Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
III. Upari Pa.n.naasa
3. Su~n~nata Vagga

Sutta 123

Acchariya-Bhuta-Dhamma Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][upal] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.

Atha kho sambahulaana.m bhikkhuuna.m pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkantaana.m upa.t.thaanasaalaaya.m sannisinnaana.m sannipatitaana.m ayamantaraa kathaa udapaadi: acchariya.m aavuso abbhuta.m aavuso,||
Tathaagatassa mahiddhikataa mahaanubhaavakataa1 yatra hii naama Tathaagato atiite Buddhe parinibbute chinnapapa~nce chinnava.tume pariyaadinnava.t.te sabbadukkha viitivatte jaanissati: eva.mjaccaa te Bhagavanto ahesu.m iti pi,||
eva.mnaamaa te Bhagavanto ahesu.m iti pi,||
eva.m gottaa te Bhagavanto ahesu.m iti pi,||
eva.msiilaa te Bhagavanto ahesu.m iti pi,||
eva.mdhammaa te Bhagavanto ahesu.m iti pi,||
eva.m pa~n~naa te Bhagavanto ahesu.m iti pi,||
eva.mvihaari te Bhagavanto ahesu.m iti pi,||
eva.mvimuttaa te Bhagavanto ahesu.m iti piti.|| ||

Eva.m vutte aayasmaa Aanando te bhikkhuu etad avoca: acchariyaa c'eva aavuso,||
Tathaagataa acchariyadhammasamannaagataa ca abbhutaa c'eva aavuso,||
Tathaagataa abbhutadhammasamannaagataa caa ti.|| ||

[119] Aya~n ca h'ida.m tesa.m bhikkhuuna.m antaraa kathaa vippakataa hoti.

Atha kho Bhagavaa saaya.nhasamaya.m patisallaanaa vu.t.thito yenuupa.t.thaanasaalaa ten'upasa.mkami.

Upasa'nkamitvaa pa~n~natte aasane nisiidi.

Nissajja kho Bhagavaa bhikkhu aamantesi:|| ||

Kaayanuttha bhikkhave,||
etarahi kathaaya sannisinnaa,||
kaa ca pana vo antaraa kathaa vippakataati.|| ||

Idha bhante,||
amhaaka.m pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkantaana.m upa.t.thaanasaalaaya.m sannisinnaana.m sannipatitaana.m ayamantaraa kathaa udapaadi: acchariya.m aavuso abbhuta.m aavuso,||
Tathaagatassa mahiddhikataa mahaanubhaavakataa yatra hii naama Tathaagato atiite Buddhe parinibbute chinnapapa~nce chinnava.tume pariyaadinnava.t.te sabbadukkha viitivatte jaanissati: eva.mjaccaa te Bhagavanto ahesu.m iti pi,||
eva.mnaamaa te Bhagavantato ahesu.m iti pi,||
eva.m gottaa te Bhagavanto ahesu.m iti pi,||
eva.m siilaa te Bhagavanto ahesu.m iti pi,||
eva.mdhammaa te Bhagavanto ahesu.m iti pi,||
eva.m pa~n~naa te Bhagavanto ahesu.m iti pi,||
eva.mvihaari te Bhagavanto ahesu.m iti pi,||
eva.mvimuttaa te Bhagavanto ahesu.m itipiiti.

Eva.m vutte bhante,||
aayasmaa Aanando amhe etad avoca: acchariyaa c'eva aavuso.

Tathaagataa acchariyadhammasamannaagataa ca,||
abbhutaa c'eva aavuso,||
Tathaagataa abbhutadhammasamannaagataacaati.

Aya.m kho no bhante,||
antaraa kathaa vippakataa.

Atha Bhagavaa anuppattoti.|| ||

Atha kho Bhagavaa aayasmanta.m Aananda.m aamantesi: tasmaat iha ta.m Aananda,||
bhiiyosomattaaya pa.tibhantu Tathaagatassa acchariyaa abbhutadhammaati.|| ||

Sammukhaa me ta.m bhante,||
Bhagavato suta.m,||
sammukhaa pa.tiggahita.m: sato sampajaano Aananda1,||
bodhisatto tusita.m kaaya.m upapajjiiti yampi bhante,||
sato sampajaano bodhisatto tusita.m kaaya.m upapajji.

Idamaha.m bhante,||
Bhagavato acchariya.m abbhutadhamma.m dhaaremi.|| ||

Sammukhaa me ta.m bhante,||
Bhagavato suta.m,||
sammukhaa pa.tiggahita.m: sato sampajaano Aananda,||
bodhisatto tusite kaaye a.t.thaasiiti.

Yampi bhante sato sampajaano bodhisatto tusite kaaye a.t.thaasi.

Idampaaha.m bhante,||
Bhagavato acchariya.m abbhutadhamma.m dhaaremi.|| ||

Sammukhaa me ta.m bhante,||
Bhagavato suta.m,||
sammukhaa pa.tiggahita.m: yaavataayuka.m Aananda,||
bodhisatto tusite kaaye a.t.thaasiiti.

Yampi bhante,||
yaavataayuka.m bodhisatto tusite kaaye a.t.thaasi.

Idampaaha.m bhante,||
Bhagavato acchariya.m abbhutadhamma.m dhaaremi.|| ||

Sammukhaa me ta.m bhante,||
Bhagavato suta.m.

Sammukhaa pa.tiggahita.m: sato sampajaano Aananda,||
bodhisatto tusitaa kaayaa cavitvaa maatukucchi.m okkamiiti.

Yampi [120] bhante,||
sato sampajaano bodhisatto tusitaa kaayaa cavitvaa maatukucchi.m okkami,||
idampaaha.m bhante,||
Bhagavato acchariya.m abbhutadhamma.m dhaaremi.|| ||

Sammukhaa me ta.m bhante,||
Bhagavato suta.m,||
sammukhaa pa.tiggahita.m: yadaa Aananda,||
bodhisatto tusitaa kaayaa cavitvaa maatukucchi.m okkami.

Atha sadevake loke samaarake sabrahmake sassama.nabraahma.niyaa pajaaya sadeva-manussaaya appamaa.no u.laaro obhaaso loke paatu-bhavati atikkamm'eva devaana.m devaanubhaava.m.

Yaapi taa lokantarikaa aghaa asa.mvutaa andhakaaraa andhakaaratimisaa,||
yatthapime candimasuriyaa eva.mmahiddhikaa eva.mmahaanubhaavaa aabhaaya naanubhonti tatthapi appamaa.no u.laaro obhaaso loke paatu-bhavati atikkamm'eva devaana.m devaanubhaava.m.

Ye pi tattha sattaa upapannaa,||
tepi tenobhaasena a~n~nama~n~na.m sa~njaananti: a~n~ne pi kira bho santi sattaa idhuupapannaati.

Aya~n ca dasasahassii loka-dhaatu sa'nkampati sampakampati sampavedhati.

Appamaa.no ca u.laaro obhaaso loke paatu-bhavati atikkamm'eva devaana.m devaanubhaavanti.

Yampi bhante,||
sato sampajaano bodhisatto tusita.m kaaya.m upapajjii.

Idampaaha.m bhante,||
Bhagavato acchariya.m abbhutadhamma.m dhaaremi.|| ||

Sammukhaa me ta.m bhante,||
Bhagavato suta.m,||
sammukhaa pa.tiggahita.m: yadaa Aananda.

Bodhisatto maatukucchi.m okkanto hoti.

Cattaaro na.m devaputtaa2 catuddisa.m aarakkhaaya upagacchanti: maa na.m kho bodhisatta.m vaa bodhisattamaatara.m vaa manusso vaa amanusso vaa koci vaa vihe.thesiiti3.

Yampi bhante,||
sato sampajaano bodhisatto tusite kaaya.m upapajjii.

Idampaaha.m bhante,||
Bhagavato acchariya.m abbhutadhamma.m dhaaremi.|| ||

Sammukhaa me ta.m bhante,||
Bhagavato suta.m sammukhaa pa.tiggahita.m: yadaa Aananda,||
bodhisatto maatukucchi.m okkanto hoti.

Pakatiyaa siilavatii bodhisattamaataa hoti.

Virataa paa.naatipaataa,||
virataa adinnaadaanaa.

Virataa kaamesu micchaacaaraa,||
virataa musaa-vaadaa,||
virataa suraamerayamajjapamaada.t.thaanaati.

Yampi bhante,||
yaavataayuka.m bodhisatto tusite kaaye a.t.thaasi.

Idampaaha.m bhante,||
Bhagavato acchariya.m abbhutadhamma.m dhaaremi.|| ||

[121] Sammukhaa me ta.m bhante,||
Bhagavato suta.m,||
sammukhaa pa.tiggahita.m: yadaa Aananda,||
bodhisatto maatukucchi.m okkanto hoti.

Na bodhisattamaatu purisesu maanasa.m upapajjati kaamagu.nuupasa.mhita.m.

Anatikkamaniiyaa ca bodhisattamaataa hoti kenaci purisena rattacittenaati.

Yampi bhante,||
sato sampajaano bodhisatto tusitaa kaayaa cavitvaa maatukucchi.m okkami,||
idampaaha.m bhante,||
Bhagavato acchariya.m abbhutadhamma.m dhaaremi.|| ||

Sammukhaa me ta.m bhante.

Bhagavato suta.m,||
sammukhaa pa.tiggahita.m: yadaa Aananda,||
bodhisatto maatukucchi.m okkanto hoti.

Laabhinii bodhisattamaataa hoti pa~ncanna.m kaamagu.naana.m.

Saa pa~ncahi kaama-gu.nehi samappitaa sama'ngiibhuutaa paricaaretii' ti.

Yampi bhante,||
sato sampajaano bodhisatto tusitaa kaayaa cavitvaa maatukucchi.m okkami,||
idampaaha.m bhante,||
Bhagavato acchariya.m abbhuutadhamma.m dhaaremi.|| ||

Sammukhaa me ta.m bhante,||
Bhagavato suta.m,||
sammukhaa pa.tiggahita.m: yadaa Aananda,||
bodhisatto maatukucchi.m okkanto hoti.

Na bodhisattamaatu kocid-eva aabaadho upapajjati.

Sukhinii bodhisattamaataa hoti akilanta-kaayaa.

Bodhisatta~n ca bodhisattamaataa tirokucchigata.m passati sabba'ngapacca'nga.m ahiinindriya.m.

Seyyathaa pi Aananda,||
ma.ni veeriyo subho jaatimaa a.t.tha.mso suparikammakato.

Tatraassa sutta.m aavuta.m niila.m vaa piita.m vaa lohita.m vaa odaata.m vaa pa.n.dusutta.m vaa.

Tam ena.m cakkhumaa puriso hatthe karitvaa paccavekkheyya: aya.m kho ma.ni veeriyo subho jaatimaa a.t.tha.mso suparikammakato.

Tatirada.m sutta.m aavuta.m niila.m vaa piita.m vaa lohita.m vaa odaata.m vaa pa.n.dusutta.m vaati.

Evam eva kho Aananda,||
yadaa bodhisatto maatukucchi.m okkanto hoti.

Na bodhisattamaatu kocid-eva aabaadho upapajjati.

Sukhiinii bodhisattamaataa hoti akilanta-kaayaa.|| ||

Bodhisatta~n ca bodhisattamaataa tirokucchigata.m passati sabba'ngapacca'nga.m ahiinindriyanti.|| ||

Yampi bhante,||
sato sampajaano Aananda,||
bodhisatto tusitaa kaayaa cavitvaa maatukucchi.m okkami,||
idampaaha.m bhante,||
Bhagavato acchariya.m abbhutadhamma.m dhaaremi.|| ||

[122] Sammukhaa me ta.m bhante.

Bhagavato suta.m,||
sammukhaa pa.taggahita.m: sattaahajaate Aananda,||
bodhisatte bodhisattamaataa kaala.m karoti.

Tusita.m kaaya.m upapajjatii' ti.

Yampi bhante,||
sato sampajaano Aananda,||
bodhisatto tusitaa kaayaa cavitvaa maatukucchi.m okkami,||
idampaaha.m bhante,||
Bhagavato acchariya.m abbhutadhamma.m dhaaremi.|| ||

Sammukhaa me ta.m bhante,||
Bhagavato suta.m,||
sammukhaa pa.tiggahita.m: yathaa kho panAananda a~n~naa itthikaa nava vaa dasa vaa maase gabbha.m kucchinaa pariharitvaa vijaayanti.

Na heva.m bodhisatta.m bodhisattamaataa vijaayati.

Daseva maasaani bodhisatta.m bodhisattamaataa kucchinaa pariharitvaa vijaayatii' ti.

Yampi bhante,||
sato sampajaano Aananda,||
bodhisatto tusitaa kaayaa cavitvaa maatukucchi.m okkami,||
idampaaha.m bhante,||
Bhagavato acchariya.m abbhutadhamma.m dhaaremi.|| ||

Sammukhaa me ta.m bhante,||
Bhagavato suta.m,||
sammukhaa pa.tiggahita.m: yathaa kho panAananda,||
a~n~naa itthikaa nisinnaa vaa nipannaa vaa vijaayanti.

Na heva.m bodhisatta.m bodhisattamaataa vijaayati.

.Thitaava kho bodhisatta.m bodhisattamaataa vijaayatiiti.

Yampi bhante,||
sato sampajaano Aananda,||
bodhisatto tusitaa kaayaa cavitvaa maatukucchi.m okkami,||
idampaaha.m bhante,||
Bhagavato acchariya.m abbhutadhamma.m dhaaremi.|| ||

Sammukhaa me ta.m bhante,||
Bhagavato suta.m.

Sammukhaa pa.tiggahita.m: yadaa Aananda,||
bodhisatto maatukucchimhaa nikkhamati,||
devaa na.m pa.thama.m pa.tigga.nhanti,||
pacchaa manussaati.

Yampi bhante,||
sato sampajaano Aananda,||
bodhisatto tusitaa kaayaa cavitvaa maatukucchi.m okkami,||
idampaaha.m bhante,||
Bhagavato acchariya.m abbhutadhamma.m dhaaremi.|| ||

Sammukhaa me ta.m bhante,||
Bhagavato suta.m,||
sammukhaa pa.tiggahita.m: yadaa Aananda,||
bodhisatto maatukucchimhaa nikkhamati appattova bodhisatto pa.thavi.m hoti.

Cattaaro na.m devaputtaa pa.tiggahetvaa maatu purato .thapenti: 'attamanaa devi hohi,||
mahesakkho te putto uppanno' ti.

Yampi bhante,||
sato sampajaano Aananda,||
bodhisatto tusitaa kaayaa cavitvaa maatukucchi.m okkami,||
idampaaha.m bhante,||
Bhagavato acchariya.m abbhutadhamma.m dhaaremi.|| ||

Sammukhaa me ta.m bhante,||
Bhagavato suta.m,||
sammukhaa pa.tiggahita.m: yadaa Aananda,||
bodhisatto maatukucchimhaa nikkhamati,||
visadova nikkhamati amakkhito uddena1 amakkhito semhena,||
amakkhito ruhirena,||
amakkhito [123] kenaci asucinaa suddho visado.

Seyyathaa pi Aananda,||
ma.niratana.m kaasike vatthe nikkhitta.m,||
n'eva ma.niratana.m kaasika.m vattha.m makkheti.

Naapi kaasika.m vattha.m ma.niratana.m makkheti.

Ta.m kissa hetu? ubhinna.m suddhattaa.

Evam eva kho Aananda,||
yadaa bodhisatto maatukucchimhaa nikkhamati,||
visadova nikkhamati amakkhito uddena amakkhito semhena amakkhito ruhirena amakkhito kenaci asuciinaa suddho visadoti.

Yampi bhante,||
sato sampajaano Aananda,||
bodhisatto tusitaa kaayaa cavitvaa maatukucchi.m okkami,||
idampaaha.m bhante,||
Bhagavato acchariya.m abbhutadhamma.m dhaaremi.|| ||

Sammukhaa me ta.m bhante,||
Bhagavato suta.m,||
sammukhaa pa.tiggahita.m: yadaa Aananda,||
bodhisatto maatukucchimhaa nikkhamati.

Dve udakassa dhaaraa antalikkhaa paatubhavanti ekaa siitassa ekaa u.nhassa,||
yena bodhisattassa udakakicca.m karonti2 maatu caati.

Yampi bhante,||
sato sampajaano Aananda,||
bodhisatto tusitaa kaayaa cavitvaa maatukucchi.m okkami,||
idampaaha.m bhante,||
Bhagavato acchariya.m abbhutadhamma.m dhaaremi.|| ||

Sammukhaa me ta.m bhante,||
Bhagavato suta.m,||
sammukhaa pa.tiggahita.m: sampati jaato Aananda,||
bodhisatto samehi paadehi pa.thaviya.m pati.t.thahitvaa uttaraabhimukho sattapadaviitihaarena gacchati.

Setamhi chatte anuhiiramaane3 sabbaa ca disaa viloketi aasabhi.m ca vaaca.m bhaasati: 'aggohamasmi lokassa,||
se.t.thohamasmi lokassa,||
je.t.thohamasmi lokassa,||
ayamantimaajaati,||
n'atthidaani punabbhavo' ti.

Yampi bhante,||
sato sampajaano Aananda,||
bodhisatto tusitaa kaayaa cavitvaa maatukucchi.m okkami,||
idampaaha.m bhante,||
Bhagavato acchariya.m abbhutadhamma.m dhaaremi.|| ||

Sammukhaa me ta.m bhante,||
Bhagavato suta.m,||
sammukhaa pa.tiggahita.m: yadaa Aananda,||
bodhisatto maatukucchimhaa nikkhamati.

Atha sadevake loke samaarake sabrahmake sassama.nabraahma.niyaa pajaaya sadeva-manussaaya appamaa.no u.laaro obhaaso loke paatu-bhavati atikkamm'eva devaana.m devaanubhaava.m.

Yaapi taa lokantarikaa aghaa asa.mvutaa andhakaaraa andhakaaratimisaa,||
yatthapime candimasuriyaa eva.m mahiddhikaa eva.m mahaanubhaavaa aabhaaya naanubhonti.

Tatthapi [124] appamaa.no u.laaro obhaaso loke paatu-bhavati atikkamm'eva devaana.m devaanubhaava.m,||
yepi tattha sattaa upapannaa,||
tepi tenobhaasena a~n~nama~n~na.m sa~njaananti: a~n~ne pi kira bho santi sattaa idhuupapannaati.

Aya~n ca dasasahassii loka-dhaatu sa'nkampati,||
sampakampati,||
sampavedhati.

Appamaa.no ca u.laaro obhaaso loke paatu-bhavati atikkamme va devaana.m devaanubhaavanti.

Yampi bhante,||
sato sampajaano Aananda,||
bodhisatto tusitaa kaayaa cavitvaa maatukucchi.m okkami,||
idampaaha.m bhante,||
Bhagavato acchariya.m abbhutadhamma.m dhaaremiiti.|| ||

Tasmaat iha tva.m Aananda,||
idampi Tathaagatassa acchariya.m abbhutadhamma.m dhaarehi.

Idh'Aananda,||
Tathaagatassa viditaa vedanaa uppajjanti.

Viditaa upa.t.thahanti.

Viditaa abbhattha.m gacchanti.

Viditaa sa~n~naa uppajjanti viditaa upa.t.thahanti.

Viditaa abbhattha.m gacchanti.

Viditaa vitakkaa uppajjanti.

Viditaa upa.t.thahanti.

Viditaa abbhattha.m gacchanti.

Idam pi kho tva.m Aananda,||
Tathaagatassa acchariya.m abbhutadhamma.m dhaaremi.|| ||

Yampi bhante,||
Bhagavato viditaa vedanaa uppajjanti,||
viditaa upa.t.thahanti,||
viditaa abbhantha.m gacchanti,||
viditaa sa~n~naa uppajjanti,||
viditaa upa.t.thahanti,||
viditaa abbhattha.m gacchanti.

Viditaa vitakkaa uppajjanti,||
viditaa upa.t.thahanti,||
viditaa abbhattha.m gacchanti.

Idampaaha.m bhante Bhagavato acchariya.m abbhutadhamma.m dhaaremiiti.|| ||

Idam avoca aayasmaa Aanando,||
samanu~n~no satthaa ahosi.

Attamanaa ca te bhikkhu aayasmato Aanandassa bhaasita.m abhinandunti.|| ||

Acchariyabbhuta sutta.m tatiya.m


 

Contact:
E-mail
Copyright Statement