Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 


Sa.myutta Nikaya:
Sagathavagga:

Bhikkhuunii Sa.myutta

Suttas 1-10

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

Sutta 1

Aa.lavikaa Sutta.m

[1.1][pts][ati][bps] Eva.m me suta.m|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Atha kho Aa.lavika bhikkhuunii pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa pattaciivaram aadaaya Saavatthi.m pi.n.daaya paavisi.|| ||

Saavatthiya.m pi.n.daaya caritvaa pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkantaa yena Andhavana.m ten'upasa'nkami vivekatthinii.|| ||

3. Atha kho Maaro paapimaa Aa.lavikaya bhikkhuuniyaa bhaya.m chambhitatta.m lomaha.msa.m uppaadetukaamo vivekamhaa caavetukaamo yena Aa.lavika bhikkhunii ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Aa.lavika.m bhikkhuni.m gaathaaya ajjhabhaasi:|| ||

N'atthi nissara.na.m loke ki.m vivekena kaahasi,||
Bhu~njassu kaamaaratiyo maa'hu pacchaanutaapinii ti.|| ||

4. Atha kho Aa.lavikaya bhikkhuniyaa etad ahosi:|| ||

'Ko nu khvaaya.m manusso vaa amanusso vaa gaatha.m bhaasatii' ti?|| ||

5. Atha kho Aa.lavikaya bhikkhuniyaa etad ahosi:|| ||

'Maaro kho aya.m paapimaa mama bhaya.m chamhitatta.m lomaha.msa.m uppaadetukaamo vivekamhaa caavetukaamo gaatha.m bhaasatii' ti.|| ||

6. Atha kho Aa.lavika bhikkhunii Maaro aya.m paapimaa iti viditvaa Maara.m paapimanta.m gaathaaya paccabhaasi.|| ||

Atthi nissara.na.m loke pa~n~naaya me suphassita.m,||
Pamattabandhu paapima na tva.m jaanaasi ta.m pada.m.||
Sattisuluupamaa kaamaa khandhaasa.m adhiku.t.tanaa,||
Ya.m tva.m kaamaarati.m bruusi arati mayha.m saa ahuu ti.|| ||

Atha kho Maaro paapimaa jaanaati ma.m Aa.lavika bhikkhunii ti dukkhii dummano tatth'ev'antaradhaayii ti.|| ||

 

§

 

Sutta 2

Somaa Sutta.m

[2.1][pts][ati][bps][ati-olen] Eva.m me suta.m|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Atha kho Somaa bhikkhunii pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa pattaciivaram aadaaya Saavatthi.m pi.n.daaya paavisi.|| ||

2. Saavatthiya.m pi.n.daaya caritvaa pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkantaa yena andhavana.m ten'upasa'nkami divaavihaaraaya.|| ||

Andhavana.m ajjhogahetvaa a~n~natarasmi.m rukkhamuule divaavihaara.m nisiidi.|| ||

3. Atha kho Maaro paapimaa Somaaya bhikkhuniyaa bhaya.m chamhitatta.m lomaha.msa.m uppaadetukaamo samaadhimhaa caavetukaamo yena Somaa bhikkhunii ten'upasa'nmi.|| ||

Upasa'nkamitvaa soma.m bhikkhuni.m gaathaaya ajjhabhaasi:|| ||

Yan ta.m isiihi pattabba.m .thaana.m durabhisambhava.m,||
Na ta.m dva'ngulapa~n~naaya sakkaa pappotum itthiyaa ti.|| ||

4. Atha kho Somaaya bhikkhuniyaa etad ahosi:|| ||

'Ko nu khvaaya.m manusso vaa amanusso vaa gaatha.m bhaasatii' ti.|| ||

5. Atha kho Somaaya bhikkhuniyaa etad ahosi:|| ||

'Maaro kho aya.m paapimaa mama bhaya.m chambhitatta.m lomaha.msa.m uppaadetukaamo samaadhimhaa caavetukaamo gaatha.m bhaasatii' ti.|| ||

6. Atha kho Somaa bhikkhunii Maaro aya.m paapimaa iti viditvaa Maara.m paapimanta.m gaathaahi ajjhabhaasi:|| ||

Itthibhaavo ki.m kayiraa cittamhi susamaahite,||
~naa.namhi vattamaanamhi sammaa dhamma.m vipassato.||
Yassa nuuna siyaa eva.m itthaaha.m puriso ti vaa,||
Ki~nci vaa pana asmii ti ta.m Maaro vattu Maara arahatii ti.|| ||

7. Atha kho Maaro paapimaa jaanaati ma.m Somaa bhikkhunii ti dukkhii dummano tatth'ev'antaradhaayii ti.|| ||

 

§

 

Sutta 3

Kisaa-Gotamii Sutta.m

[3.1][pts][ati][bps]Eva.m me suta.m|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Atha kho Kisaa Gotamii bhikkhunii pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa pattaciivaramaadaaya Saavatthi.m pi.n.daaya paavisi.|| ||

2. Saavatthiya.m pi.n.daaya caritvaa pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkantaa yena Andhavana.m ten'upasa'nkami divaavihaaraaya.|| ||

Andhavana.m ajjhogahetvaa a~n~natarasmi.m rukkhamuule divaavihaara.m nisiidi.|| ||

3. Atha kho Maaro paapimaa Kisaa-Gotamiyaa bhikkhuniyaa bhaya.m chamhitatta.m lomaha.msa.m uppaadetukaamo samaadhimhaa caavetukaamo yena Kisaa-Gotamii bhikkhunii ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Kisaa-Gotami.m bhikkhuni.m gaathaaya ajjhabhaasi:|| ||

Ki.m nu tva.m hataputtaa va eka'm'aasi rudammukhii,||
Vanam ajjhagataa ekaa purisa.m nu gavesasii ti.|| ||

4. Atha kho Kisaa-Gotamiyaa bhikkhuniyaa etad ahosi:|| ||

Ko nu khvaaya.m manusso vaa amanussaa vaa gaatha.m bhaasatii ti.|| ||

5. Atha kho Kisaa-Gotamiyaa bhikkhuniyaa etad ahosi:|| ||

Maaro kho aya.m paapimaa mama bhaya.m chamhitatta.m lomaha.msa.m uppaadetukaamo samaadhimhaa caavetukaamo gaatha.m bhaasatii ti.|| ||

6. Atha kho Kisaa-Gotamii bhikkhunii Maaro kho aya.m paapimaa iti viditvaa Maara.m paapimanta.m gaathaahi paccabhaasi:|| ||

Accanta.m ataputtaa'mhi purisaa etadantikaa,||
Na socaami na rodaami na ta.m bhaayaami aavuso.||
Sabbattha vihataa nandi tamokkhandho padaalito,||
Jetvaana maccuno sena.m viharaami anaasavaa ti.|| ||

7. Atha kho Maaro paapimaa jaanaatii ma.m kisaaGotamii bhikkhuniiti dukkhii dummato tatth'ev'antaradhaayii ti.|| ||

 

§

 

Sutta 4

Vijayaa Sutta.m

[4.1][pts][ati][bps] Eva.m me suta.m|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Atha kho Vijayaa bhikkhunii pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa pattaciivaramaadaaya Saavatthi.m pi.n.daaya paavisi.|| ||

Saavatthiya.m pi.n.daaya caritvaa pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkantaa yena andhavana.m ten'upasa'nkami divaavihaaraaya.|| ||

Andhavana.m ajjhogahetvaa a~n~natarasmi.m rukkhamuule divaavihaara.m nisiidi.|| ||

2. Atha kho Maaro paapimaa Vijayaa bhikkhuniyaa bhaya.m chamhitatta.m lomaha.msa.m uppaadetukaamo samaadhimhaa caavetukaamo yena vijayaa bhikkhunii ten'upasa'nkami.

Upasa'nkamitvaa vijaya.m bhikkhuni.m gaathaaya ajjhabhaasi:|| ||

Daharaa tva.m ruupavatii aha~n ca daharo susu,||
Pa~nca'ngikena turiyena eh'ayye'bhiramaamase ti.|| ||

3. Atha kho Vijayaaya bhikkhuniyaa etad ahosi:|| ||

Ko nu kho aya.m manusso vaa amanussaa vaa gaatha.m bhaasatii ti.|| ||

4. Atha kho Vijayaaya bhikkhuniyaa etad ahosi:|| ||

Maaro aya.m paapimaa mama bhaya.m chambhitatta.m lomaha.msa.m uppaadetukaamo samaadhimhaa caavetukaamo gaatha.m bhaasatii ti.|| ||

5. Atha kho Vijayaa bhikkhunii Maaro aya.m paapimaa iti viditvaa Maara.m paapimanta.m gaathaahi paccabhaasi:|| ||

Ruupaa saddaa rasaa gandhaa pho.t.thabbaa ca manoramaa,||
Niyyaatayaami tumh'eva Maara naa hi tena atthikaa.||
Iminaa puutikaayena bhindanena pabha'ngunaa,||
A.t.tiiyaami haraayaami kaamata.nhaa samuuhataa,||
Ye ca ruupuupagaa sattaa ye ca aaruppa.thaayino,||
Yaa ca santaa samaapatti sabbattha vihato tamo ti.|| ||

Atha kho Maaro paapimaa jaanaati ma.m vijayaa bhikkhunii ti dukkhii dummano tatth'ev'antaradhaayii ti.|| ||

 

§

 

Sutta 5

Uppalava.n.naa Sutta.m

[5.1][pts][ati][bps] Eva.m me suta.m|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Atha kho Uppalava.n.naa bhikkhunii pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa pattaciivaramaadaaya Saavatthi.m pi.n.daaya paavisi.|| ||

Saavatthiya.m pi.n.daaya caritvaa pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkantaa yena Andhavana.m ten'upasa'nkami divaavihaaraaya.|| ||

Andhavana.m ajjhogahetvaa a~n~natarasmi.m supupphitasaalarukkhamuule a.t.thaasi.|| ||

2. Atha kho Maaro paapimaa Uppalava.n.naaya bhikkhuniyaa bhaya.m chambhitatta.m lomaha.msa.m uppaadetukaamo samaadhimhaa caavetukaamo yena Uppalava.n.naa bhikkhunii ten'upasa'nkami.|| ||

3. Upasa'nkamitvaa Uppalava.n.na.m bhikkhuni.m gaathaaya ajjhabhaasi:|| ||

Supupphitagga.m upagamma bhikkhunii||
ekaa tva.m ti.t.thasi saalamuule,||
Na c'atthi te dutiyaa va.n.nadhaatu||
idhaagataa taadisikaa bhaveyyu.m||
Baale na tva.m bhaayasi dhuttakaanan ti.|| ||

4. Atha kho uppalava.n.naaya bhikkhuniyaa etad ahosi:|| ||

Ko nu khvaaya.m manusso vaa amanussaa vaa gaatha.m bhaasatii ti.|| ||

5. Atha kho Uppalava.n.naaya bhikkhuniyaa etad ahosi:|| ||

Maaro aya.m paapimaa mama bhaya.m chambhitatta.m lomaha.msa.m uppaadetukaamo samaadhimhaa caavetukaamo gaatha.m bhaasatii ti.|| ||

6. Atha kho Uppalava.n.naa bhikkhunii Maaro aya.m paapimaa iti viditvaa Maara.m paapimanta.m gaathaahi paccabhaasi:|| ||

Sata.m sahassaana pi dhuttakaana.m||
Idhaagataa taadisikaa bhaveyyu.m,||
Loma.m na i~njaami na santasaami||
Na Maara bhaayaami tam ekikaa pi.||
Esaa antaradhaayaami kucchi.m vaa pavisaami te,||
Pakhumantarikaayam pi ti.t.thanti.m ma.m na dakkhasi.||
Cittasmi.m vasiibhuutaa'mhi iddhipaadaa subhaavitaa,||
Sabbabandhanamuttaa'mhi na ta.m bhaayaami aavuso ti.|| ||

7. Atha kho Maaro paapimaa jaanaati ma.m uppalava.n.naa bhikkhuniiti dukkhii dummano tatthevantaradhaayiiti.|| ||

 

§

 

Sutta 6

Caalaa Sutta.m

[6.1][pts][ati][bps] [128] Eva.m me suta.m|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Atha kho Caalaa bhikkhunii pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa pattaciivaramaadaaya Saavatthi.m pi.n.daaya paavisi.|| ||

Saavatthiya.m pi.n.daaya caritvaa pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkantaa yena andhavana.m ten'upasa'nkami divaavihaaraaya.|| ||

Andhavana.m ajjhogahetvaa a~n~natarasmi.m rukkhamuule divaavihaara.m nisiidi.|| ||

2. Atha kho Maaro paapimaa yena Caalaa bhikkhunii ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Caala.m bhikkhuni.m etad avoca:|| ||

Ki.m nu tva.m bhikkhunii na rocesii ti?|| ||

(Caalaabhikkhunii:)|| ||

Jaati.m khvaaha.m aavuso na rocemii ti.|| ||

(Maaro:)|| ||

Ki.m nu tva.m jaati.m na rocesi||
jaato kaamaani bhuu~njati.|| ||

Ko nu ta.m idam aadapayi jaati.m maa rocesi bhikkhunii ti.|| ||

3. (Caalaabhikkhunii:)|| ||

Jaatassa Maara.na.m hoti jaato dukkhaani passati,||
Bandha.m vadha.m pariklesa.m tasmaa jaati.m na rocaye.||
Buddho dhammam adesesi jaatiyaa samatikkama.m,||
Sabbadukkhappahaa.naaya so ma.m sacce nivesayi.||
Ye ca ruupuupagaa sattaa ye ca aaruppa.t.thaayino,||
Nirodha.m appajaanantaa aagantaaro punabbhavan ti.|| ||

4. Atha kho Maaro paapimaa jaanaati ma.m Caalaa bhikkhunii ti dukkhii dummano tatth'ev'antaradhaayii ti.|| ||

 

§

 

Sutta 7

Upacaalaa Sutta.m

[7.1][pts][ati][bps]Eva.m me suta.m|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

2. Atha kho Upacaalaa bhikkhunii pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa pattaciivaramaadaaya Saavatthi.m pi.n.daaya paavisi.|| ||

Saavatthiya.m pi.n.daaya caritvaa pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkantaa yena Andhavana.m ten'upasa'nkami divaavihaaraaya.|| ||

Andhavana.m ajjhogahetvaa a~n~natarasmi.m rukkhamuule divaavihaara.m nisiidi.|| ||

3. Atha kho Maaro paapimaa yena Upacaalaa bhikkhunii ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa upacaala.m bhikkhuni.m etad avoca:|| ||

Kattha nu tva.m bhikkhunii uppajjitukaamaa ti?|| ||

(Upacaalaa:)|| ||

Na khvaaha.m aavuso katthaci uppajjitukaamaati.|| ||

4. (Maaro:)|| ||

Taavati.msaa ca Yaamaa ca Tusitaa caapi devataa,||
Nimmaa.naratino devaa ye devaa Vasavattino,||
Tattha citta.m pa.nidhehi rati.m paccanubhossasii ti.|| ||

5. (Upacaalaa:)|| ||

Taavati.msaa ca Yaamaa ca Tusitaa caapi devataa,||
Nimmaa.naratino devaa ye devaa Vasavattino,||
Kaamabandhanabaddhaa te enti maaravasa.m puna.||
Sabbo aadipito loko sabbo loko padhuupito,||
Sabbo pajjalito loko sabbo loko pakampito,||
Akampita.m acalita.m aputhujjanasevita.m,||
Agati yattha Maarassa tattha me nirato mano ti.|| ||

Atha kho Maaro paapimaa jaanaati ma.m Upacaalaa bhikkhuniiti dukkhii dummano tatth'ev'antaradhaayii ti.|| ||

 

§

 

Sutta 8

Siisuupacaalaa Sutta.m

[8.1][pts][ati][bps] Eva.m me suta.m|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Atha kho Siisuupacaalaa bhikkhunii pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa pattaciivaramaadaaya Saavatthi.m pi.n.daaya paavisi.|| ||

Saavatthiya.m pi.n.daaya caritvaa pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkantaa yena Andhavana.m ten'upasa'nkami divaavihaaraaya.|| ||

Andhavana.m ajjhogahetvaa a~n~natarasmi.m rukkhamuule divaavihaara.m nisiidi.|| ||

2. Atha kho Maaro paapimaa Siisuupacaalaa bhikkhunii ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa siisuupacaala.m bhikkhuni.m etad avoca:|| ||

Kassa nu tva.m bhikkhunii paasa.n.da.m rocesii ti?|| ||

3. (Siisuupacaalaa:)|| ||

Na khvaaha.m aavuso kassaci paasa.n.da.m rocemi ti,|| ||

4. (Maaro:)|| ||

Ki.m nu uddissa mu.n.daa'si sama.nii viya dissasi,||
Na ca rocesi paasa.n.da.m kim iva carasi momuhaa ti.|| ||

5. (Sisuupacaalaa:)|| ||

Ito bahiddhaa paasa.n.daa di.t.thiisu pasiidanti ye,||
Na tesa.m dhamma.m rocemi na te Dhammassa kovidaa.||
Atthi Sakyakule jaato Buddho appa.tipuggalo,||
Sabbaabhibhuu maaranudo sabbattham aparaajito,||
Sabbattha mutto asito sabba.m passati cakkhumaa.||
Sabbakammakkhaya.m patto vimutto upadisa'nkhaye,||
So mayha.m Bhagavaa satthaa tassa rocemi saasanan ti.|| ||

Atha kho Maaro paapimaa jaanaati ma.m Siisuupacaalaa bhikkhuniiti dukkhii dummano tatth'ev'antaradhaayii ti.|| ||

 

§

 

Sutta 9

Selaa Sutta.m

[9.1][pts][ati][bps] Eva.m me suta.m|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Atha kho Selaa bhikkhunii pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa pattaciivaramaadaaya Saavatthi.m pi.n.daaya paavisi.|| ||

Saavatthiya.m pi.n.daaya caritvaa pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkantaa yena Andhavana.m ten'upasa'nkami divaavihaaraaya.|| ||

Andhavana.m ajjhogahetvaa a~n~natarasmi.m rukkhamuule divaavihaara.m nisiidi.|| ||

2. Atha kho Maaro paapimaa selaaya bhikkhuniyaa bhaya.m chambhitatta.m lomaha.msa.m uppaadetukaamo samaadhimhaa caavetukaamo yena selaa bhikkhunii ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa sela.m bhikkhuuni.m gaathaaya ajjhabhaasi:|| ||

Ken ida.m pakata.m bimba.m kvan nu bimbassa kaarako,||
Kva.m ca bimba.m samuppanna.m kva.m nu bimba.m nirujjhatii ti.|| ||

3. Atha kho Selaaya bhikkhuniyaa etad ahosi:|| ||

Ko nu khvaaya.m manusso vaa amanussaa vaa gaatha.m bhaasatii ti.|| ||

4. Atha kho Selaaya bhikkhuniyaa etad ahosi:|| ||

Maaro kho aya.m paapimaa mama bhaya.m chambhitatta.m lomaha.msa.m uppaadetukaamo samaadhimhaa caavetukaamo gaatha.m bhaasatii ti.|| ||

5. Atha kho Selaa bhikkhunii Maaro kho aya.m paapimaa iti viditvaa Maara.m paapimanta.m gaathaahi paccabhaasi:|| ||

Na-y-ida.m attakata.m bimba.m na-y-ida.m parakata.m agha.m,||
Hetu.m pa.ticca sambhuuta.m hetubha'ngaa nirujjhati.||
Yathaa a~n~natara.m biija.m khette vutta.m viruuhati,||
Pa.taviirasa~n c'aagamma sineha~n ca tad uubhaya.m.||
Eva.m khandhaa ca dhaatuyo cha ca aayatanaa ime,||
Hetu.m pa.ticca sambhuutaa hetubha'ngaa nirujjhare ti.|| ||

Atha kho Maaro paapimaa jaanaati ma.m Selaa bhikkhuniiti dukkhii dummano tatthevantaradhaayiiti.|| ||

 

§

 

Sutta 10

Vajiraa Sutta.m

[10.1][pts][ati][bps] Eva.m me suta.m|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Atha kho Vajiraa bhikkhunii pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa pattaciivaramaadaaya Saavatthi.m pi.n.daaya paavisi.|| ||

Saavatthiya.m pi.n.daaya caritvaa pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkantaa yena Andhavana.m ten'upasa'nkami divaavihaaraaya.|| ||

Andhavana.m ajjhogahetvaa a~n~natarasmi.m rukkhamuule divaavihaara.m nisiidi.|| ||

2. Atha kho Maaro paapimaa Vajiraaya bhikkhuniyaa bhaya.m chambhitatta.m lomaha.msa.m uppaadetukaamo samaadhimhaa caavetukaamo yena vajiraa bhikkhunii ten'upasa'nkami.|| ||

3. Upasa'nkamitvaa Vajira.m bhikkhuni.m gaathaaya ajjhabhaasi:|| ||

Kenaaya.m pakato satto kuva.m sattassa kaarako,||
Kuva.m satto samuppanno kuva.m satto nirujjhatii ti.|| ||

4. Atha kho Vajiraaya bhikkhuniyaa etad ahosi:|| ||

Ko nu khvaaya.m manusso vaa amanussaa vaa gaatha.m bhaasatii ti.|| ||

5. Atha kho Vajiraaya bhikkhuniyaa etad ahosi:|| ||

Maaro kho aya.m paapimaa mama bhaya.m chambhitatta.m lomaha.msa.m uppaadetukaamo samaadhimhaa caavetukaamo gaatha.m bhaasatii ti.|| ||

6. Atha kho Vajiraa bhikkhunii Maaro kho aya.m paapimaa iti viditvaa Maara.m paapimanta.m gaathaaya paccabhaasi:|| ||

Ki.m nu satto ti paccesi Maara di.t.thigata.m nu te,||
Suddhasankhaarapu~njo'ya.m na-y-idha sattuupalabbhati.||
Yathaa hi a'ngasambhaaraa hoti saddo ratho iti,||
Eva.m khandhesu santesu hoti satto ti sammuti.||
Dukkham eva hi sambhoti dukkha.m ti.t.thati veti ca,||
Naa~n~natra dukkhaa sambhoti naa~n~na.m dukkhaa nirujjhatii ti.|| ||

Atha kho Maaro paapimaa jaanaati ma.m Vajiraa bhikkhuniiti dukkhii dummano tatthevantaradhaayiiti.|| ||

Bhikkhuniivaggo pa.thamo.

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement