Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
III. Upari Pa.n.naasa
3. Su~n~nata Vagga

Sutta 128

Upakkilesa Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


[152]

[1][chlm][upal][pts] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Kosambiya.m viharati Ghositaaraame.|| ||

Tena kho pana samayena Kosambiya.m bhikkhuu bha.n.danajaataa kalaha-jaataa vivaadaapannaa a~n~nama~n~na.m mukha-sattiihi vitudantaa viharanti.|| ||

Atha kho a~n~nataro bhikkhu yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'n- [153] kamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m a.t.thaasi.|| ||

Eka-m-anta.m .thito kho so bhikkhu Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Idha bhante, Kosambiya.m bhikkhuu bha.n.danajaataa kalaha-jaataa vivaadaapannaa a~n~nama~n~na.m mukha-sattiihi vitudantaa viharanti.|| ||

Saadhu bhante, Bhagavaa yena te bhikkhuu ten'upasa'nkamatu anukampa.m upaadaayaa" ti.|| ||

Adhivaasesi Bhagavaa tu.nhii-bhaavena.|| ||

Atha kho Bhagavaa yena te bhikkhuu ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa te bhikkhuu etad avoca:|| ||

"Ala.m bhikkhave, maa bha.n.dana.m, maa kalaha.m, maa viggaha.m, maa vivaadan" ti.|| ||

Eva.m vutte a~n~nataro bhikkhu Bhagavanta.m etad avoca.|| ||

"Aagametu bhante, Bhagavaa dhammassaami.|| ||

Appossukko bhante, Bhagavaa di.t.tha-dhamma-sukha-vihaara.m anuyutto viharatu.|| ||

Mayam etena bha.n.danena kalahena viggahena vivaadena pa~n~naayissaamaa" ti.|| ||

Dutiyam pi kho Bhagavaa te bhikkhuu etad avoca:|| ||

"Ala.m bhikkhave, maa bha.n.dana.m, maa kalaha.m, maa viggaha.m, maa vivaadan" ti.|| ||

Dutiyam pi kho so bhikkhu Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Aagametu bhante, Bhagavaa dhammassaami.|| ||

Appossukko bhante, Bhagavaa di.t.tha-dhamma-sukha-vihaara.m anuyutto viharatu.|| ||

Mayam etena bha.n.danena kalahena viggahena vivaadena pa~n~naayissaamaa" ti.|| ||

Tatiyam pi kho Bhagavaa te bhikkhuu etad avoca:|| ||

"Ala.m bhikkhave, maa bha.n.dana.m, maa kalaha.m, maa viggaha.m, maa vivaadan" ti.|| ||

Tatiyam pi kho so bhikkhu Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Aagametu bhante, Bhagavaa dhammassaami.|| ||

Appossukko bhante, Bhagavaa di.t.tha-dhamma-sukha-vihaara.m anuyutto viharatu.|| ||

Mayam etena bha.n.danena kalahena viggahena vivaadena pa~n~naayissaamaa" ti.|| ||

Atha kho Bhagavaa pubba.nha-samaya.m nivaasetvaa pattaciivaram aadaaya Kosambi.m pi.n.daaya paavisi.|| ||

Kosambiya.m pi.n.daaya caritvaa pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkanto senaasana.m sa.msaametvaa pattaciivaram aadaaya .thitako va imaa gaathaa abhaasi:|| ||

[154] Puthu saddo samajano||
na baalo koci ma~n~natha,||
Sa'nghasmi.m bhijjamaanasmi.m||
naa~n~na.m bhiyyo ama~n~natha.|| ||

Parimu.t.thaa pa.n.ditaa bhaasaa||
vaacaa gocarabhaa.nino,||
Yaav'icchanti mukhaayaama.m||
yena niitaa na ta.m viduu.|| ||

Akkocchi ma.m avadhi ma.m||
ajini ma.m ahaasi me,||
Ye ta.m upanayhanti||
vera.m tesa.m na sammati.|| ||

Akkocchi ma.m avadhi ma.m||
ajini ma.m aahaasi me,||
Ye ta.m na upanayhanti||
vera.m tesuupasammati.|| ||

Na hi verena veraani||
sammantiidha kudaacana.m,||
Averena ca sammanti||
esa dhammo sanantano.|| ||

Pare ca na vijaananti||
mayam ettha yamaamase,||
Ye ca tattha vijaananti tato sammanti medhagaa.|| ||

A.t.thicchidaa paa.naharaa||
gavaassadhanahaarino,||
Ra.t.tha.m vilumpamaanaana.m||
tesam pi hoti sa'ngati||
kasmaa tumhaaka no siyaa?|| ||

Sace labhetha nipaka.m sahaaya.m||
saddhi.m cara.m saadhuvihaari dhiira.m,||
Abhibhuyya sabbaani parissayaani||
careyya ten'attamano satiimaa.|| ||

No ce labhetha nipaka.m sahaaya.m||
saddhi.m cara.m saadhuvihaari dhiira.m,||
Raajaa va ra.t.tha.m vijita.m pahaaya||
eko care maata'ng'ara.m yeva naago.|| ||

Ekassa carita.m seyyo||
n'atthi baale sahaayataa,||
Eko care na ca paapaani kayiraa||
appossukko maata'ng'ara.m yeva naago ti.|| ||

Atha kho Bhagavaa .thitako va imaa gaathaa bhaasitvaa yena Baalakalo.nakaaragaamo ten'upasa'nkami.|| ||

Tena kho pana [155] samayena aayasmaa Bhagu Baalakalo.nakaaragaame viharati.|| ||

Addasaa kho aayasmaa Bhagu Bhagavanta.m duurato va aagacchanta.m.|| ||

Disvaana aasana.m pa~n~naapesi udaka~n ca paadaana.m.|| ||

Nisiidi Bhagavaa pa~n~natte aasane.|| ||

Nisajja paade pakkhaalesi.|| ||

Aayasmaa pi kho bhagu Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho aayasmanta.m bhagu.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

"Kacci bhikkhu, khamaniiya.m, kacci yaapaniiya.m, kacci pi.n.dakena na kilamasii" ti?|| ||

"Khamaniiya.m Bhagavaa, yaapaniiya.m Bhagavaa, na caaha.m bhante pi.n.dakena kilamaamii" ti.|| ||

Atha kho Bhagavaa aayasmanta.m bhagu.m dhammiyaa kathaaya sandassetvaa samaadapetvaa samuttejetvaa samp'aha.msetvaa u.t.thaay'aasanaa yena Paaciinava.msadaayo ten'upasa'nkami.|| ||

Tena kho pana samayena aayasmaa ca Anuruddho aayasmaa ca Nandiyo aayasmaa ca Kimbilo Paaciinava.msadaaye viharanti.|| ||

Addasaa kho daayapaalo Bhagavanta.m duurato va aagacchanta.m.|| ||

Disvaana Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Maa sama.na eta.m daaya.m paavisi, sant'ettha tayo kulaputtaa attakaamaruupaa viharanti,||
maa tesa.m aphaasu.m akaasii' ti.|| ||

Assosi kho aayasmaa Anuruddho daayapaalassa Bhagavataa saddhi.m mantayamaanassa.|| ||

Sutvaana daayapaala.m etad avoca:|| ||

"Maa aavuso daayapaala, Bhagavanta.m vaaresi.|| ||

Satthaa no Bhagavaa anuppatto" ti.|| ||

Atha kho aayasmaa Anuruddho yen'aayasmaa ca Nandiyo yen'aayasmaa ca Kimbilo ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa aayasmanta.m ca Nandiya.m aayasmanta.m ca Kimbila.m etad avoca:|| ||

"Abhikkamath'aayasmanto, abhikkamath'aayasmanto; satthaa no Bhagavaa anuppatto" ti.|| ||

Atha kho aayasmaa ca Anuruddho aayasmaa ca Nandiyo aayasmaa ca Kimbilo Bhagavanta.m paccuggantvaa eko Bhagavato pattacivara.m pa.tiggahesi, eko aasana.m pa~n~naapesi, eko paadodaka.m upa.t.thapesi.|| ||

Nisiidi Bhagavaa pa~n~natte aasane.|| ||

Nisajja paade pakkhaalesi.|| ||

Te pi kho aayasmanto Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho aayasmanta.m Anuruddha.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

"Kacci vo Anurudhaa, khamaniiya.m, kacci yaapaniiya.m, kacci pi.n.dakena na kilamathaa" ti?|| ||

[156] "Khamaniiya.m Bhagavaa, yaapaniiya.m Bhagavaa.|| ||

Na ca maya.m bhante, pi.n.dakena kilamaamaa" ti.|| ||

"Kacci pana vo Anuruddhaa, samaggaa sammodamaanaa avivadamaanaa khiirodakiibhuutaa a~n~nama~n~na.m piyacakkhuuhi sampassantaa viharathaa" ti?|| ||

"Taggha maya.m bhante, samaggaa sammodamaanaa avivadamaanaa khiirodakiibhuutaa a~n~nama~n~na.m piyacakkhuuhi sampassantaa viharaamaa" ti.|| ||

"Yathaa katha.m pana tumhe Anuruddhaa, samaggaa sammodamaanaa avivadamaanaa khiirodakiibhuutaa a~n~nama~n~na.m piyacakkhuuhi sampassantaa viharathaa" ti?|| ||

"Idha mayha.m bhante, eva.m hoti:|| ||

'Laabhaa vata me, suladdha.m vata me, yo'ha.m evaruupehi sabrahmacaariihi saddhi.m viharaamii' ti.|| ||

Tassa mayha.m bhante, imesu aayasmantesu metta.m kaaya-kamma.m paccupa.t.thita.m aavii c'eva raho ca.|| ||

Metta.m vacii-kamma.m paccupa.t.thita.m aavii c'eva raho ca.|| ||

Metta.m mano-kamma.m paccupa.t.thita.m aavii c'eva raho ca.|| ||

Tassa mayha.m bhante, eva.m hoti:|| ||

'Yan'nuunaaha.m saka.m citta.m nikkhipitvaa imesa.m yeva aayasmantaana.m cittassa vasena vatteyyan' ti.|| ||

So kho aha.m bhante, saka.m citta.m nikkhapitvaa imesa.m yeva aayasmantaana.m cittassa vasena vattaami.|| ||

Naanaa hi kho no bhante, kaayaa, eka.m ca pana ma~n~ne cittan" ti.|| ||

Aayasmaa pi kho Nandiyo etad avoca:|| ||

"Mayam pi kho, bhante, evam hoti:|| ||

"Idha mayha.m bhante, eva.m hoti:|| ||

'Laabhaa vata me, suladdha.m vata me, yo'ha.m evaruupehi sabrahmacaariihi saddhi.m viharaamii' ti.|| ||

Tassa mayha.m bhante, imesu aayasmantesu metta.m kaaya-kamma.m paccupa.t.thita.m aavii c'eva raho ca.|| ||

Metta.m vacii-kamma.m paccupa.t.thita.m aavii c'eva raho ca.|| ||

Metta.m mano-kamma.m paccupa.t.thita.m aavii c'eva raho ca.|| ||

Tassa mayha.m bhante, eva.m hoti:|| ||

'Yan'nuunaaha.m saka.m citta.m nikkhipitvaa imesa.m yeva aayasmantaana.m cittassa vasena vatteyyan' ti.|| ||

So kho aha.m bhante, saka.m citta.m nikkhapitvaa imesa.m yeva aayasmantaana.m cittassa vasena vattaami.|| ||

Naanaa hi kho no bhante, kaayaa, eka.m ca pana ma~n~ne cittan" ti.|| ||

Aayasmaa pi kho Kimbilo etad avoca:|| ||

"Mayam pi kho, bhante, evam hoti:|| ||

"Idha mayha.m bhante, eva.m hoti:|| ||

'Laabhaa vata me, suladdha.m vata me, yo'ha.m evaruupehi sabrahmacaariihi saddhi.m viharaamii' ti.|| ||

Tassa mayha.m bhante, imesu aayasmantesu metta.m kaaya-kamma.m paccupa.t.thita.m aavii c'eva raho ca.|| ||

Metta.m vacii-kamma.m paccupa.t.thita.m aavii c'eva raho ca.|| ||

Metta.m mano-kamma.m paccupa.t.thita.m aavii c'eva raho ca.|| ||

Tassa mayha.m bhante, eva.m hoti:|| ||

'Yan'nuunaaha.m saka.m citta.m nikkhipitvaa imesa.m yeva aayasmantaana.m cittassa vasena vatteyyan' ti.|| ||

So kho aha.m bhante, saka.m citta.m nikkhapitvaa imesa.m yeva aayasmantaana.m cittassa vasena vattaami.|| ||

Naanaa hi kho no bhante, kaayaa, eka.m ca pana ma~n~ne cittan" ti.|| ||

"Eva.m kho maya.m bhante, samaggaa sammodamaanaa avivadamaanaa khiirodakiibhuutaa a~n~nama~n~na.m piyacakkhuuhi sampassantaa viharaamaa" ti.|| ||

"Saadhu saadhu Anuruddhaa.|| ||

Kacci pana vo Anuruddhaa, appamattaa aataapino pahitattaa viharathaa" ti?|| ||

[157] "Taggha maya.m bhante, appamattaa aataapino pahitattaa viharaamaa" ti.|| ||

"Yathaa katha.m pana tumhe Anuruddhaa,||
appamattaa aataapino pahitattaa viharathaa" ti?|| ||

"Idha bhante, amhaaka.m yo pa.thama.m gaamato pi.n.daaya pa.tikkamati,||
so aasanaani pa~n~naapeti,||
paaniiya.m paribhojaniiya.m upa.t.thapeti,||
avakkaarapaati.m upa.t.thapeti.|| ||

Yo pacchaa gaamato pi.n.daaya pa.tikkamati,||
sace hoti bhuttaavaseso,||
sace aaka'nkhati,||
bhu~njati.|| ||

No ce aaka'nkhati,||
appaharite vaa cha.d.deti,||
appaa.nake vaa udake opilaapeti,||
so aasanaani pa.tisaameti,||
paaniiya.m paribhojaniiya.m pa.tisaameti.|| ||

Avakkaarapaati.m dhovitvaa pa.tisaameti,||
bhattagga.m sammajjati.|| ||

Yo passati paaniiyagha.ta.m vaa||
paribhojaniiyagha.ta.m vaa||
vaccagha.ta.m vaa ritta.m tuccha.m,||
so upa.t.thapeti.|| ||

Sac'assa hoti avisayha.m,||
hatthavikaarena dutiya.m aamantetvaa hatthavila'nghakena upa.t.thapema.|| ||

Na tv'eva maya.m bhante,||
tappaccayaa vaaca.m bhindaama.|| ||

Pa~nvaahika.m kho pana maya.m bhante,||
sabbarattiya.m dhammiyaa kathaaya sannisiidaama.|| ||

Eva.m kho maya.m bhante,||
appamattaa aataapino pahitattaa viharaamaa" ti.|| ||

"Saadhu saadhu Anuruddhaa.|| ||

Atthi pana vo Anuruddhaa,||
eva.m appamattaana.m aataapiina.m pahitattaana.m viharantaana.m uttari.m manussa-dhammaa alam ariya-~naa.na-dassana-viseso adhigato phaasuviharo" ti?|| ||

"Idha maya.m bhante, appamattaa aataapino pahitattaa viharantaa||
obhaasa~n c'eva sa~njaanaama dassana~n ca ruupaana.m.|| ||

So kho pana no obhaaso na cirass'eva antaradhaayati dassana~n ca ruupaana.m,||
ta~n ca nimitta.m na pa.tivijjhamaa" ti.|| ||

Ta.m kho pana vo Anuruddhaa, nimitta.m pa.tivijjhitabba.m.|| ||

Aham pi suda.m Anuruddhaa,||
pubbe va sambodhaa anabhisambuddho Bodhisatto va samaano obhaasa~n c'eva sa~njaanaami dassana~n ca ruupaana.m.|| ||

So kho pana me obhaaso [158] na cirass'eva antaradhaayati dassana~n ca ruupaana.m.|| ||

Tassa mayha.m Anuruddhaa etad ahosi:|| ||

'Ko nu kho hetu||
ko paccayo,||
yena me obhaaso antaradhaayati dassana~n ca ruupaanan' ti?|| ||

Tassa mayha.m Anuruddhaa etad ahosi:|| ||

'Vicikicchaa kho me udapaadi.|| ||

Vicikicchaadhi kara.na~n ca pana me samaadhi cavi.|| ||

Samaadhimhi cute obhaaso antaradhaayati dassana~n ca ruupaana.m.|| ||

So ha.m tathaa karissaami,||
yathaa me puna na vicikicchaa uppajjissatii' ti.|| ||

So kho aha.m Anuruddhaa, appamatto aataapii pahitatto viharanto obhaasa~n c'eva sa~njaanaami dassana~n ca ruupaana.m.|| ||

So kho pana me obhaaso na cirasseva antaradhaayati dassana~n ca ruupaana.m.|| ||

Tassa mayha.m Anuruddhaa etad ahosi:|| ||

'Ko nu kho hetu||
ko paccayo,||
yena me obhaaso antaradhaayati dassana~n ca ruupaanan' ti?|| ||

Tassa mayha.m Anuruddhaa etad ahosi:|| ||

'Amanasikaaro kho me udapaadi.|| ||

Amanasikaaraadhi kara.na~n ca pana me samaadhi cavi.|| ||

Samaadhimhi cute obhaaso antaradhaayati dassana~n ca ruupaana.m.|| ||

So ha.m tathaa karissaami,||
yathaa me puna na vicikicchaa uppajjissatii||
na amanasikaroti' ti.|| ||

So kho aha.m Anuruddhaa, appamatto aataapii pahitatto viharanto obhaasa~n c'eva sa~njaanaami dassana~n ca ruupaana.m.|| ||

So kho pana me obhaaso na cirasseva antaradhaayati dassana~n ca ruupaana.m.|| ||

Tassa mayha.m Anuruddhaa etad ahosi:|| ||

'Ko nu kho hetu||
ko paccayo,||
yena me obhaaso antaradhaayati dassana~n ca ruupaanan' ti?|| ||

Tassa mayha.m Anuruddhaa etad ahosi:|| ||

'Thiinamiddha.m kho me udapaadi.|| ||

Thinamiddhaadhi kara.na~n ca pana me samaadhi cavi.|| ||

Samaadhimhi cute obhaaso antaradhaayati dassana~n ca ruupaana.m.|| ||

So ha.m tathaa karissaami,||
yathaa me puna na vicikicchaa uppajjissatii||
na amanasikaro,||
na thiinamiddhan' ti.|| ||

So kho aha.m Anuruddhaa, appamatto aataapii pahitatto viharanto obhaasa~n c'eva sa~njaanaami dassana~n ca ruupaana.m.|| ||

So kho pana me obhaaso na cirasseva antaradhaayati dassana~n ca ruupaana.m.|| ||

Tassa mayha.m Anuruddhaa etad ahosi:|| ||

'Ko nu kho hetu||
ko paccayo,||
yena me obhaaso antaradhaayati dassana~n ca ruupaanan' ti?|| ||

Tassa mayha.m Anuruddhaa etad ahosi:|| ||

'Chamhitatta.m kho me udapaadi.|| ||

Chambhitattaadhi kara.na.m ca pana me samaadhi cavi.|| ||

Samaadhimhi cute obhaaso antaradhaayati dassana~n ca ruupaana.m.'|| ||

PTS here (and below), noting that the simile is an interruption of the thought, puts it in brackets. Woodward has solved the resulting problem by turning the "'ti" into, "So I thought:".

p.p. explains it all - p.p.

Seyyathaa pi Anuruddhaa puriso addhaanamagga-pa.tipanno,||
tassa ubhatopasse vadhakaa uppateyyu.m,||
tassa ubhatato nidaana.m chambhitatta.m uppajjeyya.|| ||

Evam eva kho me Anuruddhaa,||
chambhitatta.m udapaadi,||
chambhitattaadhikara.na~n ca pana me samaadhi cavi.|| ||

Samaadhimhi cute obhaaso antaradhaayati dassana~n ca ruupaana.m.|| ||

'So ha.m tathaa karis- [159] saami,||
yathaa me puna na vicikicchaa uppajjissati||
na amanasikaaro||
na thiinamiddha.m||
na chambhitattan' ti.|| ||

So kho aha.m Anuruddhaa, appamatto aataapii pahitatto viharanto obhaasa~n c'eva sa~njaanaami dassana~n ca ruupaana.m.|| ||

So kho pana me obhaaso na cirasseva antaradhaayati dassana~n ca ruupaana.m.|| ||

Tassa mayha.m Anuruddhaa etad ahosi:|| ||

'Ko nu kho hetu||
ko paccayo,||
yena me obhaaso antaradhaayati dassana~n ca ruupaanan' ti?|| ||

Tassa mayha.m Anuruddhaa etad ahosi:|| ||

'Ubbilla.m kho me udapaadi.|| ||

Ubbillaadhi kara.na~n ca pana me samaadhi cavi.|| ||

Samaadhimhi cute obhaaso antaradhaayati dassana~n ca ruupaana.m.'|| ||

Seyyathaa pi Anuruddhaa puriso eka.m nidhimukha.m gavesanto sakideva pa~nca nidhimukhaani adhigaccheyya.|| ||

Tassa tato nidaana.m ubbilla.m uppajjeyya.|| ||

Evam eva kho Anuruddhaa ubbilla.m kho me udapaadi.|| ||

Ubbillaadhi kara.na~n ca pana me samaadhi cavi.|| ||

Samaadhimhi cute obhaaso antaradhaayati dassana~n ca ruupaana.m.|| ||

So ha.m tathaa karissaami,||
yathaa me puna na vicikicchaa uppajjissati||
na amanasikaaro||
na thiimiddha.m||
na chambhitatta.m||
na ubbillan' ti.|| ||

So kho aha.m Anuruddhaa, appamatto aataapii pahitatto viharanto obhaasa~n c'eva sa~njaanaami dassana~n ca ruupaana.m.|| ||

So kho pana me obhaaso na cirasseva antaradhaayati dassana~n ca ruupaana.m.|| ||

Tassa mayha.m Anuruddhaa etad ahosi:|| ||

'Ko nu kho hetu||
ko paccayo,||
yena me obhaaso antaradhaayati dassana~n ca ruupaanan' ti?|| ||

Tassa mayha.m Anuruddhaa etad ahosi:|| ||

'Du.t.thulla.m kho me udapaadi.|| ||

Du.t.thullaadhi kara.na~n ca pana me samaadhi cavi.|| ||

Samaadhimhi cute obhaaso antaradhaayati dassana~n ca ruupaana.m.|| ||

So ha.m tathaa karissaami,||
yathaa me puna na vicikicchaa uppajjissati||
na amanasikaaro||
na thiimiddha.m||
na chambhitatta.m||
na ubbilla.m||
na du.t.thullan' ti.|| ||

So kho aha.m Anuruddhaa, appamatto aataapii pahitatto viharanto obhaasa~n c'eva sa~njaanaami dassana~n ca ruupaana.m.|| ||

So kho pana me obhaaso na cirasseva antaradhaayati dassana~n ca ruupaana.m.|| ||

Tassa mayha.m Anuruddhaa etad ahosi:|| ||

'Ko nu kho hetu||
ko paccayo,||
yena me obhaaso antaradhaayati dassana~n ca ruupaanan' ti?|| ||

Tassa mayha.m Anuruddhaa etad ahosi:|| ||

'Accaaraddha-viriya.m kho me udapaadi.|| ||

Accaaraddha-viriyaadhi kara.na~nca pana me samaadhi cavi.|| ||

Samaadhimhi cute obhaaso antaradhaayati dassana~n ca ruupaana.m.|| ||

Seyyathaa pi Anuruddhaa puriso ubhogi hatthehi va.t.taka.m gaa.lha.m ga.nheyya.|| ||

So tatth'eva matameyya.|| ||

Evam eva kho Anuruddhaa, accaaraddha-viriya.m kho me udapaadi.|| ||

Accaaraddha-viriyaadhi kara.na~n ca pana me samaadhi cavi.|| ||

Samaadhimhi cute obhaaso antaradhaayati dassana~n ca ruupaana.m.|| ||

So ha.m tathaa karissaami,||
yathaa me puna na vicikicchaa uppajjissati||
na amanasikaaro||
na thiimiddha.m||
na chambhitatta.m||
na ubbilla.m||
na du.t.thulla.m,||
na accaaraddhaviriyan' ti.|| ||

So kho aha.m Anuruddhaa, appamatto aataapii pahitatto viharanto obhaasa~n c'eva sa~njaanaami dassana~n ca ruupaana.m.|| ||

So kho pana me obhaaso na cirasseva antaradhaayati dassana~n ca ruupaana.m.|| ||

Tassa mayha.m Anuruddhaa etad ahosi:|| ||

'Ko nu kho hetu||
ko paccayo,||
yena me obhaaso antaradhaayati dassana~n ca ruupaanan' ti?|| ||

Tassa mayha.m Anuruddhaa etad ahosi:|| ||

'Atiliina-viriya.m kho me [160] udapaadi.|| ||

Atiliina-viriyaadhikara.na~n ca pana me samaadhi cavi.|| ||

Samaadhimhi cute obhaaso antaradhaayati dassana~n ca ruupaana.m.|| ||

Seyyathaa pi Anuruddhaa puriso va.t.taka.m sithila.m ga.nheyya.|| ||

So tattha hatthato uppateyya.|| ||

Evam eva kho me Anuruddhaa, atiliinaviriya.m udapaadi.|| ||

Atiliina-viriyaadhi kara.na~n ca pana me samaadhi cavi.|| ||

Samaadhimhi cute obhaaso antaradhaayati dassana~n ca ruupaana.m.|| ||

So ha.m tathaa karissaami,||
yathaa me puna na vicikicchaa uppajjissati||
na amanasikaaro||
na thiimiddha.m||
na chambhitatta.m||
na ubbilla.m||
na du.t.thulla.m,||
na accaaraddha-viriya.m||
na atiliina-viriyan' ti.|| ||

So kho aha.m Anuruddhaa, appamatto aataapii pahitatto viharanto obhaasa~n c'eva sa~njaanaami dassana~n ca ruupaana.m.|| ||

So kho pana me obhaaso na cirasseva antaradhaayati dassana~n ca ruupaana.m.|| ||

Tassa mayha.m Anuruddhaa etad ahosi:|| ||

'Ko nu kho hetu||
ko paccayo,||
yena me obhaaso antaradhaayati dassana~n ca ruupaanan' ti?|| ||

Tassa mayha.m Anuruddhaa etad ahosi:|| ||

'Abhijappaa kho me udapaadi.|| ||

Abhijappaadhi kara.na~n ca pana me samaadhi cavi.|| ||

Samaadhimhi cute obhaaso antaradhaayati dassana~n ca ruupaana.m.|| ||

So ha.m tathaa karissaami,||
yathaa me puna na vicikicchaa uppajjissati||
na amanasikaaro||
na thiimiddha.m||
na chambhitatta.m||
na ubbilla.m||
na du.t.thulla.m,||
na accaaraddha-viriya.m||
na atiliina-viriya.m,||
na abhijappaa' ti.|| ||

So kho aha.m Anuruddhaa, appamatto aataapii pahitatto viharanto obhaasa~n c'eva sa~njaanaami dassana~n ca ruupaana.m.|| ||

So kho pana me obhaaso na cirasseva antaradhaayati dassana~n ca ruupaana.m.|| ||

Tassa mayha.m Anuruddhaa etad ahosi:|| ||

'Ko nu kho hetu||
ko paccayo,||
yena me obhaaso antaradhaayati dassana~n ca ruupaanan' ti?|| ||

Tassa mayha.m Anuruddhaa etad ahosi:|| ||

'Naanatta-sa~n~naa kho me udapaadi.|| ||

Naanatta-sa~n~naadhi kara.na~n ca pana me samaadhi cavi.|| ||

Samaadhimhi cute obhaaso antaradhaayati dassana~n ca ruupaana.m.|| ||

So ha.m tathaa karissaami,||
yathaa me puna na vicikicchaa uppajjissati||
na amanasikaaro||
na thiimiddha.m||
na chambhitatta.m||
na ubbilla.m||
na du.t.thulla.m,||
na accaaraddha-viriya.m||
na atiliina-viriya.m,||
na abhijappaa,||
na naanattasa~n~naa' ti.|| ||

So kho aha.m Anuruddhaa, appamatto aataapii pahitatto viharanto obhaasa~n c'eva sa~njaanaami dassana~n ca ruupaana.m.|| ||

So kho pana me obhaaso na cirasseva antaradhaayati dassana~n ca ruupaana.m.|| ||

Tassa mayha.m Anuruddhaa etad ahosi:|| ||

'Ko nu kho hetu||
ko paccayo,||
yena me obhaaso antaradhaayati dassana~n ca ruupaanan' ti?|| ||

Tassa mayha.m Anuruddhaa etad ahosi:|| ||

'Atinijjhaayitatta.m kho me ruupaana.m udapaadi.|| ||

Atinijjhaayitattaadhi kara.na~n ca pana me samaadhi cavi.|| ||

Samaadhimhi cute obhaaso antaradhaayati dassana~n ca ruupaana.m.|| ||

So ha.m tathaa karissaami,||
yathaa me puna na vicikicchaa uppajjissati||
na amanasikaaro||
na thiimiddha.m||
na chambhitatta.m||
na ubbilla.m||
na du.t.thulla.m,||
na accaaraddha-viriya.m||
na atiliina-viriya.m,||
na abhijappaa,||
na naanattasa~n~naa,||
na atinijjhaayitatta.m ruupaanan' ti.|| ||

So kho aha.m Anuruddhaa,||
'Vicikicchaa cittassa upakkileso' ti||
iti viditvaa vicikiccha.m cittassa upakkilesa.m pajahi.m.|| ||

'Amanasikaaro cittassa upakkileso ti iti viditvaa amanasikaara.m cittassa upakkilesa.m pajahi.m.|| ||

'Thiinamiddha.m cittassa upakkileso' ti||
iti viditvaa thiinamiddha.m cittassa upakkilesa.m pajahi.m.|| ||

'Chambhitatta.m cittassa upakkileso' ti||
iti viditvaa chambhitatta.m cittassa upakkilesa.m pajahi.m.|| ||

'Ubbilla.m1 cittassa upakkileso' ti||
iti viditvaa ubbilla.m1 cittassa upakkilesa.m pajahi.m.|| ||

'Du.t.thulla.m cittassa upakkileso' ti||
iti viditvaa du.t.thulla.m cittassa upakkilesa.m pajahi.m.|| ||

'Accaaraddhaviriya.m cittassa upakkileso' ti||
iti viditvaa accaaraddhaviriya.m cittassa upakkilesa.m pajahi.m.|| ||

'Atiliinaviriya.m cittassa upakkileso' ti||
iti viditvaa atiliinaviriya.m cittassa upakkilesa.m pajahi.m.|| ||

'Abhijappaa cittassa upakkileso' ti||
iti viditvaa abhijappa.m cittassa upakkilesa.m pajahi.m.|| ||

'Naanattasa~n~na.m cittassa upakkiloso' ti||
iti viditvaa naanattasa~n~na.m cittassa upakkilesa.m pajahi.m.|| ||

'Atinijjhaayitatta.m ruupaana.m cittassa [161] upakkileso' ti||
iti viditvaa atinijjhaayitatta.m ruupaana.m cittassa upakkilesa.m pajahi.m.|| ||

So kho aha.m Anuruddhaa, appamatto aataapii pahitatto viharanto||
obhaasam pi hi kho sa~njaanaami,||
na ca ruupaani passaami.|| ||

Ruupaani hi kho passaami,||
na ca obhaasa.m sa~njaanaami.|| ||

Kevalam pi ratti.m||
kevalam pi divasa.m||
kevalam pi rattindiva.m.|| ||

Tassa mayha.m Anuruddhaa, etad ahosi:|| ||

'Ko nu kho hetu,||
ko paccayo,||
yo'ha.m obhaasam hi kho sa~njaanaami||
na ca ruupaani passaami,||
ruupaani hi kho passaami||
na ca obhaasa.m sa~njaanaami||
kevalam pi ratti.m||
kevalam pi divasa.m||
kevalam pi rattindivan' ti?|| ||

Tassa mayha.m Anuruddhaa, etad ahosi:|| ||

'Yasmi.m kho aha.m samaye||
ruupanimitta.m amanasikaritvaa||
obhaasa-nimitta.m manasikaromi;||
obhaasa.m hi kho tasmi.m samaye sa~njaanaami||
na ca ruupaani passaami.|| ||

Yasmi.m panaaha.m samaye||
obhaasa-nimitta.m amanasi karitvaa||
ruupa-nimitta.m manasi karomi,||
ruupaani hi kho tam hi samaye passaami||
na ca obhaasa.m sa~njaanaami||
kevalam pi ratti.m||
kevalam pi divasa.m||
kevalam pi rattindivan' ti.|| ||

So kho aha.m Anuruddhaa appamatto aataapii pahitatto viharanto||
paritta.m c'eva obhaasa.m sa~njaanaami||
parittaani ca ruupaani passaami||
appamaana~n c'eva obhaasa.m sa~njaanaami||
appamaa.naani ca ruupaani passaami,||
kevalam pi ratti.m||
kevalam pi divasa.m,||
kevalam pi rattindivan' ti.|| ||

Tassa mayha.m Anuruddhaa, etad ahosi:|| ||

'Ko nu kho hetu,||
ko paccayo,||
yo'ha.m paritta.m c'eva obhaasa.m sa~njaanaami,||
parittaani ca ruupaani passaami||
appamaa.na~n c'eva obhaasa.m sa~njaanaami,||
appamaa.ni ca ruupaani passaami||
kevalam pi ratti.m||
kevalam pi divasa.m||
kevalam pi rattindivan' ti?|| ||

Tassa mayha.m Anuruddhaa, etad ahosi:|| ||

yasmi.m kho me samaye paritto samaadhi hoti,||
paritta.m me tasmi.m samaye cakkhu hoti.|| ||

So'ha.m parittena cakkhunaa paritta~n 'c'eva obhaasa.m sa~njaanaami,||
parittaani ca ruupaani passaami.|| ||

Yasmi.m pana samaye apparitto me samaadhi hoti,||
appamaa.na.m me tasmi.m samaye cakkhu hoti,||
so'ha.m appamaa.nena cakkhunaa appamaa.na~n c'eva obhaasa.m sa~njaanaami,||
appamaa.naani ca ruupaani passaami||
kevalam pi ratti.m||
kevalam pi divasa.m||
kevalam pi rattindivan' ti.|| ||

Yato kho [162] me Anuruddhaa,||
'Vicikicchaa cittassa upakkileso' ti||
iti viditvaa vicikicchaa cittassa upakkileso pahiino ahosi.|| ||

'Amanasikaaro cittassa upakkileso'ti||
iti viditvaa amanasikaaro cittassa upakkileso pahiino ahosi.|| ||

'Thiinamiddha.m cittassa upakkileso' ti||
iti viditvaa thiinamiddha.m cittassa upakkileso pahiino ahosi.|| ||

'Chambhitatta.m cittassa upakkileso'ti||
iti viditvaa chambhitatta.m cittassa upakkileso pahiino ahosi.|| ||

'Ubbilla.m cittassa upakkileso ti||
iti viditvaa ubbilla.m cittassa upakkileso pahiino ahosi.|| ||

'Du.t.thulla.m cittassa upakkileso' ti||
iti viditvaa du.t.thulla.m cittassa upakkileso pahiino ahosi.|| ||

'Accaaraddhaviriya.m cittassa upakkiloso ti||
iti viditvaa accaaraddhaviriya.m cittassa upakkileso pahiino ahosi.|| ||

'Atiliinaviriya.m cittassa upakkileso ti||
iti viditvaa atiliinaviriya.m cittassa upakkileso pahiino ahosi.|| ||

'Abhijappaa cittassa upakkileso ti||
iti viditvaa abhijappaa cittassa upakkileso pahiino ahosi.|| ||

'Naanattasa~n~naa cittassa upakkileso ti||
iti viditvaa naanattasa~n~naa cittassa upakkileso pahiino ahosi.|| ||

'Atinijjhaayitatta.m ruupaana.m cittassa upakkileso ti||
iti viditvaa atinijjhaayitatta.m ruupaana.m cittassa upakkileso pahiino ahosi.|| ||

Tassa mayha.m Anuruddhaa etad ahosi:|| ||

'Ye kho me cittassa upakkilesaa,||
te me pahiinaa.|| ||

Handa daanaaha.m tividhena samaadhi.m bhaavemii' ti.|| ||

So kho aha.m Anuruddhaa savitakkam pi savicaara.m samaadhi.m bhaavesi.m.|| ||

Avitakkam pi vicaaramatta.m samaadhi.m bhaavesi.m.|| ||

Avitakkam pi avicaara.m samaadhi.m bhaavesi.m.|| ||

Sappiitikam pi samaadhi.m bhaavesi.m.|| ||

Nippiitikam pi samaadhi.m bhaavesi.m.|| ||

Saata-sahagatam pi samaadhi.m bhaavesi.m.|| ||

Upekkhaa-sahagatam pi samaadhi.m bhaavesi.m.|| ||

Yato kho me Anuruddhaa,||
savitakko pi savicaaro samaadhi bhaavito ahosi,||
avitakko pi vicaaramanto samaadhi bhaavito ahosi,||
avitakko pi avicaaro samaadhi bhaavito ahosi,||
sappiitiko pi samaadhi bhaavito ahosi,||
nippiitiko pi samaadhi bhaavito ahosi,||
saatasahagato pi samaadhi bhaavito ahosi,||
upekkhaasahagato pi samaadhi bhaavito ahosi||
~naa.na~n ca pana me dassana.m udapaadi:|| ||

'Akuppaa me ceto vimutti,||
ayamantimaa jaati,||
n'atthidaani punabbhavo' ti.|| ||

Idam avoca Bhagavaa, attamano aayasmaa Anuruddho Bhagavato bhaasita.m abhinandiiti.|| ||

Upakkilesasutta.m a.t.thama.m


Contact:
E-mail
Copyright Statement