Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

Sa.myutta Nikaaya
I. Sagaatha Vagga
1. Devataa-Sa.myutta
IV. Satullapakaayika Vagga

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the
Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

Sutta 31

Sabbhi Sutta.m

[31.1][rhyc][bodh] Evam me suta.m.||
Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Atha kho sambahulaa satullapakaayikaa devataayo abhikkantaaya rattiyaa abhikkantava.nnaa kevalakappa.m Jetavana.m obhaasetvaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu,||
upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m a.t.tha.msu.|| ||

[17] Eka-m-anta.m .thitaa kho ekaa devataa Bhagavato santike ima.m gaatha.m abhaasi:|| ||

Sabbhireva samaasetha sabbhi kubbetha santhava.m,||
Sata.m saddhammam a~n~naaya seyyo hoti na paapiyoti.|| ||

Atha kho aparaa devataa Bhagavato santike ima.m gaatha.m abhaasi:|| ||

Sabhireva samaasetha sabbhi kubbetha santhava.m,||
Sata.m saddhammam a~n~naaya pa~n~naa labbhati1 naa~n~natoti.|| ||

Atha kho aparaa devataa Bhagavato santike ima.m gaatha.m abhaasi:|| ||

Sabbhireva samaasetha sabbhi kubbetha santhava.m,||
Sata.m saddhammam a~n~naaya sokamajjhe na socatii ti.|| ||

Atha kho aparaa devataa Bhagavato santike ima.m gaatha.m abhaasi:|| ||

Sabbhireva samaasetha sabbhi kubbetha santhava.m,||
Sata.m saddhammam a~n~naaya ~naatimajjhe virocatii ti.|| ||

Atha kho aparaa devataa Bhagavato santike ima.m gaatha.m abhaasi:|| ||

Sabbhireva samaasetha sabbhi kubbetha santhava.m,||
Sata.m saddhammam a~n~naaya sattaa gacchanti suggatinti.|| ||

Atha kho aparaa devataa Bhagavato santike ima.m gaatha.m abhaasi:|| ||

Sabhireva samaasetha sabhi kubbetha santhava.m,||
Sata.m saddhammam a~n~naaya sattaa ti.t.thanti saatatanti.|| ||

Atha kho aparaa devataa Bhagavanta.m etad avoca: kassa nu kho Bhagavaa subhaasitanti.|| ||

(Bhagavaa:)||
Sabbaasa.m vo subhaasita.m pariyaayena.||
Api ca mamaapi su.naatha:|| ||

[18] Sabhireva samaasetha sabhi kubbetha santhava.m,||
Sata.m saddhammam a~n~naaya sabbadukkhaa pamuccatii ti.|| ||

Idam avoca Bhagavaa.|| ||

Attamanaa taa devataayo Bhagavanta.m abhivaadetvaa padakkhi.na.m katvaa tatthevantaradhaayi.msuuti.|| ||

 


 

Sutta 32

Maccharii Sutta.m

[32.1][rhyc][bodh] Evam me suta.m.||
Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Atha kho sambahulaa satullapakaayikaa devataayo abhikkantaaya rattiyaa abhikkantava.n.naa kevalakappa.m Jetavana.m obhaasetvaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu.||
Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m a.t.tha.msu.|| ||

Eka-m-anta.m .thitaa kho ekaa devataa Bhagavato santike ima.m gaatha.m abhaasi:|| ||

Maccheraa ca pamaadaa ca eva.m daana.m na diyyati,||
Pu~n~namaaka'nkhamaanena1 deyya.m hoti vijaanataati.|| ||

Atha kho aparaa devataa Bhagavato santike imaa gaathaayo abhaasi:|| ||

Yasseva bhiito na dadaati maccharii tadevaadadato bhaya.m,||
Jighacchaa ca pipaasaa ca yassa bhaayati maccharii,||
Tameva baala.m phusati asmi.m loke paramhi ca.|| ||

Tasmaa vineyya macchera.m dajjaa daana malaabhibhu,||
Pu~n~naani paralokasmi.m pati.t.thaa honti paa.ninanti.|| ||

Atha kho aparaa devataa Bhagavato santike imaa gaathaayo abhaasi:|| ||

Te matesu na miiyanti addhaana.m va sahabbaja.m,||
Appasmi.m ye pavecchanti esa dhammo sanantano.|| ||

Appasmeke pavecchanti bahuneke nadicchare,||
Appasmaa dakkhi.naa dinnaa sahassena sama.m mitaa.|| ||

Atha kho aparaa devataa Bhagavato santike imaa gaathaayo abhaasi:|| ||

Duddada.m dadamaanaana.m dukkara.m kamma kubbata.m,||
Asanto naanukubbanti sata.m dhammo durannayo.|| ||

Tasmaa sata~n ca asata~n ca naanaa hoti ito gati,||
Asanto Niraya.m yanti santo saggaparaaya.naati|| ||

Atha kho aparaa devataa Bhagavanta.m etad avoca: kassa nu kho Bhagavaa subhaasitanti?|| ||

(Bhagavaa:)||
Sabbaasa.m vo subhaasita.m pariyaayena. Api ca mamaapi su.naatha:|| ||

Dhamma.m care yopi samu~nchaka.m cara.m daara~nca posa.m dadamappakasmi.m,||
Sata.m sahassaana.m sahassayaagina.m kalampi naagghanti tathaavidhassa teti.|| ||

Atha kho aparaa devataa Bhagavanta.m gaathaaya ajjhabhaasi:|| ||

Kenesa ya~n~no vipulo mahaggato Samena dinnassa na agghameti,||
Katha.m sata.m sahassaana.m sahassayaagina.m||
Kalampi naagghanti tathaavidhassa teti.|| ||

Atha kho Bhagavaa ta.m devata.m gaathaaya ajjhabhaasi:|| ||

Dadanti heke visame nivi.t.thaa||
Chetvaa vadhitvaa atha socayitvaa,||
Saa dakkhi.naa assumukhaa sada.n.daa||
Samena dinnassa na agghameti.||
Eva.m sata.m sahassaana.m sahassayaagina.m||
Kalampi naagghanti tathaavidhassa teti.|| ||

 


 

Sutta 33

Saadhu Sutta.m

[33.1][rhyc][bodh] Evam me suta.m.||
Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

[20] Atha kho sambahulaa satullapakaayikaa devataayo abhikkantaaya rattiyaa abhikkantava.n.naa kevalakappa.m Jetavana.m obhaasetvaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu.||
Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m a.t.tha.msu.|| ||

Eka-m-anta.m .thitaa kho ekaa devataa Bhagavato santike ima.m udaana.m udaanesi:|| ||

Saadhu kho maarisa daana.m.|| ||

Maccheraa ca pamaadaa ca eva.m daana.m na diyyati.|| ||

Pu~n~namaaka'nkhamaanena deyya.m hoti vijaanataati.|| ||

Atha kho aparaa devataa Bhagavato santike ima.m udaana.m udaanesi:|| ||

Saadhu kho maarisa daana.m.|| ||

Api ca appasmimpi saadhu daana.m.|| ||

Appasmeke pavecchanti bahuneke na dicchare,||
Appasmaa dakkhi.naa dinnaa sahassena sama.m mitaati.|| ||

Atha kho aparaa devataa Bhagavato santike ima.m udaana.m udaanesi:|| ||

Saadhu kho maarisa daana.m.|| ||

Appasmimpi saadhu daana.m.|| ||

Api ca saddhaayapi saadhu daana.m|| ||

Daana~nca yuddha~nca samaanamaahu appaapi santaa bahuke jinanti,||
Appampi ce saddahaano dadaati ten'eva so hoti sukhii paratthaati.|| ||

Atha kho aparaa devataa Bhagavato santike ima.m udaana.m udaanesi:|| ||

Saadhu kho maarisa daana.m.|| ||

Appasmimpi saadhu daana.m.|| ||

Saddhaayapi saadhu daana.m.|| ||

Api ca dhammaladdhassapi saadhu1 daana.m.|| ||

Yo dhammaladdhassa dadaati daana.m u.t.thaanaviriyaadhigatassa jantu,||
Atikkamma so vetara.ni.m Yamassa dibbaani .thaanaani upeti maccoti.|| ||

Atha kho aparaa devataa Bhagavato santike ima.m udaana.m udaanesi:|| ||

Saadhu kho maarisa daana.m.|| ||

Appasmimpi saadhu daana.m.|| ||

Saddhaayapi saadhu daana.m.|| ||

Dhammaladdhassa pi saadhu1 daana.m.|| ||

Api ca viceyya daanampi saadhu.|| ||

Viceyya daana.m sugatappasattha.m||
Ye dakkhi.neyyaa idha jiivaloke,||
Etesu dinnaani mahapphalaani||
Biijaani vuttaani yathaa sukhetteti.|| ||

Atha kho aparaa devataa Bhagavato santike ima.m udaana.m udaanesi:|| ||

Saadhu kho maarisa daana.m.|| ||

Appasmimpi saadhu daana.m.|| ||

Saddhaayapi saadhu daana.m.|| ||

Dhammaladdhassapi saadhu daana.m.|| ||

Viceyya daanampi saadhu.|| ||

Api ca paa.nesupi saadhu sa.myamo.|| ||

Yo paa.nabhuutesu ahe.thaya.m cara.m paruupavaadaa na karoti paapa.m,||
Bhiiru.m pasa.msanti na hi tattha suura.m bhayaa hi santo na karonti paapanti.|| ||

Atha kho aparaa devataa Bhagavanta.m etad avoca:||
Kassa nu kho Bhagavaa subhaasitanti?|| ||

(Bhagavaa:)||
Sabbaasa.m vo subhaasita.m pariyaayena.||
Api ca mamaapi su.naatha:||
Saddhaahi daana.m bahudhaa pasattha.m||
Daanaa ca kho dhammapada.mva seyyo.||
Pubbe ca hi pubbatare va santo||
Nibbaa.namevajjhagamu.m sapa~n~naati.|| ||

 


 

Sutta 34

Nasanti Sutta.m

[34.1][rhyc][bodh] Evam me suta.m.||
Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Atha kho sambahulaa satullapakaayikaa devataayo abhikkantaaya rattiyaa abhikkantava.n.naa kevalakappa.m Jetavana.m obhaasetvaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu.||
Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m a.t.tha.msu.|| ||

Eka-m-anta.m .thitaa kho ekaa devataa Bhagavato santike imaa gaathaayo abhaasi:|| ||

Na santi kaamaa manujesu niccaa santiidha kamaniiyaani yesu baddho,||
Yesu pamatto apunaagamana.m anaagantaa puriso maccudheyyaati.||
Chandaja.m agha.m chandaja.m dukkha.m chandavinayaa aghavinayo aghavinayaa dukkha vinayoti.|| ||

Na te kaamaa yaani citraani loke sa'nkapparaago purisassa kaamo,||
Ti.t.thanti citraani tath'eva loke athettha1 dhiiraa vinayanti chanda.m.|| ||

Kodha.m jahe vippajaheyya maana.m sa.myojana.m sabbamatikkameyya,||
Ta.m naamaruupasmimasajjamaana.m aki~ncana.m naanupatanti dukkhaa.|| ||

Pahaasi sa'nkha.m na ca maanamajjhagaa acchecchi ta.nha.m idha naamaruupe,||
Ta.m chinnagantha.m aniigha.m niraasa.m pariyesamaanaa naajjhagamu.m||
Devaa manussaa idha vaa hura.m vaa saggesu vaa sabbanivesanesuuti.|| ||

Ta~n ce hi naaddakkhu.m tathaa vimutta.m ( iccaayasmaa mogharaajaa:)||
Devaa manussaa idha vaa hura.m vaa.||
Naruttama.m atthavara.m naraana.m ye ta.m namassanti pasa.msiyaa teti?|| ||

Pasa.msiyaa te pi bhavanti bhikkhuu ( mogharaajaa'ti Bhagavaa:)||
Ye ta.m namassanti tathaa vimutta.m,||
A~n~naaya dhamma.m vicikiccha.m pahaaya sa'ngaatigaa te pi bhavanti bhikkhuuti.|| ||

 


 

Sutta 35

Ujjhaanasa~n~ni Sutta.m

[35.1][rhyc][bodh] Evam me suta.m.||
Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Atha kho sambahulaa ujjhaanasa~n~nikaa devataayo abhikkantaaya rattiyaa abhikkantava.n.naa kevalakappa.m Jetavana.m obhaasetvaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu.||
Upasa'nkamitvaa vehaasa.m a.t.tha.msu.|| ||

Vehaasa.m .thitaa kho ekaa devataa Bhagavato santike ima.m gaatha.m abhaasi:|| ||

A~n~nathaa santamattaana.m a~n~nathaa yo pavedaye,||
Nikacca kitavasse'va bhuutta.m theyyena tassa ta.m.|| ||

(Bhagavaa:)||
Ya.m hi kayiraa ta.m hi vade ya.m na kayiraa na ta.m vade,||
Akaronta.m bhaasamaanaana.m pa.tijaananti pa.n.ditaati.|| ||

Nayida.m bhaasitamattena ekantasava.nena vaa,||
Anukkamitave sakkaa yaaya.m pa.tipadaa da'haa,||
Yaaya dhiiraa pamuccanti jhaayino maarabandhanaa.|| ||

Na ve dhiiraa pakubbanti viditvaa lokapariyaaya.m,||
A~n~naaya nibbutaa dhiiraa ti.n.naa loke visattikanti.|| ||

Atha kho taa devataayo pa.thaviya.m pati.t.thahitvaa Bhagavato paadesu sirasaa nipatitvaa Bhagavanta.m etad avocu.m.|| ||

Accayo no bhante accagamaa yathaabaala.m yathaamuu.lha.m yathaaakusala.m,||
yaa maya.m Bhagavanta.m aasaadetabba.m ama~n~nimhaa.|| ||

Taasa.m no bhante Bhagavaa accaya.m accayato patiga.nhaatu aayati.m sa.mvaraayaa'ti.|| ||

Atha kho Bhagavaa sita.m paatvaakaasi.|| ||

Atha kho taa devataayo bhiiyosomattaaya ujjhaayantiyo vehaasa.m abbhugga~nchu.m.|| ||

Ekaa devataa Bhagavato santike ima.m gaatha.m abhaasi:|| ||

Accaya.m desayantiina.m yo ce7na pa.tiga.nhati,||
Kopantaro dosagaru sa vera.m pa.timuccati.|| ||

(Bhagavaa:)||
Accayo ce na vijjetha no cidhaapagata.m siyaa,||
Veraani ca sammeyyu.m teniidha kusalo siyaa.|| ||

(Devataa:)||
Kassaccayaa na vijjanti kassa n'atthi apaagata.m||
Ko sammohamaapaadi ko vaa dhiiro sadaa satoti.|| ||

(Bhagavaa:)||
Tathaagatassa Buddhassa sabbabhuutaanukampino,||
Tassaccayaa na vijjanti tassa n'atthi apaagata.m,||
So na sammohamaapaadi sova1 dhiiro sadaa sato.|| ||

Accaya.m desayantiina.m yo ce na pa.tiga.nhati,||
Kopantaro dosagaru sa vera.m pa.timuccati,||
Ta.m vera.m naabhinandaami patiga.nhaami voccayanti.|| ||

 


 

Sutta 36

Saddhaa Sutta.m

[36.1][rhyc][bodh] Evam me suta.m.||
Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Atha kho sambahulaa satullapakaayikaa devataayo abhikkantaaya rattiyaa abhikkantava.n.naa kevalakappa.m Jetavana.m obhaasetvaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu.||
Upasa'nkamitvaa vehaasa.m a.t.tha.msu.|| ||

Eka-m-anta.m .thitaa kho ekaa devataa Bhagavato santike ima.m gaatha.m abhaasi:|| ||

Saddhaa dutiyaa purisassa hoti no ce assaddhiya.m avati.t.thati||
Yaso ca kittii ca tatvassa hoti||
Sagga~nca so gacchati sariira.m pahaayaati.|| ||

Atha kho aparaa devataa Bhagavato santike imaa gaathaayo abhaasi:|| ||

Kodha.m jahe vippajaheyya maana.m sa.myojana.m sabbamatikkameyya,||
Ta.m naamaruupasmimasajjamaana.m aki~ncana.m naanupatanti sa'ngaati.|| ||

Pamaadamanuyu~njanti baalaa dummedhino janaa Appamaada~nca medhaavii dhana.m se.t.tha.m'va4 rakkhati.|| ||

Maa pamaadamanuyu~njetha maa kaamaratisanthava.m||
Appamatto hi jhaayanto pappoti parama.m sukhanti.|| ||

 


 

Sutta 37

Samaya Sutta.m

[37.1][rhyc][bodh] Eva.m me suta.m.||
Eka.m samaya.m Bhagavaa Sakkesu viharati Kapilavatthusmi.m Mahaavane mahataa bhikkhu-sa'nghena saddhi.m pa~nca-mattehi bhikkhu-satehi sabbeh'eva arahantehi.|| ||

Dasahi ca lokadhaatuuhi devataa yebhuyyena sannipatitaa honti Bhagavanta.m dassanaaya bhikkhu-sa'ngha~n ca.|| ||

Atha kho catunna.m: Suddhaavaasakaayikaana.m devaana.m etad ahosi.|| ||

Aya.m kho Bhagavaa Sakkesu viharati Kapilavatthusmi.m Mahaavane mahataa bhikkhu-sa'nghena saddhi.m pa~nca-mattehi bhikkhu-satehi sabbeh'eva arahantehi.|| ||

Dasahi ca loka dhaatuuhi devataa yebhuyyena sannipatitaa honti Bhagavanta.m dassanaaya bhikkhu-sa'ngha~n ca.|| ||

Yannuuna mayam pi yena Bhagavaa ten'upasa'nkameyyaama.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavato santike paccekagaatha.m4 bhaaseyyaamaati.|| ||

Atha kho taa devataa seyyathaa pi naama balavaa puriso sammi~njita.m vaa baaha.m pasaareyya,||
pasaarita.m vaa baaha.m sammi~njeyya,||
evam eva.m Suddhaavaasesu devesu antarahitaa Bhagavato purato paaturaha.msu.|| ||

Atha kho taa devataa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m a.t.tha.msu.|| ||

Eka-m-anta.m .thitaa kho ekaa devataa Bhagavato santike ima.m gaatha.m abhaasi:|| ||

Mahaa-samayo pavanasmi.m deva-kaayaa samaagataa,||
Aagat'amha ima.m dhamma-samaya.m dakkhitaaye aparaajita-sa'nghanti.|| ||

Atha kho aparaa devataa Bhagavato santike ima.m gaatha.m abhaasi:|| ||

Tatra bhikkhavo samaadaha.msu citta.m attano8 ujukam aka.msu.msu,||
Saarathiiva nettaani gahetvaa indriyaani rakkhanti pa.n.ditaati.|| ||

[27] Atha kho aparaa devataa Bhagavato santike ima.m gaatha.m abhaasi:|| ||

Chetvaa khila.m chetvaa paligha.m inda-khiila.m uuhacca-m-anejaa,||
Te caranti suddhaa vimalaa cakkhumataa sudantaa susunaagaati.|| ||

Atha kho aparaa devataa Bhagavato santike ima.m gaatha.m abhaasi:|| ||

Ye keci Buddha.m sara.na.m gataase na te gamissanti apaaya.m,||
Pahaaya maanusa.m deha.m deva-kaaya.m paripuuressantii ti.|| ||

 


 

Sutta 38

Sakalika Sutta.m

[38.1][rhyc][than][bodh] Evam me suta.m.||
Eka.m samaya.m Bhagavaa Raajagahe viharati maddakucchismi.m Migadaaye.|| ||

Tena kho pana samayena Bhagavato paado sakalikaaya khato hoti,||
bhusaa suda.m Bhagavato vedanaa vattanti saariirikaa vedanaa dukkhaa tibbaa kharaa ka.tukaa asaataa amanaapaa.|| ||

Taa suda.m Bhagavaa sato sampajaano adhivaaseti aviha~n~namaano.|| ||

Atha kho Bhagavaa catuggu.na.m sanghaa.ti.m pa~n~naapetvaa dakkhi.nena passena siihaseyya.m kappeti paade paada.m accaadhaaya sato sampajaano.|| ||

Atha kho sattasataa satullapakaayikaa devataayo abhikkantaaya rattiyaa abhikkantava.n.naa kevalakappa.m maddakucchi.m obhaasetvaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu.||
Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m a.t.tha.msu.|| ||

Eka-m-anta.m .thitaa kho ekaa devataa Bhagavato santike ima.m udaana.m udaanesi:|| ||

Naago vata bho Sama.no Gotamo.|| ||

Naagavataa ca panuppannaa saariirikaa vedanaa dukkhaa tibbaa kharaa ka.tukaa asaataa amanaapaa sato sampajaano adhivaaseti aviha~n~namaanoti.|| ||

Atha kho aparaa devataa Bhagavato santike ima.m udaana.m udaanesi:|| ||

Siiho vata bho Sama.no Gotamo.|| ||

Siihavataa ca panuppannaa saariirikaa vedanaa dukkhaa tibbaa kharaa ka.tukaa asaataa amanaapaa sato sampajaano adhivaaseti aviha~n~namaanoti.|| ||

Atha kho aparaa devataa Bhagavato santike ima.m udaana.m udaanesi:|| ||

Aajaaniiyo vata bho Sama.no Gotamo.|| ||

Aajaaniiyavataa ca panuppannaa saariirikaa vedanaa dukkhaa tibbaa kharaa ka.tukaa asaataa amanaapaa sato sampajaano adhivaaseti aviha~n~namaanoti.|| ||

Atha kho aparaa devataa Bhagavato santike ima.m udaana.m udaanesi:|| ||

Nisabho vata bho Sama.no Gotamo. Nisabhavataa ca panuppannaa saariirikaa vedanaa dukkhaa tibbaa kharaa ka.tukaa asaataa amanaapaa sato sampajaano adhivaaseti aviha~n~namaanoti.|| ||

Atha kho aparaa devataa Bhagavato santike ima.m udaana.m udaanesi:|| ||

Dhorayho vata bho Sama.no Gotamo. Dhorayhavataa ca panuppannaa saariirikaa vedanaa dukkhaa tibbaa kharaa ka.tukaa asaataa amanaapaa sato sampajaano adhivaaseti aviha~n~namaanoti.|| ||

Atha kho aparaa devataa Bhagavato santike ima.m udaana.m udaanesi:|| ||

Danto vata bho Sama.no Gotamo.|| ||

Dantavataa ca panuppannaa saariirikaa vedanaa dukkhaa tibbaa kharaa ka.tukaa asaataa amanaapaa sato sampajaano adhivaaseti aviha~n~namaanoti.|| ||

Atha kho aparaa devataa Bhagavato santike ima.m udaana.m udaanesi:|| ||

Passa samaadhi.m subhaavita.m citta~n ca suvimutta.m1 nacaabhinata.m nacaapanata.m na ca sasa.mkhaaraniggayhavaaritavata.m.|| ||

Yo evaruupa.m purisanaaga.m purisasiiha.m purisaajaaniiya.m Purisanisabha.m purisadhorayha.m purisadanta.m atikkamitabba.m ma~n~neyya,||
kima~n~natra adassanaati.|| ||

Pa~ncavedaa sata.m sama.m||
Tapassii braahma.naa cara.m,||
Citta~n ca n'esa.m na sammaa vimutta.m||
Hiinattaruupaa na paara'ngamaa te.|| ||

Ta.nhaadhipannaa vata siilabaddhaa||
Luukha.m tapa.m vassasata.m carantaa,||
Citta~n ca n'esa.m na sammaa vimutta.m||
Hiinattaruupaa na paara'ngamaa te.|| ||

Na maanakaamassa damo idhatthi||
Na monamatthi asamaahitassa,||
Eko ara~n~ne vihara.m pamatto||
Na maccudheyyassa tareyya paaranti.|| ||

(Bhagavaa:)||
Maana.m pahaaya susamaahitatto||
Sucetaso sabbadhi vippamutto,||
Eko ara~n~ne vihara.m appamatto||
Sa maccudheyyassa tareyya paaranti.|| ||

 


 

Sutta 39

Pajjunna Dhiitu Sutta.m

[39.1][rhyc][bodh] Evam me suta.m.||
Eka.m samaya.m Bhagavaa Vesaaliya.m viharati Mahaavane Kuu.taagaarasaalaaya.m.|| ||

Atha kho kokanadaa pajjunnassa dhiitaa abhikkantaaya rattiyaa abhikkantava.n.naa kevalakappa.m Mahaavana.m obhaasetvaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami. Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m a.t.thaasi.|| ||

Eka-m-anta.m .thitaa kho kokanadaa pajjunnassa dhiitaa Bhagavato santike imaa gaathaayo abhaasi.|| ||

Vesaaliya.m vane viharanta.m||
Agga.m sattassa samBuddha.m,||
Kokanadaahamasmi abhivande||
Kokanadaa pajjunnassa dhiitaa.|| ||

Sutameva me pure aasi||
Dhammo cakkhumataanubuddho,||
Saaha.mdaani sakkhii jaanaami||
Munino desayato sugatassa.|| ||

Ye keci ariyadhamma.m||
Vigarahantaa caranti dummedhaa,||
Upenti roruva.m ghora.m||
Ciraratta.m dukkhamanubhavanti|| ||

Ye ca kho ariya-Dhamme||
Khantiyaa upasamena upetaa,||
Pahaaya maanusa.m deha.m||
Devakaaya.m paripuuressantii'ti.|| ||

 


 

Sutta 40

Cullapajjunnadhiitu Sutta.m

[40.1][rhyc][bodh] Evam me suta.m.||
Eka.m samaya.m Bhagavaa Vesaaliya.m viharati Mahaavane Kuu.taagaarasaalaaya.m.|| ||

Atha kho cullakokanadaa pajjunnassa dhiitaa abhikkantaaya rattiyaa abhikkantava.n.naa kevalakappa.m Mahaavana.m obhaasetvaa yena Bhagavaa ten'upasa.mkami.||
Upasa.mkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m a.t.thaasi.|| ||

Eka-m-anta.m .thitaa kho cullakokanadaa pajjunnassa dhiitaa Bhagavato santike imaa gaathaayo abhaasi:|| ||

Idh'aagamaa vijjupabhaasava.n.naa||
Kokanadaa pajjunnassa dhiitaa,||
Buddha~nca dhamma~nca namassamaanaa||
Gaathaa cimaa atthavatii abhaasi.|| ||

[31] Bahunaapi kho na.m vibhajeyya.m||
Pariyaayena taadiso dhammo,||
Sa.mkhittamatta.m lapayissaami||
Yaavataa me manasaa pariyatta.m.|| ||

Paapa.m na kayiraa vacasaa manasaa||
Kaayena vaa ki~ncana sabbaloke,||
Kaame pahaaya satimaa sampajaano||
Dukkha.m na sevetha anattha-sa.mhitan ti.|| ||

Satullapakaayikavaggo catuttho.

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement