Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Sa'nyutta Nikaaya,
V: Mahaa Vagga
52. Anuruddha Sa'nyutta
I. Rahogata Vagga

Sutta 8

Sala.laagaara Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

[1][pts] Evam me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m aayasmaa Anuruddho Saavatthiya.m viharati sala.laagaare.|| ||

2. Tatra kho aayasmaa Anuruddho bhikkhuu amantesi:|| ||

'Aavuso bhikkhavo' ti.|| ||

Aavuso ti kho te bhikkhuu aayasmato Anuruddhassa paccassosu.m.|| ||

Aayasmaa Anuruddho etad avoca:

3. Seyyathaa pi aavuso, Ga'ngaa nadii paaciinaninnaa paaciinapo.naa paaciinapabbhaaraa.|| ||

Atha mahaajanakaayo aagaccheyya kuddaa pi.taka.m aadaaya "maya.m ima.m Ga'ngaa nadi.m||
pacchaaninna.m karissaama||
pacchaapo.na.m||
pacchaapabbhaaran" ti.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nathaavuso?|| ||

Api nu so mahaajanakaayo Ga'ngaa nadi.m||
pacchaaninna.m kareyya||
pacchaapo.na.m||
pacchaapabbhaaran' ti?|| ||

'No h'eta.m aavuso.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Ga'ngaa aavuso nadii paaciinaninnaa paaciinapo.naa paaciinapabbhaaraa||
saa na sukaraa||
pacchaaninna.m kaatu.m||
pacchaapo.na.m||
pacchaapabbhaara.m.|| ||

Yaavad eva ca pana so mahaajanakaayo kilamathassa vighaatassa bhaagii assaa' ti.|| ||

4. Evam eva kho aavuso, bhikkhu.m cattaaro satipa.t.thaane bhaaventa.m cattaaro satipa.t.thaane bahuliikaronta.m||
raajaano vaa||
raajamahaamatto vaa||
mittaa vaa||
amaccaa vaa||
~naatisaalohitaa [301] vaa||
bhogehi abhiha.t.thu.m pavaareyyu.m:|| ||

"Eh'ambho purisa,||
ki.m te ime kaasaavaa anudahanti?|| ||

Ki.m mu.n.do kapaalam anusa~ncarasi?|| ||

Ehi hiinaay'aavattitvaa bhoge bhu~njassu pu~n~naani ca karohii" ti.|| ||

So vata aavuso bhikkhu cattaaro satipa.t.thaane bhaavento cattaaro satipa.t.thaane bahuliikaronto sikkha.m paccakkhaaya hiinaay'aavattissatii ti,||
n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Ya.m hi ta.m aavuso citta.m diigha-ratta.m||
vivekaninna.m||
vivekapo.na.m||
vivekapabbhaara.m.|| ||

Ta.m tathaa hiinaay'aavattissatii" ti||
n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

Katha~n c'aavuso, bhikkhu cattaaro satipa.t.thaane bhaaveti cattaaro satipa.t.thaane bahuliikaroti?|| ||

Idh'aavuso, bhikkhu kaaye kaayaanupassii viharati||
aataapii sampajaano satimaa vineyya loke abhijjhaadomanassa.m.|| ||

Vedanaasu vedanaanupassii viharati||
aataapii sampajaano satimaa vineyya loke abhijjhaadomanassa.m.|| ||

Citte cittaanupassii viharati||
aataapii sampajaano satimaa vineyya loke abhijjhaadomanassa.m.|| ||

Dhammesu dhammaanupassii viharati||
aataapii sampajaano satimaa vineyya loke abhijjhaadomanassa.m.|| ||

Eva.m kho aavuso, bhikkhu cattaaro satipa.t.thaane bhaaveti,||
cattaaro satipa.t.thaane bahuliikarotii' ti.

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement