Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Sa.myutta Nikaaya:
III. Khandha Vagga:
22: Khandha Sa.myutta
2.3. Khajjaniya Vagga

Sutta 82

Pu.n.namaa Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[100]

[1][pts][bodh] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Pubbaaraame Migaaramaatu paasaade mahataa bhikkhusa.mghena saddhi.m.|| ||

Tena kho pana samayena Bhagavaa tadahuposathe pa.n.narase pu.n.naaya pu.n.namaaya rattiyaa bhikkhusa.mghaparivuto ajjhokaase nisinno hoti.|| ||

Atha kho a~n~nataro bhikkhu u.t.thaay aasanaa eka.msa.m uttaraasa'nga.m karitvaa yena Bhagavaa tena~njali.m panaametvaa Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Puccheyyaaha.m bhante.|| ||

Bhagavanta.m ki~nci'd'eva desa.m.|| ||

Sace me Bhagavaa okaasa.m karoti pa~nhassa veyyaakara.naayaati."|| ||

"Tena hi tva.m bhikkhu, sake aasane nisiiditvaa puccha yadaaka'nkhasii" ti.|| ||

"Eva.m bhante" te kho so bhikkhu Bhagavato pa.tissutvaa sake aasane nisiiditvaa Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Ime nu kho bhante, pa~nc-upaadaana-kkhandhaa, seyyathiida.m:|| ||

Ruupuupaadaanakkhandho,||
vedanuupaadaanakkhandho,||
sa~n~nuupaadaanakkhandho,||
sa.mkhaaruupaadaanakkhandho,||
vi~n~naa.nuupaadaanakkhandho" ti.|| ||

"Ime kho bhikkhu, pa~nc-upaadaana-kkhandhaa:|| ||

Ruupuupaadaanakkhandho,||
vedanuupaadaanakkhandho,||
sa~n~nuupaadaanakkhandho,||
sa.mkhaaruupaadaanakkhandho,||
vi~n~naa.nuupaadaanakkhandho" ti.|| ||

Saadhu bhante' ti||
kho so bhikkhu Bhagavato bhaasita.m||
abhinanditvaa anumoditvaa||
Bhagavanta.m uttari.m pa~nha.m aapucchi.|| ||

"Ime kho pana bhante, pa~nc-upaadaana-kkhandhaa kimmuulakaa" ti?|| ||

"Ime kho bhikkhu, pa~nc-upaadaana-kkhandhaa chandamulakaa" ti.|| ||

Saadhu bhante' ti||
kho so bhikkhu Bhagavato bhaasita.m||
abhinanditvaa anumoditvaa||
Bhagavanta.m uttari.m pa~nha.m aapucchi.|| ||

"Ta.m yeva nu kho bhante,||
upaadaana.m te pa~nc-upaadaana-kkhandhaa udaahu||
a~n~natra pa~nc-upaadaana-kkhandhehi upaadaanan" ti?|| ||

"Na kho bhikkhu,||
ta.m yeva upaadaana.m te pa~nc-upaadaana-kkhandhaa [101]||
na pi a~n~natra pa~nc-upaadaana-kkhandhehi upaadaana.m,||
api ca yo tattha chanda-raago ta.m tattha upaadaanan" ti.|| ||

Saadhu bhante' ti||
kho so bhikkhu Bhagavato bhaasita.m||
abhinanditvaa anumoditvaa||
Bhagavanta.m uttari.m pa~nha.m aapucchi.|| ||

"Siyaa pana bhante,||
pa~nc-upaadaana-kkhandhesu chanda-raaga-vemattataa" ti?|| ||

"Siyaa bhikkhuu" ti Bhagavaa avoca.|| ||

"Idha bhikkhu ekaccassa eva.m hoti:|| ||

Eva.m ruupo siya.m anaagatam addhaana.m,||
eva.m vedano siya.m anaagatam addhaana.m,||
eva.m sa~n~no siya.m anaagatam addhaana.m,||
eva.m sa.mkhaaro siya.m anaagatam addhaana.m,||
eva.m vi~n~naa.no siya.m anaagatam addhaananti.|| ||

Eva.m kho bhikkhu siyaa pa~nc-upaadaana-kkhandhesu chanda-raaga-vemattataa" ti.|| ||

Saadhu bhante' ti||
kho so bhikkhu Bhagavato bhaasita.m||
abhinanditvaa anumoditvaa||
Bhagavanta.m uttari.m pa~nha.m aapucchi.|| ||

"Kittaavataa nu kho bhante,||
khandhaana.m khandhaadhivacanan" ti?|| ||

"Ya.m ki~nci bhikkhu ruupa.m atiinaanaagatapaccuppanna.m||
ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa||
o.laarika.m vaa sukhuma.m vaa||
hiina.m vaa pa.niita.m vaa||
ya.m duure santike vaa||
aya.m vuccati ruupa-kkhandho.|| ||

Yaa kaaci vedanaa atiinaanaagatapaccuppanna.m||
ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa||
o.laarika.m vaa sukhuma.m vaa||
hiina.m vaa pa.niita.m vaa||
ya.m duure santike vaa||
aya.m vuccati vedanakkhandho.|| ||

Yaa kaaci sa~n~naa atiinaanaagatapaccuppanna.m||
ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa||
o.laarika.m vaa sukhuma.m vaa||
hiina.m vaa pa.niita.m vaa||
ya.m duure santike vaa||
aya.m vuccati sa~n~naakkhandho.|| ||

Yaa kaaci sa.mkhaaraa atiinaanaagatapaccuppanna.m||
ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa||
o.laarika.m vaa sukhuma.m vaa||
hiina.m vaa pa.niita.m vaa||
ya.m duure santike vaa||
aya.m vuccati sankhaarakkhandho.|| ||

Ya.m ki~nci vi~n~naa.na.m atiinaanaagatapaccuppanna.m ||
ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa||
o.laarika.m vaa sukhuma.m vaa||
hiina.m vaa pa.niita.m vaa||
ya.m duure santike vaa||
aya.m vuccati vi~n~naa.nakkhandho.|| ||

Ettaavataa kho bhikkhu, khandhaana.m khandhaadhivacanan" ti.|| ||

Saadhu bhante' ti||
kho so bhikkhu Bhagavato bhaasita.m||
abhinanditvaa anumoditvaa||
Bhagavanta.m uttari.m pa~nha.m aapucchi.|| ||

"Ko nu kho bhante,||
hetu ko paccayo||
ruupa-kkhandhassa pa~n~naapanaaya?|| ||

Ko hetu||
ko paccayo||
vedanaa-kkhandhassa pa~n~naapanaaya?|| ||

Ko hetu||
ko paccayo||
sa~n~naa-kkhandhassa pa~n~naapanaaya?|| ||

Ko hetu||
ko paccayo||
sankhaara-kkhandhassa pa~n~naapanaaya?|| ||

Ko hetu||
ko paccayo||
vi~n~naa.na-kkhandhassa pa~n~naapanaayaa" ti?|| ||

Cattaaro kho bhikkhu, mahaabhuutaa||
hetu cattaaro||
mahaabhuutaa paccayo||
ruupa-kkhandhassa pa~n~naapanaaya.|| ||

Phasso hetu||
phasso paccayo||
vedanaa-kkhandhassa pa~n~naapanaaya.|| ||

Phasso hetu||
phasso paccayo||
sa~n~naa-kkhandhassa pa~n~naapanaaya.|| ||

[102] Phasso hetu||
phasso paccayo||
sa.mkhaara-kkhandhassa pa~n~naapanaaya.|| ||

Naama-ruupa.m hetu||
naama-ruupa.m paccayo||
vi~n~naa.na-kkhandhassa pa~n~naapanaayaa" ti.|| ||

Saadhu bhante' ti||
kho so bhikkhu Bhagavato bhaasita.m||
abhinanditvaa anumoditvaa||
Bhagavanta.m uttari.m pa~nha.m aapucchi.|| ||

"Katha.m nu kho bhante,||
sakkaaya-di.t.thi hotii" ti?|| ||

"Idha bhikkhu, assutavaa puthujjano||
ariyaana.m adassaavii||
ariya-Dhammassa akovido||
ariya-Dhamme aviniito||
sappurisaana.m adassaavii||
sappurisa-Dhammassa||
akovido sasappurisa dhamme aviniito|| ||

ruupa.m attato samanupassati||
ruupa vanta.m vaa attaana.m samanupassati||
attani vaa ruupa.m samanupassati||
ruupasmi.m vaa attaana.m samanupassati;|| ||

vedana.m attato samanupassati||
vedanaa vanta.m vaa attaana.m samanupassati||
attani vaa vedana.m samanupassati||
vedanaaya vaa attaana.m samanupassati;|| ||

sa~n~na.m atkato samanupassati||
sa~n~naa vanta.m vaa attaana.m samanupassati||
attani vaa sa~n~na.m samanupassati||
sa~n~naaya vaa attaana.m samanupassati;|| ||

sa.mkhaare attato samanupassati||
sa.mkhaare vanta.m vaa attaana.m samanupassati||
attani vaa sa.mkhaara samanupassati||
sa.mkhaaraa.nasmii.m vaa attaana.m samanupassati;|| ||

vi~n~naa.na.m attato samanupassati||
vi~n~naa.na vanta.m vaa attaana.m samanupassati||
attani vaa vi~n~naa.na.m samanupassati||
vi~n~naasmi.m vaa attaana.m samanupassati.|| ||

Eva.m kho bhikkhu, sakkaayadi.t.thi hotii" ti.|| ||

Saadhu bhante' ti||
kho so bhikkhu Bhagavato bhaasita.m||
abhinanditvaa anumoditvaa||
Bhagavanta.m uttari.m pa~nha.m aapucchi.|| ||

"Katha.m pana bhante, sakkaayadi.t.thi na hotii" ti?|| ||

"Idha bhikkhu Sutavaa ariyasaavako||
ariyaana.m dassaavii||
ariya-Dhammassa kovido||
ariya-Dhamme suviniito||
sappurisaana.m dassaavii||
sappurisa-Dhammassa kovido||
sappurisa-Dhamme suviniito||
na ruupa.m attato samanupassati||
na ruupavanta.m vaa attaana.m samanupassati||
na attani vaa ruupa.m samanupassati||
na ruupasmii.m vaa attaana.m samanupassati.|| ||

Na vedana.m attato samanupassati||
na vedanaavanta.m vaa attaana.m samanupassati||
na attani vaa vedana.m samanupassati||
na vedanaaya vaa attaana.m samanupassati;|| ||

na sa~n~na.m attato samanupassati||
na sa~n~naavanta.m vaa attaana.m samanupassati||
na attani vaa sa~n~na.m samanupassati||
na sa~n~naaya vaa attaana.m samanupassati;|| ||

na sa.mkhaare attato samanupassati||
na sa.mkhaaraavanta.m vaa attaana.m samanupassati||
na attani vaa sa.mkhaare samanupassati||
na sa.mkhaarasmi.m vaa attaana.m samanupassati;|| ||

na vi~n~naa.na.m attato samanupassati||
na vi~n~naa.navanta.m vaa attaana.m samanupassati||
na attani vaa vi~n~naa.na.m samanupassati||
na vi~n~naa.nasmi.m vaa attaana.m samanupassati.|| ||

Eva.m kho bhikkhu sakkaayadi.t.thi na hotii" ti.|| ||

Saadhu bhante' ti||
kho so bhikkhu Bhagavato bhaasita.m||
abhinanditvaa anumoditvaa||
Bhagavanta.m uttari.m pa~nha.m aapucchi.|| ||

"Ko nu kho bhante, ruupassa assaado,||
ko aadiinavo,||
ki.m nissara.na.m,|| ||

ko vedanaa assaado,||
ko aadiinavo,||
ki.m nissara.na.m,|| ||

ko sa~n~naaya assaado,||
ko aadiinavo,||
ki.m nissara.na.m,|| ||

ko sa.mkhaaraana.m assaado,||
ko aadiinavo,||
ki.m nissara.na.m,|| ||

ko vi~n~naa.nassa assaado,||
ko aadiinavo,||
ki.m nissara.nan" ti?|| ||

"Ya.m kho bhikkhu, ruupa.m pa.ticca upajjati sukha.m somanassa.m,||
aya.m ruupassa assaado.|| ||

Ya.m ruupa.m anicca.m dukkha.m vipari.naamadhamma.m,||
aya.m ruupassa aadiinavo.|| ||

Yo ruupasmi.m chandaraagavinayo chandaraagappahaana.m,||
ida.m ruupassa nissara.na.m.|| ||

Ya.m vedana.m pa.ticca uppajjati sukha.m somanassa.m,||
aya.m vedanaaya assaado.|| ||

Yaa vedanaa aniccaa dukkhaa vipari.naama-dhammaa,||
aya.m vedanaaya aadiinavo.|| ||

Yo vedanaaya chandaraaga vinayo chandaraagappahaana.m,||
ida.m vedanaaya nissara.na.m.|| ||

Ya.m [103] sa~n~na.m pa.ticca uppajjati sukha.m somanassa.m,||
aya.m sa~n~naaya assaado.|| ||

Ya.m sa~n~na.m anicca.m dukkha.m vipari.naamadhamma.m,||
aya.m sa~n~naaya aadiinavo.|| ||

Ya.m sa~n~naaya chandaraaga vinayo chandaraagappahaana.m,||
ida.m sa~n~naaya nissara.na.m.|| ||

Ye sa.mkhaaraa pa.ticca uppajjati sukha.m somanassa.m,||
aya.m sa.mkhaaraana.m assaado.|| ||

Ye sa.mkhaaraa aniccaa dukkhaa vipari.naama-dhammaa,||
aya.m sa.mkhaaraana.m aadiinavo.|| ||

Yo sa.mkhaaresu chandaraaga vinayo chandaraagappahaana.m,||
ida.m sa.mkhaaraana.m nissara.na.m.|| ||

Ya.m vi~n~naa.na.m pa.ticca uppajjati sukha.m somanssa.m,||
aya.m vi~n~naa.nassa assaado.|| ||

Ya.m vi~n~naa.na.m anicca.m dukkha.m vipari.naamadhamma.m,||
aya.m vi~n~naa.nassa aadiinavo.|| ||

Yo vi~n~naa.nasmi.m chandaraagavinayo chandaraagappahaana.m,||
ida.m vi~n~naa.nassa nissara.nan" ti.|| ||

Saadhu bhante' ti||
kho so bhikkhu Bhagavato bhaasita.m||
abhinanditvaa anumoditvaa||
Bhagavanta.m uttari.m pa~nha.m aapucchi.|| ||

"Katha.m nu kho bhante, jaanato||
katha.m passato||
imasmi.m ca savi~n~naa.nake kaaye bahiddhaa ca sabba nimittesu ahi'nkaaramami'nkaaramaanaanusayaa na honti?|| ||

Ya.m ki~nci bhikkhu ruupa.m atiitaanaagatapaccuppanna.m||
ajjhatta.m vaa bahiddha vaa||
o.laarika.m vaa sukhuma.m vaa||
hiina.m vaa pa.niita.m vaa||
ya.m duure santike vaa sabba.m ruupa.m:|| ||

"Neta.m mama||
neso ham asmi||
na me so attaa" ti.|| ||

Evam eta.m yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya passati.|| ||

Yaa vedanaa atiitaanaagata paccuppannaa||
ajjhatta.m vaa bahiddha vaa||
o.laarika.m vaa sukhuma.m vaa||
hiina.m vaa pa.niita.m vaa||
ya.m duure santike vaa sabba.m vedana.m:|| ||

"Neta.m mama||
neso ham asmi||
na me so attaa" ti.|| ||

Evam eta.m yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya passati.|| ||

Yaa kaaci sa~n~naa atiitaanaagata paccuppannaa||
ajjhatta.m vaa bahiddha vaa||
o.laarika.m vaa sukhuma.m vaa||
hiina.m vaa pa.niita.m vaa||
ya.m duure santike vaa sabba.m sa~n~na.m:|| ||

"Neta.m mama||
neso ham asmi||
na me so attaa" ti.|| ||

Evam eta.m yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya passati.|| ||

Ye keci sa.mkhaaraa atiitaanaagata paccuppannaa||
ajjhatta.m vaa bahiddha vaa||
o.laarika.m vaa sukhuma.m vaa||
hiina.m vaa pa.niita.m vaa||
ya.m duure santike vaa sabba.m sankhaara.m:|| ||

"Neta.m mama||
neso ham asmi||
na me so attaa" ti.|| ||

Evam eta.m yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya passati.|| ||

Ya.m ki~nci vi~n~naa.na.m atiitaanaagata paccuppanna.m||
ajjhatta.m vaa bahiddha vaa||
o.laarika.m vaa sukhuma.m vaa||
hiina.m vaa pa.niita.m vaa||
ya.m duure santike vaa sabba.m sabba.m:|| ||

"Neta.m mama||
neso ham asmi||
na me so attaa" ti.|| ||

Evam eta.m yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya passati.|| ||

Eva.m kho bhikkhu, jaanato||
katha.m passato||
imasmi.m ca savi~n~naa.nake kaaye bahiddhaa ca sabba nimittesu ahi'nkaaramami'nkaaramaanaanusayaa na honti" ti.|| ||

 


 

Tena kho pana samayena a~n~natarassa bhikkhuno eva.m cetaso parivitakko udapaadi:|| ||

"Iti kira bho ruupa.m anattaa,||
vedanaa anattaa,||
sa~n~naa anattaa,||
sa.mkhaaraa anattaa,||
vi~n~naa.na.m anattaa,||
anattakataani kammaani kathamattaana.m phusissantii" ti?"|| ||

Atha kho Bhagavaa tassa bhikkhuno cetasaa ceto parivitakkama~n~naaya bhikkhu aamantesi:|| ||

".thaana.m kho pan'eta.m bhikkhave, vijjati:||
ya.m idh'ekacco moghapuriso avidvaa avijjaagato ta.nhaadhigatena cetasaa satthusaasana.m atidhaavitabba.m ma~n~neyya:|| ||

'Iti kira bho ruupa.m anattaa,||
vedanaa anattaa,||
sa~n~naa anattaa,||
sa.mkhaaraa anattaa,||
vi~n~naa.na.m anattaa,||
anattakataani [104] kammaani kathamattaana.m phusissantii' ti?|| ||

Pa.tipucchaavinitaa kho me tumhe bhikkhave,||
tatra tatra tesu tesu dhammesu.|| ||

 


 

Ta.m ki.m ma~n~natha bhikkhave?|| ||

Ruupa.m nicca.m vaa anicca.m vaa" ti?|| ||

"Anicca.m bhante."|| ||

"Ya.m panaanicca.m dukkha.m vaa ta.m sukha.m vaa" ti?|| ||

"Dukkha.m bhante."|| ||

"Ya.m panaanicca.m dukkha.m vipari.naamadhamma.m kalla.m nu ta.m samanupassitu.m:|| ||

'Eta.m mama,||
eso ham asmi,||
eso me attaa' ti?"|| ||

"No h'eta.m bhante."

Vedanaa nicca.m vaa anicca.m vaa" ti?|| ||

"Anicca.m bhante."|| ||

"Ya.m panaanicca.m dukkha.m vaa ta.m sukha.m vaa" ti?|| ||

"Dukkha.m bhante."|| ||

"Ya.m panaanicca.m dukkha.m vipari.naamadhamma.m kalla.m nu ta.m samanupassitu.m:|| ||

'Eta.m mama,||
eso ham asmi,||
eso me attaa' ti?"|| ||

"No h'eta.m bhante."

Sa~n~naa nicca.m vaa anicca.m vaa" ti?|| ||

"Anicca.m bhante."|| ||

"Ya.m panaanicca.m dukkha.m vaa ta.m sukha.m vaa" ti?|| ||

"Dukkha.m bhante."|| ||

"Ya.m panaanicca.m dukkha.m vipari.naamadhamma.m kalla.m nu ta.m samanupassitu.m:|| ||

'Eta.m mama,||
eso ham asmi,||
eso me attaa' ti?"|| ||

"No h'eta.m bhante."

Sa.mkhaaraa nicca.m vaa anicca.m vaa" ti?|| ||

"Anicca.m bhante."|| ||

"Ya.m panaanicca.m dukkha.m vaa ta.m sukha.m vaa" ti?|| ||

"Dukkha.m bhante."|| ||

"Ya.m panaanicca.m dukkha.m vipari.naamadhamma.m kalla.m nu ta.m samanupassitu.m:|| ||

'Eta.m mama,||
eso ham asmi,||
eso me attaa' ti?"|| ||

"No h'eta.m bhante."

Vi~n~naa.na.m nicca.m vaa anicca.m vaa" ti?|| ||

"Anicca.m bhante."|| ||

"Ya.m panaanicca.m dukkha.m vaa ta.m sukha.m vaa" ti?|| ||

"Dukkha.m bhante."|| ||

"Ya.m panaanicca.m dukkha.m vipari.naamadhamma.m kalla.m nu ta.m samanupassitu.m:|| ||

'Eta.m mama,||
eso ham asmi,||
eso me attaa' ti?"|| ||

"No h'eta.m bhante."

Tasmaat iha bhikkhave, ya.m ki~nci ruupa.m atiitaanaagatapaccuppanna.m||
ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa||
o.laarika.m vaa sukhuma.m vaa||
hiina.m vaa pa.niita.m vaa||
ya.m duure santike vaa||
sabba.m ruupa.m:||
'n'eta.m mama||
neso ham asmi||
na me'so attaa' ti.|| ||

Evam eta.m yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya da.t.thabba.m.|| ||

Yaa kaaci vedanaa atiitaanaagatapaccuppanna.m||
ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa||
o.laarika.m vaa sukhuma.m vaa||
hiina.m vaa pa.niita.m vaa||
ya.m duure santike vaa||
sabba.m vedana.m:||
'n'eta.m mama||
neso ham asmi||
na me'so attaa' ti.|| ||

Evam eta.m yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya da.t.thabba.m.|| ||

Yaa kaaci sa~n~naa atiitaanaagatapaccuppanna.m||
ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa||
o.laarika.m vaa sukhuma.m vaa||
hiina.m vaa pa.niita.m vaa||
ya.m duure santike vaa||
sabba.m sa~n~naa.na.m:||
'n'eta.m mama||
neso ham asmi||
na me'so attaa' ti.|| ||

Evam eta.m yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya da.t.thabba.m.|| ||

Ye keci sa.mkhaaraa atiitaanaagatapaccuppanna.m||
ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa||
o.laarika.m vaa sukhuma.m vaa||
hiina.m vaa pa.niita.m vaa||
ya.m duure santike vaa||
sabba.m sankhaaraana.m:||
'n'eta.m mama||
neso ham asmi||
na me'so attaa' ti.|| ||

Evam eta.m yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya da.t.thabba.m.|| ||

Ya.m ki~nci vi~n~naa.na.m atiitaanaagatapaccuppanna.m||
ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa||
o.laarika.m vaa sukhuma.m vaa||
hiina.m vaa pa.niita.m vaa||
ya.m duure santike vaa||
sabba.m vi~n~naa.na.m:||
'n'eta.m mama||
neso ham asmi||
na me'so attaa' ti.|| ||

Evam eta.m yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya da.t.thabba.m.

Eva.m passa.m bhikkhave, sutavaa ariyasaavako||
ruupasmim pi nibbindati||
vedanaaya pi nibbindati||
sa~n~naaya pi nibbindati||
sa.mkhaaresu pi nibbindati||
vi~n~naa.nasmim pi nibbindati.|| ||

Nibbida.m virajjati.|| ||

Viraagaa vimuccati.|| ||

Vimuttasmi.m 'vimuttami' ti||
~naa.na.m hoti:|| ||

'Khii.naa jaati,||
vusita.m brahmacariya.m,||
kata.m kara.niiya.m,||
naapara.m itthattaayaa' ti pajaanaatii" ti.|| ||

Khajjaniiya vaggo tatiyo

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement