Majjhima Nikaya


[Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]


 

 


 

Palmleaf image

Majjhima Nikaya
Sutta 23

Vammikasutta

Liknelsen om myrstacken

Svensk översättning Kerstin Jönhagen.
Från engelsk översättning från pali av Sister Upalavanna från

 


 

[1][pts][mnl][olds] Detta har sagts mig.

En gång vistades Den Välsignade i Anāthapiṇḍikas tempel i Jetaskogen i Sāvatthi. Vid denna tid levde Vördade Kumarakassapa i Mörka skogen. När natten började avta lyste en speciell deva upp hela Mörka skogen och närmade sig Vördade Kumarakassapa, ställde sig vid hans sida och sade:

[2][pts][mnl][olds] – Bhikkhu, denna myrstack ryker på natten och brinner på dagen.

Brahminen sade:

– Du Vise, tag ett verktyg och gräv.

När han grävde med verktyget såg han ett hinder - en spärr.

– Vördnadsvärde, ett hinder ett hinder - en spärr.

Brahminen sade:

– Tag bort hindret, du Vise och gräv med verktyget.

När han grävde med verktyget såg han en uppsvälld, död kropp.

– Vördnadsvärde, en uppsvälld, död kropp.

Brahminen sade:

– Du Vise, tag bort den uppsvällda, döda kroppen och gräv med verktyget.

När han grävde med verktyget såg han en förgrenad stig.

– Vördnadsvärde, en förgrenad stig.

Brahminen sade:

– Tag bort den förgrenade stigen och gräv med verktyget.

– Vördnadsvärde, ett skrin.

Brahminen sade:

– Tag bort skrinet och gräv med verktyget.

När han grävde med verktyget såg han en sköldpadda.

– Vördnadsvärde, en sköldpadda.

Brahminen sade:

– Tag bort sköldpaddan och gräv med verktyget

När han grävde med verktyget såg han ett slakthus.

– Vördnadsvärde, ett slakthus.

Brahminen sade:

– Du vise, tag bort slakthuset och gräv med verktyget

När han grävde med verktyget såg han en muskelsena.

– Vördnadsvärde, en muskelsena.

Brahminen sade: Tag bort muskelsenan och gräv med verktyget.

När han grävde med verktyget såg han en orm.

– Vördnadsvärde, en orm.

Brahminen sade:

– Du vise, Sluta att skada ormen, vörda ormen.

[3][pts][mnl][olds] – Bhikkhu gå till Den Välsignade och ställ denna fråga och bär så som han förklarar den i sinnet. I denna värld av gudar och människor med maras, brahmas och församlingen med eremiter och brahminer kan jag inte se någon som skulle kunna svara på denna fråga och övertyga sinnet utom denne Den Vördnadsvärde, anhängare till denne Den Vördnadsvärde eller någon som hört det.

När han sagt detta försvann devan därifrån.

[4][pts][mnl][olds] Vördade Kumarakassapa närmade sig vid slutet av denna natt den Välsignade, hälsade vördnadsfullt och satte sig vid sidan. När han satt där sade Vördade Kumarakassapa detta till Den Välsignade:

– Vördade Herre, förra natten lyste en speciell deva upp hela Mörka skogen och närmade sig mig, ställde sig vid min sida och sade:

– Bhikkhu, denna myrstack ryker på natten och brinner på dagen

Brahminen sade:

– Du Vise, tag ett verktyg och gräv.

När han grävde med verktyget såg han ett hinder - en spärr:

– Vördnadsvärde, ett hinder - en spärr.

Brahminen sade:

– Tag bort hindret, du Vise och gräv med verktyget.

När han grävde med verktyget såg han en uppsvälld, död kropp.

– Vördnadsvärde, en uppsvälld, död kropp.

Brahminen sade:

– Du Vise, tag bort den uppsvällda, döda kroppen och gräv med verktyget.

När han grävde med verktyget såg han en förgrenad stig.

– Vördnadsvärde, en förgrenad stig.

Brahminen sade:

– Tag bort den förgrenade stigen och gräv med verktyget.

– Vördnadsvärde, ett skrin.

Brahminen sade:

– Tag bort skrinet och gräv med verktyget.

När han grävde med verktyget såg han en sköldpadda.

– Vördnadsvärde, en sköldpadda.

Brahminen sade:

– Tag bort sköldpaddan och gräv med verktyget

När han grävde med verktyget såg han ett slakthus.

– Vördnadsvärde, ett slakthus.

Brahminen sade:

– Du vise, tag bort slakthuset och gräv med verktyget

När han grävde med verktyget såg han en muskelsena.

– Vördnadsvärde, en muskelsena.

Brahminen sade: Tag bort muskelsenan och gräv med verktyget.

När han grävde med verktyget såg han en orm.

– Vördnadsvärde, en orm.

Brahminen sade:

– Du vise, Sluta att skada ormen, vörda ormen.

– Bhikkhu gå till Den Välsignade och ställ denna fråga och bär så som han förklarar den i sinnet. I denna värld av gudar och människor med maras, brahmas och församlingen av eremiter och brahminer kan jag inte se någon som skulle kunna svara på denna fråga och övertyga sinnet utom denne Den Vördnadsvärde, anhängare till denne Den Vördnadsvärde eller någon som hört det.

När han sagt detta försvann devan därifrån.

[5][pts][mnl][olds] Vördade Herre, vad är en myrstack, vad betyder det att den ryker på natten? Vad betyder det att den brinner på dagen? Vem är brahminen och vem är Den Vise, vad är ett verktyg, vad betyder det att gräva, vad är ett hinder - en spärr, vad är en uppsvälld, död kropp, vad är en förgrenad stig, vad är ett skrin, vad är en sköldpadda, vad är ett slakthus, vad är en muskelsena och vem är ormen?

[6][pts][mnl][olds] Bhikkhu, myrstack är lika med denna kropp av fyra element som fötts till liv av moder och fader, närd av ris och bröd och underställd förgänglighet, en kort kontakt, nedbrytning och förstörelse. Vilken gärning som än gjorts under dagen, som föregåtts av det planlöst tänkta på natten, det är att ryka under natten. Vad som tänkts och planlöst tänkts under natten, som blir till handling genom kropp, ord och sinne under dagen, det är att brinna under dagen. Brahmin är lika med Den Vördnadsvärde, upphöjde och rätt upplyste. Den Vise är lika med den som tränar - mediterar. Verktyget är lika med den ädles visdom.

Att gräva är lika med uppväckt strävan. Hinder- spärr är lika med okunnighet. Att ta bort hinder - spärr är att skingra okunnighet. Det är att Den Vise tar ett verktyg och gräver. Bhikkhu, en uppsvälld, död kropp är lika med ilska och rastlöshet. Att ta verktyget och gräva och ta bort den uppsvällda, döda kroppen är att ta bort ilska och rastlöshet. En förgrenad stig är lika med skepsis. Att ta verktyget och gräva och ta bort den förgrenade stigen är betydelsen mening. Skrinet är lika med de fem hindren: sensuella begär, hat, slöhet och lättja, rastlöshet och oro, och skepsis. Den Vise tar ett verktyg och tar bort skrinet. Det är att skingra de fem hindren, det är betydelsen. Sköldpaddan är lika med de fem grupperna av existens och fastklamrande som är materia, känslor, varseblivning, gestaltning och medvetandegruppen. Att ta bort sköldpaddan är att ge upp de fem grupperna av existens och fastklamrande. Den Vise tar ett verktyg, gräver och tar bort sköldpaddan. Det är betydelsen. Slakthuset är lika med de fem banden av sensuella njutningar. Det är angenäma, trevliga gestaltningar som väcker böjelse på grund av synmedvetande. Angenäma, trevliga gestaltningar som väcker böjelse på grund av ljudmedvetande. Angenäma, trevliga gestaltningar som väcker böjelse på grund av smakmedvetande. Angenäma, trevliga gestaltningar som väcker böjelse på grund av kroppsmedvetande. Att ta bort slakthuset är att skingra de fem banden av sensuella begär. Den Vise tar verktyget, gräver och tar bort slakthuset, det är betydelsen. En muskelsena är lika med egenintresse och girighet. Den Vise tar verktyget och gräver, det är betydelsen. Ormen är lika med den bhikkhu som vill förgöra. Vänta! Skada inte ormen, vörda ormen, det är betydelsen.

 

Den Välsignade sade detta och Vördade Kumarakassapa gladdes åt dessa ord av den Välsignade.

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement