Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
III. Upari Pa.n.naasa
4. Vibha'nga Vagga

Sutta 142

Dakkhi.na-Vibha'nga Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][upal] Eva.m me suta.m:

Eka.m samaya.m Bhagavaa Sakkesu viharati Kapilavatthusmi.m Nigrodhaaraame.|| ||

Atha kho Mahaapajaapatii Gotamii nava.m dussayuga.m aadaaya yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinnaa kho Mahaapajaapatii Gotamii Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Ida.m me bhante,||
nava.m dussayuga.m Bhagavanta.m uddissa saama.m kanta.m saama.m vaayita.m.|| ||

Ta.m me bhante,||
Bhagavaa patiga.nhaatu anukampa.m upaadaayaa' ti.|| ||

Eva.m vutte Bhagavaa mahaapajaapati.m Gotami.m etad avoca:||
sa'nge Gotamii dehi,||
sa'nghe te dinna.m aha~n c'eva puujito bhavissaami sa'ngho caa' ti.|| ||

dutiyam pi kho Mahaapajaapatii Gotamii Bhagavanta.m etad avoca:||
ida.m me bhante,||
nava.m dussayuga.m Bhagavanta.m uddissa saama.m kanta.m saama.m vaayita.m.|| ||

Ta.m me bhante,||
Bhagavaa patiga.nhaatu anukampa.m upaadaayaa' ti.|| ||

dutiyam pi kho Bhagavaa mahaapajaapati.m Gotami.m etad avoca:||
sa'nghe Gotamii dehi,||
sa'nghe te dinne aha~n c'eva puujito bhavissaami sa'ngho caa' ti.|| ||

Tatiyam pi kho Mahaapajaapatii Gotamii Bhagavanta.m etad avoca:||
ida.m me bhante,||
nava.m dussayuga.m Bhagavanta.m uddissa saama.m kanta.m saama.m vaayita.m.|| ||

Ta.m me bhante,||
Bhagavaa patiga.nhaatu anukampa.m upaadaayaa' ti.|| ||

Tatiyam pi kho Bhagavaa mahaapajaapati.m Gotami.m etad avoca:||
sa'nghe Gotamii dehi sa'nghe te dinne aha~n c'eva puujito bhavissaami sa'ngho caa' ti.|| ||

Eva.m vutte aayasmaa Aanando Bhagavanta.m etad avoca:||
'patiga.nhaatu bhante,||
Bhagavaa mahaapajaapatiyaa Gotamiyaa nava.m dussayuga.m,||
bahuupakaaraa bhante,||
Mahaapajaapatii Gotamii Bhagavato maatucchaa aapaadikaa posikaa khiirassa daayikaa,||
Bhagavanta.m janettiyaa kaalakataaya2 tha~n~na.m paayesi.|| ||

Bhagavaapi bhante,||
bahuupakaaro mahaapajaapatiyaa Gotamiyaa.|| ||

Bhagavanta.m bhante,||
aagamma Mahaapajaapatii Gotamii Buddha.m sara.na.m gataa,||
dhamma.m sara.na.m gataa,||
sa'ngha.m sara.na.m gataa.|| ||

Bhagavanta.m bhante.|| ||

Aagamma Mahaapajaapatii Gotamii paa.naatipaataa pa.tivirataa,||
adinnaadaanaa pa.tivirataa,||
kaamesumicchaacaaraa pa.tivirataa,||
musaa-vaadaa pa.tivirataa,||
suraamerayamajjapamaada.t.thaanaa pa.tivirataa.|| ||

Bhagavanta.m bhante,||
aagamma Mahaapajaapatii Gotamii Buddhe aveccappasaadena samannaagataa,||
dhamme aveccappasaadena samannaagataa,||
sa'nghe aveccappasaadena samannaagataa,||
ariyakantehi [254] siilehi samannaagataa.|| ||

Bhagavanta.m bhante,||
aagamma Mahaapajaapatii Gotamii dukkhe nikka'nkhaa,||
dukkhasamudaye nikka'nkhaa,||
dukkhanirodhe nikka'nkhaa,||
dukkhanirodhagaaminiyaa pa.tipadaaya nikka'nkhaa.|| ||

Bhagavaapi bhante bahuupakaaro mahaapajaapatiyaa Gotamiyaati.|| ||

Evam eta.m Aananda,||
evam eta.m Aananda,||
ya.m hi Aananda,||
puggalo puggala.m aagamma Buddha.m sara.na.m gato hoti,||
dhamma.m sara.na.m gato hoti,||
sa'ngha.m sara.na.m gato hoti.Imass Aananda,||
puggalassa iminaa puggalena na suppatikaara.m vadaami,||
yad ida.m abhivaadanapaccu.t.thaanaa~njalikammasaamiicikammaciivara-pi.n.dapaata-senaasana-gilaana- paccayabhesajjaparikkhaaraanuppadaanena.|| ||

Ya.m hAananda,||
puggalo puggala.m aagamma.|| ||

Paa.naatipaataa pa.tivirato hoti,||
adinnaadaanaa pa.tivirato hoti,||
kaamesu micchaacaaraa pa.tivirato hoti,||
musaa-vaadaa pa.tivirato hoti,||
suraamerayamajjapamaada.t.thaanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Imass Aananda,||
puggalassa iminaa puggalena na suppatikaara.m vadaami.|| ||

Yad ida.m abhivaadanapaccu.t.thaanaa~njalikammasaamiicikammaciivara-pi.n.dapaata-senaasana-gilaana- paccayabhesajjaparikkhaaraanuppadaanena.|| ||

Ya.m hAananda,||
puggalo puggala.m aagamma Buddhe aveccappasaadena samannaagato hoti,||
dhamme aveccappasaadena samannaagato hoti,||
sa'nghe aveccappasaadena samannaagato hoti,||
ariyakantehi siilehi samannaagato hoti.|| ||

Imass Aananda,||
puggalassa iminaa puggalena na suppatikaara.m vadaami.|| ||

Yad ida.m abhivaadanapaccu.t.thaanaa~njalikammasaamiicikammaciivara-pi.n.dapaata-senaasana-gilaana- paccayabhesajjaparikkhaaraanuppadaanena.|| ||

Ya.m hAananda,||
puggalo puggala.m aagamma dukkhe nikka'nkho hoti,||
dukkhasamudaye nikka'nkho hoti,||
dukkhanirodhe nikka'nkho hoti,||
dukkhanirodhagaaminiyaa pa.tipadaaya nikka'nkho hoti.|| ||

Imass Aananda,||
puggalassa iminaa puggalena na suppatikaara.m vadaami.|| ||

Yad ida.m abhivaadanapaccu.t.thaanaa~njalikammasaamiicikammaciivara-pi.n.dapaata-senaasana-gilaana- paccayabhesajjaparikkhaaraanuppadaanena.|| ||

Cuddasa kho panimAananda,||
paa.tipuggalikaa dakkhi.naa.|| ||

Katamaa cuddasa:||
Tathaagate arahante Sammaa-sambuddhe daana.m deti,||
aya.m pa.thamaa paa.tipuggalikaa dakkhi.naa.|| ||

Paccekabuddhe1 daana.m deti,||
aya.m dutiyaa paa.tipuggalikaa dakkhi.naa.|| ||

Tathaagatasaavake arahante daana.m deti,||
aya.mtatiyaa paa.tipuggalikaa dakkhi.naa.|| ||

Arahattaphalasacchikiriyaaya pa.tipanne daana.m deti,||
aya.m catutthii paa.tipuggalikaa dakkhi.naa.|| ||

Anaagaamissa daana.m deti,||
aya.m pa~ncamii paa.tipuggalikaa dakkhi.naa.|| ||

[255] Anaagaamiphalasacchakiriyaaya pa.tipanne daana.m deti,||
aya.m cha.t.thi paa.tipuggalikaa dakkhi.naa.|| ||

Sakadaagaamissa daana.m deti,||
aya.m sattamii paa.tipuggalikaa dakkhi.naa.|| ||

Sakadaagaamiphalasacchakiriyaaya pa.tipanne daana.m deti,||
aya.m a.t.thamii paa.tipuggalikaa dakkhi.naa.|| ||

Sotaapanne daana.m deti,||
aya.m navamii paa.tipuggalikaa dakkhi.naa.|| ||

Sotaapattiphalasacchakiriyaaya pa.tipanne daana.m deti,||
aya.mdasamii paa.tipuggalikaa dakkhi.naa.|| ||

Baahirake kaamesu viitaraage daana.m deti,||
aya.m ekaadasamii paa.tipuggalikaa dakkhi.naa.|| ||

Puthujjanasiilavante daana.m deti,||
aya.m dvaadasamii paa.tipuggalikaa dakkhi.naa.|| ||

Puthujjanadussiile daana.m deti,||
aya.m terasamii paa.tipuggalikaa dakkhi.naa.|| ||

Tiracchaanagate daana.m deti,||
aya.m cuddasamii paa.tipuggalikaa dakkhi.naati.|| ||

TatrAananda,||
tiracchaanagate daana.m datvaa satagu.naa dakkhi.naa paa.tika'nkhitabbaa.|| ||

Puthujjanadussiile daana.m datvaa sahassagu.naa dakkhi.naa paa.tika'nkhitabbaa.|| ||

Puthujjanasiilavante daana.m datvaa satasahassagu.naa dakkhi.naa paa.tika'nkhitabbaa.|| ||

Baahirake kaamesu viitaraage daana.m datvaa ko.tisatasahassagu.naa dakkhi.naa paa.tika'nkhitabbaa.|| ||

Sotaapattiphalasacchikiriyaaya pa.tipanne daana.m datvaa asa'nkheyyaa appameyyaa dakkhi.naa paa.tika'nkhitabbaa.|| ||

Ko pana vaado sotaapanne,||
ko pana vaado sakadaagaamiphalasacchikiriyaaya pa.tipanne,||
ko pana vaado sakadaagaamissa,||
ko pana vaado anaagaamiphalasacchikiriyaaya pa.tipanne,||
ko pana vaado anaagaamissa,||
ko pana vaado arahattaphalasacchikiriyaaya pa.tipanne,||
ko pana vaado Tathaagatasaavake arahante,||
ko pana vaado paccekabuddhe,||
ko pana vaado Tathaagate arahante Sammaa-sambuddheti.|| ||

Satta kho panimaananada,||
sa'nghagataa dakkhi.naa.|| ||

Katamaa satta:||
Buddhapamukhe ubhato sa'nghe daana.m deti,||
aya.m pa.thamaa sa'nghagataa dakkhi.naa.|| ||

Tathaagate parinibbute ubhato sa'nghe daana.m deti,||
aya.m dutiyaa sa'nghagataa dakkhi.naa.|| ||

Bhikkhusa'nghe daana.m deti,||
aya.m tatiyaa sa'nghagataa dakkhi.naa.|| ||

Bhikkhuniisa'nghe daana.m deti,||
aya.m catutthii sa'nghagataa dakkhi.naa.|| ||

'Ettakaa me bhikkhuu ca bhikkhuniyo [256] ca sa'nghato uddissathaa'ti daana.m deti.|| ||

Aya.m pa~ncamii sa'nghagataa dakkhi.naa.|| ||

'Ettakaa me bhikkhuu sa'nghato uddissathaa'ti daana.m deti,||
aya.m cha.t.thii sa'nghagataa dakkhi.naa.|| ||

'Ettikaa me bhikkhuniyo sa'nghato uddissathaa'ti daana.m deti.|| ||

Aya.m sattamii sa'nghagataa dakkhi.naa.

Bhavissanti kho panAananda,||
anaagatam addhaana.m gotrabhuno kaasaavaka.n.thaa dussiilaa paapa-dhammaa,||
tesu dussiilesu sa'ngha.m uddissa daana.m dassanti.|| ||

Tadaap'aha.m1 Aananda sa'nghagata.m dakkhi.na.m asa'nkheyya.m appameyya.m vadaami.|| ||

Natvevaaha.m Aananda,||
kenacii pariyaayena sa'nghagataaya dakkhi.naaya paa.tipuggalika.m daana.m mahapphalatara.m vadaami.|| ||

Catasso kho imaa Aananda,||
dakkhi.naavisuddhiyo.|| ||

Katamaa catasso:||
atthAananda,||
dakkhi.naa daayakato visujjhati no pa.tiggaahakato.|| ||

AtthAananda,||
dakkhi.naa pa.tiggaahakato visujjhati.|| ||

No daayakato.|| ||

AtthAananda,||
dakkhii.naa n'eva daayakato visujjhati nopa.tiggaahakato.|| ||

AtthAananda,||
dakkhi.naa daayakato c'eva visujjhati pa.tiggaahakato ca.|| ||

Katha~n c'Aananda,||
dakkhi.naa daayakato visujjhati no pa.tiggaahakato:||
idh'Aananda,||
daayako hoti silavaa kalyaa.na-dhammo,||
pa.tiggaahakaa honti dussiilaa paapa-dhammaa.|| ||

Eva.m kho Aananda,||
dakkhi.naa daayakato visujjhati no pa.tiggaahakato.|| ||

Katha~n c'Aananda,||
dakkhi.naa pa.tiggaahakato visujjhati no daayakato:||
idh'Aananda daayako hoti dussiilo paapa-dhammo,||
pa.tiggaahakaa honti siilavanto2 kalyaa.na-dhammaa.|| ||

Eva.m kho Aananda,||
dakkhi.naa pa.tiggaahakato visujjhati no daayakato.|| ||

Katha~n c'Aananda,||
dakkhi.naa n'eva daayakato visujjhati no pa.tiggaahakato.|| ||

Idh'Aananda,||
daayako ca hoti dussiilo paapa-dhammo,||
pa.tiggaahakaa ca honti dussiilaa paapa-dhammaa.|| ||

Eva.m kho Aananda,||
dakkhi.naa n'eva daayakato visujjhati no pa.tiggaahakato.|| ||

Katha~n c'Aananda,||
dakkhi.naa daayakatoc'eva visujjhati pa.tiggaahakato ca:||
idh'Aananda,||
daayako ca hoti silavaa kalyaa.na-dhammo,||
pa.tiggaahakaa ca honti silavanto kalyaa.na-dhammaa.|| ||

[257] eva.m kho Aananda,||
dakkhi.naa daayakato c'eva visujjhati pa.tiggaahakato ca.|| ||

Imaa kho Aananda,||
catasso dakkhi.naavisuddhiyoti.|| ||

Idam avoca Bhagavaa ida.m vatvaa sugato athaapara.m etad avoca satthaa:|| ||

Yo siilavaa dussiilesu dadaati daana.m||
Dhammena laddhaa supasannacinto,||
Abhisaddaha.m kammaphala.m u.laara.m||
Saa dakkhi.naa daayakato visujjhati.|| ||

Yo dussiilo silavantesu dadaati daana.m||
Adhammena laddhaa appasannaciitto,||
Anabhisaddaha.m kammaphala.m u.laara.m||
Saa dakkhi.naa pa.tiggaahakato visujjhati.|| ||

Yo dussiilo dadaati daana.m||
Adhammena laddhaa1 appasannacitto||
Anabhisaddaha.m kammaphala.m u.laara.m||
Na ta.m daana.m vipulaphalanti bruumi.|| ||

Yo siilavaa silavantesu dadaati daana.m||
Dhammena laddhaa supasannacitto,||
Abhisaddaha.m kammaphala.m u.laara.m||
Ta.m ve daana.m vipulaphalanti bruumi.|| ||

Yo viitaraago viitaraagesu dadaati daana.m||
Dhammena laddhaa supasannacitto||
Abhisaddaha.m kammaphala.m u.laara.m||
Ta.m ve daana.m aamisadaanaanamagganti|| ||

Dakkhi.naavibha'nga sutta.m dvaadasama.m


 

Contact:
E-mail
Copyright Statement