Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Sa.myutta Nikaaya:
IV. Sa.laayatana Vagga:
42: Gaamani Sa.myutta.m

Sutta 6

Pacchaabhuumaka (or Mataka) Sutta.m,

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

[1][pts][than] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Naalandaaya.m viharati Paavarikambavane [312] atha kho asibandhaka putto gaama.nii yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho asibandhakaputto gaama.nii Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Braahma.naa bhante pacchaabhumakaa kaama.n.dalukaa sevaalamaalikaa udako rohakaa aggiparicaarakaa te mata.m kaalakata.m uyyaapenti naama sa~n~naapenti naama sagga.m naama okkaamenti.|| ||

Bhagavaa pana bhante araha.m Sammaa-sambuddho pahoti tathaa kaatu.m yathaa sabbo loko kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjeyyaa" ti.|| ||

"Tena hi gaama.ni ta.myevettha pa.tipucchissaami,||
yathaa te khameyya tathaa na.m vyaakareyyaasi.|| ||

Ta.m kim ma~n~nasi gaama.nii?|| ||

Idhassa puriso paa.naatipaatii||
adinnaadaayii||
kaamesu micchaacaarii||
musaavaadii||
pisunaavaaco||
pharusaavaaco||
samphappalaapii||
abhijjhaaluu||
vyaapannacitto||
micchaadi.t.thiko,||
tam ena.m mahaajanakaayo sa'ngamma samaagamma aayaaceyya thomeyya pa~njaliko anuparisakkeyya:|| ||

'Aya.m puriso kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjatu' ti.|| ||

Ta.m kim ma~n~nasi gaama.nii?|| ||

Api nuu so puriso mahato janakaayassa aayaacanahetu vaa thomanahetu vaa pa~njalikaa anuparisakkanahetu vaa kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjeyyaa" ti?|| ||

"No h'eta.m bhante."|| ||

"Seyyathaa pi gaama.nii,||
puriso mahati.m puthusila.m gambhiire udakarahade pakkhipeyya,||
tam ena.m mahaajanakaayo sa'ngamma samaagamma aayaaceyya thomeyya pa~njaliko anuparisakkeyya:|| ||

'Ummujja bho puthusile uplava bho [313] puthusile, thalamuplava bho puthusileti.'|| ||

Ta.m kim ma~n~nasi gaama.ni?|| ||

Apinu saa puthusilaa mahato janakaayassa aayaacanahetu vaa thomanahetu vaa pa~njalikaa anuparisakkanahetu vaa ummujjeyya vaa uplaveyya vaa thala.m vaa uplaveyyaa" ti?|| ||

"No h'eta.m bhante."|| ||

"Evam eva kho gaama.nii yo so puriso paa.naatipaatii||
adinnaadaayii||
kaamesu micchaacaarii||
musaavaadii||
pisunaavaaco||
pharusaavaaco||
samphappalaapii||
abhijjhaaluu||
vyaapannacitto||
micchaadi.t.thiko,||
ki~n caapi ta.m mahaajanakaayo sa'ngamma samaagamma aayaaceyya thomeyya pa~njaliko anuparisakkeyya:|| ||

'Aya.m puriso kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjatu' ti.

Atha kho so puriso kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapajjeyya.|| ||

Ta.m kim ma~n~nasi gaama.ni?|| ||

Idhassa puriso paa.naatipaataa pa.tivirato||
adinnaadaanaa pa.tivirato||
kaamesu micchaacaaraa pa.tivirato||
musaa-vaadaa pa.tivirato||
pisunaavaacaa pa.tivirato||
pharusaa vaacaa pa.tivirato||
samphappalaapaa pa.tivirato||
anabhijjhaaluu||
avyaapannacitto||
sammaadi.t.thiko,||
tam ena.m mahaajanakaayo sa'ngamma samaagamma aayaaceyya thomeyya pa~njaliko anuparisakkeyya:|| ||

'Aya.m puriso kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapajjatu' ti.|| ||

Ta.m kim ma~n~nasi gaama.ni?|| ||

Api nu so puriso mahato janakaayassa aayaacanahetu vaa thomanahetu vaa pa~njalikaa anuparissakkanahetu vaa kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapajjeyyaa" ti?|| ||

"No h'eta.m bhante."|| ||

"Seyyathaa pi gaama.ni, puriso sappikumbha.m vaa telakumbha.m vaa gambhira.m udakarahada.m ogaahetvaa bhindeyya, tatra yaassa.|| ||

Sakkharaa vaa ka.thalaa vaa saa adhogaamii.|| ||

Assa, ya~n ca khvaassa tatra sappi.|| ||

Vaa tela.m vaa ta.m uddhagaamii [314] assa,||
tame ta.m mahaajanakaayo sa'ngamma samaagamma aayaaceyya thomeyya pa~njaliko anuparisakkeyya:|| ||

'Osiida bho sappi tela,||
sa.msiida bho sappi tela||
adhogaccha bho sappi telaa' ti.|| ||

Ta.m kim ma~n~nasi gaama.nii?|| ||

Api nu ta.m sappi tela.m mahaa janakaayassa aayaacanahetu vaa thomanahetu vaa pa~njalikaa anuparisakkanahetu vaa osiideyya vaa sa.msiideyya vaa adho vaa gaccheyya" ti?|| ||

"No h'eta.m bhante."|| ||

"Evam eva kho gaama.ni,||
yo so puriso paa.naatipaataa pa.tivirato||
adinnaadaanaa pa.tivirato||
kaamesu micchaacaaraa pa.tivirato||
musaa-vaadaa pa.tivirato||
pisunaavaacaa pa.tivirato||
pharusaa vaacaa pa.tivirato||
samphappalaapaa pa.tivirato||
anabhijjhaaluu||
avyaapannacitto||
sammaadi.t.thiko,||
ki~n caapi ta.m mahaajanakaayo sa'ngamma samaagamma aayaaceyya thomeyya pa~njaliko anuparisakkeyya:|| ||

'Aya.m puriso kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapajjatu" ti,|| ||

atha kho so puriso kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjeyayyaa" ti.|| ||

Eva.m vutte asibandhakaputto gaama.nii Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Abhikkanta.m bhante,||
abhikkanta.m bhante,||
seyyathaa pi bhante nikkujjita.m vaa ukkujjeyya,||
pa.ticchanna.m vaa vivareyya||
muu.lahassa vaa magga.m aacikkheyya,||
andhakaare vaa telapajjota.m dhaareyya||
'cakkhumanto ruupaani dakkhinti' ti.|| ||

Evam eva.m Bhagavataa aneka-pariyaayena dhammo pakaasito.|| ||

Esaaha.m bhante Bhagavanta.m sara.na.m gacchaami||
dhamma~n ca||
bhikkhu-sa'ngha~n ca,||
upaasaka.m ma.m Bhagavaa dhaaretu ajjatagge paa.nupeta.m sara.na.m gatanti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement