Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Sa'nyutta Nikaaya,
V: MahaaVagga
47. Satipa.t.thana Sa'nyutta
2. Naalandaavaggo

Sutta 15

Baahiya (or Baahika) Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

[1][pts][bodh] Evam me suta.m:|| ||

Eka.m samayam Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapindikassa aaraame.|| ||

Atha kho aayasmaa Baahiyo yena Bhagavaa ten'upasa'nkami|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanata.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Baahiyo Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Saadhu me bhante Bhagavaa sa'nkhittena dhamma.m desetu.|| ||

Yam aha.m Bhagavato dhamma.m sutvaa||
eko||
vuupaka.t.tho||
appamatto||
aataapii||
pahitatto vihareyyan" ti.|| ||

"Tasmaat iha tva.m Baahiya,||
aadimeva visodhehi kusalesu dhammesu.|| ||

Kocaadi kusalaana.m dhammaana.m?|| ||

Siila~n ca suvisuddha.m,||
di.t.thi ca ujukaa.|| ||

Yato kho te Baahiya, siila~n ca suvisuddha.m bhavissati,||
di.t.thi ca ujukaa.|| ||

Tato tva.m Baahiya, siila.m nissaaya||
siile pati.t.thaaya||
cattaaro satipa.t.thaane bhaaveyyaasi.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

Idha Baahiya, bhikkhu kaaye kaayaanupassii viharati||
aataapii||
sampajaano||
satimaa||
vineyya loke abhijjhaadomanassa.m.|| ||

Vedanaasu vedanaanupassii viharati.|| ||

Aataapii||
sampajaano||
satimaa||
vineyya loke abhijjhaadomanassa.m.|| ||

Citte cittaanupassii viharati||
aataapii||
sampajaano||
satimaa||
vineyya loke abhijjhaadomanassa.m.|| ||

Dhammesu dhammaanupassii viharati||
aataapii||
sampajaano||
satimaa||
vineyya loke abhijjhaadomanassa.m.|| ||

Yato kho tva.m Baahiya, siila.m nissaaya||
siile pati.t.thaaya||
ime cattaaro satipa.t.thaane||
eva.m bhaavessasi||
tato tuyha.m baahiya,||
yaa ratti vaa divaso vaa||
aagamissati vuddhi yeva paa.tika'nkhaa kusalesu dhammesu,||
no parihaanii" ti.|| ||

[166] Atha kho aayasmaa Baahiyo Bhagavato bhaasita.m abhinanditvaa anumoditvaa u.t.thaay aasanaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa padakkhi.na.m katvaa pakkaami.|| ||

Atha kho aayasmaa Baahiyo eko vuupaka.t.tho appamatto aataapii pahitatto viharanto na cirass'eva yass'atthaaya kuputtaa samma'd'eva agaarasmaa anagaariya.m pabbajanti,||
tad anuttara.m brahmacariya-pariyosaana.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchi-katvaa upasampajja vihaasi.|| ||

'Khii.naa jaati,||
vusita.m brahmacariya.m,||
kata.m kara.niiya.m,||
naapara.m itthattaayaa' ti abbha~n~naasi.|| ||

A~n~nataro ca panaayasmaa Baahiyo arahata.m ahosii.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement