupi tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa sammaa-sambuddhena .thapito: 'aya.m vo mamaccayena pa.tisara.na.m bhavissatii'ti ya.m maya.m etarahi pa.tidhaaveyyaamaa' ti.|| ||

Atthi pana kho bho Aananda,||
ekabhikkhuupi sa'nghena sammato sambahulehi therehi bhikkhuuhi .thapito: 'aya.m no Bhagavato accayena pa.tisara.na.m bhavissatii'ti,||
ya.m tumhe etarahi pa.tidhaaveyyaathaa'ti4?|| ||

N'atthi kho braahma.na,||
ekabhikkhuupi sa'nghena sammato sambahulehi therehi bhikkhuhi .thapito,||
aya.m no Bhagavato accayena pa.tisara.na.m bhavissatii'ti,||
ya.m maya.m etarahi pa.tidhaaveyyaamaa'ti4.|| ||

Eva.m appa.tisara.ne ca pana bho Aananda,||
ko hetu saamaggiyaa' ti?|| ||

Na kho maya.m braahma.na,||
appa.tisara.naa,||
sappa.tisara.naa maya.m braahma.na dhammapa.tisara.naa' ti.|| ||

'Atthi nu kho bho Aananda,||
ekabhikkhuupi tena bhotaa Gotamena .thapito: 'aya.m vo mamaccayena pa.tisara.na.m bhavissatii'ti ya.m tumhe etarahi pa.tidhaaveyyaathaa' ti.|| ||

Iti pu.t.tho samaano: 'n'atthi kho braahma.na,||
ekabhikkhuupi tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa sammaa-sambuddhena .thapito: 'aya.m vo mamaccayena pa.tisara.na.m bhavissatii'ti ya.m maya.m etarahi pa.tidhaaveyyaamaa'ti vadesi.|| ||

'Atthi pana bho Aananda,||
ekabhikkhuupi sa'nghena sammato sambahulehi therehi [10] bhikkhuuhi .thapito: aya.m no Bhagavato accayena pa.tisara.na.m bhavissatii'ti ya.m tumhe etarahi pa.tidhaaveyyaathaa' ti.|| ||

Iti pu.t.tho samaano: 'n'atthi kho braahma.na,||
ekabhikkhuupi sa'nghena sammato sambahulehi therehi bhikkhuhi .thapito: 'aya.m no Bhagavato accayena pa.tisara.na.m bhavissatii'ti ya.m maya.m etarahi pa.tidhaaveyyaamaa'ti vadesi.|| ||

'Eva.m appa.tisara.ne ca pana bho Aananda,||
ko hetu saamaggiyaa' ti.|| ||

Iti pu.t.tho samaano: "na kho maya.m braahma.na,||
appa.tisara.naa sappa.tisara.naa maya.m braahma.na,||
dhammapa.tisara.naa'ti vadesi.|| ||

Imassa pana bho Aananda,||
bhaasitassa katha.m attho da.t.thabbo' ti?|| ||

Atthi kho braahma.na,||
tena Bhagavaa jaanataa passataa arahataa sammaa-sambuddhena bhikkhuuna.m sikkhaapada.m pa~n~natta.m,||
paatimokkha.m uddi.t.tha.m.|| ||

Te maya.m tadahuposathe yaavatikaa eka.m gaamakkhetta.m upanissaaya viharaama.|| ||

Te sabbe ekajjha.m sannipataama,||
sannipatitvaa yassa ta.m pavattati.|| ||

Ta.m ajjhasaama.|| ||

Tasmi.m ce bha~n~namaane hoti bhikkhussa aapatti,||
hoti viitikkamo,||
ta.m maya.m yathaadhamma.m yathaanusi.t.tha.m kaaremaa' ti.|| ||

Na kira no bhavanto kaarenti.|| ||

Dhammo no kaaretii ti.|| ||

Atthi nu kho bho Aananda,||
ekabhikkhuupi ya.m tumhe etarahi sakkarotha,||
garukarotha1,||
maanetha,||
puujetha,||
sakkatvaa garukatvaa upanissaaya viharathaa' ti?|| ||

'N'atthi kho braahma.na,||
ekabhikkhuupi ya.m maya.m etarahi sakkaroma,||
garukaroma,||
maanema,||
puujema,||
sakkatvaa garukatvaa upanissaaya viharaamaa' ti.|| ||

'Atthi nu kho bho Aananda,||
ekabhikkhuupi tena bhotaa Gotamena .thapito: 'aya.m vo mamaccayena pa.tisara.na.m bhavissatiiti ya.m tumhe etarahi pa.tidhaaveyyaathaa' ti.|| ||

Iti pu.t.tho samaano: 'n'atthi kho braahma.na,||
ekabhikkhuupi tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa sammaa-sambuddhena .thapito: 'aya.m vo mamaccayena pa.tisara.na.m bhavissatii'ti ya.m maya.m etarahi pa.tidhaaveyyaamaa'ti vadesi.|| ||

'Atthi pana bho Aananda,||
eka bhikkhuupi sa'nghena sammato sambahulehi therehi bhikkhuuhi .thapito:|| ||

'Aya.m no Bhagavato accayena pa.tisara.na.m bhavissatii'ti ya.m tumhe etarahi pa.tidhaaveyyaathaati.|| ||

[11] iti pu.t.tho samaano: 'n'atthi kho braahma.na,||
ekabhikkhuupi sa'nghena sammato sambahulehi therehi bhikkhuhi .thapito: aya.m no Bhagavato accayena pa.tisara.na.m bhavissatii'ti,||
ya.m maya.m etarahi pa.tidhaaveyyaamaa'ti vadesi.|| ||

Atthi nu kho bho Aananda,||
ekabhikkhuupi ya.m tumhe etarahi sakkarotha.|| ||

Garukarotha,||
maanetha,||
puujetha,||
sakkatvaa garukatvaa upanissaaya viharathaa'ti iti pu.t.tho samaano: 'n'atthi kho braahma.na,||
ekabhikkhuupi ya.m maya.m etarahi sakkaroma garukaroma maanema puujema.|| ||

Sakkatvaa garukatvaa upanissaaya viharaamaa'ti vadesi.|| ||

Imassa pana bho Aananda,||
bhaasitassa katha.m attho da.t.thabboti.|| ||

Atthi kho braahma.na,||
tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa sammaa-sambuddhena dasa pasaadaniiyaa dhammaa akkhaataa,||
yasmi.m no ime dhammaa sa.mvijjanti.|| ||

Ta.m maya.m etarahi sakkaroma garukaroma maanema puujema.|| ||

Sakkatvaa garukatvaa upanissaaya viharaama.|| ||

Katame dasa?|| ||

Idha braahma.na,||
bhikkhu siilavaa hoti paatimokkha-sa.mvara-sa.mvuto viharati aacaara-gocara-sampanno a.numattesu vajjesu bhaya-dassaavii samaadaaya sikkhati sikkhaapadesu.|| ||

Bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo,||
ye te dhammaa aadikalyaa.naa majjhekalyaa.naa pariyosaanakalyaa.naa saatthaa sabya~njanaa1 kevalaparipu.n.na.m parisuddha.m brahmacariya.m abhivadanti,||
tathaaruupaassa dhammaa bahusutaa honti,||
dhataa2 vacasaa parivitaa manasaanupekkhitaa di.t.thiyaa suppa.tividdhaa.|| ||

Santu.t.tho hoti itariitarehi ciivara-pi.n.dapaata-senaasana-gilaana-paccayabhesajja-parikkhaarehi.|| ||

Catu.n.na.m jhaanaana.m aabhicetasikaana.m di.t.tha-dhamma-sukha-vihaaraana.m nikaamalaabhii hoti akicchalaabhii akasiralaabhii.|| ||

Akenavihita.m iddhividha.m paccanubhoti: ekopi hutvaa bahudhaa hoti,||
bahudhaapi hutvaa eko hoti,||
aavibhaava.m tirobhaava.m tiroku.d.da.m tiropaakaara.m tiropabbata.m asajjamaano gacchati seyyathaa pi aakaase.|| ||

Pa.thaviyaapi ummujjanimmujja.m karoti seyyathaa pi udake.|| ||

Udakepi abhijjamaane4 gacchati seyyathaa pi pa.thaviya.m.|| ||

Aakaasepi [12] palla'nkena ca'nkamati5 seyyathaa pi pakkhii saku.no.|| ||

Imepi candimasuriye eva.m mahiddhike eva.mmahaanubhaave paa.ninaa parimasati,||
parimajjati.|| ||

Yaava brahmalokaapi kaayena vasa.m vatteti.|| ||

Dibbaaya sotadhaatuyaa visuddhaaya atikkantamaanusakaaya1 ubho sadde su.naati dibbe ca manuse ca ye duure santike ca.|| ||

Parasattaana.m parapuggalaana.m cetasaa ceto paricca pajaanaati: saraaga.m vaa citta.m saraaga.m cittanti pajaanaati.|| ||

Viitaraaga.m vaa citta.m viitaraaga.m cittanti pajaanaati.|| ||

Sadosa.m vaa citta.m sadosa.m cittanti pajaanaati.|| ||

Viitadosa.m vaa citta.m viitadosa.m cittanti pajaanaati.|| ||

Samoha.m vaa citta.m samoha.m cittanti pajaanaati.|| ||

Viitamoha.m vaa citta.m viitamoha.m cittanti pajaanaati.|| ||

Sa'nkhitta.m vaa citta.m sa'nkhitta.m cittanti pajaanaati.|| ||

Vikkhitta.m vaa citta.m vikkhitta.m cittanti pajaanaati.|| ||

Mahaggata.m vaa citta.m mahaggata.m cittanti pajaanaati.|| ||

Amahaggata.m vaa citta.m amahaggata.m cittanti pajaanaati sauttara.m vaa citta.m sauttara.m cittanti pajaanaati.|| ||

Anuttara.m vaa citta.m anuttara.m cittanti pajaanaati.|| ||

Samaahita.m vaa citta.m samaahita.m cittanti pajaanaati.|| ||

Asamaahita.m vaa citta.m asamaahita.m cittanti pajaanaati.|| ||

Vimutta.m vaa citta.m vimutta.m cittanti pajaanaati.|| ||

Avimutta.m vaa citta.m avimutta.m cittanti pajaanaati.|| ||

Anekavihita.m pubbenivaasa.m anussarati seyyathiida.m: ekam pi jaati.m dve pi jaatiyo Tisso pi jaatiyo catasso pi jaatiyo pa~nca pi jaatiyo dasa pi jaatiyo viisampi jaatiyo ti.msam pi jaatiyo cattaariisam pi jaatiyo pa~n~naasam pi jaatiyo jaati-satam pi jaati-sahassam pi jaati-sata-sahassam pi anekepi sa.mva.t.takappe anekepi viva.t.takappe anekepi sa.mva.t.ta-viva.t.takappe,||
amutraasi.m eva.m-naamo eva.m-gotto eva.m-va.n.no evam-aahaaro eva.m sukhadukkhapa.tisa'nvedii evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra udapaadi.m2,||
tatraapaasi.m eva.mnaamo eva.mgotto eva.m va.n.no evam-aahaaro eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhuupapanno'ti,||
iti saakaara.m sa-uddesa.m aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati.|| ||

Dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati cavamaane uppajjamaane hiine pa.niite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaakammuupage satte pajaanaati.|| ||

Aasavaana.m khayaa anaasava.m ceto-vimutti.m pa~n~naa-vimutti.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharati.|| ||

Ime kho braahma.na,||
tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa sammaa-sambuddhena dasa pasaadaniiyaa dhammaa akkhaataa.|| ||

Yasmi.m no ime dhammaa sa.mvijjanti,||
ta.m maya.m etarahi sakkaroma garukaroma3 maanema puujema,||
sakkatvaa garukatvaa upanissaaya viharaamaati.|| ||

[13]Eva.m vutte vassakaaro braahma.no magadhamahaamatto upananda.m senaapati.m aamantesi.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi bhava.m senaapati1,||
yadime eva.m bhonto2 sakkaatabba.m sakkaronti,||
garukaatabba.m garukaronti.|| ||

Maanetabba.m maanenti,||
puujetabba.m puujenti.|| ||

Tagghime bhonto sakkaatabba.m sakkaronti,||
garukaatabba.m garukaronti,||
maanetabba.m maanenti,||
puujetabba.m puujenti.|| ||

Ima~n ca hi te bhonto na sakkareyyu.m,||
na garukareyyu.m,||
na maaneyyu.m,||
na puujeyyu.m,||
atha ki~ncarahi te bhonto sakkareyyu.m,||
garukareyyu.m,||
maaneyyu.m,||
puujeyyu.m,||
sakkatvaa garukatvaa upanissaaya vihareyyunti.|| ||

Atha kho vassakaaro braahma.no magadhamahaamatto aayasmanta.m Aananda.m etad avoca: 'kaha.m pana bhava.m Aanando etarahi viharatii' ti.|| ||

Veluvane kho aha.m braahma.na etarahi viharaamiiti.|| ||

Kacci pana bho Aananda,||
veluvana.m rama.niiya~nc'eva appasadda~nca appanigghosa~nca vijanavaata.m manussaraahaseyyaka.m3 pa.tisallaanasaaruppanti.|| ||

Taggha braahma.na,||
veluvana.m rama.niiya~nc'eva appasadda~nca appanigghosa~nca vijanavaata.m manussaraahaseyyaka.m pa.tisallaanasaaruppa.m yathaa ta.m tumhaadisehi rakkhakehi gopakehiiti.|| ||

Taggha bho Aananda,||
veluvana.m rama.niiya~nc'eva appasadda~nca appanigghosa~nca vijanavaata.m manussaraahaseyyaka.m pa.tisallaanasaaruppa.m yathaa ta.m bhavantehi jhaanasiiliihi.|| ||

Jhaayino c'eva bhavanto jhaanasilinoca.|| ||

Ekamidaaha.m bho Aananda,||
samaya.m so bhava.m Gotamo Vesaaliya.m viharati Mahaavane Kuu.taagaarasaalaaya.m.|| ||

Atha kho aha.m bho Aananda,||
yena Mahaavana.m kuu.taagaarasaalaa,||
yena so bhava.m Gotamo,||
ten'upasa'nkami.m.|| ||

Tatra ca pana so bhava.m Gotamo aneka-pariyaayena jhaanakatha.m kathesi.|| ||

Jhaayii c'eva so bhava.m Gotamo ahosi jhaanasiilii ca sabba~nca pana so bhava.m Gotamo jhaana.m va.n.nesiiti.|| ||

Na kho braahma.na,||
so Bhagavaa sabba.m jhaana.m va.n.nesi.|| ||

Naapi so Bhagavaa sabba.m jhaana.m na va.n.nesiiti.|| ||

Katha.mruupa~nca [14] braahma.na,||
so Bhagavaa jhaana.m na va.n.nesi.|| ||

Idha braahma.na,||
ekacco kaamaraagapariyu.t.thitena cetasaa viharati kaamaraagaparetena.|| ||

Uppannassa ca kaamaraagassa nissara.na.m yathaabhuuta.m nappajaanaati.|| ||

So kaamaraaga.myeva antara.m karitvaa jhaayati pajjhaayati nijjhaayati apajjhaayati.|| ||

vyaapaadapariyu.t.thitena cetasaa viharati byapaadaparetena.|| ||

Uppannassa ca vyaapaadassa nissara.na.m yathaabhuuta.m nappajaanaati.|| ||

So vyaapaada.myeva antara.m karitvaa jhaayati pajjhaayati nijjhaayati apajjhaayati.|| ||

Thiinamiddhapariyu.t.thitena cetasaa viharati thiinamiddhaparetena.|| ||

Uppannassa ca thiinamiddhassa nissara.na.m yathaabhuuta.m nappajaanaati.|| ||

So thiinamiddha.myeva antara.m karitvaa jhaayati pajjhaayati nijjhaayati apajjhaayati.|| ||

Uddhaccakukkuccapariyu.t.thitena cetasaa viharati uddhaccakukkuccaparetena.|| ||

Uppannassa ca uddhaccakukkuccassa nissara.na.m yathaabhuuta.m nappajaanaati.So uddhaccakukkucca.myeva antara.m karitvaa jhaayati pajjhaayati nijjhaayati apajjhaayati.|| ||

Vicikicchaapariyu.t.thitena cetasaa viharati vicikicchaaparetena.|| ||

Uppannaaya ca vicikicchaaya nissara.na.m yathaabhuuta.m nappajaanaati so vicikiccha.myeva antara.m karitvaa jhaayati pajjhaayati nijjhaayati apajjhaayati.|| ||

Evaruupa.m kho braahma.na,||
so Bhagavaa jhaana.m na va.n.nesi.|| ||

Katha.m ruupa~nca braahma.na,||
so Bhagavaa jhaana.m va.n.nesi.|| ||

Idha braahma.na,||
bhikkhu vivicc'eva kaamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakka.m savicaara.m vivekaja.m piiti-sukha.m pa.thama.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Vitakka-vicaaraana.m vuupasamaa ajjhatta.m sampasaadana.m cetaso ekodi-bhaava.m avitakka.m avicaara.m samaadhija.m piitsukha.m dutiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Pitiyaa ca viraagaa upekkhako ca viharati sato ca sampajaano sukha~nca kaayena pa.tisa'nvedeti,||
ya.m ta.m ariyaa aacikkhanti upekkhako satimaa sukhavihaarii'ti ta.m tatiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Sukhassa ca pahaanaa dukkhassa ca pahaanaa pubbe va somanassa-domanassaana.m attha'ngamaa adukkha.m-asukha.m upekkhaa-sati-paarisuddhi.m catuttha.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Evaruupa.m kho braahma.na so Bhagavaa jhaana.m va.n.nesiiti.|| ||

Gaarayha.m kira bho Aananda,||
so bhava.m Gotamo jhaana.m garahi.|| ||

Paasa.msa.m pasa.msi.|| ||

Handa ca'daani maya.m bho Aananda gacchaama bahukiccaa maya.m bahukara.niyaati.|| ||

Yassadaani tva.m braahma.na kaala.m ma~n~nasiiti.|| ||

[15] Atha kho vassakaaro braahma.no magadhamahaamatto aayasmato Aanandassa bhaasita.m abhinanditvaa anumoditvaa u.t.thaay aasanaa pakkaami.|| ||

Atha kho gopakamoggallano braahma.no aciirapakkante vassakaare braahma.ne magadhamahaamatte aayasmanta.m Aananda.m etad avoca: 'ya.m no maya.m bhavanta.m Aananda.m apucchimha1 ta.m no bhava.m Aanando na byaakaasiiti.|| ||

Api nu te1 braahma.na,||
avocumha: n'atthi kho braahma.na ekabhikkhuupi tehi dhammehi sabbena sabba.m sabbathaa sabba.m samannaagato,||
yehi dhammehi samannaagato so Bhagavaa ahosi araha.m samaasambuddho.|| ||

So hi braahma.na,||
Bhagavaa anuppannassa maggassa uppaadetaa,||
asa~njaatassa maggassa sa~njanetaa,||
anakkhaatassa maggassa akkhaataa,||
magga~n~nu maggavidu maggakovido maggaanugaa ca pana etarahi saavakaa viharanti pacchaa samannaagataati.|| ||

GopakaMoggallaanasutta.m a.t.thama.m


 

Contact:
E-mail
Copyright Statement