Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya:
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Mulapannasa
3. Sabba Vagga

Sutta 24

Pathama Pahana Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[15]

[1][pts][than][olds][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhave" ti.|| ||

Sabbappahanaya vo bhikkhave dhammam desissami:||
tam sunatha.|| ||

Katamo ca bhikkhave sabbappahanaya dhammo?|| ||

Cakkhum bhikkhave pahatabbam,||
rupa pahatabba,||
cakkhu-vinnanam pahatabbam,||
cakkhu-samphasso pahatabbo.|| ||

[16] Yam pidam cakkhu-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va,||
tam pi pahatabbam.|| ||

Sotam bhikkhave pahatabbam,||
sadda pahatabba,||
sota-vinnanam pahatabbam,||
sota-samphasso pahatabbo.|| ||

Yam pidam sota-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va,||
tam pi pahatabbam.|| ||

Ghanam bhikkhave pahatabbam,||
ghandha pahatabba,||
ghana-vinnanam pahatabbam,||
ghana-samphasso pahatabbo.|| ||

Yam pidam ghana-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va,||
tam pi pahatabbam.|| ||

Jivha pahatabba,||
rasa pahatabba,||
jivha-vinnanam pahatabbam,||
jivha-samphasso pahatabbo.|| ||

Yam pidam jivha-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va,||
tam pi pahatabbam.|| ||

Kaya bhikkhave pahatabbam,||
photthabba pahatabba,||
kaya-vinnanam pahatabbam,||
kaya-samphasso pahatabbo.|| ||

Yam pidam kaya-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va,||
tam pi pahatabbam.|| ||

Mano pahatabbo,||
dhamma pahatabba,||
mano-vinnanam pahatabbam,||
mano-samphasso pahatabbo.|| ||

Yam pidam mano-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va||
tam pi pahatabbam.|| ||

Ayam kho bhikkhave sabbappahanaya Dhammo ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement