Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Sa'nyutta Nikaaya,
V: MahaaVagga
47. Satipa.t.thana Sa'nyutta
2. Naalandaavaggo

Sutta 12

Naalandaa Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

[1][pts][bodh] Evam me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Naalandaaya.m viharati Paavaarikambavane.|| ||

Atha kho aayasmaa Saariputto yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Saariputto Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Eva.m pasanno'ha.m bhante, Bhagavati:|| ||

Na caahu||
na ca bhavissati,||
na c'etarahi vijjati,||
a~n~no sama.no vaa braahma.no vaa||
Bhagavataa bhiyyo'bhi~n~nataro||
yad ida.m sambodhiyan" ti.|| ||

"U.laaraa kho tyaaya.m Saariputta,||
aasabhii vaacaa bhaasitaa,||
eka.mso gahito,||
siihanaado nadito:|| ||

'Eva.m pasanno'ha.m bhante, Bhagavati:|| ||

Na caahu||
na ca bhavissati,||
na c'etarahi vijjati,||
a~n~no sama.no vaa braahma.no vaa||
Bhagavataa bhiyyo'bhi~n~nataro||
yad ida.m sambodhiyan' ti.|| ||

Kin nu te Saariputta,||
ye te ahesu.m atiitam addhaana.m arahanto sammaasambuddhaa,||
sabbe te Bhagavanto||
cetasaa ceto paricca viditaa:|| ||

Eva.m siilaa te Bhagavanto ahesu.m iti vaa,||
eva.m dhammaa te Bhagavanto ahesu.m iti vaa,||
eva.m pa~n~naa te Bhagavanto ahesu.m iti vaa,||
eva.m vihaarino te Bhagavanto ahesu.m iti vaa,||
eva.m vimuttaa te Bhagavanto ahesu.m iti vaa" ti?|| ||

[160] "No h'eta.m bhante."|| ||

Kim pana te Saariputta,||
ye te bhavissanti anaagatam addhaana.m arahanto sammaasambuddhaa,||
sabbe te Bhagavanto||
cetasaa ceto paricca viditaa:|| ||

Eva.m siilaa te Bhagavanto bhavissanti iti vaa,||
eva.m dhammaa te Bhagavanto bhavissanti iti vaa,||
eva.m pa~n~naa te Bhagavanto bhavissanti iti vaa,||
eva.m vihaarino te Bhagavanto, bhavissanti iti vaa,||
eva.m vimuttaa te Bhagavanto bhavissanti iti vaa" ti?|| ||

"No h'eta.m bhante"|| ||

"Ki.m pana te Saariputta, etarahi araha.m sammaasambuddho||
cetasaa ceto paricca vidito:|| ||

Eva.m siilo Bhagavaa iti vaa,||
eva.m dhammo Bhagavaa iti vaa,||
eva.m pa~n~no Bhagavaa iti vaa,||
eva.m vihaarii Bhagavaa iti vaa,||
eva.m vimutto Bhagavaa iti vaa" ti?|| ||

"No h'eta.m bhante."|| ||

"Ettha ca te Saariputta, atiitaanaagatapaccupannesu arahantesu sammaasambuddhesu ceto-pariya~naa.na.m n'atthi.|| ||

Atha ki~n carahi tayaa Saariputta,||
u.laaraa aasabhii vaacaa bhaasitaa||
eka.mso gahito,||
siihanaado nadito:|| ||

"Eva.m pasanno'ha.m bhante, Bhagavati:|| ||

Na caahu||
na ca bhavissati,||
na c'etarahi vijjati,||
a~n~no sama.no vaa braahma.no vaa||
Bhagavataa bhiyyo'bhi~n~nataro||
yad ida.m sambodhiyan" ti.|| ||

"Na kho me bhante, atiitaanaagatapaccuppannesu arahantesu sammaasambuddhesu ceto-pariya~naa.na.m atthi.|| ||

Api ca dhammanvayo vidito.|| ||

Syethaa pi, bhante, ra~n~no paccantima.m nagara.m da.lhuddaapa.m da.lhapaakaaratora.na.m ekadvaara.m.|| ||

Tatr'assa dovaariko pa.n.dito vyatto medhaavii a~n~naataana.m nivaaretaa,||
~naataana.m pavesetaa,||
so tassa nagarassa samantaa anupariyaaya patha.m anukkamamaano na passeyya paakaarasandhi.m vaa paakaaravivara.m vaa antamaso bi.laalanissakkhanamattam pi.|| ||

Tassa evam assa.|| ||

'Ye kho keci olaarikaa paa.naa ima.m nagara.m pavisanti vaa nikkhamanti vaa sabbe te iminaa va dvaarena pavisanti vaa nikkhamanti vaa' ti.|| ||

Evam eva kho me bhante, dhammanvayo vidito:|| ||

'Ye pi te bhante ahesu.m atiitam addhaana.m arahanto sammaasambuddhaa||
sabbe te Bhagavanto pa~nca niivara.ne pahaaya||
cetaso upakkilese pa~n~naaya||
dubbaliikara.ne catusu satipa.t.thaanesu suupa.t.thitacittaa||
sattabojjha'nge [161] yathaa-bhuuta.m bhaavetvaa||
anuttara.m sammaasambodhi.m abhisambujjhi.msu.|| ||

Ye pi te bhante bhavissanti anaagatam addhaana.m arahanto sammaasambuddhaa||
sabbe te Bhagavanto pa~ncaniivara.ne pahaaya||
cetaso upakkilese pa~n~naaya||
dubbaliikara.ne catusu satipa.t.thaanesu suupa.t.thitacittaa||
sattabojjha'nge yathaa-bhuuta.m bhaavetvaa||
anuttara.m sammaasambodhi.m abhisambujjhissanti.|| ||

Bhagavaa pi bhante, etarahi araha.m sammaasambuddho pa~ncaniivara.ne pahaaya||
cetaso upakkilese pa~n~naaya||
dubbaliikara.ne catusu satipa.t.thaanesu suupa.t.thitacitto||
sattabojjha'nge yathaa-bhuuta.m bhaavetvaa||
anuttara.m sammaasambodhi.m abhisambuddho" ti.|| ||

"Saadhu saadhu Saariputta, tasmaa ti ha tva.m Saariputta,||
ima.m dhamma-pariyaaya.m abhikkha.na.m bhaaseyyaasi,||
bhikkhuuna.m bhikkhuniina.m upaasakaana.m upaasikaana.m.|| ||

Yesam pi hi Saariputta, moghapurisaana.m bhavissati Tathaagate ka'nkhaa vaa vimati vaa tesam pima.m dhamma-pariyaaya.m sutvaa yaa Tathaagate ka'nkhaa vaa vimati vaa saa pahiiyissatii" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement