Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Sa'nyutta Nikaaya,
V: MahaaVagga
47. Satipa.t.thana Sa'nyutta
2. Naalandaavaggo

Sutta 13

Cunda Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

[1][pts][bodh][than][nypo] Evam me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati||
Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Tena kho pana samayena aayasmaa Saariputto Magadhesu viharati Naalagaamake.|| ||

Aabaadhiko dukkhito baa.lhagilaano.|| ||

Cundo ca sama.nuddeso aayasmato Saariputtassa upa.t.thaako hoti.|| ||

Atha kho aayasmaa Saariputto tena aabaadhena parinibbaayi.|| ||

Atha kho Cundo sama.nuddeso aayasmato Saariputtassa pattaciivara.m aadaaya yena Saavatthi Jetavana.m Anaathapi.n.dikassa aaraamo yen'aayasmaa Aanando ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa aayasmanta.m Aananda.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho Cundo sama.nuddeso [162] aayasmanta.m Aananda.m etad avoca:|| ||

"Aayasmaa bhante, Saariputto parinibbuto.|| ||

Idam assa pattaciivaran" ti.|| ||

Atthi kho ida.m aavuso kathaapaabhata.m Bhagavanta.m dassanaaya.|| ||

Aayaam aavuso Cunda, yena Bhagavaa ten'upasa'nkamissaama.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavato etam attha.m aarocessaamaati.|| ||

"Eva.m bhante" ti kho Cundo sama.nuddeso aayasmato Aanandassa paccassosi.|| ||

Atha kho aayasmaa ca Aanando Cundo ca sama.nuddoso yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Aanando Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Aya.m bhante, Cundo sama.nuddeso evam aaha.|| ||

'Aayasmaa bhante, Saariputto parinibbuto.|| ||

Idamassa pattaciivaran' ti.|| ||

Api ca me bhante, madhurakajaato viya kaayo.|| ||

Disaa pi me na pakkhaayanti.|| ||

Dhammaa pi me na pa.tibhanti.|| ||

'Aayasmaa Saariputto parinibbuto' ti sutvaa" ti.|| ||

"Kin nu te Aananda, Saariputto||
siilakkhandha.m vaa aadaaya parinibbuto,||
samaadhikkhandha.m vaa aadaaya parinibbuto,||
pa~n~naakkhandha.m vaa aadaaya parinibbuto,||
vimuttikkhandha.m vaa aadaaya parinibbuto,||
vimutti-~naa.na-dassanakkhandha.m vaa aadaaya parinibbuto" ti?|| ||

"Na ca kho me tam bhante Aayasmaa Saariputto||
siilakkhandha.m vaa aadaaya parinibbuto,||
samaadhikkhandha.m vaa aadaaya parinibbuto,||
pa~n~naakkhandha.m vaa aadaaya parinibbuto,||
vimuttikkhandha.m vaa aadaaya parinibbuto,||
vimutti-~naa.na-dassanakkhandha.m vaa aadaaya parinibbuto.|| ||

Api ca me bhante, aayasmaa Saariputto ovaadako ahosi,||
vi~n~napako sandassako||
samaadapako||
samuttejako||
sampaha.msako||
akilaasu dhamma-desanaaya,||
anuggaahako sabrahmacaariina.m.|| ||

Ta.m maya.m aayasmato Saariputtassa dhammoja.m||
dhammabhoga.m||
dhammaanuggaha.m anussaraamaa" ti.|| ||

"Nanu ta.m Aananda, mayaa pa.tigacc'eva akkhaata.m:|| ||

'Sabbehi piyehi||
manaapehi||
naanaabhaavo||
vinaabhaavo||
a~n~nathaa- [163] bhaavo,||
ta.m kut'ettha Aananda, labbhaa.|| ||

Ya.m ta.m jaata.m||
bhuuta.m||
sa'nkhata.m||
palokadhamma.m||
ta.m vata maa palujjiiti,||
n'eta.m .thaana.m vijjti.|| ||

Seyyathaa pi Aananda, mahato rukkhassa ti.t.thato saaravato||
yo mahantataro khandho so palujjeyya.|| ||

Evam eva kho Aananda, mahato bhikkhu-sa'nghassa ti.t.thato saaravato Saariputto parinibbuto,||
ta.m kut'ettha Aananda, labbhaa||
ya.m ta.m jaata.m||
bhuuta.m||
sa'nkhata.m||
palokadhamma.m||
ta.m vata maa palujjiiti,||
n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

Tasmaa ti h'Aananda, atta-diipaa viharatha,||
atta-sara.naa||
ana~n~na-sara.naa||
dhamma-diipaa||
dhamma-sara.naa||
ana~n~na-sara.naa.|| ||

Katha~n c'Aananda, bhikkhu atta-diipo viharati atta-sara.no ana~n~na-sara.no||
Dhamma-diipo dhamma-sara.no ana~n~na-sara.naa?|| ||

Idh'Aananda, bhikkhu kaaye kaayaanupassii viharati,||
aataapii||
sampajaano||
satimaa||
vineyya loke abhijjhaa-domanassa.m.|| ||

Vedanaasu vedanaanupassii viharati,||
aataapii||
sampajaano||
satimaa||
vineyya loke abhijjhaa-domanassa.m.|| ||

Citte cittaanupassii viharati,||
aataapii||
sampajaano||
satimaa||
vineyya loke abhijjhaadomanassa.m.|| ||

Dhammesu dhammaanupassii viharati,||
aataapii||
sampajaano||
satimaa||
vineyya loke abhijjhaa-domanassa.m.|| ||

Eva.m kho Aananda, bhikkhu atta-diipo viharati||
atta-sara.no||
ana~n~na-sara.no||
dhamma-diipo||
dhamma-sara.no||
ana~n~na-sara.no.|| ||

Ye hi keci Aananda, etarahi vaa mam'accaye vaa atta-diipaa viharissantii||
atta-sara.naa||
ana~n~na-sara.naa||
dhamma-diipaa||
dhamma-sara.naa||
ana~n~na-sara.naa.|| ||

Tama-t-agge p'ete Aananda, bhikkhu bhavissanti||
ye keci sikkhaakaamaa" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement