Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Sa.myutta Nikaaya
3. Khandha Vagga
22. Khandha Sa.myutta
1. Nakulapita Vagga

Sutta 2

Devadaha Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[5]

[1][pts][than][bodh] Eva.m me suta.m:||
Eka.m samaya.m Bhagavaa Sakkesu viharati devadaha.m naama Sakkaana.m nigamo.|| ||

Atha kho sambahulaa pacchaabhumagamikaa bhikkhuu yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Eka-m-anta.m nisinnaa kho te bhikkhuu Bhagavanta.m etad avocu.m:|| ||

Icchaama maya.m bhante,||
pacchaabhuma.m janapada.m gantu.m.|| ||

Pacchaabhume janapade nivaasa.m kappetun ti.|| ||

Apalokito pana vo bhikkhave,||
Saariputto ti?|| ||

'Na kho no bhante,||
apalokito aayasmaa Saariputto' ti apaloketha bhikkhave,||
Saariputta.m.|| ||

Pa.n.dito bhikkhuu anuggaahako sabrahmacaariinan ti.|| ||

[6] Eva.m bhante' ti kho te bhikkhuu Bhagavato paccassosu.m.|| ||

Tena kho pana samayena aayasmaa Saariputto Bhagavato aviduure a~n~natarasmi.m e'agalagumbe* nisinno hoti.|| ||

Atha kho te bhikkhuu Bhagavato bhaasita.m abhinanditvaa anumoditvaa u.t.thaay aasanaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa padakkhi.na.m katvaa yenaayasmaa Saariputto ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa aayasmataa Saariputtena saddhi.m sammodi.msu.|| ||

Sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Eka-m-anta.m nisinnaa kho te bhikkhuu aayasmanta.m Saariputta.m etad avocu.m:|| ||

"Icchaama maya.m aavuso Saariputta,||
pacchaabhuma.m janapada.m gantu.m,||
pacchaabhume janapade nivaasa.m kappetun ti.|| ||

Apalokito no satthaa" ti.|| ||

Santi h'aavuso,||
naanaaverajjagata.m bhikkhu.m pa~nha.m pucchitaaro khattiyapa.n.ditaa pi braahma.napa.n.ditaapi,||
gahapatipa.n.ditaapi,||
sama.napa.n.ditaapi.|| ||

Pa.n.ditaa haavuso,||
manussaa viima.msakaa:|| ||

'Ki.mvaadii panaayasmantaana.m satthaa kimakkhaayiiti?|| ||

Kacci vo aayasmantaana.m dhammaa sussutaa suggahitaa sumanasikataa suupadhaaritaa suppa.tividdhaa pa~n~naaya,yathaa byaakaramaanaayasmanto vuttavaadino c'eva Bhagavato assatha na ca Bhagavanta.m abhuutena abbhaacikkheyyaatha,||
Dhammassa vaanudhamma.m vyaakareyyaatha.|| ||

Na ca koci sahadhammiko vaadaanuvaado2 gaarayha.m .thaana.m aagaccheyyaati?.|| ||

"Duurato pi kho maya.m,||
aavuso,||
aagaccheyyaama aayasmato Saariputtassa santike etassa bhaasitassa atthama~n~naatu.m,||
saadhu vataayasmanta.m ye va Saariputta.m pa.tibhaatu etassa bhaasitassa attho" ti.|| ||

Tena haavuso,||
su.naatha,||
saadhuka.m manasi karotha,||
bhaasissaamii ti.|| ||

"Evam aavuso" ti kho te bhikkhuu aayasmato Saariputtassa paccassosu.m.|| ||

Saariputto etad avoca:|| ||

[7] Santi haavuso, naanaaverajjagata.m bhikkhu.m pa~nha.m pucchitaaro khattiyapa.n.ditaa pi buhma.napa.n.ditaa pi gahapatipa.n.ditaa pi sama.napa.n.ditaa pi pa.n.ditaa haavuso,||
manussaa viima.msakaa:|| ||

"Ki.mvaadii panaayasmantaana.m satthaa kimakkhaayii' ti.|| ||

Eva.m pu.t.thaa tumhe aavuso eva.m byaakareyyaatha:|| ||

'Chandaraagavinayakkhaayii kho no aavuso,||
satthaa' ti.|| ||

Eva.m byaakate pi kho aavuso,||
assuyeva uttari.m pa~nha.m pucchitaaro khattiyapa.n.ditaa pi braahma.napa.n.ditaa pi gahapatipa.n.ditaa pi sama.napa.n.ditaa pi pa.n.ditaa haavuso,||
manussaa viima.msakaa:|| ||

"Kismi.m panaayasmantaana.m chandaraagavinayakkhaayii satthaa" ti.|| ||

Eva.m pu.t.thaa tumhe aavuso,||
eva.m byaakareyyaatha:|| ||

"Ruupe kho aavuso,||
chandaraagavinayakkhaayii satthaa,||
vedanaaya chandaraagavinayakkhaayii satthaa,||
sa~n~naaya chandaraagavinayakkhaayii satthaa,||
sa.mkhaaresu chandaraagavinayakkhaayii satthaa,||
vi~n~naa.ne chandaraagavinayakkhaayii satthaa" ti.|| ||

Eva.m byaakatepi kho aavuso,||
assuyeva1 uttari.m pa~nha.m pucchitaaro khattiyapa.n.ditaa pi braahma.napa.na.ditaa pi gahapatipa.n.ditaa pi sama.napa.n.ditaa pi.|| ||

Pa.n.ditaa haavuso,||
manussaa viima.msakaa:|| ||

Ki.m "panaayasmantaana.m aadiinava.m disvaa ruupe chandaraagavinayakkhaayii satthaa,||
vedanaaya chandaraagavinayakkhaayii satthaa,||
sa~n~naaya chandaraagavinayakkhaayii satthaa,||
sa.mkhaaresu chandaraagavinayakkhaayii satthaa,||
vi~n~naa.ne chandaraaga vinayakkhaayii satthaa ti".|| ||

Eva.m pu.t.thaa tumhe aavuso,||
eva.m byaakareyyaatha:|| ||

"Ruupe kho aavuso,||
avigataraagassa avigatachandassa avigatapemassa avigatapipaasassa avigatata.nhassa tassa ruupassa vipari.naam-a~n~nathaa-bhaavaa uppajjanti soka-parideva-dukkha-domanass'-upaayaasaa.|| ||

Vedanaaya kho aavuso,||
avigataraagassa avigatachandassa avigatapemassa avigatapipaasassa avigatata.nhassa tassa vedanaaya vipari.naam-a~n~nathaa-bhaavaa uppajjanti soka-parideva-dukkha-domanass'-upaayaasaa.|| ||

Sa~n~naaya kho aavuso,||
avigataraagassa avigatachandassa avigatapemassa avigatapipaasassa avigatata.nhassa tassa sa~n~naaya vipari.naam-a~n~nathaa-bhaavaa uppajjanti soka-parideva-dukkha-domanass'-upaayaasaa.|| ||

Sa.mkhaaresu avigataraagassa avigatachandassa avigatapemassa avigatapipaasassa avigatapari'aahassa tesa.m sa.mkhaaraana.m vipari.naam-a~n~nathaa-bhaavaa uppajjanti soka-parideva-dukkha-domanass'-upaayaasaa.|| ||

Vi~n~naa.ne avigataraagassa avigatachandassa avigatapemassa avigatapipaasassa avigatapari'aahassa avigatata.nhassa tassa vi~n~naa.nassa vipari.naam-a~n~nathaa-bhaavaa uppajjanti soka-parideva-dukkha-domanass'-upaayaasaa.|| ||

Ida.m kho no aavuso,||
aadiinava.m disvaa ruupe chandaraagavinayakkhaayii satthaa.|| ||

Vedanaaya chandaraagavinayakkhaayii satthaa,||
sa~n~naaya chandaraagavinayakkhaayii satthaa,||
sa.mkhaaresu chandaraagavinayakkhaayii satthaa,||
vi~n~naa.ne chandaraagavinayakkhaayii satthaa" ti.|| ||

[8] Eva.m khyaakate pi kho aavuso,||
assuyeva1 uttari.m pa~nha.m pucchitaaro khattiyapa.n.ditaa pi braahma.napa.na.ditaa pi gahapatipa.n.ditaa pi sama.napa.n.ditaa pi.|| ||

Pa.n.ditaa haavuso, manussaa viima.msakaa:|| ||

Kimpanaayasmantaana.m aanisa.msa.m disvaa ruupe chandaraavinayakkhaayii satthaa,||
vedanaaya chandaraagavinayakkhaayii satthaa,||
sa~n~naaya chandaraagavinayakkhaayii satthaa,||
sa.mkhaaresu chandaraagavinayakkhaayii satthaa,||
vi~n~naa.ne chandaraagavinayakkhaayii satthaa ti"'|| ||

Eva.m pu.t.thaa tumhe aavuso,||
eva.m khyaakareyyaatha:|| ||

"Ruupe kho aavuso,||
vigataraagassa vigatachandassa vigatapemassa vigatapipaasassa vigatapari'aahassa vigatata.nhassa tassa ruupassa vipari.naam-a~n~nathaa-bhaavaa nuuppajjanti soka-parideva-dukkha-domanass'-upaayaasaa.|| ||

Vedanaaya vigataraagassa vigatachandassa vigatapipaasassa vigatapari'aahassa vigatata.nhassa tassaa vedanaaya vipari.naam-a~n~nathaa-bhaavaa nuupajjanti soka-parideva-dukkha-domanass'-upaayaasaa.|| ||

Sa~n~naaya vigataraagassa vigatachandassa vigatapipaasassa vigatapari'aahassa vigatata.nhassa tassaa sa~n~naaya vipari.naam-a~n~nathaa-bhaavaa nuuppajjanti soka-parideva-dukkha-domanass'-upaayaasaa.|| ||

Sa.mkhaaresu vigataraagssa vigatachandassa vigatapemassa vigatapipaasassa vigatapari'aahassa vigatata.nhassa tesa.m sa.mkhaaraana.m vipari.naam-a~n~nathaa-bhaavaa nuuppajjanti soka-parideva-dukkha-domanass'-upaayaasaa.|| ||

Vi~n~naa.ne vigataraagassa vigatachandassa vigatapemassa vigatapipaasassa vigatapari'aahassa vigatata.nhassa tassa vi~n~naa.nassa vipari.naama~n~naathaabhaavaa nuuppajjan ti.|| ||

Soka-parideva-dukkha-domanass'upaayaasaa.|| ||

Ida.m kho no aavuso aanisa.msa.m disvaa ruupe chandaraagavinayakkhaayii satthaa vedanaaya chandaraagavinayakkhaayii satthaa,||
vedanaaya chandaraagavinayakkhaayii satthaa,||
sa~n~naaya chandaraagavinayakkhaayii satthaa,||
sa.mkhaaresu chandaraagavinayakkhaayii satthaa,||
vi~n~naa.ne chandaraagavinayakkhaayii satthaati.|| ||

Akusale caavuso,||
dhamme upasampajja viharato di.t.the c'eva dhamme sukho vihaaro abhavissa avighaato anupaayaaso apari.laaho kaayassa ca bhedaa param mara.naa sugati paa.tika'nkhaa,||
nayida.m Bhagavaa akusalaana.m dhammaana.m pahaana.m va.n.neyya.|| ||

Yasmaa ca kho aavuso.|| ||

Akusale dhamme upasampajja viharato di.t.the va dhamme dukkho vihaaro savighaato saupaayaaso sapari.laaho,||
kaayassa ca bhedaa param mara.naa duggati paa.tika'nkhaa,||
tasmaa Bhagavaa akusalaana.m dhammaana.m pahaana.m va.n.neti.|| ||

Kusale c'aavuso, dhamme upasampajja viharato di.t.the c'eva dhamme dukkho vihaaro abhavissa savighaato saupayaaso [9] sapari.laaho kaayassa ca bhedaa param mara.naa duggati paa.tika'nkhaa,||
nayida.m Bhagavaa kusalaana.m dhammaana.m upasampada.m va.n.neyya,||
yasmaa ca kho aavuso,||
kusale dhamme upasampajja viharato di.t.the c'eva dhamme sukho vihaaro avighaato anupaayaaso apari.laaho,||
kaayassa ca bhedaa param mara.naa sugati paa.tika'nkhaa,||
tasmaa Bhagavaa kusalaana.m dhammaana.m upasampada.m va.n.netii ti.|| ||

Idam avocaayasmaa Saariputto.|| ||

Attamanaa te bhikkhuu aayasmato Saariputtassa bhaasita.m abhinandun ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement