Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Sa'nyutta Nikaaya,
V: MahaaVagga
48. Indriya Sa'nyutta
V. Jaraa-vagga

Sutta 42

U.n.naabho Braahma.na Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

[1][pts][olds] Evam me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Pubbaaraame Migaaramaatupaasaade.|| ||

Atha kho u.n.naabho braahma.no yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavataa saddhi.m sammodi.|| ||

Sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho u.n.naabho braahma.no Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Pa~ncimaani bho Gotama, indriyaani||
naanaavisayaani||
naanaagocaraani||
na a~n~nam a~n~nassa gocara-visayam paccanubhonti.|| ||

Katamaani pa~nca?|| ||

Cakkhu'ndriya.m||
sot'indriya.m||
ghaan'indriya.m||
jivh'indriya.m||
kaay'indriya.m.|| ||

[218] Imesa'n nu kho bho Gotama, pa~ncanna.m indriyaana.m||
naanaavisayaana.m||
naanaagocaraana.m||
na a~n~nam a~n~nassa gocara-visayam paccanubhontaana.m||
ki.m pa.tisara.na.m||
ko ca nesa'n gocara-visaya.m paccanubhotii" ti?|| ||

"Pa~nc'imaani braahma.na, indriyaani||
naanaavisayaani||
naanaagocaraani||
na a~n~nam a~n~nassa gocara-visaya.m paccanubhonti.|| ||

Katamaani pa~nca?|| ||

Cakkhu'ndriya.m||
sot'indriya.m||
ghaan'indriya.m||
jivh'indriya.m||
kaay'indriya.m.|| ||

Imesa.m kho braahma.na, pa~ncanna.m indriyaana.m||
naanaa-visayaana.m||
naanaa-gocaraana.m||
na a~n~nam a~n~nassa gocara-visaya.m paccanubhontaana.m||
mano pa.tisara.na.m||
mano ca nesa'n gocara-visaya.m paccanubhotii" ti.|| ||

"Manassa pana bho Gotama||
ki.m pa.tisara.na.m||
ko ca nesa'n gocara-visaya.m paccanubhotii" ti?|| ||

"Manassa kho braahma.na,||
sati pa.tisara.nan||
sati ca nesa'n gocara-visaya.m paccanubhotii" ti.|| ||

"Satiyaa pana bho Gotama,||
ki.m pa.tisara.na.m||
ko ca nesa'n gocara-visaya.m paccanubhotii" ti?|| ||

"Satiyaa kho braahma.na,||
vimutti pa.tisara.nan||
vimutti ca nesa'n gocara-visaya.m paccanubhotii" ti.|| ||

"Vimuttiyaa pana bho Gotama||
ki.m pa.tisara.na.m||
ko ca nesa'n gocara-visaya.m paccanubhotii" ti?|| ||

"Vimuttiyaa kho braahma.na,||
nibbaana.m pa.tisara.nan||
nibbaana.m ca nesa'n gocara-visaya.m paccanubhotii" ti.|| ||

"Nibbaanassa pana bho Gotama,||
ki.m pa.tisara.na.m||
ko ca nesa'n gocara-visaya.m paccanubhotii" ti?|| ||

"Accasaraa braahma.na, pa~nha.m.|| ||

Naasakkhi pa~nhassa pariyan ta.m gahetu.m.

Nibbaanogadha.m hi braahma.na brahmacariya.m vussati||
nibbaana-paraaya.na.m||
nibbaana-pariyosaanan" ti.|| ||

Atha kho U.n.naabho braahma.no Bhagavato bhaasita.m abhinanditvaa anumoditvaa u.t.thaay aasanaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa padakkhi.na.m katvaa pakkami.|| ||

Atha kho Bhagavaa acirapakkante U.n.naabhe braahma.ne bhikkhu aamantesi:|| ||

"Seyyathaa pi bhikkhave, kuu.taagaare vaa||
kuu.taagaara-saalaaya.m vaa||
paaciinavaatapaanaa suriye uggacchante||
vaatapaanena rasmiyo pavisitvaa kaaya pati.t.thitaa" ti?|| ||

"Pacchimaaya bhante bhittiyan" ti.|| ||

[219] "Evam eva kho, bhikkhave, U.n.naabhassa braahma.nassa Tathaagate saddhaa nivi.t.thaa,||
muulajaataa||
pati.t.thitaa||
da.lhaa||
asa'nhaariyaa sama.nena vaa||
braahma.nena vaa||
devena vaa||
maarena vaa||
Brahmu.naa vaa||
kenaci vaa lokasmi.m.|| ||

Imamhi ce bhikkhave, samaye U.n.naabho braahma.no kaala.m kareyya,||
n'atthi ta.m sa'nyojana.m yena sa'nyojanena sa'nyutto||
U.n.naabho braahma.no puna ima.m loka.m aagaccheyyaa" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement