Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Diigha Nikaaya

Sutta 15

Mahaa-Nidaana Suttanta.m

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


[55]

[55] [1][wrrn][pts][bodh][than][olds] Eva.m me suta.m.

Eka.m samaya.m Bhagavaa Kuruusu viharati,||
Kammaasadamma.m naama Kuruuna.m nigamo.|| ||

Atha kho aayasmaa Aanando yena Bhagavaa ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Aanando Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Acchariya.m bhante, abbhuta.m bhante,||
yaava gambhiiro caaya.m bhante,||
pa.ticca-samuppaado gambhiiravabhaaso ca.|| ||

Atha ca pana me uttaanakuttaanako viya khaayatii" ti.|| ||

[2][wrrn][pts][bodh][than][olds] "Maa h'eva.m Aananda avaca,||
maa h'eva.m Aananda avaca.|| ||

Gambhiiro caaya.m Aananda pa.ticca-samuppaado gambhiiraavabhaaso ca.|| ||

Etassa Aananda dhammassa ananubodhaa appa.tivedhaa evam aya.m pajaa tantaakulaka-jaataa gu.laagu.n.dika-jaataa mu~nja-babbaja-bhuutaa apaaya.m duggati.m vinipaata.m sa.msaara.m naativattati.|| ||

[3][wrrn][pts][bodh][than][olds] "'Atthi idappaccayaa jaraa-mara.nan'? ti||
iti pu.t.thena sataa Aananda,||
'Atthii' ti'ssa vacaniiya.m."|| ||

"'Kim paccayaa jaraa-mara.nan'? ti||
iti ce vadeyya,||
'Jaati-paccayaa jaraa-mara.nan' ti||
icc assa vacaniiya.m."|| ||

"'Atthi idappaccayaa jaatii'? ti||
iti pu.t.thena sataa Aananda,||
'Atthii' ti'ssa vacaniiya.m."|| ||

"'Kim paccayaa jaatii'? ti||
iti ce vadeyya, 'Bhava-paccayaa jaatii' ti||
icc assa vacaniiya.m."|| ||

"'Atthi idappaccayaa bhavo'? ti||
iti pu.t.thena sataa Aananda,||
'Atthii' ti'ssa vacaniiya.m."|| ||

"'Kim paccayaa bhavo'? ti||
iti ce vadeyya,||
'Upaadaana-paccayaa bhavo' ti||
icc assa vacaniiya.m."|| ||

"'Atthi idappaccayaa upaadaanan'? ti||
iti pu.t.thena sataa Aananda,||
'Atthii' ti'ssa vacaniiya.m.|| ||

"'Kim paccayaa upaadaanan'? ti||
iti ce vadeyya,||
'Ta.nhaa-paccayaa upaadaanan' ti||
icc assa vacaniiya.m.|| ||

"'Atthi idappaccayaa ta.nhaa'? ti||
iti pu.t.thena sataa Aananda||
'Atthii' ti'ssa vacaniiya.m.|| ||

'Kim paccayaa ta.nhaa'? ti||
iti ce vadeyya,||
'Vedanaa-paccayaa ta.nhaa' ti||
icc assa vacaniiya.m.|| ||

"'Atthi idappaccayaa vedanaa'? ti||
iti pu.t.thena sataa Aananda||
'Atthii' ti'ssa vacaniiya.m.|| ||

'Kim paccayaa vedanaa'? ti||
iti ce vadeyya,||
'Phassapaccayaa vedanaa' ti||
icc assa vacaniiya.m.|| ||

"'Atthi idappaccayaa phasso'? ti||
iti pu.t.thena sataa Aananda||
'Atthii' ti'ssa vacaniiya.m.|| ||

'Kim paccayaa phasso'? ti||
iti ce vadeyya,||
'Naama-ruupa-paccayaa phasso' ti||
icc assa vacaniiya.m.|| ||

"'Atthi idappaccayaa naama-ruupan'? ti||
iti pu.t.thena sataa Aananda||
'Atthii' ti'ssa vacaniiya.m.

'Kim paccayaa naama-ruupan'? ti||
iti ce vadeyya,||
'Vi~n~naa.na-paccayaa Naama-ruupan' ti||
icc assa vacaniiya.m.|| ||

"'Atthi idappaccayaa vi~n~naa.nan'? ti||
iti pu.t.thena sataa Aananda||
'Atthii' ti'ssa vacaniiya.m.|| ||

'Kim paccayaa vi~n~naa.nan'? ti||
iti ce vadeyya,||
'Naama-ruupa-paccayaa vi~n~naa.nan' ti||
icc assa vacaniiya.m.|| ||

Iti kho Aananda naama-ruupa-paccayaa vi~n~naa.na.m,||
vi~n~naa.na-paccayaa naama-ruupa.m,||
Naama-ruupa-paccayaa phasso,||
phassa-paccayaa vedanaa,||
vedanaa-paccayaa ta.nhaa,||
ta.nhaa-paccayaa upaadaana.m,||
upaadaana-paccayaa bhavo,||
bhava-paccayaa jaati,||
jaati-paccayaa jaraa-mara.na.m||
soka-parideva-dukkha-domanassuupaayaasaa sambhavanti.|| ||

Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.|| ||

[4][wrrn][pts][bodh][than][olds] 'Jaati-paccayaa jaraa-mara.nan'||
ti iti kho pan'eta.m vutta.m,||
tad Aananda iminaa p'eta.m pariyaayena veditabba.m yathaa jaati-paccayaa jaraa-mara.na.m.|| ||

Jaati va hi Aananda naabhavissa sabbena sababa.m sabbathaa sabba.m kassaci kimhici||
seyyathiida.m devaana.m vaa devattaaya,||
Gandhabbaana.m vaa gandhabbattaaya,||
yakkhaana.m vaa yakkhattaaya,||
bhuutaana.m vaa bhuutattaaya,||
manussaana.m vaa manussattaaya,||
catuppadaana.m vaa catuppadattaaya,||
pakkhina.m vaa pakkhittaaya,||
siri.msapaana.m vaa siri.msapattaaya,||
tesa.m tesa.m va hi Aananda sattaana.m tathattaaya jaati naabhavissa,||
sabbaso jaatiyaa asati jaati-nirodhaa api nu kho jaraa-mara.na.m pa~n~naayethaa?' ti?|| ||

"No h'eta.m bhante".|| ||

"Tasmaat ih'Aananda es'eva hetu||
eta.m nidaana.m||
esa samudayo||
esa paccayo jaraa-mara.nassa||
yadida.m jaati".|| ||

[5][wrrn][pts][bodh][than][olds] "'Bhava-paccayaa jaatii'||
ti iti kho pan'eta.m vutta.m,||
tad Aananda iminaa p'eta.m pariyaayena veditabba.m yathaa bhava-paccayaa jaati.|| ||

Bhavo va hi Aananda naabhavissa sabbena sabba.m sabbathaa sabba.m kassaci kimhici seyyathiida.m:||
kaama-bhavo||
ruupa-bhavo||
aruupa-bhavo, vaa||
sabbaso bhave asati bhava-nirodhaa api nu kho jaati pa~n~naayethaa' ti?|| ||

"No h'eta.m bhante."|| ||

"Tasmaat ih'Aananda es'eva hetu||
eta.m nidaana.m||
esa samudayo||
esa paccayo jaatiyaa||
yadida.m bhavo."|| ||

[6][wrrn][pts][bodh][than][olds] "'Upaadaana-paccayaa bhavo' ti iti kho pan'eta.m vutta.m,||
tad Aananda iminaa p'eta.m pariyaayena veditabba.m:||
yathaa upaadaana-paccayaa bhavo.|| ||

Upaadaana.m va hi Aananda naabhavissa sabbena sabba.m sabbathaa sabba.m kassaci [58] kimhici seyyathiida.m:||
kaam'uupadaana.m vaa||
di.t.th'uupadaana.m vaa||
siilabbat'uupaadaana.m vaa||
attavaad'uupaadaana.m vaa||
- sabbaso upaadaane asati upaadaana-nirodhaa api nu kho bhavo papa~n~naayethaa' ti?|| ||

"No h'eta.m bhante."|| ||

"Tasmaat ih'Aananda es'eva hetu eta.m nidaana.m esa samudayo esa paccayo bhavassa yadida.m upaadaana.m."|| ||

[7][wrrn][pts][bodh][than][olds] "'Ta.nhaa-paccayaa upaadaanan' ti iti kho pan'eta.m vutta.m,||
tad Aananda iminaa p'eta.m pariyaayena veditabba.m:||
yathaa ta.nhaa-paccayaa upaadaana.m.|| ||

Ta.nhaa va hi Aananda naabhavissa sabbena sabba.m sabbathaa sabba.m kassaci kimhici - seyyathiida.m:||
ruupa-ta.nhaa sadda-ta.nhaa gandha-ta.nhaa rasa-ta.nhaa pho.t.thabba-ta.nhaa dhamma-ta.nhaa sabbaso ta.nhaaya asati ta.nhaa-nirodhaa api nu kho upaadaana.m pa~n~naayethaa' ti?|| ||

"No h'eta.m bhante."|| ||

"Tasmaat ih'Aananda es'eva hetu eta.m nidaana.m esa samudayo esa paccayo upaadaanassa yadida.m ta.nhaa."|| ||

[8][wrrn][pts][bodh][than][olds] "'Vedanaa-paccayaa ta.nhaa' ti iti kho pan'eta.m vutta.m,Noh'eta.mtad Aananda iminaa p'eta.m pariyaayena veditabba.m yathaa vedanaa-paccayaa ta.nhaa.|| ||

Vedanaa va hi Aananda naabhavissa sabbena sabba.m sabbathaa sabba.m kassaci kimhici -||
seyyathiida.m cakkhu-samphassajaa||
vedanaa sota-samphassajaa||
vedanaa ghaana-sampassajaa||
vedanaa kaaya-samphassajaa||
vedanaa mano-samphassajaa vedanaa,||
sabbaso vedanaaya asati vedanaa-nirodhaa api nu kho ta.nhaa pa~n~naayethaa' ti?|| ||

"No h'eta.m bhante."|| ||

"Tasmaat ih'Aananda es'eva hetu eta.m nidaana.m esa samudayo esa paccayo ta.nhaaya yadida.m vedanaa."|| ||

[9][pts][bodh][than][olds] Iti kho Aananda vedana.m pa.ticca ta.nhaa,||
ta.nha.m pa.ticca pariyesanaa,||
pariyesana.m pa.ticca laabho,||
laabha.m pa.ticca vinicchayo,||
vinicchaya.m pa.ticca chanda-raago,||
chanda-raaga.m pa.ticca ajjhosaana.m,||
ajjhosaana.m pa.ticca pariggaho,||
pariggaha.m pa.ticca macchariya.m,||
macchariya.m [59] pa.ticca aarakkho,||
aarakkhaadhikara.na.m pa.ticca da.n.daadaana satthaa-daana-kalaha-viggaha-vivaada-tuva.mtuva.m-pesu~n~na-musaa-vaadaa aneke paapakaa akusalaa dhammaa sambhavanti.|| ||

[10][pts][bodh][than][olds] Aarakkhaadhikara.na.m da.n.daadaana-satthaadaana-kalaha-viggaha-vivaada-tuva.mtuva-pesu~n~na-musaa-vaadaa aneke paapakaa akusalaa dhammaa sambhavantii' ti||
iti kho pan'eta.m vutta.m,||
tad Aananda iminaa p'eta.m pariyaayena veditabba.m yathaa aarakkhaadhikara.na.m da.n.daadaana-satthaadaana-kalaha-viggaha-vivaada-tuvantuva.m-pesi~n~na-musaa-vaadaa aneke paapakaa akusalaa dhammaa sambhavanti.|| ||

Aarakkho va hi Aananda naabhavissa sabbena sabba.m sabbathaa sabba.m kassaci kimhici,||
sabbaso aarakkhe asati aarakkha-nirodhaa api nu kho da.n.daadaana-satthaadaana-kalaha-viggaha-vivaada-tuvantuva.m-pesu~n~na-musaa-vaadaa aneke paapakaa akusalaa dhammaa sambhaveyyun' ti?|| ||

"No h'eta.m bhante."|| ||

Tasmaat ih'Aananda es'eva hetu eta.m nidaana.m esa samudayo esa paccayo da.n.daadaana-satthaadaana-kalaha-viggaha-vivaada-tuva.mtuva-pesu~n~na-musaa-vaadaana.m anekesa.m paapakaana.m akusalaana.m dhammaana.m sambhavaaya yadida.m aarakkho.|| ||

[11][pts][bodh][than][olds] "'Macchariya.m pa.ticca aarakkho' ti||
iti kho pan'eta.m vutta.m tad Aananda iminaa p'eta.m pariyaayena veditabba.m yathaa macchariya.m pa.ticca aarakkho.|| ||

Macchariya.m va hi Aananda naabhavissa sabbena sabba.m sabbathaa sabba.m kassaci kimhici,||
sabbaso macchariye asati macchariya-nirodhaa api nu kho aarakkho pa~n~naayethaati?|| ||

"No h'eta.m bhante."|| ||

Tasmaat ih'Aananda es'eva hetu eta.m nidaana.m esa samudayo esa paccayo aarakkhassa yadida.m macchariya.m.|| ||

[12][pts][bodh][than][olds] "'Pariggaha.m pa.ticca macchariyan' ti||
iti kho pan'eta.m vutta.m,||
tad Aananda iminaa p'eta.m pariyaayena veditabba.m,||
yathaa pariggaha.m pa.ticca macchariya.m.|| ||

[60] Pariggaho va hi Aananda naabhavissa sabbena sabba.m sabbathaa sabba.m kassaci kimhici,||
sabbaso pariggahe asati pariggaha-nirodhaa api nu kho macchariya.m pa~n~naayethaa" ti?|| ||

"No h'eta.m bhante."|| ||

Tasmaat ih'Aananda es'eva hetu eta.m nidaana.m esa samudayo esa paccayo macchariyassa yadida.m pariggaho.|| ||

[13][pts][bodh][than][olds] "'Ajjhosaana.m pa.ticca pariggaho' ti||
iti kho pan'eta.m vutta.m,||
tad Aananda iminaa p'eta.m pariyaayena veditabba.m,||
yathaa ajjhosaana.m pa.ticca pa.tiggaho.|| ||

Ajjhosaana.m va hi Aananda naabhavissa sabbena sabba.m sabbathaa sabba.m kassaci kimhici,||
sabbaso ajjhosaane asati ajjhosaana-nirodhaa api nu kho pariggaho pa~n~naayethaa' ti?|| ||

"No h'eta.m bhante."|| ||

"Tasmaat ih'Aananda es'eva hetu eta.m nidaana.m esa samudayo esa paccayo pariggahassa,||
yadidi.m ajjhosaana.m."|| ||

[14][pts][bodh][than][olds] "'Chanda-raaga.m pa.ticca ajjhosaanan" ti||
iti kho pan'eta.m vutta.m,||
tad Aananda iminaa p'eta.m pariyaayena veditabba.m,||
yathaa chanda-raaga.m pa.ticca ajjhosaana.m.|| ||

Chanda-raago va hi Aananda naabhavissa sabbena sabba.m sabbathaa sabba.m kassaci kimhici,||
sabbaso chanda-raage asati chanda-raaga-nirodhaa api nu kho ajjhosaana.m pa~n~naayethaa?' ti."|| ||

"No h'eta.m bhante."|| ||

"Tasmaat ih'Aananda es'eva hetu eta.m nidaana.m esa samudayo esa paccayo ajjhosaanassa,||
yadida.m chanda-raago."|| ||

[15][pts][bodh][than][olds] "'Vinicchaya.m pa.ticca chanda-raago' ti||
iti kho pan'eta.m vutta.m,||
tad Aananda iminaa p'eta.m pariyaayena veditabba.m,||
yathaa vinicchaya.m pa.ticca chanda-raago.|| ||

Vinicchayo va hi Aananda naabhavissa sabbena sabba.m sabbathaa sabba.m kassaci kimhici,||
sabbaso vinicchaye asati vinicchaya-nirodhaa api nu kho chanda-raago pa~n~naayethaa' ti?|| ||

[61] "No h'eta.m bhante."|| ||

"Tasmaat ih'Aananda es'eva hetu eta.m nidaana.m esa samudayo esa paccayo chanda-raagassa,||
yadida.m vinicchayo."|| ||

[16][pts][bodh][than][olds] "'Laabha.m pa.ticca vinicchayo' ti||
iti kho pan'eta.m vutta.m tad Aananda iminaa p'eta.m pariyaayena veditabba.m,||
yathaa laabha.m pa.ticca vinicchayo.|| ||

Laabho va hi Aananda naabhavissa sabbena sabba.m sabbathaa sabba.m kassaci kimhici,||
sabbaso laabhe asati laabha-nirodhaa api nu kho vinicchayo pa~n~naayethaa' ti?|| ||

"No h'eta.m bhante"|| ||

"Tasmaat ih'Aananda es'eva hetu eta.m nidaana.m esa samudayo esa paccayo vinicchayassa,||
yadida.m laabho."|| ||

[17][pts][bodh][than][olds] "'Pariyesana.m pa.ticca laabho' ti||
iti kho pan'eta.m vutta.m,||
tad Aananda iminaa p'eta.m pariyaayena veditabba.m,||
yathaa pariyesana.m pa.ticca laabho.|| ||

Pariyesanaa va hi Aananda naabhavissa sabbena sabba.m sabbathaa sabba.m kassaci kimhici,||
sabbaso pariyesanaaya asati pariyesanaa-nirodhaa api nu kho laabho pa~n~naayethaa' ti?|| ||

"No h'eta.m bhante."|| ||

"Tasmaat ih'Aananda es'eva hetu eta.m nidaana.m esa samudayo esa paccayo laabhassa yadida.m pariyesanaa."|| ||

[18][pts][bodh][than][olds] "'Ta.nha.m pa.ticca pariyesanaa' ti||
iti kho pan'eta.m vutta.m,||
tad Aananda iminaa p'eta.m pariyaayena veditabba.m,||
yathaa ta.nha.m pa.ticca pariyesanaa.|| ||

Ta.nhaa va hi Aananda naabhavissa sabbena sabba.m sabbathaa sabba.m kassaci kimhici,||
seyyathiida.m kaama-ta.nhaa||
bhava-ta.nhaa||
vibhava-ta.nhaa,||
sabbaso ta.nhaa asati ta.nhaa-nirodhaa api nu kho pariyesanaa pa~n~naayethaa' ti?|| ||

"No h'eta.m bhante."|| ||

"Tasmaat ih' Aananda es'eva hetu eta.m nidaana.m esa samudayo esa paccayo pariyesanaaya yadida.m ta.nhaa.|| ||

"Iti kho Aananda ime dve dhammaa dvayena vedanaaya eka-samosara.naa bhavanti."|| ||

[62][19][wrrn][pts][bodh][than][olds] "Phassa-paccayaa vedanaa' ti||
iti kho pan'eta.m vutta.m,||
tad Aananda iminaa p'eta.m pariyaayena veditabba.m yathaa phassa-paccayaa vedanaa.|| ||

Phasso va hi Aananda naabhavissa sabbena sabba.m sabbathaa sabba.m kassaci kimhici,||
seyyathiida.m cakkhu-samphasso||
sota-samphasso||
ghaana-samphasso||
jivhaa-samphasso||
kaaya-samphasso||
mano-samphasso,||
sabbaso phasse asati phassa-nirodhaa api nu kho vedanaa pa~n~naayethaa' ti?|| ||

"No h'eta.m bhante."|| ||

"Tasmaat ih'Aananda es'eva hetu eta.m nidaana.m esa samudayo esa paccayo vedanaaya yadida.m phasso."|| ||

[20][wrrn][pts][bodh][than][olds] "'Naama-ruupa-paccayaa phasso' ti||
iti kho pan'eta.m vutta.m,||
tad Aananda iminaa p'eta.m pariyaayena veditabba.m yathaa Naama-ruupa-paccayaa phasso.|| ||

Ye hi Aananda aakaarehi||
yehi li'ngehi||
yehi nimittehi||
yehi uddesehi||
naama-kaayassa pa~n~natti hoti,||
tesu aakaaresu tesu li'ngesu tesu nimittesu tesu uddesesu asati api nu kho ruupa-kaaye adhivacana-samphasso pa~n~naayethaa' ti.|| ||

"No h'eta.m bhante."|| ||

"Ye hi Aananda aakaarehi||
yehi li'ngehi||
yehi nimittehi||
yehi uddesehi||
ruupa-kaayassa pa~n~natti hoti,||
tesu aakaaresu tesu li'ngesu tesu nimittesu tesu uddesesu asati, api nu kho naama-kaaye pa.tigha-samphasso pa~n~naayethaa' ti?|| ||

"No h'eta.m bhante."|| ||

"Ye hi Aananda aakaarehi||
yehi li'ngehi||
yehi nimittehi||
yehi uddesehi||
naama-kaayassa ca||
ruupa-kaayassa ca||
pa~n~natti hoti,||
tesu aakaaresu tesu li'ngesu||
tesu nimittesu||
tesu uddesesu asati,||
api nu kho adhivacana-samphasso vaa pa.tigha-samphasso vaa pa~n~naayethaa' ti?|| ||

"No h'eta.m bhante."|| ||

"Ye hi Aananda aakaarehi||
yehi li'ngehi||
yehi nimittehi||
yehi uddesehi||
naama-ruupassa pa~n~natti hoti,||
tesu aakaaresu tesu li'ngesu||
tesu nimittesu||
tesu uddesesu asati,||
api nu kho phasso pa~n~naayethaa' ti?|| ||

"No h'eta.m bhante."|| ||

"Tasmaat ih'Aananda es'eva hetu eta.m nidaana.m esa samudayo esa paccayo phassassa,||
yadida.m naama-ruupa.m.|| ||

[21][wrrn][pts][bodh][than][olds] "'Vi~n~naa.na-paccayaa naama-ruupan' ti||
iti kho pan'eta.m [63] vutta.m,||
tad Aananda iminaa p'eta.m pariyaayena veditabba.m,||
yathaa vi~n~naa.na-paccayaa naama-ruupa.m.|| ||

Vi~n~naa.na.m va hi Aananda maatu kucchi.m na okkamissatha,||
api nu kho naama-ruupa.m maatu kucchismi.m samuccissathaa' ti?|| ||

"No h'eta.m bhante."|| ||

"Vi~n~naa.na.m va hi Aananda maatu kucchi.m okkamitvaa vokkamissatha,||
api nu kho naama-ruupa.m itthattaaya abhinibbattissathaa' ti?|| ||

"No h'eta.m bhante".|| ||

"Vi~n~naa.na.m va hi Aananda daharass'eva sato vocchijjissatha kumaarakassa vaa kumaarikaaya vaa,||
api nu kho naama-ruupa.m vuddhi.m viruu.lhi.m vepulla.m aapajjissathaa ' ti.|| ||

"No h'eta.m bhante."|| ||

'Tasmaat ih'Aananda es'eva hetu eta.m nidaana.m esa samudayo esa paccayo naama-ruupassa, yadida.m vi~n~naa.na.m."|| ||

[22][wrrn][pts][bodh][than][olds] "'Naama-ruupa-paccayaa vi~n~naa.nan' ti||
iti kho pan'eta.m vutta.m,||
tad Aananda iminaa p'eta.m pariyaayena veditabba.m,||
yathaa naama-ruupa-paccayaa vi~n~naa.na.m.|| ||

Vi~n~naa.na.m va hi Aananda naama-ruupe pati.t.tha.m na labhi'ssatha,||
api nu kho aayati jaati-jaraa-mara.na.m dukkha-samudaya-sambhavo pa~n~naayethaa' ti?|| ||

"No h'eta.m bhante."|| ||

"Tasmaat ih'Aananda, es'eva hetu eta.m nidaana.m esa samudayo esa paccayo vi~n~naa.nassa,||
yadida.m naama-ruupa.m."|| ||

"Ettaavataa kho Aananda jaayetha vaa jiiyetha vaa miiyetha vaa cavetha vaa upapajjetha vaa,||
ettaavataa adhivacana-patho, ettaavataa nirutti-patho,||
ettaavataa pa~n~natti-patho,||
ettaavataa pa~n~naavacara.m,||
ettaavataa va.t.ta.m vattati,||
[64] itthatta.m pa~n~napanaaya,||
yadida.m naama-ruupa.m saha vi~n~naa.nena [a~n~nama~n~na.m paccayataaya vattati].' ti."|| ||

[23][wrrn][pts][bodh][than][olds] "'Kittaavataa ca Aananda attaana.m pa~n~napento pa~n~napeti?|| ||

Ruupi.m vaa hi Aananda paritta.m attaana.m pa~n~napento, pa~n~napeti||
'Ruupii me paritto attaa' ti.|| ||

Ruupi.m vaa hi Aananda ananta.m attaana.m pa~n~napento, pa~n~napeti||
'Ruupii me ananto attaa' ti.|| ||

'Aruupi.m vaa hi Aananda paritta.m attaana.m pa~n~napento, pa~n~napeti||
'Aruupii me paritto attaa' ti;||
aruupi.m vaa hi Aananda ananta.m attaana.m pa~n~napento, pa~n~napeti||
'Aruupii me ananto attaa' ti.|| ||

[24][pts][bodh][than][olds] "Tatr'Aananda yo so ruupi.m paritta.m attaana.m pa~n~napento pa~n~napeti,||
etarahi vaa so ruupi.m paritta.m attaana.m pa~n~napento pa~n~napeti,||
tattha bhaavi.m vaa so ruupi.m paritta.m attaana.m pa~n~napento pa~n~napeti,||
"Atatha.m vaa pana santa.m tathattaaya upakappessaamii" ti||
iti vaa pan'assa hoti.|| ||

Eva.m santa.m kho Aananda ruupi.m parittattaanudi.t.thi anusetiiti icc aala.m vacanaaya.|| ||

"Tatr'Aananda yo so ruupi.m ananta.m attaana.m pa~n~napento pa~n~napeti,||
etarahi vaa so ruupi.m ananta.m attaana.m pa~n~napento pa~n~napeti,||
tattha bhaavi.m vaa so ruupi.m ananta.m attaana.m pa~n~napento pa~n~napeti,||
"Atatha.m vaa pana santa.m tathattaaya upakappessaamii" ti||
iti vaa pan'assa hoti.|| ||

Eva.m santa.m kho Aananda ruupi.m anattattaanudi.t.thi anusetiiti icc aala.m vacanaaya.|| ||

"Tatr'Aananda yo so aruupi.m paritta.m attaana.m pa~n~napento pa~n~napeti,||
etarahi vaa so aruupi.m paritta.m attaana.m pa~n~napento pa~n~napeti,||
tattha bhaavi.m vaa so aruupi.m paritta.m attaana.m pa~n~napento pa~n~napeti,||
"Atatha.m vaa pana santa.m tathattaaya upakappessaamii" ti||
iti vaa pan'assa hoti.|| ||

Eva.m santa.m kho Aananda aruupi.m parittattaanudi.t.thi anusetii ti icc aala.m vacanaaya.|| ||

"Tatr'Aananda yo so aruupi.m ananta.m attaana.m pa~n~napento pa~n~napeti,||
etarahi vaa so aruupi.m ananta.m attaana.m pa~n~napento pa~n~napeti,||
tattha bhaavi.m vaa so aruupi.m ananta.m attaana.m pa~n~napento pa~n~napeti,||
"Atatha.m vaa pana santa.m tathattaaya upakappessaamii" ti||
iti vaa [65] pan'assa hoti.|| ||

Eva.m santa.m kho Aananda aruupi.m anattattaanudi.t.thi anusetiiti icc aala.m vacanaaya.|| ||

Ettaavataa kho Aananda attaana.m pa~n~napento pa~n~napeti.|| ||

[25][pts][bodh][than][olds] "Kittaavataa ca Aananda attaana.m na pa~n~napento na pa~n~napeti?|| ||

Ruupi.m vaa hi Aananda paritta.m attaana.m na pa~n~napento na pa~n~napeti||
'Ruupii me paritto attaa' ti;||
ruupi.m vaa hi Aananda ananta.m attaana.m na pa~n~napento na pa~n~napeti||
'Ruupii me ananto attaa' ti;||
aruupi.m vaa hi Aananda paritta.m attaana.m na pa~n~napento na pa~n~napeti||
'Aruupii me paritto attaa' ti;||
aruupi.m vaa hi Aananda ananta.m attaana.m na pa~n~napento na pa~n~napeti||
'Aruupii me ananto attaa' ti.|| ||

[26][pts][bodh][than][olds] "Tatr'Aananda yo so ruupi.m paritta.m attaana.m na pa~n~napento,||
na pa~n~napeti,||
etarahi vaa so ruupi.m paritta.m attaana.m||
na pa~n~napento||
na pa~n~napeti,||
tattha bhaavi.m vaa so ruupi.m paritta.m attaana.m na pa~n~napento||
na pa~n~napeti,||
"Atatha.m vaa pana santa.m tathattaaya upakappessaamii' ti||
iti vaa pan'assa na hoti.|| ||

Eva.m santa.m kho Aananda ruupi.m parittattaanudi.t.thi naanusetiiti icc aala.m vacanaaya.|| ||

"Tatr'Aananda, yo so ruupi.m ananta.m attaana.m||
na pa~n~napento||
na pa~n~napeti,||
etarahi vaa so ruupi.m ananta.m attaana.m||
na pa~n~napento||
na pa~n~napeti,||
tattha bhaavi.m vaa so ruupi.m ananta.m attaana.m na pa~n~napento||
na pa~n~napeti,||
'Atatha.m vaa pana santa.m tathattaaya upakappessaamii' ti||
iti vaa pan'assa na hoti.|| ||

Eva.m santa.m kho Aananda ruupi.m anattattaanudi.t.thi naanusetii ti icc aala.m vacanaaya.|| ||

"Tatr'Aananda, yo so aruupi.m paritta.m attaana.m||
na pa~n~napento||
na pa~n~napeti,||
etarahi vaa so aruupi.m paritta.m attaana.m||
na pa~n~napento||
na pa~n~napeti,||
tattha bhaavi.m vaa so aruupi.m paritta.m attaana.m||
na pa~n~napento||
na pa~n~napeti,||
'Atatha.m vaa pana santa.m tathattaaya upakappessaamii' ti||
iti vaa pan'assa na hoti.|| ||

Eva.m santa.m kho Aananda aruupi.m parittattaanudi.t.thi naanusetiiti icc aala.m vacanaaya.|| ||

"Tatr'Aananda, yo so aruupi.m ananta.m attaana.m||
na pa~n~napento||
na pa~n~napeti,||
etarahi maa so aruupi.m ananta.m attaana.m||
na pa~n~napento||
na pa~n~napeti,||
tattha bhaavi.m vaa so aruupi.m ananta.m attaana.m||
na pa~n~napento||
na pa~n~napeti,||
'Atatha.m vaa pana santa.m tathattaaya upakappessaamii'ti||
iti vaa pan'assa [66] na hoti.|| ||

Eva.m santa.m kho Aananda,||
aruupi.m anattattaanudi.t.thi naanusetiiti icc aala.m vacanaaya.|| ||

Ettaavataa kho Aananda attaana.m||
na pa~n~napento||
na pa~n~napeti.|| ||

[27][pts][bodh][than][olds] "Kittaavataa ca Aananda attaana.m samanupassamaano samanupassati?|| ||

Vedana.m vaahi Aananda attaana.m samanupassamaano samanupassati.|| ||

'Vedanaa me attaa' ti.|| ||

'Na h'eva kho me vedanaa attaa,||
appa.tisa.mvedano me attaa' ti,||
iti vaa hi Aananda attaana.m samanupassamaano samanupassati.|| ||

'Na h'eva kho me vedanaa attaa,||
no pi appa.tisa.mvedano me attaa,||
attaa me vedayati vedanaa-dhammo hi me attaa' ti||
iti vaa hi Aananda,||
attaana.m samanupassamaano samanupassa ti.|| ||

[28][wrrn][pts][bodh][than][olds] Tatr'Aananda, yo so evam aaha||
'Vedanaa, me attaa' ti,||
so evam assa vacaniiyo||
'Tisso kho imaa aavuso vedanaa,||
sukhaa vedanaa||
dukkhaa vedanaa||
adukkha-m-asukhaa vedanaa.|| ||

Imaasa.m tva.m tissanna.m vedanaana.m katama.m attato samanupassasii' ti?|| ||

Yasmi.m Aananda samaye sukha.m vedana.m vedeti,||
n'eva tasmi.m samaye dukkha.m vedana.m vedeti,||
na adukkha-m-asukha.m vedana.m vedeti,||
sukha.m yeva tasmi.m samaye vedana.m vedeti.|| ||

Yasmi.m Aananda, samaye dukkha.m vedana.m vedeti,||
n'eva tasmi.m samaye sukha.m vedana.m vedeti,||
na adukkha-m-asukha.m vedana.m vedeti,||
dukkha.m yeva tasmi.m samaye vedana.m vedeti.|| ||

Yasmi.m Aananda, samaye adukkha-m-asukha.m vedana.m vedeti,||
n'eva tasmi.m samaye sukha.m vedana.m vedeti,||
na dukkha.m vedana.m vedeti,||
adukkha-m-asukha.m yeva tasmi.m samaye vedana.m vedeti.|| ||

[29][wrrn][pts][bodh][than][olds] "'Sukhaa pi kho Aananda,||
vedanaa||
aniccaa||
sa'nkhataa||
pa.ticca-samuppannaa||
khaya-dhammaa||
vaya-dhammaa||
viraaga-dhammaa||
nirodha-dhammaa.|| ||

Dukkhaa pi kho Aananda||
vedanaa||
aniccaa||
sa'nkhataa||
pa.ticca-samuppannaa||
khaya-dhammaa||
[67] vaya-dhammaa||
viraaga-dhammaa||
nirodha-dhammaa.|| ||

Adukkha-m-asukhaa pi kho Aananda||
vedanaa||
aniccaa||
sa'nkhataa||
pa.ticca-samuppannaa||
khaya-dhammaa||
vaya-dhammaa||
viraaga-dhammaa||
nirodha-dhammaa.|| ||

Tassa sukha.m vedana.m vediyamaanassa||
'Eso me attaa' ti hoti,||
tassaa yeva sukhaaya vedanaaya nirodhaa||
'Vyaagaa me attaa' ti hoti.|| ||

Dukkha.m vedana.m vediyamaanassa||
'Eso me attaa' ti hoti,||
tassaa yeva dukkhaaya vedanaaya nirodhaa||
'Vyaagaa me attaa' ti hoti.|| ||

Adukkha-m-asukha.m vedana.m vediyamaanassa||
'Eso me attaa' ti hoti,||
tassaa yeva adukkhamasukhaaya vedanaaya nirodhaa||
'Vyaggo me attaa' ti hoti.|| ||

Iti so di.t.the va dhamme anicca.m sukha-dukkha.m voki.n.na.m uppaada-vaya-dhamma.m attaana.m samanupassamaano samanupassati yo so evam aaha||
'Vedanaa me attaa' ti.|| ||

Tasmaat ih'Aananda, etena p'eta.m nakkhamati||
'Vedanaa me attaa' ti samanupassitu.m.|| ||

[30][wrrn][pts][bodh][than][olds] "Tatr'Aananda, yo so evam aaha||
'Na h'eva kho me vedanaa attaa,||
appa.tisa.mvedano me attaa' ti,||
so evam assa vacaniiyo||
'Yattha pan'aavuso sabbaso vedayita.m n'atthi,||
api nu kho tattha "Asmiii" ti iyaa' ti.|| ||

"No h'eta.m bhante."|| ||

"Tasmaat ih'Aananda, etena p'eta.m nakkhamati||
'Na h'eva kho me vedanaa attaa,||
appa.tisa.mvedano me attaa' ti samanupassitu.m.|| ||

[31][wrrn][pts][bodh][than][olds] Tatr'Aananda, yo so evam aaha||
'Na h'eva kho me vedanaa attaa,||
no pi appa.tisa.mvedano me attaa,||
attaa me vedeti,||
vedanaa-dhammo hi me attaa' ti,||
so evam assa vacaniiyo:||
'Vedanaa ca hi aavuso sabbena sabba.m sabbathaa sabba.m aparisesaa nirujjheyyu.m,||
sabbaso vedanaaya asati vedanaa-nirodhaa api nu kho tattha||
"Ayam aham asmii" ti iyaa' ti?|| ||

"No h'eta.m bhante."|| ||

"Tasmaat ih'Aananda, etena p'eta.m nakkhamati||
'Na h'eva [68] kho me vedanaa attaa,||
no pi appa.tisa.mvedano attaa,||
attaa me vedayati,||
vedanaa-dhammo hi me attaa' ti samanupassitu.m."|| ||

[32][wrrn][pts][bodh][than][olds] "'Yato kho Aananda, bhikkhu n'eva vedana.m attaana.m samanupassati,||
no pi appa.tisa.mvedana.m attaana.m samanupassati,||
no pi 'Attaa me vedayati,||
vedanaa-dhammo hi me attaa' ti samanupassati,||
so eva.m asamanupassanto na ki~nci loke upaadiyati,||
anupaadiya.m na paritassati,||
aparitassa.m paccatta.m yeva parinibkhaayati.|| ||

"Khii.naa jaati,||
vusita.m brahmacariya.m,||
kata.m kara.niiya.m,||
naapara.m,||
itthattaayaa' ti pajaanaati.|| ||

"Eva.m vimutta-citta.m kho Aananda, bhikkhu.m yo eva.m vadeyya||
'Hoti Tathaagato param mara.naa' ti,||
iti sa di.t.thi tad akalla.m.|| ||

'Na hoti Tathaagato param mara.naa' ti,||
iti sa di.t.thi tad akalla.m.|| ||

'Hoti ca na ca hoti Tathaagato param mara.naa' ti,||
iti sa di.t.thi tad akalla.m.|| ||

'N'eva hoti na na hoti Tathaagato param mara.naa' ti,||
iti sa di.t.thi tad akalla.m.|| ||

Ta.m kissa hetu? Yaavataa'Aananda adhivacana.m,||
yaavata adhivacana-patho,||
yaavataa nirutti yaavataa nirutti-patho,||
yaavataa pa~n~natti,||
yaavataa pa~n~natti-patho,||
yaavataa pa~n~naa yaavataa pa~n~naavacara.m,||
yaavataa va.t.ta.m yaavataa va.t.tati tad abhi~n~naa vimutto bhikkhu tad abhi~n~naa vimutto bhikkhu na jaanaati na passati||
iti sa di.t.thi tad akalla.m.|| ||

[33][pts][bodh][than][olds] "Satta kho imaa Aananda,||
vi~n~naa.na-.thitiyo,||
dve aayatanaani.|| ||

Katamaa satta?|| ||

Sant'Aananda sattaa naanaatta-kaayaa [69] naanatta-sa~n~nino seyyathaa pi manussaa ekacce ca devaa ekacce ca vinipaatikaa.|| ||

Aya.m pa.thamaa vi~n~naa.na-.thiti.|| ||

"Sant'Aananda, sattaa naanatta-kaayaa ekatta-sa~n~nino seyyathaa pi devaa Brahma-kaayikaa pa.thamaabhinibbattaa.|| ||

Aya.m dutiyaa vi~n~naa.na-.thiti.|| ||

Sant'Aananda, sattaa ekatta-kaayaa naanatta-sa~n~nino seyyathaa pi devaa Subhaki.nhaa.|| ||

Aya.m catutthaa vi~n~naa.na-.thiti.|| ||

"Sant'Aananda, sattaa sabbaso ruupa-sa~n~naana.m samatikkamaa||
pa.tigha-sa~n~naana.m attha'ngamaa||
naanatta-sa~n~naana.m amanasi-kaaraa||
'Ananto aakaaso' ti||
Aakaasaana~ncaayatanuupagaa.|| ||

Aya.m pa~ncamii vi~n~naa.na-.thiti.|| ||

"Sant'Aananda, sattaa sabbaso Aakaasaana~ncaayatana.m samatikkamma||
'Ananta.m vi~n~naa.nan' ti||
Vi~n~naa.na~ncaayatanuupagaa.|| ||

Aya.m cha.t.thaa vi~n~naa.na-.thiti.|| ||

"Sant'Aananda, sattaa sabbaso Vi~n~naa.na~ncaayatana.m samatikkamma||
'N'atthi ki~ncii' ti||
Aaki~nca~n~naayatanuupagaa.|| ||

Aya.m sattamii vi~n~naa.na-.thiti.|| ||

Asa~n~nasattaayatana.m, n'evasa~n~naa-naasa~n~naayatanam eva dutiya.m.|| ||

[34][pts][bodh][than][olds] "Tatr'Aananda, yaaya.m pa.thamaa vi~n~naa.na-.thiti naanatta-kaayaa naanatta-sa~n~nino seyyathaa pi manussaa||
ekacce ca devaa||
ekacce ca vinipaatikaa.|| ||

Yo nu kho Aananda,||
ta~n ca pajaanaati,||
tassaa ca samudaya.m pajaanaati,||
tassaa ca attha'ngama.m pajaanaati,||
tassaa ca assaada.m pajaanaati,||
tassaa ca aadiinava.m pajaanaati,||
tassaa ca nissara.na.m pajaanaati,||
kalla.m nu kho tena tad abhinanditun" ti?|| ||

[70] "No h'eta.m bhante."|| ||

"Tatr'Aananda, yaaya.m dutiyaa vi~n~naa.na-.thiti naanattakaayaa ekattasa~n~nino seyyathaa pi devaa Brahmakaayikaa pa.thamaabhinibbattaa.|| ||

Yo nu kho Aananda,||
ta~n ca pajaanaati,||
tassaa ca samudaya.m pajaanaati,||
tassaa ca attha'ngama.m pajaanaati,||
tassaa ca assaada.m pajaanaati,||
tassaa ca aadiinava.m pajaanaati,||
tassaa ca nissara.na.m pajaanaati,||
kalla.m nu kho tena tad abhinanditun' ti?|| ||

"Tatr'Aananda, yaaya.m tatiyaa vi~n~naa.na-.thiti ekattakaayaa naanattasa~n~nino seyyathaa pi devaa Aabhassaraa.|| ||

Yo nu kho Aananda,||
ta~n ca pajaanaati,||
tassaa ca samudaya.m pajaanaati,||
tassaa ca attha'ngama.m pajaanaati,||
tassaa ca assaada.m pajaanaati,||
tassaa ca aadiinava.m pajaanaati,||
tassaa ca nissara.na.m pajaanaati,||
kalla.m nu kho tena tad abhinanditun' ti?|| ||

"Tatr'Aananda, yaaya.m catutthaa vi~n~naa.na-.thiti ekattakaayaa ekattasa~n~nino seyyathaa pi devaa Subhaki.n.naa.|| ||

Yo nu kho Aananda,||
ta~n ca pajaanaati,||
tassaa ca samudaya.m pajaanaati,||
tassaa ca attha'ngama.m pajaanaati,||
tassaa ca assaada.m pajaanaati,||
tassaa ca aadiinava.m pajaanaati,||
tassaa ca nissara.na.m pajaanaati,||
kalla.m nu tena tad abhinanditun' ti?|| ||

"Tatr'Aananda, yaaya.m pa~ncamaa vi~n~naa.na-.thiti sabbaso ruupa-sa~n~naana.m samatikkamaa pa.tigha-sa~n~naana.m attha'ngamaa naanattasa~n~naana.m amanasi-kaaraa||
'ananto aakaaso'ti||
Aakaasaana~ncaayatanuupagaa.|| ||

Yo nu kho Aananda,||
ta~n ca pajaanaati,||
tassaa ca samudaya.m pajaanaati,||
tassaa ca attha'ngama.m pajaanaati,||
tassaa ca assaada.m pajaanaati,||
tassaa ca aadiinava.m pajaanaati,||
tassaa ca nissara.na.m pajaanaati,||
kalla.m nu kho tena tad abhinanditun' ti?|| ||

"Tatr'Aananda, yaaya.m cha.t.thaa vi~n~naa.na-.thiti sabbaso Aakaasaana~ncaayatana.m samatikkamma ananta.m vi~n~naa.na'nti Vi~n~naa.na~ncaayatanuupagaa, yo nu kho Aananda, ta~n ca pajaanaati, tassaa ca samudaya.m pajaanaati, tassaa ca attha'ngama.m pajaanaati, tassaa ca assaada.m pajaanaati, tassaa ca aadiinava.m pajaanaati, tassaa ca nissara.na.m pajaanaati, kalla.m nu kho tena tad abhinanditun' ti?|| ||

"Tatr'Aananda, yaaya.m sattamaa vi~n~naa.na-.thiti sabbaso Vi~n~naa.na~ncaayatana.m samatikkamma||
'N'atthi ki~nci' ti||
Aaki~nca~n~naayatanuupagaa.|| ||

Yo nu kho Aananda, ta~n ca pajaanaati,||
tassaa ca samudaya.m pajaanaati,||
tassaa ca attha'ngama.m pajaanaati,||
tassaa ca assaada.m pajaanaati,||
tassaa ca aadiinava.m pajaanaati,||
tassaa ca nissara.na.m pajaanaati,||
kalla.m nu tena tad abhinanditun' ti?|| ||

"No h'eta.m bhante."|| ||

"Tatr'Aananda, yam ida.m Asa~n~na-sattaayatana.m.|| ||

Yo nu kho Aananda, ta~n ca pajaanaati,||
tassa ca samudaya.m pajaanaati,||
tassa ca attha'ngama.m pajaanaati,||
tassa ca assaada.m pajaanaati,||
tassa ca aadiinava.m pajaanaati,||
tassa ca nissara.na.m pajaanaati,||
kalla.m nu kho tena tad abhinanditun' ti?|| ||

"No h'eta.m bhante."|| ||

"Tatr'Aananda, yam ida.m n'evasa~n~naa-naasa~n~naayatana.m.|| ||

Yo nu kho Aananda, ta~n ca pajaanaati,||
tassa ca samudaya.m pajaanaati,||
tassa ca attha'ngama.m pajaanaati,||
tassa ca assaada.m pajaanaati,||
tassa ca aadiinava.m pajaanaati,||
tassa ca nissara.na.m pajaanaati,||
kalla.m nu kho tena tad abhinanditun' ti?|| ||

"No h'eta.m bhante."|| ||

"Yato kho Aananda, bhikkhu imaasa~n ca||
sattanna.m vi~n~naa.na-.thitina.m imesa~n ca||
dvinna.m aayatanaana.m samudaya~n ca||
attha'ngama~n ca||
assaada~n ca||
aadiinava~n ca||
nissara.na~n ca||
yathaabhuuta.m viditvaa anupaadaa vimutto hoti,||
aya.m vuccati Aananda, bhikkhu pa~n~naa-vimutto.|| ||

[35][pts][bodh][than][olds] "A.t.tha kho ime Aananda vimokkhaa.|| ||

Katame a.t.tha?|| ||

Ruupii ruupaani passati.|| ||

Aya.m pa.thamo vimokkho.|| ||

Ajjhatta.m aruupa-sa~n~nii bahiddhaa ruupaani passati.|| ||

Aya.m dutiyo vimokkho.|| ||

[71] Subhan't'eva adhimutto hoti.|| ||

Aya.m tatiyo vimokkho.|| ||

Sabbaso ruupa-sa~n~naana.m samatikkamaa pa.tigha-sa~n~naana.m attha'ngamaa naanatta-sa~n~naana.m amanasi-kaaraa||
'Ananto aakaaso' ti||
Aakaasaana~ncaayatana.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m catuttho vimokkho.|| ||

Sabbaso Aakaasaana~ncaayatana.m samatikkamma||
'Ananta.m vi~n~naa.nan' ti||
Vi~n~naa.na~ncaayatana.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m pa~ncamo vimokkho.|| ||

Sabbaso Vi~n~naa.na~ncaayatana.m samatikkamma||
'N'atthi ki~ncii' ti Aaki~nca~n~naayatana.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m cha.t.tho vimokkho,|| ||

Sabbaso Aaki~nca~n~naayatana.m samatikkamma n'evasa~n~naa-naasa~n~naayatana.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m sattamo vimokkho.|| ||

Sabbaso n'evasa~n~naa-naasa~n~naayatana.m samatikkamma sa~n~naa-vedayita-nirodha.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m a.t.thamo vimokkho.|| ||

Ime kho Aananda, a.t.tha vimokkhaa.|| ||

[36][pts][bodh][than][olds] "Yato kho Aananda,||
bhikkhu ime a.t.tha vimokkhe anulomam pi samaapajjati,||
pa.tilomam pi samaapajjati,||
anuloma-pa.tilomam pi samaapajjati,||
yatth'icchaka.m yad'icchaka.m yaavad'icchaka.m samaapajjati pi||
vu.t.thaati pi,||
aasavaana~n ca khayaa anaasava.m ceto-vimutti.m||
pa~n~naa-vimutti.m||
di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharati,||
aya.m vuccat Aananda, bhikkhu ubhato-bhaaga-vimutto,||
imaaya ca Aananda ubhato-bhaaga-vimuttiyaa a~n~naa ubhato-bhaaga-vimutti uttariitaraa vaa pa.niitataraa vaa n'atthi" ti.|| ||

Idam avoca Bhagavaa.|| ||

Attamano aayasmaa Aanando Bhagavato bhaasita.m abhinandii ti.|| ||

Mahaanidaanasutta.m ni.t.thita.m dutiya.m.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement