Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

A'nguttaranikaayo
Catukkanipaato
XX: Mahaa Vagga

Sutta 196

Saa.laha Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Rev. Richard Morris, M.A., LL.D.

 


[200]

[1][pts] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Vesaaliya.m viharati Mahaavane Kuu.taagaarasaalaaya.m.|| ||

Atha kho saa.lho ca Licchavi Abhayo ca Licchavi yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho Saa.lho Licchavi Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Santi bhante eke sama.na-braahma.naa dvayena oghassa nitthara.na.m pa~n~naapenti siila-visuddhi-hetu ca tapo-jigucchaa-hetu ca.|| ||

Idha bhante Bhagavaa kimaahaa ti?|| ||

2. Siila-visuddhi.m kho aha.m Saa.lhaa a~n~natara.m saama~n~na'ngan ti vadaami.|| ||

Ye te Saa.lhaa sama.na-braahma.naa tapo-jigucchaavaadaa tapo-jigucchaasaaraa tapo-jigucchaa-alliinaa viharanti,||
abhabbaa te oghassa nitthara.naaya.|| ||

Ye pi te Saa.lhaa sama.na-braahma.naa aparisuddha-kaaya-samaacaaraa aparisuddha-vacii-samaacaaraa aparisuddha-mano-samaacaaraa aparisuddhaajiivaa,||
abhabbaa te ~naa.na-dassanaaya anuttaraaya sambodhaaya.|| ||

3. Seyyathaa pi Saa.lhaa puriso nadi.m taritukaamo,||
ti.nha.m ku.thaari.m aadaaya vana.m paviseyya,|| ||

So tattha passeyya mahati.m saalala.t.thi.m uju.m nava.m akukkuccajaata.m,||
tam ena.m muule chindeyya,||
muule chetvaa agge chindeyya,||
agge chetvaa,||
saakhaapalaasa.m suvisodhita.m visodheyya,||
saakhaapalaasa.m suvisodhita.m visodhetvaa ku.thaariihi taccheyya,||
ku.thaariihi taccheyya,||
ku.thaariihi tacchetvaa,||
vaasiihi taccheyya,||
vaasiihi tacchetvaa,||
lekhaniyaa likheyya,||
lekha.niyaa likhitvaa,||
paasaa.nagu.lena dhopeyya||
paasaa.nagu.lena dhopetvaa,||
nidi.m pataareyya.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi Saa.lhaa,||
bhabbo nu kho so puriso nadi.m taritun ti?|| ||

No bh'eta.m bhante.|| ||

4. Ta.m kissa hetu?|| ||

Asu hi bhante saalala.t.thi bahiddhaa [201] suparikammakataa anto avisuddhaa.|| ||

Tass'eta.m paa.tika'nkha.m:|| ||

Saalala.t.thi sa.msidissati,||
puriso anayavyasana.m aapajjissatii ti.|| ||

Evam eva kho Saa.lhaa ye te sama.na-braahma.naa tapo-jigucchaavaadaa tapo-jigucchaasaaraa tapo-jigucchaa-alliinaa viharanti,||
abhabbaa te oghassa nitthara.naaya.|| ||

Ye pi te Saa.lhaa sama.na-braahma.naa aparisuddha-kaaya-samaacaaraa aparisuddha-vacii-samaacaaraa aparisuddha-mano-samaacaaraa aparisuddhaajiivaa,||
abhabbaa te ~naa.na-dassanaaya anuttaraaya sambodhaaya.|| ||

Ye ca kho te Saa.lhaa sama.na-braahma.naa na tapo-jigucchaavaadaa na tapo-jigucchaasaaraa na tapo-jigucchaa-alliinaa viharanti,||
bhabbaa te oghassa nitthara.naaya.|| ||

Ye pi te Saa.lhaa sama.na-braahma.naa parisuddha-kaaya-samaacaaraa parisuddha-vacii-samaacaaraa parisuddha-mano-samaacaaraa parisuddhaajiivaa,||
bhabbaa te ~naa.na-dassanaaya anuttaraaya sambodhaaya.|| ||

5. Seyyathaa pi Saa.lhaa puriso nadi.m taritukaamo,||
ti.nha.m ku.thaari.m aadaaya vana.m paviseyya.|| ||

So tattha passeyya mahati.m saalala.t.thi.m uju.m nava.m akukkuccakajaata.m,||
tam ena.m muule chindeyya,||
muule chetvaa,||
agge chindeyya,||
agge chetvaa,||
saakhaapalaasaa.m suvisodhita.m visodheyya,||
saakhaapalaasa.m suvisodhita.m visodhetvaa,||
ku.thaariihi taccheyya,||
ku.thaariihi tacchetvaa,||
vaasiihi taccheyya,||
vaasiihi tacchetvaa nikhaadana.m aadaaya anto suvisodhita.m visodheyya,||
anto suvisodhita.m visodhetvaa,||
lekhaniyaa likheyya,||
lekhaniyaa likhitvaa,||
paasaa.nagu.lena dhopeyya,||
paasaa.nagu.lena dhopetvaa,||
naava.m kareyya,||
naava.m karitvaa,||
piyaaritta.m bandheyya,||
naava.m katva piyaaritta.m bhandhitvaa nadi.m pataareyya.|| ||

Ta.m kii.m ma~n~nasi saa.lnahaa,||
bhabbo nu kho so puriso nadi.m taritun ti?|| ||

Eva.m bhante.|| ||

6. Ta.m kissa hetu?|| ||

Asu hi bhante saalala.t.thi bahiddhaa suparikammakataa anto suvisuddhaa naavaa kataa,||
piyaaritta.m baddhaa.|| ||

Tass'eta.m paa.tika'nkha.m:||
naavaa na sa.msiidissati puriso sotthinaa paara.m gamissatii ti.|| ||

Evam eva kho Saa.lhaa ye te sama.na-braahma.naa na tapo-jigucchaavaadaa na tapo-jigucchaasaaraa na tapo-jigucchaa-alliinaa viharanti,||
bhabbaa te oghassa nitthara.naaya.|| ||

Ye pi te Saa.lhaa sama.na-braahma.naa [202] parisuddha-kaaya-samaacaaraa parisuddha-vacii-samaacaaraa parisuddha-mano-samaacaaraa parisuddhaajiivaa,||
bhabbaa te ~naa.na-dassanaaya anuttaraaya sambodhaaya.|| ||

7. Seyyathaapaa Saa.lhaa yodhaajiivo bahuunii ce pi ka.n.dacittakaani jaanaati,||
atha kho so tiihi .thaanehi raajaaraho hoti raajabhoggo||
ra~n~no a'ngana t'eva sa'nkha.m gacchati.|| ||

Katamehi tiihi?|| ||

Duure paatii ca,||
akkha.navedhii ca,||
mahato ca kaayassa padaaletaa.|| ||

8. Seyyathaa pi Saa.lhaa yodhaajiivo duure paatii,||
evam eva kho Saa.lhaa ariyasaavako||
sammaa-samaadhi hoti||
sammaa-samaadhi Saa.lhaa ariyasaavako||
ya.m ki~nci ruupa.m atiitaanaagata-paccuppanna.m||
ajjhatta.m vaa||
bahiddhaa vaa||
o.laarika.m vaa||
sukhuma.m vaa||
hiina.m vaa||
pa.nita.m vaa||
ya.m duure santike vaa||
sabba.m ruupa.m||
n'eta.m mama||
n'eso'ham asmi,||
na meso attaa ti,||
evam eta.m yathaabhuta.m sammappa~n~naaya passati.|| ||

Yaa kaaci vedanaa atiitaanaagata-paccuppanna.m||
ajjhatta.m vaa||
bahiddhaa vaa||
o.laarika.m vaa||
sukhuma.m vaa||
hiina.m vaa||
pa.nita.m vaa||
ya.m duure santike vaa||
sabba.m vedanaa||
n'eta.m mama||
n'eso'ham asmi,||
na meso attaa ti,||
evam eta.m yathaabhuta.m sammappa~n~naaya passati.|| ||

Yaa kaaci sa~n~naa atiitaanaagata-paccuppanna.m||
ajjhatta.m vaa||
bahiddhaa vaa||
o.laarika.m vaa||
sukhuma.m vaa||
hiina.m vaa||
pa.nita.m vaa||
ya.m duure santike vaa||
sabba.m sa~n~naa||
n'eta.m mama||
n'eso'ham asmi,||
na meso attaa ti,||
evam eta.m yathaabhuta.m sammappa~n~naaya passati.|| ||

Ye keci sankhaaraa atiitaanaagata-paccuppanna.m||
ajjhatta.m vaa||
bahiddhaa vaa||
o.laarika.m vaa||
sukhuma.m vaa||
hiina.m vaa||
pa.nita.m vaa||
ya.m duure santike vaa||
sabba.m sankhaaraa||
n'eta.m mama||
n'eso'ham asmi,||
na meso attaa ti,||
evam eta.m yathaabhuta.m sammappa~n~naaya passati.|| ||

Ya.m ki~nci vi~n~naa.na.m atiitaanaagata-paccuppanna.m||
ajjhatta.m vaa||
bahiddhaa vaa||
o.laarika.m vaa||
sukhuma.m vaa||
hiina.m vaa||
pa.nita.m vaa||
ya.m duure santike vaa||
sabba.m vi~n~naa.na.m||
n'eta.m mama||
n'eso'ham asmi,||
na meso attaa ti,||
evam eta.m yathaabhuta.m sammappa~n~naaya passati.|| ||

9. Seyyathaa pi Saa.lhaa yodhaajiivo akkha.navedhii,||
evam eva kho Saa.lhaa ariyasaavako sammaadi.t.thii hoti.|| ||

Sammaadi.t.thii Saa.lhaa ariyasaavako|| ||

'Ida.m dukkhan' ti yathaabhuta.m pajaanaati.|| ||

'Aya.m dukkhasamudayo' ti yathaabhuta.m pajaanaati.|| ||

'Aya.m dukkhasamudayo' ti yathaabhuta.m pajaanaati.|| ||

'Aya.m dukkhanirodho' ti yathaabhuta.m pajaanaati.|| ||

'Aya.m dukkhanirodhagaaminii pa.tipadaa' ti yathaabhuta.m pajaanaati.|| ||

10. Seyyathaa pi Saa.lhaa yodhaajiivo mahato kaayassa padaaletaa,||
evam eva kho Saa.lhaa ariyasaavako sammaavimuttii hoti.|| ||

Sammaavimuttii Saa.lhaa ariyasaamako mahanta.m avijjaakkhandha.m padaaletii ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement