Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

A'nguttara-Nikaaya
III. Tikanipaata
VIII. Aananda Vagga

Sutta 80

Cuu.lanikaa Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

 


[226]

[1][pts] Eva.m me suta.m.|| ||

Eka.m samaya.m aayasmaa Aananda Vesaaliya.m viharati||
Mahaavane Kuumaagaarasaalaaya.m|| ||

Atha kho aayasmaa Aananda yena Bhagavaa ten'upasa.mkami|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi|| ||

Eka-m-anta.m [227] nisinno kho aayasmaa Aananda Bhagavanta.m etadaveca|| ||

Sammukhaa me ta.m bhante Bhagavato suta.m,||
sammukhaa pa.tiggahiita.m: "Bhagavato Aananda sikhi'ssa abhibhu naama saavako brahmaloke .thito sahassiiloka-dhaatu.m sarena vi~n~naapesii" ti.| ||

Bhagavaa pana bhante araha.m Sammaa-sambuddho kiivataka.m pahoti sarena vi~n~naapetunti.|| ||

Saavako so Aananda,||
appameyyaa Tathaagataati.|| ||

Dutiyam pi kho aayasmaa Aananda Bhagavanta.m etad avoca: sammukhaa me ta.m bhante Bhagavato suta.m,||
sammukhaa pa.tiggahiita.m: "Bhagavato Aananda sikhi'ssa abhibhu naama saavako brahmaloke .thito sahassiiloka-dhaatu.m sarena vi~n~naapesii" ti.| ||

Bhagavaa pana bhante araha.m Sammaa-sambuddho kiivataka.m pahoti sarena vi~n~naapetunti.|| ||

Saavako so Aananda,||
appameyyaa Tathaagataati.|| ||

Tatiyam pi kho aayasmaa Aananda Bhagavanta.m etad avoca: sammukhaa veta.m bhante Bhagavato suta.m,||
sammukhaa pa.tiggahiita.m: "Bhagavato Aananda,||
sikhi'ssa abhibhuu naama saavako brahmaloke .thito sahassiiloka-dhaatu.m sarena vi~n~naapesii" ti.| ||

Bhagavaa pana bhante araha.m Sammaa-sambuddho kivataka.m pahoti sarena vi~n~naapetunti.|| ||

Sutaa te Aananda sahassii cuulanikaa loka-dhaatuti:|| ||

Etassa Bhagavaa kaalo etassa sugata kaalo ya.m Bhagavaa bhaaseyya,||
Bhagavato sutvaa bhikkhuudhaaressantii ti.|| ||

Tena hAananda su.naahi,||
saadhuka.m manasikaroti,||
bhaasissaamiti|| ||

Eva.m bhoti kho tika.n.no braahma.no Bhagavato paccassosi|| ||

Bhagavaa etad avoca: yaavataa Aananda candimasuriyaa pariharanti,||
disaa bhanti virocanaa,||
taava sahassadhaa loko|| ||

Tasmi.m sahassadhaa loke sahassa.m candaana.m,||
sahassa.m suriyaana.m,||
sahassa.m sinerupabbataraajaana.m,||
sahassa.m Jambudiipaana.m,||
sahassa.m aparagoyaanaana.m,||
sahassa.m uttaraKuruuna.m,||
sahassa.m pubbavidehaana.m,||
cattaari mahaasamuddasahassaani,||
cattaari mahaaraajasahassaani,||
sahassa.m caatummahaaraajikaana.m,||
sahassa.m Taavati.msaana.m,||
[228] sahassa.m yaamaana.m,||
sahassa.m tusitaana.m,||
sahassa.m nimmaa.naratiina.m,||
sahassa.m paranimmitavasavattina.m,||
sahassa.m brahmalokaana.m|| ||

Aya.m vuccatAananda sahassii cuulanikaa loka-dhaatu.|| ||

Yaavataa Aananda sahassii cuulanikaa loka-dhaatu,||
taava sahassadhaa loko|| ||

Aya.m vuccataavanda dvisahassii majjhimikaa loka-dhaatu.|| ||

Yaavataa Aananda dvisahassii majjhimikaa loka-dhaatu,||
taava sahassadhaa loko|| ||

Aya.m vuccataavanda tisahassii mahaasahassii loka-dhaatu.|| ||

Aaka'nkhamaano Aananda Tathaagato tisahassiimahaasahassii loka-dhaatu.m sarena vi~n~naapeyya,||
yaavataa pana aaka'nkheyyaati.|| ||

Yathaa kathampana bhante Bhagavaa tisahassiimahaasahassiiloka-dhaatu.m sarena vi~n~naapeyya,||
yaavataa pana aaka'nkheyyaati?|| ||

Idh'Aananda Tathaagato tisahassiimahaasahassiiloka-dhaatu.m obhaasena ereyya|| ||

Yadaa te sattaa ta.m aaloka.m sa~njaaneyyu.m,||
atha Tathaagato ghosa.m kareyya,||
saddamanussaaveyya|| ||

Eva.m kho Aananda Tathaagato tisahassiimahaasahassiiloka-dhaatu.m sarena vi~n~naapeyya,||
yaavataa panaaaka'nkheyyaati.|| ||

Eva.m vutto aayasmaa Aananda Bhagavanta.m etad avoca: laabhaa vata me,||
suladdha.m vata me yassa me satthaa eva.m mahiddhiko eva.m mahaanubhaavoti.|| ||

Eva.m vutte aayasmaa Udaayii aayasmanta.m Aananda.m etad avoca: ki.m tumhettha aavusoAananda yadi te satthaa eva.m mahiddhiko eva.m mahaanubhaavoti?|| ||

Eva.m vutte Bhagavaa aayasmanta.m udaayi.m etad avoca: maa heva.m adaayi,||
maa heva.m udaayi|| ||

Save udaayi Aananda aviitaraago kaala.m kareyya,||
tena cittappasaadena sattakkhattu.m devesu devarajja.m kareyya,||
sattakkhattu.m imasmi~n~neva Jambudiipe mahaarajja.mkareyya|| ||

Api udaayi aanande di.t.the va dhamme parinibbaayissatii ti.|| ||

Aanandavaggo tatiyo.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement