Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Sa'nyutta Nikaaya,
V: MahaaVagga
51. Iddhipaada Sa'nyutta

Sutta 10

Cetiya Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

[1][pts][olds] Evam me suta.m:|| ||

Evam me suta.m eka.m samayam Bhagavaa Vesaaliya.m viharati Mahaavane Kuu.taagaarasaalaaua.m.|| ||

2. Atha kho Bhagavaa pubba.nhasamaya.m niivaasetvaa pattaciivaram aadaaya Vesaaliya.m pi.n.daaya paavisi.|| ||

Vesaaliya.m pi.n.daaya caritvaa pacchaahatta.m pi.n.dapaatapa.tikkanto aayasmanta.m Aanandam aamantesi:|| ||

"Ga.nhaahi Aananda, nisiidana.m yena Caapaala.m cetiya.m ten'upasa'nkamissaami divaavihaaraaya." ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti kho aayasmaa Aanando Bhagavato pa.tissutvaa nisiidana.m aadaaya Bhagavanta.m pi.t.thito pi.t.thito anubandhi.|| ||

3. Atha kho Bhagavaa yena Caapaala.m cetiya.m ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa pa~n~natte aasane nisiidi.|| ||

Aayasmaa pi kho Aanando Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

4. Eka-m-anta.m nisinna.m kho aayasmanta.m Aananda.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

Rama.niiyaa Aananda, Vesaalii,||
rama.niiya.m Udena.m cetiya.m,||
rama.niiya.m Gotamaka.m cetiya.m,||
rama.niiya.m Sattamba.m cetiya.m,||
ramaniiya.m Bahuputta.m cetiya.m,||
rama.niiya.m Saarandada.m cetiya.m,||
rama.niiya.m Caapaala.m cetiya.m.|| ||

Yassa kassaci Aananda,||
cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkhamaano kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa'n vaa.|| ||

Tathaagatassa kho Aananda,||
cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susaamaaraddhaa.|| ||

Aaka'nkhamaano Aananda,||
Tathaagato kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa'n vaa ti.|| ||

5. Evam pi kho aayasmaa Aanando Bhagavataa o'aarike nimitte kayiramaane o'aarike obhaase kayiramaane naasakkhi pa.tivijjhitu.m.|| ||

"Na Bhagavanta.m yaaci ti.t.thatu bhante, Bhagavaa kappa.m,||
ti.t.thatu sugato kappavasesam,||
bahujanahitaaya bahujanasukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaanan" ti.|| ||

Yathaa ta.m maarena pariyu.t.thitacitto.|| ||

 

§

 

6. Dutiyam pi kho Bhagavaa aayasmanta.m Aananda.m etad avoca:|| ||

Rama.niiyaa Aananda, Vesaalii,||
rama.niiya.m Udena.m cetiya.m,||
rama.niiya.m Gotamaka.m cetiya.m,||
rama.niiya.m Sattamba.m cetiya.m,||
ramaniiya.m Bahuputta.m cetiya.m,||
rama.niiya.m Saarandada.m cetiya.m,||
rama.niiya.m Caapaala.m cetiya.m.|| ||

Yassa kassaci Aananda,||
cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkhamaano kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa'n vaa.|| ||

Tathaagatassa kho Aananda,||
cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susaamaaraddhaa.|| ||

Aaka'nkhamaano Aananda,||
Tathaagato kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa'n vaa ti.|| ||

7. Evam pi kho aayasmaa Aanando Bhagavataa o'aarike nimitte kayiramaane o'aarike obhaase kayiramaane naasakkhi pa.tivijjhitu.m.|| ||

"Na Bhagavanta.m yaaci ti.t.thatu bhante, Bhagavaa kappa.m,||
ti.t.thatu sugato kappavasesam,||
bahujanahitaaya bahujanasukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaanan" ti.|| ||

Yathaa ta.m maarena pariyu.t.thitacitto.|| ||

 

§

 

8. Tatiyam pi kho Bhagavaa aayasmanta.m Aananda.m etad avoca:|| ||

Rama.niiyaa Aananda, Vesaalii,||
rama.niiya.m Udena.m cetiya.m,||
rama.niiya.m Gotamaka.m cetiya.m,||
rama.niiya.m Sattamba.m cetiya.m,||
ramaniiya.m Bahuputta.m cetiya.m,||
rama.niiya.m Saarandada.m cetiya.m,||
rama.niiya.m Caapaala.m cetiya.m.|| ||

Yassa kassaci Aananda,||
cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkhamaano kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa'n vaa.|| ||

Tathaagatassa kho Aananda,||
cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susaamaaraddhaa.|| ||

Aaka'nkhamaano Aananda,||
Tathaagato kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa'n vaa ti.|| ||

9. Evam pi kho aayasmaa Aanando Bhagavataa o'aarike nimitte kayiramaane o'aarike obhaase kayiramaane naasakkhi pa.tivijjhitu.m.|| ||

"Na Bhagavanta.m yaaci ti.t.thatu bhante, Bhagavaa kappa.m,||
ti.t.thatu sugato kappavasesam,||
bahujanahitaaya bahujanasukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaanan" ti.|| ||

Yathaa ta.m maarena pariyu.t.thitacitto.|| ||

10. Atha kho Bhagavaa aayasmanta.m Aananda.m aamantesi.|| ||

"Gaccha kho tva.m Aananda,||
yassa daani tva.m kaala.m ma~n~nasii" ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti aayasmaa Aanando Bhagavato pa.tissutvaa u.t.thaay'aasanaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa padakkhina.m katvaa aviduure a~n~natarasmi.m rukkhamuule nisiidi.|| ||

11. Atha kho Maaro paapimaa aciirapakkante aayasmante Aanande yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Parinibbaatu daani bhante,||
Bhagavaa, parinibbaatu daani sugato,||
parinibbaanakaalo' daani bhante Bhagavato.|| ||

"Bhaasitaa kho panesaa bhante,||
Bhagavataa vaacaa:|| ||

"Na taavaaha.m paapiima,||
parinibbaayissaami yaava me bhikkhuu na saavakaa bhavissanti viyattaa viniitaa visaaradaa pattayogakkhemaa bahussutaa dhammadharaa dhammaanudhammapa.tipannaa saamiicipa.tipannaa anudhammacaarino saka.m aacariyaka.m uggahetvaa aacikkhissanti desissanti pa~n~naapessanti pa.t.thapessanti vivarissanti vibhajissanti uttaaniikarissanti uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desissantii" ti.|| ||

Santi kho pana bhante,||
etarahi bhikkhuu Bhagavato saavakaa viyattaa viniitaa visaaradaa pattayogakkhemaa bahussutaa dhammadharaa dhammaanudhammapa.tinnaa saamiicipa.tipannaa anudhammacaarino,||
saka.m aacariyaka.m uggahetvaa aacikkhanti desenti pa~n~naapenti vivaranti vibhajanti uttaaniikaronti.|| ||

Uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desenti.|| ||

12. Parinibbaatu daani bhante,||
Bhagavaa parinibbaatu daani sugato,||
parinibbaanakaalo daani bhante, Bhagavato.|| ||

Bhaasitaa kho panesaa bhante,||
Bhagavataa vaacaa:|| ||

Na taavaaha.m paapiima,||
parinibbaayissaami yaava me bhikkhuuni na saavakaa bhavissanti viyattaa viniitaa visaaradaa pattayogakkhemaa bahussutaa dhammadharaa dhammaanudhammapa.tipannaa saamiicipa.tipannaa anudhammacaarino saka.m aacariyaka.m uggahetvaa aacikkhissanti desissanti pa~n~naapessanti pa.t.thapessanti vivarissanti vibhajissanti uttaaniikarissanti uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desissantii" ti.|| ||

Santi kho pana bhante,||
etarahi bhikkhuuni Bhagavato saavakaa viyattaa viniitaa visaaradaa pattayogakkhemaa bahussutaa dhammadharaa dhammaanudhammapa.tinnaa saamiicipa.tipannaa anudhammacaarino,||
saka.m aacariyaka.m uggahetvaa aacikkhanti desenti pa~n~naapenti vivaranti vibhajanti uttaaniikaronti.|| ||

Uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desenti.|| ||

13. Yaava me upaasakaa na saavakaa bhavissanti.|| ||

Yaava me upaasakaa na saavakaa bhavissanti viyattaa viniitaa visaaradaa pattayogakkhemaa bahussutaa dhammadharaa dhammaanudhammapa.tipannaa saamiicipa.tipannaa anudhammacaarinyo.|| ||

Saka.m aacariyaka.m uggahetvaa aacikkhissanti desissanti pa~n~naapessanti pa.t.thapessanti vivarissanti vibhajissanti uttaaniikarissanti uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desissantii" ti.|| ||

Santi kho pana bhante,||
etarahi upaasakaa.|| ||

Upaasakaa Bhagavato saavakaa viyattaa viniitaa visaaradaa pattayogakkhemaa bahussutaa dhammadharaa dhammaanudhammapa.tinnaa saamiicipa.tipannaa anudhammacaarinyo,||
saka.m aacariyaka.m uggahetvaa aacikkhanti desenti pa~n~naapenti pa.t.thapenti vivaranti vibhajanti uttaaniikaronti.|| ||

Uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desenti.|| ||

14. Parinibbaatu daani bhante,||
Bhagavaa parinibbaatu daani sugato.|| ||

Parinibbaanakaalo daani bhante, Bhagavato.|| ||

Bhaasitaa kho panesaa bhante,||
Bhagavataa vaacaa:|| ||

"Na taavaaha.m paapiima,||
parinibbaayissaami yaava me ida.m brahmacariya.m na iddha.m c'eva bhavissati,||
phiita.m ca vitthaarita.m baahuja~n~na.m puthubhuuta.m yaava deva-manussehi suppakaasitan" ti.|| ||

Ta-y-idam bhante Bhagavato brahmacariyam iddha.m c'eva phita~n ca vitthaaritam bahuja~n~nam puthubhuuta.m yaavad eva manussehi supakaasitam.|| ||

Parinibbaatu'daani bhante,||
Bhagavaa parinibbaatu sugato,||
parinibbaanakaalo'daani bhante, Bhagavato ti.|| ||

15. Eva.m vutte Bhagavaa Maara.m paapimanta.m etad avoca:|| ||

"Appossukko tva.m paapima hohi.|| ||

Na cira.m Tathaagatassa parinibbaana.m bhavissati.|| ||

Ito ti.n.na.m maasaana.m accayena Tathaagato parinibbaayissatii" ti.|| ||

16. Atha kho Bhagavaa caapaale cetiye sato samapjaano aayusankhaara.m ossaji.|| ||

Ossa.t.the pana Bhagavataa aayusankhaare mahaabhumicaalo ahosi bhi.msanako lomaha.mso.|| ||

Devadundubhiyo ca cali.msu.|| ||

17. Atha kho Bhagavaa etam attha.m viditvaa taaya.m velaaya.m ima.m udaana.m udaanesi.|| ||

"Tulamatula~nca sambhava.m||
bhavasankhaaramavassajii muni||
ajjhattarato samaahito||
abhidaa kavacamivattasambhavan ti.|| ||

Caapaalavaggo pa.thamo.|| ||

Tatruddaana.m:|| ||

Apaaro ca viruddho caariyo nibbidaa padesa'n,||
Samanto ca bhikkhu ca araha.m~naa.nacetiyaati.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement