Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Sa.myutta Nikaaya:
III. Khandha Vagga:
22: Khandha Sa.myutta
2.4. Thera Vagga

Sutta 83

Aananda Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[105]

[1][pts][than][bodh] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m aayasmaa Aanando Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Tatra kho, aayasmaa Aanando bhikkhu aamantesi:|| ||

"Aavuso bhikkhavo" ti.|| ||

"Aavuso" ti kho te bhikkhu aayasmato Aanandassa paccassosu.m.|| ||

Aayasmaa Aanando etad avoca:|| ||

"Pu.n.no naama aavuso aayasmaa Mattaani-putto amhaaka.m navakaana.m sata.m bahuupakaaro hoti.|| ||

So amhe iminaa ovaadena ovadati:|| ||

'Upaadaaya aavuso Aananda, "asmi" ti hoti, no anupaadaaya.|| ||

Ki~n ca upaadaaya "asmi" ti hoti no anupaadaaya:|| ||

Ruupa.m upaadaaya "asmi" ti hoti no anupaadaaya.|| ||

Vedanaa upaadaaya "asmi" ti hoti no anupaadaaya.|| ||

Sa~n~na.m upaadaaya "asmi" ti hoti no anupaadaaya.|| ||

Sa.mkhaare upaadaaya "asmi" ti hoti no anupaadaaya.|| ||

Vi~n~naa.na.m upaadaaya "asmi" ti hoti no anupaadaaya.|| ||

Seyyathaa pi aavuso Aananda,||
itthi vaa puriso vaa||
daharo yuvaa ma.na.danajaatiko aadaase vaa||
parisuddhe pariyodaate acche vaa||
udakapatte saka.m mukhanimitta.m paccavekkhamaano upaadaaya passeyya,||
no anupaadaaya.|| ||

Evam eva kho aavuso Aananda||
ruupa.m upaadaaya "asmii" ti hoti,||
no anupaadaaya,||
vedana.m upaadaaya "asmii" ti hoti,||
no anupaadaaya,||
sa~n~na.m upaadaaya "asmii" ti hoti,||
no anupaadaaya,||
sankhaare upaadaaya "asmii" ti hoti,||
no anupaadaaya,||
vi~n~naa.na.m upaadaaya upaadaaya "asmii" ti hoti,||
no anupaadaaya.|| ||

 


 

Ta.m ki.m ma~n~nasi aavuso Aananda?|| ||

Ruupa.m nicca.m vaa anicca.m vaati?|| ||

"Anicca.m aavuso."|| ||

Ya.m panaanicca.m dukkha.m vaa ta.m sukha.m vaati?|| ||

"Dukkha.m aavuso."|| ||

Ya.m panaanicca.m dukkha.m vipari.naamadhamma.m kalla.m nu ta.m samanupassitu.m||
"eta.m mama,||
eso ham asmi,||
eso me attaa" ti.|| ||

"No h'eta.m aavuso."|| ||

Vedanaa nicca.m vaa anicca.m vaati?|| ||

"Anicca.m aavuso."|| ||

Ya.m panaanicca.m dukkha.m vaa ta.m sukha.m vaati?|| ||

"Dukkha.m aavuso."|| ||

Ya.m panaanicca.m dukkha.m vipari.naamadhamma.m kalla.m nu ta.m samanupassitu.m||
"eta.m mama,||
eso ham asmi,||
eso me attaa" ti.|| ||

"No h'eta.m aavuso."|| ||

Sa~n~naa nicca.m vaa anicca.m vaati?|| ||

"Anicca.m aavuso."|| ||

Ya.m panaanicca.m dukkha.m vaa ta.m sukha.m vaati?|| ||

"Dukkha.m aavuso."|| ||

Ya.m panaanicca.m dukkha.m vipari.naamadhamma.m kalla.m nu ta.m samanupassitu.m||
"eta.m mama,||
eso ham asmi,||
eso me attaa" ti.|| ||

"No h'eta.m aavuso."|| ||

Sa.mkhaaraa nicca.m vaa anicca.m vaati?|| ||

"Anicca.m aavuso."|| ||

Ya.m panaanicca.m dukkha.m vaa ta.m sukha.m vaati?|| ||

"Dukkha.m aavuso."|| ||

Ya.m panaanicca.m dukkha.m vipari.naamadhamma.m kalla.m nu ta.m samanupassitu.m||
"eta.m mama,||
eso ham asmi,||
eso me attaa" ti.|| ||

"No h'eta.m aavuso."|| ||

Vi~n~naa.na.m nicca.m vaa anicca.m vaati?|| ||

"Anicca.m aavuso."|| ||

Ya.m panaanicca.m dukkha.m vaa ta.m sukha.m vaati?|| ||

"Dukkha.m aavuso."|| ||

Ya.m panaanicca.m dukkha.m vipari.naamadhamma.m kalla.m nu ta.m samanupassitu.m||
"eta.m mama,||
eso ham asmi,||
eso me attaa" ti.|| ||

"No h'eta.m aavuso."|| ||

Tasmaat iha aavuso, Aananda,||
ya.m ki~nci ruupa.m atiitaanaagatapaccuppanna.m||
ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa||
o.laarika.m vaa sukhuma.m vaa||
hiina.m vaa pa.niita.m vaa||
ya.m duure santike vaa||
sabba.m ruupa.m:||
"n'eta.m mama||
neso ham asmi||
na me'so attaa" ti.|| ||

Evam eta.m yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya da.t.thabba.m.|| ||

Yaa kaaci vedanaa atiitaanaagatapaccuppanna.m||
ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa||
o.laarika.m vaa sukhuma.m vaa||
hiina.m vaa pa.niita.m vaa||
ya.m duure santike vaa||
sabba.m vedana.m:||
"n'eta.m mama||
neso ham asmi||
na me'so attaa" ti.|| ||

Evam eta.m yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya da.t.thabba.m.|| ||

Yaa kaaci sa~n~naa atiitaanaagatapaccuppanna.m||
ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa||
o.laarika.m vaa sukhuma.m vaa||
hiina.m vaa pa.niita.m vaa||
ya.m duure santike vaa||
sabba.m sa~n~na.m:||
"n'eta.m mama||
neso ham asmi||
na me'so attaa" ti.|| ||

Evam eta.m yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya da.t.thabba.m.|| ||

Yaa kaaci sa.mkhaaraa atiitaanaagatapaccuppanna.m||
ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa||
o.laarika.m vaa sukhuma.m vaa||
hiina.m vaa pa.niita.m vaa||
ya.m duure santike vaa||
sabba.m sankhaara.m:||
"n'eta.m mama||
neso ham asmi||
na me'so attaa" ti.|| ||

Evam eta.m yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya da.t.thabba.m.|| ||

Ya.m ki~nci vi~n~naa.na.m atiitaanaagatapaccuppanna.m||
ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa||
o.laarika.m vaa sukhuma.m vaa||
hiina.m vaa pa.niita.m vaa||
ya.m duure santike vaa||
sabba.m vi~n~naa.na.m:||
"n'eta.m mama||
neso ham asmi||
na me'so attaa" ti.|| ||

Evam eta.m yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya da.t.thabba.m.|| ||

Eva.m passa.m aavuso, Aananda,||
sutavaa ariyasaavako||
ruupasmim pi nibbindati,||
vedanaaya pi nibbindati,||
sa~n~naaya pi nibbindati,||
sankhaaresu pi nibbindati,||
vi~n~naa.nasmim pi nibbidanti.|| ||

Nibbinda.m virajjati.|| ||

Viraagaa vimuccati.|| ||

Vimuttasmi.m 'vimuttami' ti||
~naa.na.m hoti:|| ||

'Khi.naa jaati,||
vusita.m buhmacariya.m,||
kata.m kara.niya.m,||
naapara.m itthattaayaa' ti pajaanaatii' ti.|| ||

Pu.n.no naama aavuso,||
aayasmaa Mantaaniputto amhaaka.m [106] navakaana.m sata.m bahuupakaaro hoti,||
so amhe iminaa ovaadena ovadati.|| ||

Ida~n ca pana me aayasmato pu.n.nassa mantaaniputtassa dhammadesana.m sutvaa dhammo abhisameto" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement