Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
III. Upari Pa.n.naasa
5. Sa.laayatana Vagga

Sutta 144

Chann'ovaada Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][upal] Eva.m me suta.m:

Eka.m samaya.m bhagavaa Raajagahe viharati Ve.luvane Kalandaka nivaape.|| ||

Tena kho pana samayena aayasmaa ca Saariputto aayasmaa ca Mahaa Cundo aayasmaa ca Channo||
Gijjhakuu.te pabbate viharanti.|| ||

Tena kho pana samayena aayasmaa Channo||
aabaadhiko hoti dukkhito baa.lhagilaano.

Atha kho aayasmaa Saariputto saayanhasamaya.m pa.ti sallaanaa vu.t.thito||
yen aayasmaa Mahaa Cundo tenupasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa aayasmanta.m mahaacunda.m etad avoca:|| ||

"Aayaam aavuso Cunda,||
yen aayasmaa Channo tenupasa'nkamissaama Gilaanapucchakaa" ti.|| ||

"Evam aavuso" ti kho aayasmaa Mahaa Cundo||
aayasmato Saariputtassa paccassosi.|| ||

Atha kho aayasmaa ca Saariputto aayasmaa ca Mahaa Cundo||
yen aayasmaa Channo ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa aayasmataa Channena saddhi.m sammodi.msu.|| ||

Sammodaniiya.m [264] katha.m saaraa.niiya.m vitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Saariputto aayasmanta.m Channa.m etad avoca:|| ||

"Kacci te aavuso Channa khamaniiya.m,||
kacci yaapaniiya.m,||
kacci dukkhaa vedanaa||
pa.tikkamanti no abhikkamanti,||
pa.tikkamosaana.m pa~n~naayati no abhikkamo" ti?|| ||

"Na me aavuso Saariputta khamaniiya.m,||
na yaapaniiya.m,||
baa.lhaa me dukkhaa vedanaa||
abhikkamanti no pa.tikkamanti,||
abhikkamosaana.m pa~n~naayati no pa.tikkamo||
seyyathaa pi aavuso balavaa puriso ti.nhena sikharena muddhaana.m abhimantheyya||
evam eva kho aavuso adhimattaa vaataa muddhaana.m upahananti.|| ||

Na me aavuso Saariputta khamaniiya.m,||
na yaapaniiya.m,||
baa.lhaa me dukkhaa vedanaa||
abhikkamanti no pa.tikkamanti,||
abhikkamosaana.m pa~n~naayati no pa.tikkamo||
seyyathaa pi aavuso balavaa puriso da.lhena varattakha.n.dena siise siisave.tha.m dadeyya,||
evam eva kho aavuso adhimattaa me siise vedanaa.|| ||

Na me aavuso khamaniiya.m,||
na yaapaniiya.m,||
baa.lhaa me dukkhaa vedanaa||
abhikkamanti no pa.tikkamanti,||
abhikkamosaana.m pa~n~naayati no pa.tikkamo||
seyyathaa pi aavuso dakkho goghaatako vaa||
goghaatakantevaasii vaa||
ti.nhena govikantanena kucchi.m parikanenteyya,||
evam eva kho aavuso adhimattaa vaataa kucchi.m parikantanti.|| ||

Na me aavuso khamaniiya.m,||
na yaapaniiya.m,||
baa.lhaa me dukkhaa vedanaa||
abhikkamanti no pa.tikkamanti,||
abhikkamosaana.m pa~n~naayati no pa.tikkamo||
seyyathaa pi aavuso dve balavanto purisaa dubbalatara.m purisa.m naanaabaahaasu gahetvaa a'ngaarakaasuyaa santaapeyyu.m,||
samparitaapeyyu.m,||
evam eva kho aavuso adhimanto kaayasmi.m .daaho.|| ||

Na me aavuso khamaniiya.m,||
na yaapaniiya.m,||
baa.lhaa me dukkhaa vedanaa,||
abhikkamanti no pa.tikkamanti,||
abhikkamosaana.m pa~n~naayati no pa.tikkamo||
sattha.m aavuso Saariputta aaharissaami naavaka'nkhaami jiivitan" ti.|| ||

Maa aayasmaa Channo sattha.m aaharesi.|| ||

Yaapet aayasmaa Channo,||
yaapenta.m maya.m aayasmanta.m Channa.m icchaama,||
sace aayasmato Channassa natthi sappaayaani bhojanaani,||
aha.m aayasmato Channassa sappaayaani bhojanaani pariyesissaami,||
sace aayasmato Channassa natthi sappaayaani bhesajjaani,||
aha.m aayasmato Channassa sappaayaani bhesajjaani pariyesissaami,||
sace aayasmato Channassa natthi patiruupaa upa.t.thaakaa,||
aha.m aayasmanta.m Channa.m upa.t.thahissaami,||
maayasmaa Channo sattha.m aaharesi,||
yaapet aayasmaa Channo,||
yaapenta.m maya.m aayasmanta.m Channa.m icchaamaa" ti.|| ||

"Na me aavuso Saariputta natthi sappaayaani bhojanaani,||
atthi me sappaayaani bhojanaani,||
na pi me natthi sappaayaani bhesajjaani,||
atthi me sappaayaani bhesajjaani,||
na pi me natthi patiruupaa upa.t.thaakaa,||
atthi me patiruupaa upa.t.thaakaa.|| ||

Api ca me aavuso satthaa parici.n.no diigharatta.m manaapen'eva no amanaapena,||
eta.m hi aavuso saavakassa patiruupa.m ya.m satthaara.m paricareyya manaapen'eva no amanaapena;|| ||

'Ta.m anupavajja.m Channo bhikkhu sattha.m aaharissatii' ti|| ||

evam eta.m aavuso Saariputta dhaarehii" ti.|| ||

 


 

"Puccheyyaama maya.m aayasmanta.m Channa.m||
ka~nciid eva desa.m,||
sace aayasmaa Channo okaasa.m karoti pa~nhassa veyyaakara.naayaa" ti.|| ||

"Pucch'aavuso Saariputta sutvaa vedissaamaa" ti.|| ||

"Cakkhu.m aavuso Channa,||
cakkhu-vi~n~naa.na.m||
cakkhu-vi~n~naa.na-vi~n~naatabbe dhamme,|| ||

'Eta.m mama,||
eso ham asmi,||
[265] eso me attaa' ti samanupassasi?|| ||

Sota.m aavuso Channa,||
sota-vi~n~naa.na.m||
sota-vi~n~naa.na-vi~n~naatabbe dhamme,|| ||

'Eta.m mama,||
eso ham asmi,||
eso me attaa' ti samanupassasi?|| ||

Ghaana.m aavuso Channa,||
ghaana-vi~n~naa.na.m||
ghaana-vi~n~naa.na-vi~n~naatabbe dhamme,|| ||

'Eta.m mama,||
eso ham asmi,||
eso me attaa' ti samanupassasi?|| ||

Jivha.m aavuso Channa,||
jivhaa-vi~n~naa.na.m||
jivhaa-vi~n~naa.na-vi~n~naatabbe dhamme,|| ||

'Eta.m mama,||
eso ham asmi,||
eso me attaa' ti samanupassasi?|| ||

Kaaya.m aavuso Channa,||
kaaya-vi~n~naa.na.m||
kaaya-vi~n~naa.na-vi~n~naatabbe dhamme,|| ||

'Eta.m mama,||
eso ham asmi,||
eso me attaa' ti samanupassasi?|| ||

Mana.m aavuso Channa,||
mano-vi~n~naa.na.m||
mano-vi~n~naa.na-vi~n~naatabbe dhamme,|| ||

'Eta.m mama,||
eso ham asmi,||
eso me attaa' ti samanupassasi" ti?|| ||

 


 

"Cakkhu.m aavuso Saariputta,||
cakkhu-vi~n~naa.na.m||
cakkhu-vi~n~naa.na-vi~n~naatabbe dhamme:|| ||

"N'eta.m mama,||
n'eso ham asmi,||
na me so attaa' ti samanupassaami.|| ||

Sota.m aavuso Saariputta,||
sota-vi~n~naa.na.m||
sota-vi~n~naa.na-vi~n~naatabbe dhamme:|| ||

"N'eta.m mama,||
n'eso ham asmi,||
na me so attaa' ti samanupassaami.|| ||

Ghaana.m aavuso Saariputta,||
ghaana-vi~n~naa.na.m||
ghaana-vi~n~naa.na-vi~n~naatabbe dhamme:|| ||

"N'eta.m mama,||
n'eso ham asmi,||
na me so attaa' ti samanupassaami.|| ||

Jivha.m aavuso Saariputta,||
jivhaa-vi~n~naa.na.m||
jivhaa-vi~n~naa.na-vi~n~naatabbe dhamme:|| ||

"N'eta.m mama,||
n'eso ham asmi,||
na me so attaa' ti samanupassaami.|| ||

Kaaya.m aavuso Saariputta,||
kaaya-vi~n~naa.na.m||
kaaya-vi~n~naa.na-vi~n~naatabbe dhamme:|| ||

"N'eta.m mama,||
n'eso ham asmi,||
na me so attaa' ti samanupassaami.|| ||

Mana.m aavuso Saariputta,||
mano-vi~n~naa.na.m||
mano-vi~n~naa.na-vi~n~naatabbe dhamme:|| ||

"N'eta.m mama,||
n'eso ham asmi,||
na me so attaa' ti samanupassaami" ti.|| ||

 


 

"Cakkhusmi.m aavuso Channa,||
cakkhu-vi~n~naa.ne,||
cakkhu-vi~n~naa.na-vi~n~naatabbesu dhammesu||
ki.m disvaa||
ki.m abhi~n~naaya||
cakkhu.m||
cakkhu-vi~n~naa.na.m||
cakkhu-vi~n~naa.na-vi~n~naatabbe dhamme:|| ||

"N'eta.m mama,||
n'eso ham asmi,||
na me so attaa" ti samanupassasi?|| ||

Sotasmi.m aavuso Saariputta,||
sota-vi~n~naa.na.m||
sota-vi~n~naa.na-vi~n~naatabbe dhamme:||
ki.m disvaa||
ki.m abhi~n~naaya||
sotu.m||
sota-vi~n~naa.na.m||
sota-vi~n~naa.na-vi~n~naatabbe dhamme:|| ||

"N'eta.m mama,||
n'eso ham asmi,||
na me so attaa" ti samanupassasi?|| ||

Ghaanasmi.m aavuso Channa,||
ghaana-vi~n~naa.ne,||
ghaana-vi~n~naa.na-vi~n~naatabbesu dhammesu||
ki.m disvaa||
ki.m abhi~n~naaya||
ghaana.m||
ghaana-vi~n~naa.na.m||
ghaana-vi~n~naa.na-vi~n~naatabbe dhamme:|| ||

"N'eta.m mama,||
n'eso ham asmi,||
na me so attaa" ti samanupassasi?|| ||

Jivhaaya aavuso Channa,||
jivha-vi~n~naa.ne,||
jivhaa-vi~n~naa.na-vi~n~naatabbesu dhammesu||
ki.m disvaa||
ki.m abhi~n~naaya||
jivha.m||
jivhaa-vi~n~naa.na.m||
jivhaa-vi~n~naa.na-vi~n~naatabbe dhamme:|| ||

"N'eta.m mama,||
n'eso ham asmi,||
na me so attaa" ti samanupassasi?|| ||

Kayasmi.m aavuso Channa,||
kaya-vi~n~naa.ne,||
kaya-vi~n~naa.na-vi~n~naatabbesu dhammesu||
ki.m disvaa||
ki.m abhi~n~naaya||
kaya.m||
kaya-vi~n~naa.na.m||
kaya-vi~n~naa.na-vi~n~naatabbe dhamme:|| ||

"N'eta.m mama,||
n'eso ham asmi,||
na me so attaa" ti samanupassasi?|| ||

Manasmi.m aavuso Channa,||
mano-vi~n~naa.ne,||
mano-vi~n~naa.na-vi~n~naatabbesu dhammesu||
ki.m disvaa||
ki.m abhi~n~naaya||
mana.m||
mano-vi~n~naa.na.m||
mano-vi~n~naa.na-vi~n~naatabbe dhamme:|| ||

"N'eta.m mama,||
n'eso ham asmi,||
na me so attaa" ti samanupassasi?|| ||

 


 

"Cakkhusmi.m aavuso Saariputta,||
cakkhu-vi~n~naa.ne||
cakkhu-vi~n~naa.na-vi~n~naatabbesu dhammesu||
nirodha.m disvaa||
nirodha.m abhi~n~naaya||
cakkhu.m||
cakkhu-vi~n~naa.na.m||
cakkhu-vi~n~naa.na-vi~n~naatabbe dhamme:|| ||

"N'eta.m mama,||
n'eso ham asmi,||
na me so attaa" ti samanupassaami.|| ||

Sotasmi.m aavuso Saariputta,||
sota-vi~n~naa.ne||
sota-vi~n~naa.na-vi~n~naatabbesu dhammesu||
nirodha.m disvaa||
nirodha.m abhi~n~naaya||
sota.m||
sota-vi~n~naa.na.m||
sota-vi~n~naa.na-vi~n~naatabbe dhamme:|| ||

"N'eta.m mama,||
n'eso ham asmi,||
na me so attaa" ti samanupassaami.|| ||

Ghaanasmi.m aavuso Saariputta,||
ghaana-vi~n~naa.ne||
ghaana-vi~n~naa.na-vi~n~naatabbesu dhammesu||
nirodha.m disvaa||
nirodha.m abhi~n~naaya||
ghaana.m||
ghaana-vi~n~naa.na.m||
ghaana-vi~n~naa.na-vi~n~naatabbe dhamme:|| ||

"N'eta.m mama,||
n'eso ham asmi,||
na me so attaa" ti samanupassaami.|| ||

Jivhaaya aavuso Saariputta,||
jivha-vi~n~naa.ne||
jivhaa-vi~n~naa.na-vi~n~naatabbesu dhammesu||
nirodha.m disvaa||
nirodha.m abhi~n~naaya||
jivha.m||
jivhaa-vi~n~naa.na.m||
jivhaa-vi~n~naa.na-vi~n~naatabbe dhamme:|| ||

"N'eta.m mama,||
n'eso ham asmi,||
na me so attaa" ti samanupassaami.|| ||

Kaayasmi.m aavuso Saariputta,||
kaaya-vi~n~naa.ne||
kaaya-vi~n~naa.na-vi~n~naatabbesu dhammesu||
nirodha.m disvaa||
nirodha.m abhi~n~naaya||
kaaya.m||
kaaya-vi~n~naa.na.m||
kaaya-vi~n~naa.na-vi~n~naatabbe dhamme:|| ||

"N'eta.m mama,||
n'eso ham asmi,||
na me so attaa" ti samanupassaami.|| ||

Manasmi.m aavuso Saariputta,||
mano-vi~n~naa.ne||
[266] mano-vi~n~naa.na-vi~n~naatabbesu dhammesu||
nirodha.m disvaa||
nirodha.m abhi~n~naaya||
mana.m||
mano-vi~n~naa.na.m||
mano-vi~n~naa.na-vi~n~naatabbe dhamme:|| ||

"N'eta.m mama,||
n'eso ham asmi,||
na me so attaa" ti samanupassaami.|| ||

 


 

Eva.m vutte aayasmaa Mahaa Cundo aayasmanta.m Channa.m etad avoca:|| ||

"Tasmaa ti ha aavuso Channa,||
idam pi tassa Bhagavato saasana.m niccakappa.m saadhuka.m manasi kaatabba.m:|| ||

'Nissitassa calita.m,||
anissitassa calita.m n'atthi,||
calite asati passaddhi hoti,||
passaddhiyaa sati nati na hoti,||
natiyaa asati aagatigati na hoti,||
aagatigatiyaa asati cutupapaato na hoti,||
cut'upapaate asati nevidha na hura.m||
na ubhayam antarena esevanto dukkhassaa' ti.|| ||

Atha kho aayasmaa ca Saariputto||
aayasmaa ca Mahaa Cundo||
aayasmanta.m Channa.m iminaa ovaadena ovaditvaa u.t.thaay aasanaa pakkami.msu.|| ||

Atha kho aayasmaa Channo acirapakkantesu||
tesu aayasmantesu sattha.m aaharesi.|| ||

Atha kho aayasmaa Saariputto yena bhagavaa tenupasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Saariputto Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Aayasmataa bhante, Channena sattha.m aaharita.m,||
tassa kaa gati ko abhisamparaayo" ti?|| ||

"Nanu te Saariputta,||
Channena bhikkhunaa sammukhaayeva anupavajjataa khyaakataa" ti?|| ||

"Atthi bhante, pubbaciira.m naama Vajjigaamo,||
tatth aayasmato Channassa mitta kulaani||
suhajja kulaani||
upavajja kulaanii" ti.|| ||

Honti hete Saariputta,||
Channassa bhikkhuno mitta kulaani||
suhajja kulaani||
upavajjakulaani,||
na kho panaaha.m Saariputta,||
ettaavataa:|| ||

'Sa-upavajjo' ti vadaami.|| ||

Yo kho Saariputta ima~n ca kaaya.m nikkhipati,||
a~n~na~n ca kaaya.m upaadiyati,||
tam aha.m:|| ||

'Sa-upavajjo' ti vadaami.|| ||

Ta.m Channassa bhikkhuno n'atthi,||
anupavajja.m Channena bhikkhunaa sattha.m aaharitan" ti.|| ||

Idam avoca Bhagavaa. Attamano aayasmaa Saariputto Bhagavato bhaasita.m abhinandiiti.|| ||

Chann'ovaada sutta.m dutiya.m


 

Contact:
E-mail
Copyright Statement