Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

Sa'nyutta Nikaaya
I. Sagaatha Vagga
3. Kosala Sa'nyutta
1. Bandhana Vagga

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[68]

Sutta 1

Dahara Sutta.m

[1.1][pts][than][bodh][olds] Evam me suta.m eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Atha kho Raajaa pasenadii Kosalo yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.||
Upasa'nkamitvaa Bhagavataa saddhi.m sammodi.||
Sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho Raajaa pasenadii Kosalo Bhagavanta.m etad avoca:||
bhavampi no Gotamo anuttara.m sammaasambodhi.m abhisambuddhoti pa.tijaanaatii? ti.|| ||

Ya.m hi ta.m mahaaraaja sammaa vadamaano vadeyya,||
anuttara.m sammaasambodhi.m abhisambuddhoti,||
mama.m ta.m sammaa vadamaano vadeyya.|| ||

Aha.m hi mahaaraaja anuttara.m sammaasambodhi.m abhisambuddhoti.|| ||

Ye pi te bho Gotama sama.nabraahama.naa sa'nghino ga.nino ga.naacariyaa ~naataa yasassino titthakaraa saadhusammataa bahujanassa.|| ||

Seyyathiida.m:||
puura.no Kassapo,||
makkhalii gosaalo,||
Niga.n.tho Naataputto,||
sa~njayo bela.t.thaputto,||
pakudho kaccaayano,||
ajito kesakambalo.|| ||

Te pi "mayaa anuttara.m sammaasambodhi.m abhisamabuddhaati pa.tijaanaathaa" ti.|| ||

Pu.t.thaa samaanaa anuttara.m sammaasambodhi.m abhisambuddhaati na pa.tijaananti.|| ||

Ki.m pana bhava.m Gotamo daharo c'eva jaatiyaa navo ca pabbajjaayaati.|| ||

[69] Cattaaro kho'me mahaaraaja daharaati na u~n~naatabbaa,||
daharaati na paribhotabbaa.|| ||

Katame cattaaro?.|| ||

Khattiyo kho mahaaraaja daharoti na u~n~naatabbo,||
daharoti na paribhotabbo.|| ||

Urago kho mahaaraaja daharoti na u~n~naatabbo||
daharoti na paribhotabbo.|| ||

Aggi kho mahaaraaja daharoti na u~n~naatabbo,||
daharoti na paribhotabbo.|| ||

Bhikkhu kho mahaaraaja daharoti na u~n~naatabbo,||
daharoti na paribhotabbaa.|| ||

Ime kho mahaaraaja cattaaro daharaati na u~n~naatabbaa,||
daharaati na paribhotabbaati.|| ||

Idam avoca Bhagavaa,||
ida.m vatvaa sugato athaapara.m etad avoca satthaa:|| ||

Khattiya.m jaatisampanna.m abhijaata.m yasassina.m,||
Daharoti naavajaaneyya na na.m paribhave naro.|| ||

.Thaana.m hi so manussindo rajja.m laddhaana khattiyo||
So kuddho raajada.n.dena tasmi.m pakkamate bhusa.m,||
Tasmaa ta.m parivajjeyya rakkha.m jivitamattano.|| ||

Gaame vaa yadi vaa,||
ra~n~ne yattha passe bhuja'ngama.m,||
Daharoti naavajaaneyya na na.m paribhave naro.|| ||

Uccaavacehi va.n.nehi urago carati tejasii So aasajja .dase baala.m nara.m naari~nca ekadaa,||
Tasmaa ta.m parivajjeyya rakkha.m jivitamattano.|| ||

Pahuutabhakkha.m jaalina.m paavaka.m ka.nhavattani.m,||
Daharoti naavama~n~neyya na na.m paribhave naro.|| ||

Laddhaa hi so upaadaana.m mahaa hutvaana paavako,||
So aasajja .dase baala.m nara.m naari~nca ekadaa,||
Tasmaa ta.m parivajjeyya rakkha.m jivitamattano.|| ||

Vana.m yadaggi .dahati paavako ka.nhavattanii,||
Jaayanti tattha paarohaa ahorattaanamaccaye.|| ||

Ya.m ca kho siilasampanno bhikkhu .dahati tejasaa||
Na tassa puttaa pasavo daayaadaa vindare dhana.m,||
Anapaccaa adaayaadaa taalaavatthu5 bhavanti te.|| ||

[70] Tasmaa hi pa.n.dito poso sampassa.m atthamattano||
Bhuja'ngama.m paavaka~nca khattiya~n ca yasssina.m||
Bhikkhu.m ca siilasampanna.m samma-d-eva samaacareti.|| ||

Eva.m vutte Raajaa pasenadii Kosalo Bhagavanta.m etad avoca:||
abhikkanta.m bhante,||
abhikkanta.m bhante,||
seyyathaa pi bhante nikkujjita.m vaa ukkujjeyya,||
pa.ticchanna.m vaa vivareyya,||
muu.lhassa vaa magga.m aacikkheyya,||
andhakaare vaa telapajjota.m dhaareyya,||
cakkhumanto ruupaani dakkhintii ti.|| ||

Evam eva.m Bhagavataa aneka-pariyaayena dhammo pakaasito,||
esaaha.m bhante Bhagavanta.m sara.na.m gacchaami dhamma~n ca bhikkhu-sa'ngha~n ca.|| ||

Upaasaka.m ma.m bhante Bhagavaa dhaaretu ajjatagge paa.nupeta.m sara.na.m gatanti.|| ||

 

§

 

Sutta 2

Purisa Sutta.m

[2.1][pts] Evam me suta.m eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Atha kho Raajaa Pasenadi Kosalo yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho Raajaa Pasenadi Kosalo Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Kati nu kho bhante purisassa dhammaa ajjhatta.m uppajjamaanaa uppajjanti ahitaaya dukkhaaya aphaasuvihaaraayaati?|| ||

Tayo kho mahaaraaja purisassa dhammaa ajjhatta.m uppajjamaanaa uppajjanti ahitaaya dukkhaaya aphaasuvihaaraaya.|| ||

Katame tayo?|| ||

Lobho kho mahaaraaja purisassa dhammo ajjhatta.m uppajjamaano uppajjati ahitaaya dukkhaaya aphaasuvihaaraaya.|| ||

Doso kho mahaaraaja purisassa dhammo ajjhatta.m uppajjamaano uppajjati ahitaaya dukkhaaya aphaasuvihaaraaya.|| ||

Moho kho mahaaraaja purisssa dhammo ajjhatta.m uppajjamaano uppajjati ahitaaya dukkhaaya aphaasuvihaaraaya.|| ||

Ime kho mahaaraaja tayo purisassa dhammaa ajjhatta.m uppajjamaanaa uppajjanti ahitaaya dukkhaaya aphaasuvihaaraayaati.|| ||

Lobho doso ca moho ca purisa.m paapacetasa.m,||
Hi.msanti attasambhuutaa tavasaara.mva samphala1nti.|| ||

 

§

[71]

Sutta 3

Raaja Sutta.m

[3.1][pts] Evam me suta.m eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Atha kho Raajaa Pasenadi Kosalo yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho Raajaa Pasenadi Kosalo Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Atthi nu kho bhante jaatassa a~n~natra jaraamara.naa ti?|| ||

N'atthi kho mahaaraaja jaatassa a~n~natra jaraamara.naa.|| ||

Yepi te mahaaraaja khattiyamahaasaalaa a.d.dhaa mahaddhanaa mahaabhogaa pahuutajaataruuparajataa pahuutavittupakara.naa pahuutadhanadha~n~naa.|| ||

Tesampi jaataana.m n'atthi a~n~natra jaraamara.naa.|| ||

Yepi te mahaaraaja braahma.namahaasaalaa a.d.dhaa mahaddhanaa mahaa bhogaa pahuutajaataruuparajataa pahuutavittupakara.naa pahuutadhanadha~n~naa.|| ||

Tesampi jaataana.m n'atthi a~n~natra jaraamara.naa.|| ||

Yepi te mahaaraaja gahapatimahaasaalaa a.d.dhaa mahaddhanaa mahaabhogaa pahuutajaataruuparajataa pahuutavittuupakara.naa pahuutadhanadha~n~naa tesam pi jaataana.m n'atthi a~n~natra jaraamara.naa.|| ||

Yepi te mahaaraaja bhikkhuu arahanto khii.naasavaa vusitavanto katakara.niiyaa ohitabhaaraa anuppattasadatthaa parikkhii.nabhavasa~n~nojanaa sammada~n~naavimuttaa.|| ||

Tesampaaya.m kaayo bhedanadhammo nikkhepanadhammoti.|| ||

Jiiranti ve raaja rathaa sucittaa||
atho sariirampi jara.m upeti,||
Sata~n ca dhammo na jara.m upeti||
santo have sabbhi pavedayanti.|| ||

 

§

 

Sutta 4

Piya Sutta.m

[4.1][bit][pts][wp][than][olds] Evam me suta.m eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Atha kho Raajaa Pasenadi Kosalo yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

[4.2][bit][pts][wp][than][olds] Eka-m-anta.m nisinno kho Raajaa Pasenadi-Kosalo Bhagavantam etad avoca:|| ||

Idha mayham bhante rahogatassa pa.tisalliinassa eva.m cetaso parivitakko udapaadi:||
kesa.m nu kho piyo attaa kesa.m appiyo attaa ti||
Tassa mayha.m bhante etad ahosi:|| ||

[4.3][bit][pts][wp][than][olds] Ye kho keci kaayena duccarita.m caranti||
vaacaaya duccaritam caranti||
manasaa duccarita.m caranti||
tesam appiyo attaa||
ki~ncaapi te eva.m vadeyyu.m||
piyo no attaa ti||
atha kho tesam appiyo attaa.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Ya.m hi appiyo [72] appiyassa kareyya ta.m te attanaa va attano karonti||
tasmaa tesam appiyo attaa|| ||

[4.4][bit][pts][wp][than][olds] Ye ca kho keci kaayena sucarita.m karonti||
vaacaaya sucarita.m cara.nti||
manasaa sucarita.m caranti||
tesa.m piyo attaa||
ki~ncaapi te eva.m vadeyyu.m||
appiyo no attaati||
atha kho tesam piyo attaa.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Ya.m hi piyo piyassa kareyya ta.m te attanaa va attano karonti||
tasmaa tesa.m piyo attaati.|| ||

[4.5][bit][pts][wp][than][olds] Evam etam mahaaraaja evam eta.m mahaaraaja.|| ||

Ye hi keci mahaaraaja kaayena duccarita.m caranti||
vaacaaya duccaritam caranti||
manasaa duccarita.m caranti||
tesam appiyo attaa||
ki~ncaapi te eva.m vadeyyu.m||
piyo no attaa ti||
atha kho tesam appiyo attaa|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Ya.m hi appiyo appiyassa kareyya ta.m te attanaa va attano karonti||
tasmaa tesam appiyo attaa|| ||

Ye ca kho keci mahaaraaja kaayena sucarita.m caranti||
vaacaaya sucarita.m cara.nti||
manasaa sucarita.m caranti||
tesa.m piyo attaa||
ki~ncaapi te eva.m vadeyyu.m||
appiyo no attaati||
atha kho tesam piyo attaa||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Ya.m hi piyo piyassa kareyya ta.m te attanaa va attano karonti||
tasmaa tesa.m piyo attaa ti|| ||

[4.6][bit][pts][wp][than][olds] Attaana~n ce piya.m ja~n~naa||
na nam paapena sa.myuje||
na hi ta.m sulabha.m hoti||
sukha.m dukkatakaarinaa||

Antakenaadhipannassa||
jahato maanusa.m bhava.m||
ki.m hi tassa saka.m hoti||
ki~nca aadaaya gacchati||

ki~nc-assa anuga.m hoti||
chaayaa va anapaayinii||

Ubho pu~n~na~nca paapa~nca||
ya.m macco kurute idha||
ta.m hi tassa saka.m hoti||
ta~n ca aadaaya gacchati||
ta.m c-assa anuga.m hoti||
chaayaa va anapaayinii||
Tasmaa kareyya kalyaa.na.m||
nicaya.m samparaayika.m||
pu~n~naani paralokasmi.m||
pati.t.thaa honti paa.ninan-ti||
Pu~n~naani paralokasmi.m pati.t.thaa honti paa.ninan ti.|| ||

 

§

 

Sutta 5

Attarakkhita Sutta.m

[5.1][pts][than] Evam me suta.m eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho Raajaa Pasenadi Kosalo Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Idha mayha.m bhante,||
rahogatassa pa.tisalliinassa eva.m cetaso parivitakko udapaadi:||
kesa.m nu kho rakkhito attaa,||
kesa.m arakkhito attaa" ti.|| ||

Tassa mayha.m bhante, etad ahosi:||
ye kho keci kaayena duccarita.m caranti,||
vaacaaya duccarita.m caranti,||
manasaa duccarita.m caranti,||
tesa.m arakkhito attaa.|| ||

Ki~n caa pi te hatthikaayo vaa rakkheyya,||
assakaayo vaa rakkheyya,||
rathakaayo vaa rakkheyya,||
pattikaayo [73] vaa rakkheyya,||
atha kho tesa.m arakkhito attaa.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Baahiraa hesaa rakkhaa,||
nesaa rakkhaa ajjhattikaa.|| ||

Tasmaa tesa.m arakkhito attaa.|| ||

Ye ca kho keci kaayena sucarita.m caranti,||
vaacaaya sucarita.m caranti,||
manasaa sucarita.m caranti,||
tesa.m rakkhito attaa,||
ki~ncaapi te n'eva hatthikaayo rakkheyya,||
na assakaayo rakkheyya,||
na rathakaayo rakkheyya,||
na pattikaayo rakkheyya,||
atha kho tesa.m rakkhito attaa.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Ajjhattikaa hesaa rakkhaa,||
nesaa rakkhaa baahiraa.|| ||

Tasmaa tesa.m rakkhito attaati.|| ||

Evam eta.m mahaaraaja,||
evam eta.m mahaaraaja.|| ||

Ye hi keci kaayena duccarita.m caranti,||
vaacaaya duccarita.m caranti,||
manasaa duccarita.m caranti,||
tesa.m arakkhito attaa.|| ||

Ki~ncaapi te hatthikaayo vaa rakkheyya,||
assakaayo vaa rakkheyya,||
rathakaayo vaa rakkheyya,||
pattikaayo vaa rakkheyya,||
atha kho tesa.m arakkhito attaa.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Baahiraa hesaa mahaaraaja rakkhaa,||
nesaa rakkhaa ajjhattikaa.|| ||

Tasmaa tesa.m arakkhito attaa.|| ||

Ye ca kho keci mahaaraaja kaayena sucarita.m caranti,||
vaacaaya sucarita.m caranti,||
manasaa sucarita.m caranti,||
tesa.m rakkhito attaa,||
ki~n~naapi te n'eva hatthikaayo rakkheyya,||
na assakaayo rakkheyya,||
na rathakaayo rakkheyya,||
na pattikaayo rakkheyya,||
atha kho tesa.m rakkhito attaa.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Ajjhattikaa hesaa mahaaraaja, rakkhaa,||
nesaa rakkhaa baahiraa.|| ||

Tasmaa tesa.m rakkhito attaati.|| ||

Kaayena sa.mvaro saadhu saadhu vaacaaya sa.mvaro,||
Manasaa sa.mvaro saadhu saadhu sabbattha sa.mvaro,||
Sabbattha sa.mvuto lajjii rakkhitoti pavuccatii ti.|| ||

 

§

 

Sutta 6

Appakaa Sutta.m

[6.1][pts][than] Evam me suta.m eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho Raajaa Pasenadi Kosalo Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Idha mayha.m bhante rahogatassa pa.tisalliitassa eva.m cetaso parivitakko udapaadi:|| ||

"Appakaa te sattaa lokasmi.m ye u'aare u'aare bhoge labhitvaa na c'eva majjanti,||
na ca pamajjanti,||
na ca kaamesu gedha.m aapajjanti,||
na ca sattesu vippa.tipajjanti.|| ||

Atha kho eteva bahutaraa sattaa lokasmi.m ye u'aare u'aare bhoge labhitvaa majjanti c'eva pamajjanti [74] ca,||
kaamesu ca gedha.m aapajjanti,||
sattesu ca vippa.tipajjantii" ti. Evam eta.m mahaaraaja, evam eta.m mahaaraaja,||
appakaa te mahaaraaja sattaa lokasmi.m ye u'aare u'aare bhoge labhitvaa na c'eva majjanti,||
na ca pamajjanti,||
na ca kaamesu gedha.m aapajjanti,||
na ca sattesu vippa.tipajjanti.|| ||

Atha kho eteva bahutaraa sattaa lokasmi.m ye u'aare u'aare bhoge labhitvaa majjanti c'eva pamajjanti ca, kaamesu ca gedha.m aapajjanti,||
sattesu ca vippa.tipajjantii ti.|| ||

Saarattaa kaamabhogesu giddhaa kaamesu mucchitaa,||
Atisaara.m na bujjhanti migaa kuu.ta.mva o.d.dita.m,||
Pacchaasa.m ka.tuka.m hoti vipaako hi'ssa paapakoti.|| ||

 

§

 

Sutta 7

Atthakara.na Sutta.m

[7.1][pts][than] Evam me suta.m eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho Raajaa Pasenadi Kosalo Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Idh'aaha.m bhante atthakara.ne nisinno passaami khattiyamahaasaale pi braahma.namahaasaale pi gahapatimahaasaale pi a.d.dhe mahaddhane mahaa bhoge pahuutajaataruuparajate pahuutavittuupakara.ne pahuutadhanadha~n~ne kaamahetu kaamanidaana.m kaamaadhikara.na.m sampajaanamusaa bhaasante.|| ||

Tassa mayha.m bhante etad ahosi:||
alandaani me atthakara.nena,||
bhadramukhodaani atthakara.ne na pa~n~naayissatii ti.|| ||

Ye pi te mahaaraaja khattiyamahaasaalaa braahma.namahaasaalaa gahapati mahaasaalaa a.d.dhaa mahaddhanaa mahaabhogaa pahuutajaataruuparajataa pahuutavittuupakara.naa pahuutadhanadha~n~naa kaamahetu kaamanidaana.m kaamaadhikara.na.m sampajaanamusaa bhaasanti,||
tesa.m ta.m bhavissati diigha-ratta.m ahitaaya dukkhaayaati.|| ||

Saarattaa kaamabhogesu giddhaa kaamesu mucchitaa,||
Atisaara.m na bujjhanti macchaa khipa.m va o.d.dhita.m,||
Pacchaasa.m ka.tuka.m hoti vipaako hi'ssa paapako ti.|| ||

 

§

[75]

Sutta 8

Mallikaa Sutta.m

[8.1][pts] Evam me suta.m eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Tena kho pana samayena Raajaa Pasenadi Kosalo mallikaaya deviyaa saddhi.m uparipaasaadavaragato hoti.|| ||

Atha kho Raajaa Pasenadi Kosalo mallika.m devi.m etad avoca:||
atthi nu kho te mallike ko ca~n~no attanaa piyataroti?|| ||

N'atthi kho me mahaaraaja ko ca~n~no attanaa piyataro.|| ||

Tuyha.m pana mahaaraaja attha~n~no koci attanaa piyataroti?|| ||

Mayhampi kho mallike n'atthi a~n~no koci attanaa piyataroti.|| ||

Atha kho Raajaa Pasenadi Kosalo paasaadaa orohitvaa1 yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho Raajaa Pasenadi Kosalo Bhagavanta.m etad avoca:||
Idhaaha.m bhante mallikaaya deviyaa saddhi.m uparipaasaadavaragato mallika.m devi.m etad avoca.m:||
"Atthi nu kho te mallike ko ca~n~no attanaa piyataro" ti.|| ||

Eva.m vutte bhante mallikaadevii ma.m etad avoca:||
"n'atthi kho me mahaaraaja ko ca~n~no attanaa piyataro.||
Tuyha.m pana mahaaraaja attha~n~no koci attanaa piyataro" ti.|| ||

Eva.m vuttaaha.m bhante mallika.m devi.m etad avoca.m.|| ||

"Mayhampi kho mallike n'atthi a~n~no koci attanaa piyataro" ti.|| ||

Atha kho Bhagavaa etam attha.m viditvaa taaya.m velaaya.m ima.m gaatha.m abhaasi:|| ||

Sabbaa disaa anuparigamma cetasaa||
N'evajjhagaa piyataramattanaa kvaci,||
Eva.m piyo puthu attaa paresa.m||
Tasmaa na hi.mse para.m attakaamoti.|| ||

 

§

 

Sutta 9

Ya~n~na Sutta.m

[9.1][pts] Evam me suta.m eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Tena kho pana samayena ra~n~no Pasenadissa kosalassa mahaaya~n~no paccupa.t.thito hoti.|| ||

Pa~nca ca usabhasataani pa~nca ca vacchatarasataani pa~nca ca vacchatariisataani pa~nca [76] ca ajasataani pa~nca ca urabbhasataani thuu.nupaniitaani honti ya~n~natthaaya.|| ||

Ye pissa te honti daasaati vaa pessaati vaa kammakaraati vaa te pi da.n.datajjitaa bhayatajjitaa assumukhaa rudamaanaa parikammaani karontii ti.|| ||

Atha kho sambahulaa bhikkhuu pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa pattaciivaramaadaaya Saavatthiya.m pi.n.daaya pavisi.msu.|| ||

Saavatthiya.m pi.n.daaya caritvaa pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkantaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Eka-m-anta.m nisinnaa kho te bhikkhuu Bhagavanta.m etad avocu.m:||
Idha bhante, ra~n~no Pasenadissa Kosalassa mahaaya~n~no paccupa.t.thito hoti, pa~nca ca usabhasataani pa~nca ca vacchatarasataani pa~nca ca vacchatariisataani pa~nca ca ajasataani pa~nca ca urabbhasataani thuu.nuupaniitaani honti ya~n~natthaaya.|| ||

Yepissa bhante te honti daasaati vaa pessaati vaa kammakaraati vaa te pi da.n.datajjitaa bhayatajjitaa assumukhaa rudamaanaa parikammaani karontii ti.|| ||

Atha kho Bhagavaa etam attha.m viditvaa taaya.m velaaya.m imaa gaathaayo abhaasi:|| ||

Assamedha.m purisamedha.m sammaapaasa.m vaajapeyya.m niraggala.m,||
Mahaaya~n~naa mahaarambhaa na te honti mahapphalaa.|| ||

Aje.lakaa ca gaavo ca vividhaa yattha ha~n~nare,||
Na ta.m sammaggataa ya~n~na.m upayanti mahesino.|| ||

Ye ca ya~n~naa niraarambhaa yajanti anukula.m sadaa,||
aje.lakaa ca gaavo ca vividhaa nettha ha~n~nare|| ||

Eta.m sammaggataa ya~n~na.m upayanti mahesino,||
Eta.m yajetha medhaavii eso ya~n~no mahapphalo.|| ||

Eta.m hi yajamaanassa seyyo hoti na paapiyo,||
Ya~n~no ca vipulo hoti pasiidanti ca devataati.|| ||

 

§

 

Sutta 10

Bandhana Sutta.m

[10.1][pts] Evam me suta.m eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Tena kho pana samayena ra~n~naa Pasenadi kosalena mahaajanakaayo bandhaapito hoti,||
appekacce rajjuhi appekacce anduuhi appekacce sa'nkhalikaahi.|| ||

[77] Atha ko sambahulaa bhikkhuu pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa pattaciivaramaadaaya Saavatthi.m pi.n.daaya pavisi.msu.|| ||

Saavatthiya.m pi.n.daaya caritvaa pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkantaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Eka-m-anta.m nisinnaa kho te bhikkhuu Bhagavanta.m etad avocu.m:||
idha bhante ra~n~naa Pasenadikosalena mahaajanakaayo bandhaapito appekacce rajjuhi appekacce anduuhi appekacce sa'nkhaliikaahiiti.|| ||

Atha kho Bhagavaa etam attha.m viditvaa taaya.m velaaya.m imaa gaathaayo abhaasi:|| ||

Na ta.m da.lha.m bandhanamaahu dhiiraa||
Yadaayasa.m daaruja.m babbaja~nca,||
Saarattarattaa ma.niku.n.dalesu||
Puttesu daaresu ca yaa apekkhaa.|| ||

Eta.m da.lha.m bandhanamaahu dhiiraa||
Ohaarina.m sithila.m duppamu~nca.m,||
Etam pi chetvaana paribbajanti||
Anapekkhino kaama sukha.m pahaayaati.|| ||

Bandhanavaggo pa.thamo

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement